Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2005                               Τεύχος 309

H παγκόσμια οικονομία περνάει τα τελευταία χρόνια από την εποχή της βιομηχανίας, στην εποχή της πληροφορίας. Οι αλλαγές είναι τεράστιες και συνεχείς, ενώ ο «κινητήριος μοχλός» της οικονομίας είναι πλέον η πληροφορία και η ταχύτητα διακίνησής της.
Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων είναι μία πραγματικότητα. Ανάμεσα στις κυριότερες δυνάμεις που οδηγούν τα τελευταία χρόνια την παγκόσμια οικονομία, ξεχωρίζει η επανάσταση στην τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Οι νέες τεχνολογίες έχουν εξαλείψει τα σύνορα και τις αποστάσεις και μέθοδοι όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχουν τη δυνατότητα «παγκόσμιας πρόσβασης» σε αγαθά και υπηρεσίες όλων των οικονομιών.
Σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από διεθνοποίηση των αγορών, εξειδίκευση των απαιτήσεων των πελατών, έντονο ανταγωνισμό και μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους τομείς της οικονομίας, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει, με ρυθμό ταχύτατα αυξανόμενο, να χρησιμοποιούν το Ίντερνετ για τις εμπορικές τους συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις (B2B) και με τον τελικό καταναλωτή (B2C).
Το Ίντερνετ αποκαλείται το σύγχρονο «όχημα» της Νέας Οικονομίας και επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας και ιδιαίτερα τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αναπτύχθηκε ταχύτατα τις τελευταίες δεκαετίες. Προσφέρει ένα νέο, ταχύτερο και καθολικό σύστημα διακίνησης των πληροφοριών, ένα άρτιο σύστημα διενέργειας άμεσων συναλλαγών και ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας και διανομής.
Το νέο αυτό τεχνολογικό κύμα διαδίδεται γρήγορα, γιατί αυτοί που πρώτοι χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες και τις πρακτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου, «επιβάλλουν» στους προμηθευτές ή στους πελάτες τους αντίστοιχες επιλογές.
Για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, η επιτυχία στην αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία είναι αποτέλεσμα μιας σύνθεσης τεχνολογιών, οργάνωσης και στρατηγικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση της πληροφορίας στην εσωτερική τους δομή. Οι τεχνολογίες των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (Integrated Information Systems) και των εφαρμογών που αυτά υποστηρίζουν (integrated enterprise applications) αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της «νέας οικονομίας». Για τις μικρές ωστόσο επιχειρήσεις, η επιτυχημένη εισαγωγή τους στη Νέα Οικονομία περνάει και από την οδό των συνεργασιών και της αναζήτησης λύσεων από τρίτους (outsourcing).


E-Business
Όταν μιλάμε για ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business), ουσιαστικά αναφερόμαστε είτε σε εφαρμογές που αφορούν στη διαχείριση της αλυσίδας προμήθειας-αποθήκευσης-παραγωγής είτε σε εφαρμογές που αφορούν στο marketing, τις πωλήσεις, τη διακίνηση, την υποστήριξη και τη διοίκηση. H πρώτη κατηγορία αποτελεί το «λίκνο» των εφαρμογών και λύσεων B2B (Business to Business), με σημαντικότερους εκπρόσωπους τα συστήματα Supply Chain Management (SCM), τις εφαρμογές συνεργασίας μεταξύ εταιριών και συστημάτων (Collaborative Services, Application to Application systems), τις εφαρμογές Knowledge Management και Business Intelligence. Αντίστοιχα, η δεύτερη κατηγορία συγκεντρώνει τυπικές B2B (Business to Business) και B2C (Business to Consumer) εφαρμογές, όπως τα συστήματα Customer Relationship Management (CRM), τα διάφορα συστήματα E-Commerce, αλλά και το «πελατο-κατευθυνόμενο» μέρος των συστημάτων SCM και Κnowledge Μanagement. Μετά τον παραπάνω διαχωρισμό, μπορούμε να διακρίνουμε τις εφαρμογές που αποτελούν τον «πυρήνα» της πληροφοριακής υποδομής της σύγχρονης επιχείρησης, ο οποίος αποτελεί απαραίτητο προαπαιτούμενο για κάθε προσπάθεια στον τομέα του Ίντερνετ και περιλαμβάνει τα συστήματα:
* ERP / ERP II (Enterprise Resource Planning),
* SCM (Supply Chain Management),
* CRM (Customer Relationship Management).
