Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2005                               Τεύχος 311

Ανασκόπηση για το Μήνα Μάιο 2005
O πέμπτος μήνας του έτους 2005 αποτέλεσε ένα ακόμη χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διεθνής αγορά των εμπορευμάτων επέδειξε υψηλή μεταβλητότητα, κυρίως λόγω της πτωτικής κίνησης των ζώντων, βιομηχανικών και πολύτιμων εμπορευμάτων. Η πορεία του δείκτη Commodities Research Bureau - CRB ήταν έντονα πτωτική για το πρώτο 15θήμερο στη διάρκεια του μήνα, διασπώντας καθοδικά τα επίπεδα των 300 μονάδων, έπειτα από τη ανοδική κίνηση στα επίπεδα των 310 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Απριλίου του τρέχοντος έτους. Η τιμή του δείκτη εμπορευμάτων CRB στη διάρκεια της πτωτικής κίνησης προσέγγισε τις 294 μονάδες, ενώ στη συνέχεια, η ανοδική κίνηση επανέφερε το δείκτη στα επίπεδα των 300,83 μονάδων, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τα επίπεδα του μηνός Απριλίου. Η καθοδική επανα-διάσπαση του κρίσιμου επιπέδου των 300 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Μαΐου, ενισχύει την άποψη περί «νέας οπτικής στην αγορά των εμπορευμάτων». Η τεκμαρτή μεταβλητότητα στην αγορά των εμπορευμάτων κινείται πλέον σε αισθητά ανώτερα επίπεδα, συγκρινόμενη με τους ιστορικούς μέσους όρους, γεγονός το οποίο λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους επενδυτές, ενώ η αδυναμία δυναμικής διάσπασης του ψυχολογικού ορίου των 300 μονάδων δημιουργεί επιφυλάξεις για την περαιτέρω πορεία του αν λόγω δείκτη. Τέλος, η διατήρηση του σημαντικού τεχνικού και ψυχολογικού επιπέδου των 295 – 300 μονάδων για έναν ακόμη μήνα μπορεί να οδηγήσει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία του δείκτη, αν και οι τεχνικές ενδείξεις είναι πλέον ουδέτερες. Σε τεχνικούς όρους, βραχυπρόθεσμα, ο CRB πιθανότατα θα δοκιμάσει να διατηρήσει τα επίπεδα των 305 μονάδων, ενώ στον αντίποδα, οι πρώτες αντιστάσεις των 310 – 315 μονάδων θα δοκιμασθούν στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου 2005.
Στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα χρυσό, άργυρο, πλατίνα και παλλάδιο, ο δείκτης της πολύτιμων μετάλλων της Goldman Sachs, επηρεάσθηκε κατά τις πρώτες συνεδριάσεις του μήνα Μαΐου από την πτωτική διάθεση των επενδυτών. Σε όλη τη διάρκεια του μήνα, οι πωλητές έδειχναν πιο αποφασιστικοί στις κινήσεις τους, με αποτέλεσμα ο δείκτης των πολύτιμων μετάλλων να κλείσει τελικά στην περιοχή των 569,61 μονάδων έναντι 578,89 μονάδων το μήνα Απρίλιο του 2005. Έπειτα από τις ανοδικές κινήσεις στην αρχή του μήνα, ο δείκτης των βιομηχανικών μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο, χάλυβας, κ.ά.), κινήθηκε σε ακόμα πιο χαμηλά επίπεδα, κάτω από τα επίπεδα των 225 μονάδων, με τη δυναμική των τιμών να διατηρείται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα. Τελικά, ο δείκτης έκλεισε στις 228,16 μονάδες, έναντι 230 μονάδων για το μήνα Απρίλιο. Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων της Goldman Sachs στην εξεταζόμενη περίοδο, έπειτα από συσσώρευση στα επίπεδα των 185 – 190 μονάδων, κινήθηκε έντονα ανοδικά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, προσεγγίζοντας το κρίσιμο όριο των 200 μονάδων. Τελικά ο δείκτης έκλεισε στις 195,21 μονάδες έναντι 191,81 μονάδων και η πορεία του θα εξαρτηθεί πλέον από τη διατήρηση ή μη του σημείου στήριξης των 190 μονάδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ο δείκτης των ζώντων εμπορευμάτων κινήθηκε με την υψηλότερη μεταβλητότητα συγκριτικά με τους υπόλοιπους δείκτες, επιδεικνύοντας όμως εμφανείς πτωτικές τάσεις. Ο δείκτης τελικά έκλεισε στα επίπεδα των 223,74 μονάδων έναντι 229,04 μονάδων στα τέλη Απριλίου. Η αγορά ωστόσο διατηρεί ισχυρή στήριξη στα επίπεδα των 220 μονάδων και μία πιθανή προσέγγιση σε αυτά τα επίπεδα να επαναφέρει το ανοδικό momentum. Τέλος, ο δείκτης ενεργειακών πρώτων υλών συνέχισε την ελαφρά πτώση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Η τιμή του πετρελαίου έδωσε ένα πλαγιο-καθοδικό τόνο σε επίπεδο συνολικής αγοράς, με αποτέλεσμα ο δείκτης να κινηθεί στη διάρκεια του μήνα στα τα επίπεδα των 186,52 μονάδων έναντι 187,70 μονάδων περίπου για τον προηγούμενο μήνα.


H ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
Στη διάρκεια του έτους 2003, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αγορά spot της Νέας Υόρκης κινήθηκε μεταξύ του διαστήματος των 321,50 – 416,90 δολαρίων / ουγκιά, ενώ η μέση τιμή διαπραγμάτευσης του πολύτιμου μετάλλου διαμορφώθηκε στα 363,43 δολάρια / ουγκιά. Η συνέχιση της ανοδικής τροχιάς στη διάρκεια του 2004, σε μεγάλο βαθμό, ήταν απόρροια του αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου παγκοσμίως, της πορείας του δολαρίου αλλά και της ανόδου των επιτοκίων. Η θετική ορμή του μετάλλου προήλθε σε σημαντικό βαθμό από την ψυχολογία που διαμορφώθηκε στις διεθνείς αγορές κεφαλαίο. Οι αιτίες που προκάλεσαν την ανοδική κίνηση των τιμών του χρυσού στη διάρκεια του 2004, συσχετίσθηκαν επίσης με την ύπαρξη των υψηλών ελλειμμάτων στην αμερικάνικη οικονομία, σε επίπεδο τόσο ισοζυγίου πληρωμών, όσο και δημοσιονομικών. Οι προαναφερθέντες παράγοντες προκάλεσαν έντονες ανησυχίες στους συμμετέχοντες, «οδηγώντας» σημαντικά κεφάλαια στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου. Τέλος, καθοριστική παράμετρος για την πορεία της τιμής του χρυσού θα παραμείνει η στάση των Κεντρικών Τραπεζών της Ε.Ε. αλλά και άλλων χωρών, καθώς επηρεάζουν σημαντικά τόσο τις θεμελιώδεις ισορροπίες, όσο και τις ψυχολογικές δυνάμεις της αγοράς.
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 25 Μαΐου του 2005 στην αγορά μετάλλων της Νέας Υόρκης (New York Mercantile Exchange), το πολύτιμο μέταλλο στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως μηνός Ιουνίου του 2005 κυμάνθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης στα επίπεδα των 418,30 – 420,00 δολαρίων / ουγκιά, κλείνοντας στο τέλος της ημέρας στο χαμηλό της ημέρας στα 418,30 δολάρια / ουγκιά, με μία μικρή πτώση της τάξης του 0,11%. Στη διάρκεια του τελευταίου μήνα του έτους υπήρξε έντονη αύξηση του αριθμού των ανοικτών συμβολαίων, ενώ για αξιοσημείωτη χρονική περίοδο, ο συνολικός αριθμός των ανοικτών συμβολαίων κυμαινόταν σε υψηλά επίπεδα. Στο συμβόλαιο λήξεως του μηνός Ιουλίου του 2005, η τιμή του μετάλλου κινήθηκε σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έναντι εκείνων στο συμβόλαιο λήξεως Ιουνίου του 2005, κλείνοντας τελικά στα 420,30 δολάρια / ουγκιά. Τέλος, στο συμβόλαιο λήξεως Δεκεμβρίου του 2005, το κλείσιμο διαμορφώθηκε στα 427,00 δολάρια / ουγκιά, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 0,13%, ενώ το συμβόλαιο λήξεως Οκτωβρίου του 2005 κινήθηκε στα επίπεδα των 424,30 δολαρίων / ουγκιά. Στην αγορά του Λονδίνου (London Metal Exchange), η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κινήθηκε με ανάλογους ρυθμούς. Πιο συγκεκριμένα, στην πρωινή συνεδρίαση, της 25ης Μαΐου 2005, η τιμή του χρυσού κυμαινόταν στα 418,50 δολάρια / ουγκιά, κινούμενη με μικρή πτώση, ενώ τέλος η spot αγορά έκλεισε στα 418,40 δολάρια / ουγκιά. Η βραχυπρόθεσμη εικόνα της αγοράς του χρυσού παραμένει θετική, καθώς η τιμή δοκιμάζει την αντίσταση των 420 δολαρίων / ουγκιά, η οποία στην πρώτη συνάντησή της με την τιμή αποδείχτηκε αρκετά ισχυρή. Παράλληλα, οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες εμφανίζουν ανοδικές αποκλίσεις και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το “άνοιγμα” του premium των απώτερων συμβολαίων λήξης από το συμβόλαιο λήξεως Ιουνίου ’05, ενδυναμώνουν τη θετική προοπτική του πολύτιμου μετάλλου.


ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Σύμφωνα με την αναφορά του World Gold Council και του Gold Fields Mineral Services για το 2004, η συνολική ζήτηση του μετάλλου διαμορφώθηκε σε 3.484 μετρικούς τόνους, αυξημένη κατά 8,16% σε σχέση με το έτος 2003. H συνολική προσφορά διαμορφώθηκε σε 3.360 μετρικούς τόνους μειωμένη κατά 13,29%, με το ισοζύγιο της αγοράς να κινείται με αρνητικό πρόσημο σε 124 μετρικούς τόνους, σημαντικά μειούμενο σε σχέση με την περίοδο του 2003. Σύμφωνα με την αναφορά του United States Minerals Department και του World Gold Institute κατά το μήνα Μάρτιο του 2005, εκτιμάται ότι κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2004, η συνολική ζήτηση από την κοσμηματοποιία και τη βιομηχανία για το πολύτιμο μέταλλο διαμορφώθηκε σε 886 μετρικούς τόνους, αυξημένη κατά 2,55% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2004. Η άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παραδοσιακά υψηλή ζήτηση του τελευταίου τριμήνου του έτους. Ταυτόχρονα, η διατήρηση της αβεβαιότητας οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα την ιδιωτική επενδυτική ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο. Ο χρυσός σε περιόδους κρίσεων άλλωστε αποτελεί «ασφαλές» καταφύγιο για τα επενδυτικά κεφάλαια. Η συνολική ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2004 πάντως κατέγραψε σημαντική άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2003, της τάξεως του 2,44%, γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντική ένδειξη για την τάση των μεγεθών σε επίπεδο έτους. Η παγκόσμια παραγωγή για το πολύτιμο μέταλλο κατά το 4ο τρίμηνο του 2004 διαμορφώθηκε στους 976 μετρικούς τόνους, καταγράφοντας μία αύξηση της τάξεως του 27,42% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του έτους και μια πτώση της τάξεως του 4,80% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2003, όπου η παραγωγή είχε κυμανθεί στα επίπεδα των 1.018 μετρικών τόνων. Η συνολική πρωτογενής παραγωγή του μετάλλου στη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2004, διαμορφώθηκε στους 536 μετρικούς τόνους, έναντι 510 μετρικών τόνων για το 3ο τρίμηνο του 2004.Σοφοκλέους: Μεταξύ τιμών και «τομών»
Πολλοί είναι οι αναλυτές που πιστεύουν ότι με βάση τα θεμελιώδη στοιχεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, ο Γενικός Δείκτης στα επίπεδα των 3.100-3.200 μονάδων δείχνει ελαφρώς υπερτιμημένος. Η θεώρηση αυτή προκύπτει με βάση τα P/E των ελληνικών blue chips και τις προβλεπόμενες αποδόσεις τους για την προσεχή τριετία.
Ωστόσο, η χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι μόνο δείκτες, αλλά επίσης είναι momentum και φυσικά είναι προσδοκίες. Και το παράδοξο είναι ότι ενώ η αγορά φοβάται ότι τον προσεχή Σεπτέμβριο θα έχουμε και νέα έκτακτα φορολογικά μέτρα, έχει επικρατήσει η θετική νότα λόγω των επιχειρούμενων τομών της κυβέρνησης σε ΟΤΕ, ασφαλιστικό τραπεζών, μετοχοποιήσεις και – ελπίζεται μελλοντικά – στο θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας.
Και ενώ η δυσμενής κατάσταση στην ελληνική (αλλά και στην ευρωπαϊκή) οικονομία είναι δεδομένη,  σε ότι αφορά στα προσδοκώμενα οφέλη από τις κυβερνητικές κινήσεις:
1. Είναι σε κάποιο βαθμό αβέβαια, λόγω της αντίδρασης των συνδικάτων και ενδεχομένως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Δεν είναι σαφή ως προς την έκταση που θα λάβουν.
3. Δεν είναι σαφή ως προς το ύψος των ωφελειών και του κόστους που θα επιφέρουν, καθώς και για το χρονισμό των ωφελειών και του κόστους.
Παρόλα αυτά, η χρηματιστηριακή αγορά απέδειξε την έμπρακτη (μπήκε νέο χρήμα) υποστήριξή της προς τις κυβερνητικές αυτές κινήσεις (ή έστω προθέσεις, αν προτιμάτε), για τους παρακάτω λόγους:
Πρώτον, η μέχρι πρότινος παρατηρούμενη απραξία (πολιτική «ήπιας προσαρμογής») οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια την ελληνική οικονομία σε ύφεση, πράγμα όμως που ούτε και σήμερα μπορεί να αποκλειστεί ότι θα συμβεί στο μέλλον.
Δεύτερον, έστω και με «πρόχειρο» τρόπο, έστω και με σημαντικό κόστος, αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα και έτσι διαγράφεται ένα καλύτερο μέλλον.
Και τρίτον, γιατί μέσω των αλλαγών αυτών, η Σοφοκλέους θα έχει να προτάξει ένα ακόμη επιχείρημα στους ξένους θεσμικούς επενδυτές, προκειμένου οι τελευταίοι να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη τους: πέρα από το προϋπάρχον story που θέλει την Ελλάδα ως περιφερειακό κέντρο των Βαλκανίων και τις εταιρίες της να εκμεταλλεύονται το growth των χωρών αυτών, τώρα προστίθεται και το story των διαρθρωτικών αλλαγών.
 
