Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2005                               Τεύχος 310

Ανησυχία προκαλεί η πορεία της αγοράς εμπορευμάτων
Ο τρίτος μήνας του έτους 2005 αποτέλεσε ένα ακόμα χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι διεθνείς αγορές εμπορευμάτων επέδειξαν υψηλή μεταβλητότητα, κυρίως λόγω της πτωτικής κίνησης των βιομηχανικών, ενεργειακών και πολύτιμων μετάλλων / εμπορευμάτων. Η πορεία του δείκτη Commodities Research Bureau - CRB ήταν έντονα πτωτική για το πρώτο 20ήμερο στη διάρκεια του μήνα, διασπώντας καθοδικά τα επίπεδα των 300 μονάδων, έπειτα από τη ανοδική κίνηση στα επίπεδα των 315 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Μαρτίου του 2005. Η τιμή του δείκτη εμπορευμάτων CRB προσέγγισε τις 302,89 μονάδες τελικά σε σχέση με τα επίπεδα των 311,02 μονάδων στα τέλη του μήνα Μαρτίου 2005, ήτοι πτώση της τάξεως του 2,61% σε μηνιαία βάση. Ο εν λόγω δείκτης στη διάρκεια του μηνός Απριλίου διέσπασε με καθοδική ορμή τα τεχνικά όρια των 300 μονάδων, γεγονός το οποίο έχει προσδώσει μία νέα οπτική στην αγορά των εμπορευμάτων. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα στην αγορά των εμπορευμάτων κινείται πλέον σε αισθητά ανώτερα επίπεδα, συγκρινόμενη με τους ιστορικούς μέσους όρους, γεγονός το οποίο λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους επενδυτές, ενώ η αδυναμία δυναμικής αντίδρασης από το ψυχολογικό όριο των 300 μονάδων δημιουργεί επιφυλάξεις για την περαιτέρω πορεία του δείκτη. Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση του σημαντικού τεχνικού και ψυχολογικού επιπέδου των 295 – 300 μονάδων για έναν ακόμη μήνα, μπορεί να οδηγήσει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα ως προς την πορεία του δείκτη, με τις τεχνικές ενδείξεις να είναι πλέον ουδέτερες. Σε τεχνικούς όρους, βραχυπρόθεσμα, ο CRB πιθανότατα θα δοκιμάσει να διατηρήσει τα επίπεδα των 305 μονάδων, ενώ στον αντίποδα οι αντιστάσεις των 310 – 315 μονάδων θα δοκιμασθούν στις πρώτες ημέρες του Μαΐου 2005.
 Στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα χρυσό, άργυρο, πλατίνα και παλλάδιο, ο δείκτης της πολύτιμων μετάλλων της Goldman Sachs, έπειτα από μία ισχυρή πτωτική κίνηση στη διάρκεια του Μαρτίου, στις πρώτες συνεδριάσεις του μήνα Απριλίου κινήθηκε με μικτή διάθεση, ενώ η συνέχεια ήταν πτωτική, με αποτέλεσμα, ο δείκτης να κλείσει τελικά στην περιοχή των 578,89 μονάδων έναντι 579,93 μονάδων το μήνα Μάρτιο του 2005. Έπειτα από τις ανοδικές κινήσεις στην αρχή του μήνα, ο δείκτης των βιομηχανικών μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο, χάλυβας, κ.ά.), κινήθηκε σε ακόμα πιο χαμηλά επίπεδα, κάτω από τα επίπεδα των 240 μονάδων, με την ισορροπία των τιμών να διατηρείται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα. Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων της Goldman Sachs στην εξεταζόμενη περίοδο, έπειτα από τη συσσώρευση στα επίπεδα των 185 – 190 μονάδων, κινήθηκε έντονα ανοδικά, προσεγγίζοντας το κρίσιμο όριο των 200 μονάδων. Τελικά ο δείκτης έκλεισε στις 191,81 μονάδες έναντι 194,12 μονάδων και η πορεία του θα εξαρτηθεί πλέον από τη διατήρηση ή μη του σημείου στήριξης των 190 μονάδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ο δείκτης των ζώντων εμπορευμάτων κινήθηκε με την υψηλότερη μεταβλητότητα συγκριτικά με του υπόλοιπους δείκτες, επιδεικνύοντας όμως εμφανείς ανοδικές τάσεις για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα Απριλίου. Ο δείκτης τελικά έκλεισε στα επίπεδα των 229,04 μονάδων έναντι 230,03 μονάδων στα τέλη Μαρτίου του ίδιου έτους. Η αγορά ωστόσο διατηρεί ισχυρή στήριξη στα επίπεδα των 225 μονάδων και μία πιθανή προσέγγιση σε αυτά τα επίπεδα ενδεχομένως να επαναφέρει το ανοδικό momentum. Τέλος, ο δείκτης ενεργειακών πρώτων υλών διέκοψε τη θετική του πορεία που τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ισχυρή δυναμική των προηγούμενων μηνών. Η τιμή του πετρελαίου έδωσε ένα ισχυρό πτωτικό τόνο σε επίπεδο συνολικής αγοράς, με αποτέλεσμα ο δείκτης να κινηθεί στη διάρκεια του μήνα έως τα επίπεδα των 187,70 μονάδων έναντι 198,82 μονάδων περίπου για τον προηγούμενο μήνα.