Μετά από τον πυρήνα των εφαρμογών, στη σύγχρονη επιχείρηση λειτουργούν τα εξής συστήματα:
8 προϊόντα και εφαρμογές Ίντερνετ, οι οποίες συνεργάζονται στενά, σε πραγματικό χρόνο και με μεγάλη ταχύτητα, με τις εφαρμογές του πυρήνα, αποτελώντας, στην πραγματικότητα, μια προέκταση των εφαρμογών αυτών και προερχόμενες από τον ίδιο συνήθως κατασκευαστή (Ε-Applications),
8 διατάξεις που προσφέρουν στους τελικούς χρήστες των εφαρμογών B2B και B2C το ιδιαίτερο περιβάλλον εργασίας τους, χρησιμοποιώντας το μηχανισμό των εφαρμογών Ίντερνετ. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν την τελική μορφή του Internet Site, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, συστήματα ασφάλειας, καθώς και συστήματα διαχείρισης και προσωποποίησης (personalization) των διαφόρων στατικών πληροφοριών που παρέχονται σε τελικούς χρήστες.
Στις πωλήσεις (σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις), η δομή e-business προϋποθέτει τη δημιουργία ενός συστήματος παραγγελιών μέσω Ίντερνετ. Αυτό μπορεί να είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στο Web ή κάποια ειδική εφαρμογή (client) για την αποστολή παραγγελιών (αν τα προϊόντα είναι πολύ ειδικά και αφορούν μικρό αριθμό μεγάλων πελατών). Μια άλλη, πιο ακριβή λύση, είναι η δημιουργία μιας εισόδου (gateway), που λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του ήδη υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος της εταιρίας και των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος ή της ειδικής εφαρμογής της. Το gateway μεταφράζει και διαβιβάζει στο εσωτερικό εταιρικό πληροφοριακό σύστημα τα αιτήματα των χρηστών του Ίντερνετ και επιστρέφει σε αυτούς τις απαντήσεις του πληροφοριακού (π.χ. «Η παραγγελία σας καταχωρήθηκε», «Το προϊόν έχει εξαντληθεί» κ.λπ.). Δυστυχώς, και οι δύο αυτές λύσεις έχουν σοβαρά μειονεκτήματα. Η πρώτη απαιτεί πολύ προσωπικό, καθώς η επικοινωνία με τον πελάτη δεν γίνεται αυτόματα. Η δεύτερη απαιτεί λιγότερο προσωπικό, αλλά είναι αρκετά ευπαθής (υψηλή πολυπλοκότητα) και απαιτεί μεγάλη συντήρηση, διότι η επιχείρηση υποχρεώνεται να υποστηρίζει δύο ξεχωριστά συστήματα (άλλη πλατφόρμα για την εσωτερική διακίνηση πληροφοριών και άλλη για το web).


Τα οφέλη του e-business
Μια επιτυχημένη στρατηγική e-business παρέχει στην εταιρία που την προωθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μείωση λειτουργικού κόστους και προστιθέμενη αξία για τους πελάτες. Σε γενικές γραμμές, το e-business μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των σχέσεων της εταιρίας με τους πελάτες της και με όσους γενικά σχετίζονται με την εταιρία (εργαζόμενοι, προμηθευτές κ.τ.λ.) και να μειώσει το κόστος συναλλαγών της. Ακόμη, μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση της αλυσίδας προμηθειών, τα συστήματα πωλήσεων και διαχείρισης του δικτύου διανομής και να αναπτύξει την τεχνογνωσία των εργαζομένων. Ειδικότερα, ορισμένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των εταιριών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο εκδήλωσης της ηλεκτρονικής τους επιχειρηματικότητας (e-επιχειρείν) είναι τα ακόλουθα:
Μειωμένη τιμή πρώτων υλών: Η αγορά των ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου μειώνει την τιμή τους, λόγω της συναλλαγής με πολλούς προμηθευτές. Το φαινόμενο αυτό εντείνει τον ανταγωνισμό και την αύξηση των προσφορών.
