Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2005                               Τεύχος 310

Συνταγματική διάταξη... αντί συνταγματική


Στην παράγραφο 9 άρθρου 14 του Συντάγματος, που τέθηκε απ’ την Eπιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος που ψηφίστηκε από τα δυο μεγάλα κομμάτια της Ελληνικής Βουλής  το 2001  διαβάζουμε: «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς ,η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά όπως ο νόμος ορίζει.
Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για τη πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και του έλεγχου περισσότερων μεσών ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του έλεγχου περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής όπως ο νόμος ορίζει (κι όμως παρά πολλά μέσα ενημέρωσης ανήκουν κατά σοβαρά ποσοστά σ ’ εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς αλλά και τηλεοπτικούς σταθμούς.
Όλοι αυτοί, άμα εκδοθούν, οι σχετικοί νόμοι θα αυτοπεριοριστούν σε ένα, ή θα καταφύγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επίλυση της διαφοράς τους με την παραπάνω δεσμευτική διάταξη;…
Συνεχίζει: «Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μέτοχου, ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημόσιου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εδώ μέσα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι δήμοι, κοινότητες, δημόσιοι οργανισμοί, δημόσιες επιχειρήσεις, κ.λπ.) την εκτέλεση έργων, ή προμηθειών, ή την παροχή υπηρεσιών.
Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα ,όπως συζύγους, συγγενείς, (απλώς και μόνο γιατί είναι σύζυγοι, ή συγγενείς κατά το νόμο του ΠΑΣΟΚ μέχρι και 3ου βαθμού δηλ. θείο, κατά δε το νόμο της ΝΔ μέχρι και 4ου βαθμού δηλ. πρώτα ξαδέρφια, αυτοτελώς αντικειμενικά, είτε εξαρτώνται αυτά τα άτομα είτε όχι από τον βασικό μέτοχο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τούτο όπως βλέπετε προκύπτει από τα κόμματα μετά τις λέξεις συζύγου, συγγενείς γιατί εν συνεχεία θέτει και τρίτη κατηγορία: οικονομικά εξαρτώμενα άτομα ή εταιρείες (εδώ η συντακτική επιτροπή που έβαλε αυτή τη φοβερή τροποποίηση το 2001 ίσως να ήθελε να πει και οι σύζυγοι κι’ οι συγγενείς εφόσον ήταν εξαρτώμενα οικονομικά πλήρως απ’ το βασικό μέτοχο . Όμως δεν το λέει. Αντίθετα, τα δυο κόμματα χωρίζουν και διαστέλλουν αυτές τις δυο κατηγόριες απ’ την 3η δηλαδή των οικονομικά εξαρτώμενων ατόμων ή εταιρειών. Αν μετά τη λέξη συγγενείς δεν βάζει κόμμα, αλλά έλεγε:και γενικά κάθε άλλου εκτός των δυο αυτών κατηγόριων οικονομικά εξαρτώμενου κλπ, τότε άλλαζε άρδην το νόημα και η ανεξάρτητη αρχή της ΕΡΣ θα έφερε το βάρος ν’ αποδείξει ότι οι σύζυγοι κι οι συγγενείς εξαρτώνται οικονομικά από το βασικό μέτοχο. Άρα σωστά το 4ο τμήμα του Συμβουλίου Επικράτειας έκρινε ότι ο Ν 3021/2002 ήταν αντισυνταγματικός (επί ΠΑΣΟΚ).
Και συνεχίζει: Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις τις κυρώσεις που «μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού (άρα μπορεί να μη φθάνει σε τόση μεγάλη ακραία τιμωρία. Θα μπορούσε να επιβάλλει ένα πρόστιμο ή κάποιο όρο ή προϋπόθεση. Δηλαδή κάποια επιεικέστερη ποινή) και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους έλεγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των προηγούμενων εδαφίων».