H αγορά του βαμβακιού
Ο μήνας Απρίλιος χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα, αλλά και από ισχυροποίηση της υπάρχουσας ανοδικής τάσης που εμφανίζει το εμπόρευμα στη διάρκεια του έτους 2005. Η τιμή του βαμβακιού έχει προσεγγίσει το σημαντικό επίπεδο ψυχολογικής σημασίας των 55,00 σεντς / λίμπρα, ενώ περαιτέρω άνοδος, μπορεί να οδηγήσει την τιμή κοντά στα 60,00 σεντς / λίμπρα. Η αγορά του βαμβακιού επηρεάζεται σε μέγιστο βαθμό από τις θεμελιώδεις δυνάμεις και λιγότερο από τις τεχνικές ισορροπίες. Ρυθμιστικό παράγοντα στην πορεία της τιμής του εμπορεύματος διαδραματίζει το ύψος των αποθεμάτων αλλά και η αγορά της Κίνας. Για το έτος 2005, οι εκτιμήσεις επισημαίνουν ότι το επίπεδο των αποθεμάτων του εμπορεύματος θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (κοντά στα επίπεδα της περιόδου 2001/2002). Ο παραπάνω λόγος μπορεί να αποτελέσει αιτία για πτώση της τιμής, αν και οι τιμές των απώτερων συμβολαίων έχουν εισέλθει σε ένα ανοδικό κανάλι τιμών.


  Η τιμή του εμπορεύματος κινήθηκε έντονα ανοδικά στη διάρκεια του Απριλίου του 2005, συνεχίζοντας ουσιαστικά την ανοδική πορεία του προηγούμενου μήνα. Η τιμή στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Μαΐου 2005 στην αγορά της Νέας Υόρκης (New York Board of Trade - NYBOT) την Παρασκευή 22 Απριλίου 2005, έπειτα από διακύμανση στα επίπεδα των 55,25 – 55,70 σεντς / λίμπρα και έκλεισε στα 56,15 σεντς / λίμπρα, αυξημένη κατά 0,81%. Στο δε προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Ιουλίου 2005 στην αγορά της Νέας Υόρκης, η τιμή του εμπορεύματος έκλεισε στα 54,12 σεντς / λίμπρα, μειωμένη κατά 0,59% ή 0,32 σεντς / λίμπρα. Τέλος, στα συμβόλαια λήξεως Δεκεμβρίου 2005, η τιμή του εμπορεύματος έκλεισε στα 56,22 σεντς / λίμπρα, μειωμένη κατά 1,02%. Στα απώτερα συμβόλαια λήξεως του Μαρτίου του 2006, η τιμή του εμπορεύματος κινήθηκε με ελαφρώς μικρότερη πτώση, καθώς η μείωση της τιμής στο εν λόγω συμβόλαιο ήταν της τάξεως του 0,62%, στα 58,15 σεντς / λίμπρα. Ανάλογα κινήθηκε το εμπόρευμα σε όλες τις αγορές διαπραγμάτευσης, καθώς οι διεθνείς δείκτες τιμών Cotlook A και Β έκλεισαν στα 55,70 και 55,00 σεντς / λίμπρα αντίστοιχα, ο μεν πρώτος μειωμένος κατά 0,05%, ο δε δεύτερος με ζημιές της τάξεως του 0,15%.