Μειωμένη ποσότητα αποθεμάτων: Η αναδιοργάνωση της επιχείρησης και η ενσωμάτωση του Διαδικτύου στη διαδικασία παραγωγής και διανομής των αγαθών οδηγεί στην αποθήκευση της απολύτως αναγκαίας ποσότητας προϊόντων και κατ΄ επέκταση στη μείωση του κόστους.
Συμπίεση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων: Οι εταιρίες, μέσω του Διαδικτύου, μειώνουν το χρόνο διανομής των προϊόντων τους και τα διακινούν αποτελεσματικότερα.
Μειωμένο κόστος συναλλαγών: Ιδιαίτερα οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές στο Διαδίκτυο είναι φθηνότερες από τις αντίστοιχες παραδοσιακές συναλλαγές.
Ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη της επιχείρησης και είσοδος σε νέες και διευρυμένες αγορές: Όλες οι χώρες του κόσμου και όλοι οι άνθρωποι απέχουν το ίδιο στο χώρο του Ίντερνετ.


Η κλαδική διείσδυση του e-business
Τα αποτελέσματα του e-επιχειρείν θεωρούνται πολύ σημαντικά σε τομείς που είτε κατασκευάζουν ή λειτουργούν συστήματα Πληροφορικής (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανία Ηλεκτρονικών Ειδών) είτε σε τομείς που θα επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των προϊόντων τους (Εκδόσεις – Εκτυπώσεις).
Στον τομέα του Τουρισμού, επίσης, οι επιχειρήσεις εκτιμούν πως το e-επιχειρείν θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ωστόσο, στον ίδιο τομέα παρατηρείται καθυστέρηση στην υιοθέτηση του e-επιχειρείν, καθώς μόνο το ένα τρίτο των επιχειρήσεων δηλώνει πως είναι ήδη πολύ σημαντικό για αυτές.
Σε ό,τι αφορά στις εκτιμήσεις για το μέλλον, οι πλέον «συντηρητικοί» κλάδοι είναι αυτοί των Τροφίμων και Ποτών, της Βιομηχανίας, και της Κατασκευής Μεταλλικών Προϊόντων. Γενικά, είναι προφανές ότι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή λειτουργούν συστήματα Πληροφορικής τα υιοθετούν πιο εύκολα και για τη δική τους λειτουργία. Γενικότερα, σημαντικότερα πλεονεκτήματα του e-επιχειρείν αποδεικνύονται όσα αφορούν στις ενδοεταιρικές διαδικασίες. Πάνω από το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι εν λόγω διαδικασίες άλλαξαν σημαντικά, ή έστω σε κάποιο βαθμό, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί πως η εκτίμηση για τις αλλαγές, σε ό,τι έχει να κάνει με την οργανωτική δομή, αλλά και τις σχέσεις με τους πελάτες, είναι παρεμφερής.


Η… τεχνολογική Ελλάδα
Στην τελευταία έρευνα που έγινε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας για την πορεία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Ελλάδα το 2003, προέκυπτε ότι το 27% των επιχειρήσεων με σύνδεση στο Ίντερνετ είχαν γνώση των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και των marketplaces, ενώ από αυτές μόνο το 5% εκτελούσαν συναλλαγές μέσα από αυτά. Βέβαια η πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου κρίνεται θετική, καθώς το 2002 το ποσοστό γνώσης των εταιριών για τα marketplaces ανερχόταν σε 20% και η χρήση αυτών μόλις σε 1%. Ικανοποιητικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, αφού το 16% των επιχειρήσεων πραγματοποιούσαν πωλήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών τους μέσω του Ίντερνετ, ενώ από τις εταιρίες που δεν χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για πωλήσεις (84%), το 20% δήλωνε την πρόθεση να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσα στον επόμενο χρόνο.