Για να αποδείξει το ΠΑΣΟΚ ότι είναι κατά της διαπλοκής και υπέρ της διαφάνειας, ότι συμφωνεί με τα κομμάτια της Αντιπολίτευσης για την πάταξη της διαφθοράς, υπέπεσε σ’ ένα σοβαρότατο νομικό ολίσθημα: παραβίασε με τις παραπάνω συνταγματικές καινοφανείς διατάξεις βασικές συνταγματικές (και κοινοτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ) διατάξεις για τ’ ανθρώπινα δικαιώματα για την ελεύθερη επιλογή εργασίας απασχόλησης απ’ όλους τους Έλληνες πολίτες κλπ.
Για παράδειγμα, ένας νέος πολιτικός μηχανικός δεν μπορεί να παντρευτεί τη κόρη ενός βασικού μέτοχου, ή ιδιοκτήτη, ή διευθυντικού στελέχους μέσων μαζικής ενημέρωσης! Είναι ή όχι αυτό δέσμευση της ελευθέριας των ανθρώπων που δεν θα μπορούσε μετά το γάμο ν ’αναλαμβάνει κλπ κλπ...
Οι παραπάνω συνταγματικές διατάξεις ομοιάζουν παρά πολύ με τις διατάξεις των μεταδεκεμβριανών κυβερνήσεων οι οποίες αφορούσαν την έκδοση απ’ τα καθέκαστον Αστυνομικά τμήματα (και χωροφυλακής) των περιβόητων πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Για να διορισθείς στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή δήμους, κοινότητες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ, ακόμη και καθαριστήρια... έπρεπε εκτός των άλλων να σταλεί και πιστοποιητικό εθνικοφροσύνης (έτσι λεγόταν. Οι παλαιοί τα ενθυμούνται όλα αυτά).
Δεν εδικαιούντο αυτού του πιστοποιητικού όσοι υπήρξαν μέλη του ΚΚΕ, του ΕΑΜ της ΕΠΟΝ του ΕΛΑΣ, της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κλπ και οι συγγενείς αυτών μέχρι και 4ου βαθμού, ανεξάρτητα αν ήσαν αριστερών φρονημάτων.
Και ξαναγυρίζουμε στην αντικειμενική ευθύνη προσώπων ανέτιων ανύποπτων όταν σπούδαζαν, αθώων αλλά αποκλειόμενων απλώς και μόνο γιατί έτυχε να γεννηθούν παιδία, αδέλφια, θείοι ή πρωτοξάδερφοι κάποιων βασικών μετοχών ΜΜΕ, ε αυτό είναι απαράδεκτο.
Δεν κτυπιέται με άδικες μεθόδους η διαπλοκή, η διαφθορά.
Άλλωστε βλέπετε από που μας προέκυψε: από Εκκλησία, Δικαιοσύνη κλπ κλπ. Το έγκλημα κτυπιέται μόνο όπως προβλέπει και ορίζει ο νόμος με υποκειμενική του καθενός μας υπαιτιότητα.
Oι κανόνες, οι αποφάσεις ΕΕ υπερισχύουν του Ελληνικού Συντάγματος το κοινοτικό Δίκαιο με το που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεχτήκαμε ότι όπου είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη μέλη, είναι και για την Ελλάδα.
Η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι το Α και το Ω του ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Εκεί η ΕΕ δεν κάνει ούτε χιλιοστό υποχώρηση.
Αφήστε λοιπόν τις διαμαρτυρίες ότι η ΕΕ επεμβαίνει στα εσωτερικά μας.
Το 1920 η σύμμαχοί μας ΑγγλοΓαλλο-Ρωσσοι  ειδοποιούσαν την τότε βασιλική κυβέρνηση του λαϊκού κόμματος, να διώξουν το βασιλιά Κωνσταντίνο, που η σύζυγος του ήταν στενή συγγενής του Κάιζερ (Αυτοκράτορας Γερμανών). Οι νεκροί μας δεν έχουν ακόμα λιώσει κι εσείς έχετε βασίλισσα εγγονή (ή ανεψιά;) του Κάιζερ; Ούτε δάνειο σας δίδουμε, ούτε θα σας βοηθήσουμε στην εκστρατεία σας στη Μ. Ασία (αντίθετα οι Γάλλοι και οι Ρώσοι εβοήθησαν τον Κεμάλ Ατατούρκ).
Και τότε η κυβέρνηση και ο ευνοϊκά προς αυτή τύπος, διεμαρτύροντο ότι οι ΑΝΤΑΝΤ επεμβαίνει απαράδεκτα στα εσωτερικά της χώρας μας. Χάσαμε τη Μικρά Ασία και απαράδεκτα την Ανατολική Θράκη που είχαν καταφύγει τα αποχωρήσαντα στρατεύματα μας παρά τις διπλωματικές προσπάθειες του Βενιζέλου.