Ενδεικτικό χαρτοφυλάκιο
Με βάση και τα παραπάνω, προκύπτει ότι οι τιμές των blue chips δεν είναι βέβαια σε υποτιμημένο επίπεδο, αλλά ούτε και το πρόγραμμα τομών της κυβέρνησης είναι και τόσο καλά προετοιμασμένο (ενδεικτική η αλλαγή του σχεδίου, λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωσή του, υπό τον φόβο της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Ωστόσο, έχουμε ένα σημαντικό δεδομένο, που δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση: οι ξένοι θεσμικοί – που ελέγχουν απόλυτα την χρηματιστηριακή αγορά, μέσω του μεγάλου ποσοστού που κατέχουν, των εκθέσεων που δημοσιεύουν και του μεγάλου όγκου των συναλλαγών που πραγματοποιούν – όχι μόνο είναι τοποθετημένοι «χοντρά» στη Σοφοκλέους, αλλά δεν χάνουν την ευκαιρία να δείξουν ότι ο χρονικός τους ορίζοντας δεν είναι βραχυπρόθεσμος. Δεν είναι τυχαία για παράδειγμα, τα placements των τελευταίων μηνών σε σειρά από μετοχές, καθώς και η πρόθεση των μεγάλων διεθνών οίκων να διεκδικήσουν μελλοντικά placements.
Επίσης, αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά οι ελληνικές εταιρίες έχουν αντιληφθεί ότι ο κόσμος των επενδύσεων δεν περιορίζεται σε λίγα μεγάλα «σπίτια» των ΗΠΑ, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά επιπλέον, υπάρχουν εκατοντάδες άλλα funds σε μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες, που:
Πρώτον, διαθέτουν σημαντικό ύψος ρευστότητα.
Δεύτερον, είναι διατεθειμένα να εξετάσουν όχι μόνο τα «βαριά χαρτιά», αλλά και τις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Και η κατάσταση στο εξωτερικό; Πώς θα εξελιχθεί η αντιγνωμία που υπάρχει μεταξύ αγορών μετοχών και ομολόγων, όπου και οι δύο έχουν κινηθεί ανοδικά; Οι τελευταίες εκτιμήσεις των αναλυτών υποστηρίζουν ότι μάλλον δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα στη Σοφοκλέους εξ’ αιτίας των διεθνών αγορών. Και αυτό γιατί οι ξένες αγορές φαίνεται να εστιάζονται περισσότερο στα εταιρικά νέα και όχι στα (δυσμενή) μακροοικονομικά, με τα οποία όμως καταπιάνονται οι αγορές ομολόγων. Και επίσης, η συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία στην Ευρώπη έχει αφήσει «ανοιχτό» το ενδεχόμενο και νέας μείωσης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέλιξη που αναμένεται να τονώσει και τη χρηματιστηριακή αγορά.
Μετά απ’ όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι μέχρι το τέλος του έτους, να δούμε το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. σε επίπεδα τιμών υψηλότερα από τα τρέχοντα.
Σε ότι τώρα αφορά στη χαμηλή κεφαλαιοποίηση, εκεί θα πρέπει να αναμένουμε μια δύσκολη κατάσταση, μέχρι τουλάχιστον το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, με δεδομένους τους – αστάθμητους αυτή την ώρα – παρακάτω παράγοντες:
Έως το τέλος Ιουνίου, θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (σχεδόν όλες οι «προβληματικές» δημοσιεύσεις αναμένονται στις 2-3 τελευταίες ημέρες του μήνα) και μετά να αξιολογηθούν οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών. Αυτό που θα πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο είναι ότι μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σε Ipirotiki, Emphasis, Veterin, κ.α.) κανείς Ορκωτός δεν είναι διατεθειμένος να κάνει «τα στραβά μάτια»...
Έως το τέλος Ιουνίου θα διεξαχθούν και οι τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιριών, όπου οι μέτοχοι θα ρωτήσουν θέματα ουσίας και ελπίζουν να λάβουν ανάλογης σοβαρότητας απαντήσεις.
Το γεγονός πάντως ότι η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο δίμηνο, είναι πιθανόν να δώσει την ευκαιρία σε πολλές καλές περιφερειακές μετοχές να ξεχωρίσουν στην εκτίμηση των μικροεπενδυτών και να φανεί το γεγονός αυτό στο ταμπλό της Σοφοκλέους.


