Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2015-τ.409                              

Ευρωπαϊκά προγράμματα: Ο «γνωστός-άγνωστος» τρόπος χρηματοδότησης-Μέρος ΙV


Μετά από τα τρία πρώτα άρθρα της σειράς, φτάσαμε πλέον στο κρισιμότερο σημείο: τη συγγραφή της πρότασης. Όπως επισημάναμε στο προηγούμενο τεύχος, τρία είναι τα βασικά κριτήρια με βάση τα οποία θα βαθμολογηθεί η πρότασή μας: Η αρτιότητα (Excellence), ο αντίκτυπος (Impact) και ο τρόπος υλοποίησης (Implementation). Ας δούμε λοιπόν πώς οφείλουμε να παρουσιάσουμε την ιδέα μας, ώστε να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες.


Βήμα 1ο: Διάβασμα και μελέτη βιβλιογραφίας

Αρχικά, πρέπει να διαβάσουμε προσεκτικά και να σημειώσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης: ποιο είναι το πρόβλημα που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαιτεί λύση; Είναι πολύ σημαντικό να προτείνουμε κάτι που όχι απλά αγγίζει μια πτυχή του προβλήματος αλλά αποτελεί και την ιδανική επιλογή για το σύνολό του. Ίσως ακούγεται απλό, όμως δεν είναι, γιατί συνήθως η περιγραφή του προβλήματος είναι κάπως γενική. Η λύση που θα προτείνουμε όμως χρειάζεται να είναι συγκεκριμένη και μάλιστα, αν είναι δυνατόν, να περιέχει μετρήσιμους και ξεκάθαρους στόχους.

 Άρα χρειάζεται πολύ διάβασμα, αρχικά για την κατανόηση του κειμένου, και έπειτα μελέτη στατιστικών και έγκυρων βιβλιογραφικών αναφορών σχετικών με το θέμα, ώστε να τεκμηριώσουμε την αναγκαιότητα της προτεινόμενης λύσης καθώς και την απόλυτη συμβατότητά της με το θέμα της πρόσκλησης.


Βήμα 2ο: Το πρώτο “abstract”

Έφτασε η ώρα να γράψουμε. Στο «πρόχειρο» όμως. Παρά την πολλή μελέτη του προηγούμενου βήματος και το ατελείωτο brainstorming, δεν είμαστε ακόμη σε θέση να αρχίσουμε να γράφουμε στο «καλό». Μέσα σε 2-3 παραγράφους παρουσιάζουμε την πρόσκληση και μια πρώτη προσέγγιση στην προτεινόμενη λύση. Το κείμενο αυτό θα εμπλουτίζεται συνεχώς, μέχρι να γίνει το επίσημο abstract της πρότασής μας, αργότερα.


Βήμα 3ο: Η επιλογή των «εταίρων»

Συνήθως κάθε πρόσκληση περιέχει περιορισμούς στον τύπο των εταίρων (εταιρείες, φορείς Δημοσίου, ΜΚΟ κ.λπ.), καθώς και απαιτήσεις διακρατικότητας (συνήθως χρειάζονται τουλάχιστον τρεις φορείς από τρεις διαφορετικές χώρες). Αυτοί είναι βασικοί παράγοντες για την επιλογή των εταίρων. Φυσικά θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα της εμπιστευτικότητας αλλά και της συμβατότητας του πιθανού εταίρου με το αντικείμενο της πρόσκλησης. Είναι πολύ σημαντικό κάθε εταίρος να έχει, αδιαμφισβήτητα, την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον τομέα του έργου που πρόκειται να αναλάβει. Εδώ δεν χωράνε φιλίες και καλές σχέσεις, εκτός βέβαια αν συμπίπτουν με τις πραγματικές ανάγκες της πρότασης.

Βρίσκουμε λοιπόν τους εταίρους που κρίνουμε απαραίτητους και τους στέλνουμε το πρώτο abstract για να τους καλέσουμε στην πρόταση.


Βήμα 4ο: Οριστικοποίηση κοινοπραξίας και ρόλοι

Καθώς λοιπόν ο χρόνος προχωράει, αρχίζουμε να λαμβάνουμε απαντήσεις και καταλήγουμε σταδιακά στο τελικό consortium. Μαζί με τους νέους πλέον συνεργάτες εξελίσσουμε το αρχικό abstract και διαμορφώνουμε τον σκελετό της πρότασης, με βάση και την επίσημη φόρμα υποβολής της πρόσκλησης. Ο συντονιστής αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τη διαδικασία της συγγραφής και αναθέτει συγκεκριμένα μέρη της πρότασης σε συγκεκριμένους partners. Η συγγραφή είναι μια συλλογική διαδικασία, γιατί κάθε partner πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο το “expertise” του, όπως θα δούμε και παρακάτω.


Βήμα 5ο: Διαμόρφωση πακέτων εργασίας

Ένα πολύ μεγάλο μέρος της πρότασης αποτελούν τα πακέτα εργασίας (Work Packages). Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός απαιτούμενων πακέτων αλλά συνήθως είναι περίπου έξι ώς οκτώ, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της προτεινόμενης λύσης. Υποχρεωτικά θεωρούνται στην πλειονότητα των περιπτώσεων δύο πακέτα εργασίας: Η διαχείριση του έργου (Project Management) και η δημοσιότητα (Dissemination/Communication). Επίσης πολύ συχνά απαντάται και η εμπορική εκμετάλλευση του έργου (Exploitation). Τα υπόλοιπα πακέτα διαμορφώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και το προφίλ των partners.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΤΑ 100 ΔΙΣ. ΤΑ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ GMCCI
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ SAXO BANK
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΡΠΙΝΙΑΣ
VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Όροι και προϋποθέσεις του site