Το περιβάλλον e-business που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή διεθνώς είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό, αλλά σίγουρα όχι απαγορευτικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις που αποφασίζουν να γίνουν πιο εξωστρεφείς. Η αγορά του δικτύου είναι ανοιχτή σε όλους (250.000.000 χρήστες και εκατομμύρια επιχειρήσεις) και υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευθούμε. Ακολουθώντας, αντίστοιχα παραδείγματα από τις αγορές των Η.Π.Α. και της Δυτικής Ευρώπης, όπου οι περισσότερες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business) πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, ολοένα και περισσότερες ελληνικές εταιρίες αγοράζουν πρώτες ύλες, προμηθεύονται αναλώσιμα και κλείνουν επιχειρηματικές συμφωνίες χρησιμοποιώντας το Ίντερνετ. Αντίστοιχα, το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα και οι αντίστοιχες ψηφιακές «αγορές» (e-marketplaces) - χαρακτηριστικό παράδειγμα η αλυσίδα Πλαίσιο - που απευθύνονται αποκλειστικά στον επιχειρηματικό κόσμο. Σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις απολαμβάνουν σημαντικές εκπτώσεις (10%-25%), αλλά και ευκολίες στη διανομή, σε σχέση με τους «φυσικούς» ανταγωνιστές τους. Επιπλέον, οφέλη προκύπτουν και για την εφοδιαστική αλυσίδα. H δυνατότητα αυτόματης πραγματοποίησης παραγγελιών, ανάλογα με το τρέχον απόθεμα της αποθήκης, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η βελτιστοποίηση των χρόνων παραλαβής, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα προνόμια που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ εταιριών και μεταφράζονται σε έκπτωση τουλάχιστον 5% στο τελικό κόστος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Νέες Τεχνολογίες έχουν ασφαλώς επιδείξει και οι τράπεζες, οι οποίες, στο πλαίσιο της αποκαλούμενης «ηλεκτρονικής τραπεζικής» (e-Banking), παρέχουν πλέον σημαντικό αριθμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευκολία συναλλαγής ανάμεσα σε αυτές και τις επιχειρήσεις.
Ενδιαφέροντα είναι κάποια στοιχεία που δίνονται σε μελέτη της Strategic International σχετικά με την e-αγορά στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, σήμερα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Διαιδίκτυο για να παράγουν έσοδα κατ' εκτίμηση 330 δις δολ., είτε από καταναλωτές είτε από άλλες επιχειρήσεις. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, τα έσοδα από το e-Commerce θα αυξηθούν έως 1,4 τρις δολ., περισσότερο από το τετραπλάσιο όσων δαπανώνται σήμερα. Το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων του e-Commerce βρίσκεται ουσιαστικά κάτω από την επιφάνεια, στην πλευρά δηλαδή του business-to-business (Β2Β). Περίπου το 70% των εσόδων προέρχονται από το τμήμα αυτό.
Στην Ελλάδα ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων είναι το Β2Β Construct (www.b2bconstruct.gr), μια στρατηγική συνεργασία τριών μεγάλων ομίλων στον χώρο των κατασκευών: των εταιριών J&Ρ Άβαξ, Ελληνική Τεχνοδομική - Άκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα. Μέσα σε δύο χρόνια από την ίδρυσή της η εταιρία έχει ήδη αναπτύξει ένα δίκτυο 470 προμηθευτών και 35 περίπου εγγεγραμμένων κατασκευαστών-αγοραστών και διαδικτυακές συναλλαγές άνω των 97 εκατ. ευρώ. Άλλοι μεγάλοι κόμβοι στο χώρο του B2B που λειτουργούν στην Ελλάδα σήμερα είναι η CosmOne (www. cosmo-one.gr) - στην οποία μετέχουν οι εταιρίες Cosmote, ΟΤΕ, Διηνεκής Πληροφορική, η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα - και το Business Exchanges (www.be24.gr), θυγατρική εταιρία της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, στην οποία μετέχουν οι εταιρίες Vodafone, LogicDIS και οι όμιλοι Φουρλή και Κορασίδη.