 Την παρούσα χρονική στιγμή, στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Ιουλίου του 2005, η τιμή του εμπορεύματος κινείται πάνω από το βραχυχρόνιο κινητό μέσο όρο των 20 ημερών και εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 120 ημερών. Το διάγραμμα της τιμής σε μηνιαία βάση παραμένει ουδέτερο προς ανοδικό για τη συνέχεια, σε συνδυασμό με το premium που εμφανίζουν τα συμβόλαια απώτερης λήξης, ενώ και σε βραχυχρόνιο επίπεδο είναι πιθανό να συνεχιστεί η ανοδική τάση. Σε βραχυχρόνιους όρους, η τιμή του βαμβακιού βρίσκεται εντός ενός κρίσιμου καναλιού, του οποίου η άνω βάση τοποθετείται στα επίπεδα των 60,00 σεντς / λίμπρα και η κάτω βάση στα 51,00 σεντς / λίμπρα. Σημαντική στήριξη για την τιμή του εμπορεύματος στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Ιουλίου του 2005 αποτελεί πλέον το επίπεδο των 53,00 σεντς / λίμπρα. Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι βραχυχρόνιοι τεχνικοί δείκτες έχουν δώσει σήματα εισόδου, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η βραχυχρόνια ανοδική κίνηση. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι ο ταλαντωτής R.S.I. 14 ημερών βρίσκεται στα επίπεδα του 53,14.


ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 Σύμφωνα με το United States Department of Agriculture, στην αναφορά του Απριλίου του 2005, η συνολική παγκόσμια προσφορά βαμβακιού κατά την περίοδο 2003/04, προβλέπεται στα επίπεδα των 165,21 εκατ. σακιά των 480 λιμπρών, εμφανίζοντας αύξηση κατά 0,71% σε σχέση με την περίοδο 2002/03, όπου η προσφορά είχε διαμορφωθεί σε 164,05 εκατ. σακιά των 480 λιμπρών. Για την περίοδο 2003/04, οι προβλέψεις του U.S.D.A. αναφέρουν ότι η παγκόσμια παραγωγή διαμορφώθηκε σε 95,085 εκατ. σακιά των 480 λιμπρών, αυξημένη κατά 7,70%, σε σχέση με την περίοδο 2002/03. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, η παγκόσμια κατανάλωση βαμβακιού κατά την περίοδο 2003/04, προβλέπεται στα επίπεδα των 98,563 εκατ. σακιών, εμφανίζοντας οριακή αύξηση κατά 0,07% σε σχέση με την περίοδο 2002/03. Τα τελικά αποθέματα του εμπορεύματος, μέγεθος το οποίο αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την πορεία της τιμής, προβλέπεται ότι κινήθηκαν έντονα καθοδικά για την περίοδο 2003/04, καθώς αναμένεται να διαμορφωθούν σε 35,617 εκατ. σακιά των 480 λιμπρών, σε σχέση με 38,125 εκατ. σακιά το 2002/03, ήτοι μείωση της τάξεως του 6,58%.


 Σύμφωνα με το United States Department of Agriculture, στην αναφορά του Απριλίου 2005, η συνολική παγκόσμια παραγωγή βαμβακιού κατά την περίοδο 2004/05, προβλέπεται στα επίπεδα των 119,218 εκατ. σακιών των 480 λιμπρών, εμφανίζοντας αύξηση κατά 25,38% σε σχέση με την περίοδο 2003/04. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, η παγκόσμια κατανάλωση βαμβακιού κατά την περίοδο 2004/05, προβλέπεται στα επίπεδα των 107,054 εκατ. σακιών, εμφανίζοντας αύξηση κατά 8,61% σε σχέση με την περίοδο 2003/04. Τα τελικά αποθέματα του εμπορεύματος προβλέπεται να κινηθούν ανοδικά στα 47,834 εκατ. σακιά, ήτοι σημαντική αύξηση της τάξεως του 34%.

  Περιεχόμενα
¶ρθρο: Οικονομική πολιτική δια... χειρός Χριστοδούλου
¶ρθρο: Ξένες ¶μεσες Επενδύσεις στην NΑ Ευρώπη
¶ρθρο: Συνταγματική διάταξη... αντί συνταγματική
¶ρθρο: Πώς μπορούμε εύκολα να μετράμε τον κίνδυνο χρηματιστηριακών δεικτών και μετοχών;
Αφιέρωμα: Ακτοπλοΐα Τα δυσκολότερα ανήκουν στο παρελθόν
Αφιέρωμα: Βαριά βιομηχανία «Κρατάει» γερά
Αφιέρωμα: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Αφιέρωμα: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Αφιέρωμα: ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ!
Editorial: Στενεύουν τα περιθώρια για την κυβέρνηση
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Επενδύσεις: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: Ώρα για άμυνα και επαγρύπνηση
¶ρθρο: Απόσπασμα από την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ κ. Νικόλαου Γκαργκάνα για την ελληνική οικονομία

 Όροι και προϋποθέσεις του site