Διάρθρωση χαρτοφυλακίου
Στο ενδεικτικό λοιπό χαρτοφυλάκιό μας, τοποθετούμε το 55% αυτού σε μετοχές, με διάρθρωση παρόμοια με αυτή του Γενικού Δείκτη, με τη διαφορά ότι ένα σχετικά υψηλότερο ποσοστό θα τοποθετήσουμε σε δύο κατηγορίες τίτλων:
Αυτών με την υψηλή – και διατηρήσιμη – μερισματική απόδοση, ανεξαρτήτως κεφαλαιοποίησης.
Αυτών που εντάσσονται στη λεγόμενη περιφέρεια, πλην όμως χαρακτηρίζονται από ποιότητα και διαπραγματεύονται με σαφές discount σε σχέση με τους επενδυτικούς δείκτες.


Ενδιαφέρουσες εξελίξεις
Elmec Sport-Notos Com: Μπορεί το «ξεκίνημα» των Αττικών Πολυκαταστημάτων (κατά 51% ανήκουν στην Elmec Sport) να είναι πολύ ικανοποιητικό, πλην όμως αυτό δεν έχει επηρεάσει μέχρι σήμερα το τζίρο του Λαμπρόπουλου που ανήκει στη Notos Com. Τα στελέχη της αγοράς μάλιστα αναζητούν τώρα το από πού «αφαιρέθηκε» ο τζίρος των Αττικών Πολυκαταστημάτων (από τα καταστήματα της Ερμού, του Κολωνακίου, των προαστίων, κ.λπ.), έτσι ώστε να ερμηνεύσουν τη νέα κατάσταση και να εκτιμήσουν το αν η Elmec Sport θα ξεκινήσει το 2006 και το εγχείρημα του τέως Μινιόν.  Σε ότι αφορά τώρα άλλο κατάστημα της Notos Com, το Notos Home Gallery, αυτό ξεκίνησε φέτος με αύξηση τζίρου 30%, μετά από κινήσεις που έγιναν για αύξηση των παραγγελιών από λίστες γάμου, αλλά και μετά από κάποια προϊοντική αναδιάταξη που έγινε. Τα στελέχη του καταστήματος, αναγνωρίζουν ότι το εγχείρημα δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πλην όμως ελπίζουν ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν στο μέλλον.
Ipirotiki: Με τους κατόχους του ομολογιακού δανείου (τράπεζες, θεσμικοί) συναντήθηκε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Ipirotiki κ. Παπασταματάτος και τους πρότεινε να επιμηκύνουν την περίοδο του δανείου, δίνοντάς τους ως εγγύηση το 70% των μετοχών της. Άκτο. Μη έχοντας να κάνουν κάτι καλύτερο, ενδεχομένως οι ομολογιούχοι να δεχτούν, αλλά η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Παπασταματάτου και Βέλιου (πρώην ιδιοκτήτη της Άκτο που σήμερα κατέχει το 30% των μετοχών) κάθε άλλο παρά καλές είναι. Ούτε βέβαια και η κατάσταση στην Ipirotiki είναι καλή. Οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι (δόθηκαν γύρω στα 300 ευρώ στον καθένα, έναντι οφειλών 3-5 μηνών) και τα παλιά μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας παραιτήθηκαν, επειδή – όπως δήλωσαν - ο κ. Παπασταματάτος δεν τήρησε τις υποσχέσεις του...
S&B Βιομηχανικά Ορυκτά-Μοτοδυναμική: Καθόλου ευκαταφρόνητα τα οφέλη για την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά από την αυτόνομη είσοδο της κατά 85% θυγατρικής της Μοτοδυναμικής. Και όχι μόνο επειδή το κόστος κτήσης στα βιβλία είναι 59 λεπτά όταν η τιμή της δημόσιας εγγραφής θα κυμανθεί μεταξύ 5,4 και 5,7 ευρώ, αλλά και επειδή μέσα στο προσεχές δωδεκάμηνο η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά θα ρευστοποιήσει 300.000-600.000 μετοχές της Μοτοδυναμικής (τις 300.000 κατά τη δημόσια εγγραφή και τις άλλες ενδεχομένως μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο), κίνηση που θα της αποφέρει ρευστότητα τουλάχιστον 1,6 εκατ. ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά κ. Ε. Βιδάλης δήλωσε ότι η αυτόνομη είσοδος της Μοτοδυναμικής στο Χ.Α. θα αναδείξει στο επενδυτικό κοινό μια προϋπάρχουσα, πλην όμως «κρυμμένη» αξία του μητρικού Ομίλου.
Σε ότι αφορά τώρα την ίδια τη Μοτοδυναμική, οι χρηματιστηριακοί δείκτες εμφανίζονται ελκυστικότατοι, αν υπολογιστούν με βάση τις επιδόσεις του 2004 (P/E μεταξύ 5,8 και 6,2 ανάλογα με το ποια τιμή θα επικρατήσει στη δημόσια εγγραφή. Πέρυσι, η εταιρία είχε παρουσιάσει ένα άλμα επιδόσεων και το ερώτημα που τίθεται είναι το κατά πόσο αυτή η κερδοφορία είναι διατηρήσιμη. Σε σχετική ερώτησή μας, ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Οδ. Κυριακόπουλος, τόνισε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις και ότι γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα έχει δημιουργηθεί μια νέα, ισχυρή βάση.
Αγορά τσιμέντου: Τα χειρότερα στην αγορά του τσιμέντου (εξέλιξη που αφορά τον Τιτάνα και σε μεγαλύτερο βαθμό την ΑΓΕΤ Ηρακλής)  τα είδαμε στο πρώτο φετινό τρίμηνο (-19%) δηλώνουν στελέχη της αγοράς, πιστεύοντας ότι στο σύνολο της χρονιάς η υποχώρηση θα κυμανθεί τελικά μεταξύ του 5% και του 9% (έναντι –3% το 2004). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το πρώτο περυσινό εξάμηνο ήταν πολύ δυνατό λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ αντίθετα το δεύτερο εξάμηνο ήταν υποτονικό.
Μεσοπρόθεσμα πάντως, η εγχώρια ζήτηση για τσιμέντο είναι πολύ πιθανόν να αυξηθεί σημαντικά λόγω της ζήτησης για κατοικίες από Βορειοευρωπαίους, ενώ το κόστος παραγωγής μπορεί να συμπιεστεί με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Και στα δύο όμως αυτά μέτωπα χρειάζεται αλλαγή θεσμικού πλαισίου, όπου η πολιτεία έχει αρχίσει να βλέπει τα πράγματα με θετικότερο μάτι. Να δούμε ωστόσο, πώς θα απεικονιστεί αυτό στην πράξη.
Στον Τιτάνα πάντως, που αναμένει και φέτος αύξηση κερδών, το cash flow είναι θετικότατο, ο δανεισμός μειώνεται και φυσικά υπάρχουν πολλά κεφάλαια για επενδύσεις. Για το λόγο αυτό παρακολουθούνται γύρω στις 15 αγορές (μεταξύ αυτών και της Τουρκίας, λόγω της δρομολογούμενης πώλησης μιας προβληματικής εταιρίας με 9 εργοστάσια) χωρίς όμως να υπάρχει κάτι παραπάνω από το «επίπεδο της παρακολούθησης». Αν τελικά δεν γίνουν εξαγορές, τότε θα έχουμε επιστροφή κεφαλαίου.