Ακόμα κι’ ο πάντα φίλος και υποστηριχτής μας, ΚΑΝΑΔΑΣ μετά μανίας επέμενε η Ανατολική Θράκη να δοθεί στη Τουρκία...
Όταν μας συμφέρει προσφεύγουμε στα όργανα της ΕΕ ως άτομα ή ως ομάδες και ζητούμε την προστασία της. Και σωστά. Δεν είναι λογικό ούτε δίκαιο ν’ αποκλείομε ένα άτομο ν’ αναλαμβάνει μια εργολαβία, απλώς και μόνο γιατί έτυχε ο διπλωματούχος του Πολυτεχνείου ή αλλού Πανεπιστημίου ή σχολής υιός ή θείος ή α’ ξάδερφος να έχει συγγενή βασικό μέτοχο μιας οποιασδήποτε εφημερίδας μεγάλης ή ασήμαντης ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού Σταθμού. Και ίσως ο κόσμος δεν το έχει προσέξει, αλλά ο κίνδυνος να αποκλειστούν Έλληνες πολίτες από παροχή και άλλων υπηρεσιών, (όπως αν ξαναδιαβάσετε τη Συνταγματική παραπάνω διάταξη), δηλαδή να μην μπορούν απλώς και μόνο γιατί είναι συγγενείς αντικειμενικά, να διοριστούν σε νοσοκομεία οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, κλπ οι δάσκαλοι και οι καθηγητές γεωπόνοι κι’ όλων των κλάδων των επιστημόνων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα δεν θα μπορούν να παράσχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες που θα ζητά η προκήρυξη πρόσληψης.
Όχι μόνο λοιπόν οι εργολαβίες, αλλά και πάσης φύσεως παροχές υπηρεσιών και μη μου πείτε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ως Ανεξάρτητη αρχή, θα είναι σε θέση να κρίνει και να δίδει πιστοποιητικά διαφάνειας σ’ όλες αυτές τις χιλιάδες υποθέσεις...που μάλλον το σύνταγμα αρθρ. 14 παρ 9 παρέλειψε  να διευκρινίσει... Δεν είναι μεμπτόν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΝΔ ν’ αναγνωρίσουν το λάθος τους, να μην επιμένουν σε μια ατυχήσασα συνταγματική διάταξη που κατάφορα παραβιάζει τ’ ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθέριες του ατόμου επιλογής απασχόλησης. Θα ήταν σοφή παρέμβαση της ως επιβεβλημένη ορθή και δίκαιη λύση, να θέσουμε σε αχρησία τη παράγραφο 9 άρθρου 14 Συντάγματος μέχρι να έρθει η νόμιμη προθεσμία κι αφού ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις αναθεώρησης του Συντάγματος και προσαρμογής του με το Κοινοτικό εν προκειμένω Δίκαιο (συμβατή) να αναθεωρηθεί το άρθρο 14, καταργούμενης της παραγράφου 9 όλης. Αν επιμένουμε, μην έχουμε αξίωση χρηματοδότησης. Η περικοπή είναι αναμενόμενη. Μην έχουμε και πρόστιμο...


· Ο κ. Κρασσαδάκης είναι συνταξιούχος Δικηγόρος Αθηνών 

  Περιεχόμενα
¶ρθρο: Οικονομική πολιτική δια... χειρός Χριστοδούλου
¶ρθρο: Ξένες ¶μεσες Επενδύσεις στην NΑ Ευρώπη
¶ρθρο: Συνταγματική διάταξη... αντί συνταγματική
¶ρθρο: Πώς μπορούμε εύκολα να μετράμε τον κίνδυνο χρηματιστηριακών δεικτών και μετοχών;
Αφιέρωμα: Ακτοπλοΐα Τα δυσκολότερα ανήκουν στο παρελθόν
Αφιέρωμα: Βαριά βιομηχανία «Κρατάει» γερά
Αφιέρωμα: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Αφιέρωμα: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Αφιέρωμα: ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ!
Editorial: Στενεύουν τα περιθώρια για την κυβέρνηση
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Επενδύσεις: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: Ώρα για άμυνα και επαγρύπνηση
¶ρθρο: Απόσπασμα από την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ κ. Νικόλαου Γκαργκάνα για την ελληνική οικονομία

 Όροι και προϋποθέσεις του site