«Στιγμές» από τη Σοφοκλέους
Τιτάν (κ): Αν συνυπολογιστούν τα μερίσματα και η απόδοση της επανεπένδυσής τους, τότε η μετοχή έχει προσεγγίσει το μέγιστο του 1999. Υπάρχουν και μετοχές που δεν πρόδωσαν ποτέ τους επενδυτές.


Τράπεζα Κύπρου: Η φετινή κερδοφορία «τρέχει» 50% και η πτωτική πορεία των επιτοκίων στην Κύπρο θα έπρεπε να επιδράσει θετικά στην τιμή της μετοχής. Επιβάλλεται η προσέγγιση ξένων funds, προκειμένου να επιτύχει η αύξηση κεφαλαίου που σχεδιάζεται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.


Πλαίσιο Computers: Η αγορά φαίνεται να δυσπιστεί για το κατά πόσο το growth της εταιρίας θα συνεχιστεί, λόγω της εισόδου στην αγορά των Media Markt και Dixons. Με ελκυστικούς δείκτες η μετοχή και η εταιρία έχει δείξει ότι ξέρει να κερδίζει τα «στοιχήματα» της αγοράς.


Κλωστήρια Ναούσης: Η απαξίωση συνεχίζεται και η μετοχή βρέθηκε τον Ιούνιο κάτω από τα 20 λεπτά, όταν στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, οι νέες μετοχές διατέθηκαν προς 30 λεπτά.


Γιατί θα μειωθεί ο ρυθμός ανόδου των επιχειρηματικών κερδών
H πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της διοίκησης του Ο.Τ.Ε. και των συνδικαλιστών του Οργανισμού σχολιάστηκε ιδιαίτερα για το υψηλό κόστος (άμεσο και έμμεσο, φανερό ή αφανές) του προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το κείμενο, το κόστος της εθελουσίας εξόδου δεν έχει δηλωθεί επισήμως, πλην όμως εκτιμάται γύρω στο 1,5 εκατ. ευρώ. Με μια σημαντική διαφορά: ότι ενώ συνήθως γίνονται επενδύσεις προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, στην περίπτωση του Ο.Τ.Ε., θα δοθεί το πολύ μεγάλο αυτό ποσό, προκειμένου να... χαθούν 5.000 θέσεις εργασίας (6.000 αυτοί που αποχωρήσουν, μείον 1.000 που θα προσληφθούν)!


Πολλές άλλες περιπτώσεις
Ανάλογη όμως είναι και η περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπου το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ξεκίνησε πέρυσι και ολοκληρώθηκε στο πρώτο φετινό τρίμηνο, σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση λιγότερων «ενοικιαζόμενων» υπαλλήλων, θα μειωθεί το προσωπικό κατά 400 περίπου άτομα. Αργότερα θα προσληφθούν γύρω στους εκατό νέους εργαζόμενους και μάλιστα με χαμηλότερες αποδοχές. Θα χαθούν δηλαδή τριάκοσιες θέσεις εργασίας, όταν το κόστος της εθελουσίας εξόδου ανήλθε πέρυσι στα 15,5 εκατ. ευρώ (δεν περιλαμβάνεται το σχετικό κόστος του πρώτου φετινού τριμήνου).
Σε αρκετές άλλες επιχειρήσεις του λεγόμενου ευρύτερου δημόσιου τομέα (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.ΑΠ., κ.α.) ο αριθμός των εργαζομένων έχει μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη, εξέλιξη που αναμένεται να συνεχιστεί περαιτέρω στο μέλλον.
Στις μεγάλες τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Emporiki) – ιδιωτικές και δημόσιες - που κατά την τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει αλματωδώς τον όγκο των εργασιών τους και την κερδοφορία τους, ο αριθμός των εργαζομένων τους στην Ελλάδα όχι μόνο δεν ακολούθησε την ανιούσα, αλλά είτε διατηρήθηκε περίπου σταθερός, είτε μειώθηκε περαιτέρω.


Κρίσιμες παρατηρήσεις
Εξετάζοντας τώρα συνολικότερα τις εισηγμένες εταιρίες του χρηματιστηρίου κατά την τελευταία τριετία, μπορεί να καταλήξει στις παρακάτω παρατηρήσεις:
1. Όσες εταιρίες δραστηριοποιούνται σε αγορές που βρίσκονται σε ύφεση (π.χ. είδη και λύσεις πληροφορικής, κλωστοϋφαντουργία, κ.λπ.) μείωσαν δραστικά τον αριθμό των εργαζομένων τους.
2. Οι εταιρίες που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μείωσαν τις θέσεις εργασίας τους (μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, ή και μέσω λιγότερων προσλήψεων σε σχέση με τις αποχωρήσεις), παρά το γεγονός ότι αύξησαν σημαντικά τζίρους και κερδοφορία.
3. Ακόμη και οι εταιρίες που αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων τους, το ποσοστό ανόδου των θέσεων εργασίας ήταν σαφώς χαμηλότερο από το ποσοστό ανόδου των πωλήσεών τους.
4. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και μια γενικότερη συρρίκνωση των γενικών εξόδων που χαρακτηρίζονται ως «ελαστικά» και που δεν σχετίζονται με τις αμοιβές προσωπικού.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να παρατηρείται κατά τα τελευταία χρόνια μια σαφής αύξηση της παραγωγικότητας (αυξημένες πωλήσεις ανά εργαζόμενο, ανοδικά κέρδη ανά εργαζόμενο, μειωμένη συμμετοχή των εξόδων επί του κύκλου εργασιών, κ.λπ.). Η μείωση αυτή των εξόδων συνοδεύεται πολλές φορές και από περιορισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων (λόγω της υποχώρησης των επιτοκίων) και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι εκείνοι που οδήγησαν σε μεγάλο βαθμό στην εκτίναξη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 
Κατά την τελευταία τριετία λοιπόν οι εισηγμένες εταιρίες σημείωσαν μέση ετήσια αύξηση κερδών γύρω στο 15%, όταν οι θέσεις εργασίας είναι ζήτημα αν αυξήθηκαν. Αλλά και στη συνολική οικονομία, αν υποθέσουμε ότι κατά την διετία 2003-2005 τα εταιρικά κέρδη θα αυξηθούν σε σταθερές τιμές κατά 7%-8% (όσο δηλαδή η άνοδος του Α.Ε.Π.) και σε τρέχουσες τιμές κατά περίπου 13%-14% (το παραπάνω ποσοστό αν προσθέσουμε τον πληθωρισμό, οι προβλέψεις μιλούν για άνοδο εργαζομένων μόλις κατά 3,5% (από 3,977 εκατ. το 2003 σε 4.117 εκατ. το 2005). Τα νούμερα για την απασχόληση παρουσιάζονται στον παρατιθέμενο πίνακα, δηλαδή στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας 2004-2007, που εκπονήθηκε και δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Υπάρχει μάλιστα ο φόβος (για να μην πούμε η βεβαιότητα) ότι οι απασχολούμενοι το 2005 θα είναι αρκετά λιγότεροι από 4,117 εκατ. (από τον αριθμό δηλαδή του πίνακα), γιατί το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης προέβλεπε για φέτος ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 3,9% και οι τελευταίες εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών, αναφέρονται σε επιδόσεις της τάξεως του 3%, ή και ακόμη χαμηλότερες (π.χ. 2,8% από τον Ο.Ο.Σ.Α.).
Προς την ίδια μάλιστα κατεύθυνση οδηγεί και η διαπίστωση ότι κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, όπου το Α.Ε.Π. της χώρας «τρέχει» με μέσο ετήσιο ρυθμό πλησίον του 4% (υπερδιπλάσιο από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης), το ποσοστό ανεργίας παραμένει περίπου σε σταθερά επίπεδα και προβλέπεται στο τέλος του 2005 στο 10,5%, βασισμένο μάλιστα στην απίθανη περίπτωση όπου το Α.Ε.Π. «τρέξει» τελικά φέτος με 3,9%...


Εκτιμήσεις για το μέλλον
Με βάση τα προηγούμενα, αλλά και μια σειρά από εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, μπορούμε να συνάγουμε ότι οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των εταιρικών κερδών κατά την προσεχή διετία θα σημειώσουν κάμψη και – αν εξαιρέσουμε τον «γαλαντόμο» τραπεζικό τομέα – θα είναι μονοφήφιοι (ίσως και αρκετά κάτω από το 10%). Αυτό θα συμβεί για τους παρακάτω λόγους:
1. Ο ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π. θα περιοριστεί δραστικά, ιδίως στην περίπτωση που η κυβέρνηση αναγκαστεί να λάβει νέα έκτακτα μέτρα το προσεχές φθινόπωρο, προκειμένου να συρρικνώσει το δημόσιο έλλειμμα κοντά στα επίπεδα του 3% του Α.Ε.Π. κατά τα τέλη του 2006.
2. Τα επιτόκια έχουν φτάσει ήδη στο κατώτατο δυνατόν σημείο τους και ενδεχομένως να αρχίσουν να αυξάνονται από το τελευταίο τρίμηνο του 2005 και μετά, επηρεάζοντας ανοδικά και τα χρηματοοικονομικά έξοδα των επιχειρήσεων.
3. Η αλματώδης αύξηση (25% πρόβλεψη για φέτος) των καταναλωτικών και των στεγαστικών δανείων κατά τα τελευταία χρόνια, έχει αυξήσει ανάλογα και τους τόκους που θα καταβάλουν τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ζήτησης για άλλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.
4. Οι κινήσεις περιορισμού του λειτουργικού κόστους που ξεκίνησαν από το 2001 έχουν εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τα όριά τους.
5. Η οικοδομική δραστηριότητα που σε μεγάλο βαθμό στήριξε την ανάπτυξη των προηγούμενων ετών, αρχίζει να αποκλιμακώνεται από φέτος.
Οι επιχειρήσεις λοιπόν που κυρίως θα καταφέρουν να συνεχίσουν να αυξάνουν τις κερδοφορίες τους με υψηλούς ρυθμούς, είναι οι τράπεζες, αυτές που έχουν ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στα αναπτυσσόμενα Βαλκάνια, αλλά και αυτές που θα καταφέρουν να αυξήσουν σημαντικά τα μερίδια αγοράς τους εντός της χώρας.

  Περιεχόμενα
Αφιέρωμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ
¶ρθρο: Bαθμολογώντας τα αμοιβαία κεφάλαια
¶ρθρο: Επενδύσεις σε Έργα Τέχνης
¶ρθρο: Κύπρος: Εθνικός στόχος η οικονομική επιτυχία
¶ρθρο: Μέθοδοι Ενοποίησης Λογιστικών Καταστάσεων & Εταιριών
Αφιέρωμα: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ: ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Editorial: Επιτέλους, κάτι κινείται!
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Επενδύσεις: Αγορές: Βλέπουν οικονομία δύο ταχυτήτων
Επενδύσεις: Διαχρονική μετατόπιση της καμπύλης επιτοκίων

 Όροι και προϋποθέσεις του site