Cosmoone
Αναφορικά με την Cosmoone, τα αποτελέσματα για το 2004 ήταν πολύ ικανοποιητικά. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη εταιρία διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας, έκλεισε το 2004, καταγράφοντας κύκλο εργασιών της τάξης των 2,03 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,6% έναντι του 2003, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στις 279 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 133 χιλ. ευρώ το 2003. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο κέρδους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε +13,7%, το οποίο εκτός από την αύξηση του κύκλου εργασιών, αποδίδεται επίσης στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους. Εντυπωσιακά όμως είναι τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στις εργασίες της εταιρίας. Η συνολική αξία συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς της cosmoONE διαμορφώθηκε για το 2004 σε 360.000.000 ευρώ, αυξημένη κατά 14,8% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 248 ηλεκτρονικές δημοπρασίες, με την αξία των δημοπρατηθέντων υλικών και υπηρεσιών να ανέρχεται στα 39.000.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι η μέση μείωση του προϋπολογισθέντος κόστους αγοράς, μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, διαμορφώθηκε σε 16,7%, ένα σημαντικότατο οικονομικό όφελος για τις συμμετέχουσες εταιρίες. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικός για τις προοπτικές της εταιρίας είναι ο ρυθμός αύξησης των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ο οποίος σε σχέση με το 2003 ανήλθε σε 27%, γεγονός που για τη διοίκηση της εταιρίας τεκμηριώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ηλεκτρονική μορφή επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων. Έως τα τέλη του 2004, πάνω από 600 εταιρίες αξιοποίησαν τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της cosmoONE.


Business Exchanges
Η Business Exchanges S.A. αποτελεί σήμερα έναν από τους ισχυρότερους ηλεκτρονικούς κόμβους παροχής Β2Β υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, με πάνω από 220 εταιρικούς πελάτες (αγοραστές και προμηθευτές) και περισσότερους από 2.800 χρήστες. Στο ενδεκάμηνο του 2003 περισσότερες από 35.000 on-line συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στον ηλεκτρονικό αυτό κόμβο, στον οποίο ήδη βρίσκονται καταλογοποιημένα περισσότερα από 40.000 προϊόντα, πετυχαίνοντας σημαντικά οφέλη για τις συμμετέχουσες εταιρίες, ενώ η γκάμα των παρεχομένων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει τη διαχείριση ηλεκτρονικών καταλόγων, την αυτοματοποίηση εσωτερικών εγκριτικών ροών, τη διενέργεια συναλλαγών προμηθειών, τη διενέργεια όλων των δυνατών τύπων διαγωνισμών (RFQ’s Auctions κ.α.), την ολοκλήρωση με τα ERP συστήματα των επιχειρήσεων, καθώς και την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εγγύησης / εκκαθάρισης εμπορικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, μέσω τραπέζης. Στους απώτερους στόχους τους εταιρίας είναι ακόμη η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με διεθνείς ηλεκτρονικές αγορές, ώστε να παρέχει πρόσβαση στους συμμετέχοντες και χρήστες των τοπικών ηλεκτρονικών αγορών σε μία διευρυμένη διεθνή βάση αγοραστών και πωλητών.


E-marketplaces
Πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί για το θαύμα του B2C e-Commerce, τις λαμπρές προοπτικές για κέρδη, την εμφάνιση ολοκαίνουργιων e-Marketplaces. Πολυψήφιοι αριθμοί που αναφέρονται στα έσοδα του B2C και διάφορες προβλέψεις, οι οποίες παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα τα νούμερα αυτά, συχνά πείθουν τις επιχειρήσεις πως ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν, είναι να ακολουθούν την τάση του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Το 2000, δαπανήθηκαν στις Η.Π.Α. 25 δις δολ. για το B2C και 17 εκατ. δολ. στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα, αυτό το ποσοστό αναμένεται να αγγίξει τα 474 εκατ. δολ. το 2004. Tα e-marketplaces (ηλεκτρονικές αγορές) αποτελούν τη σύγχρονη τάση στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και προσανατολίζονται στη δημιουργία διαδραστικών εμπορικών κοινοτήτων που προσφέρουν δυναμικές - και όχι στατικές - λύσεις. Τα e-marketplaces αναφέρoνται σε μια νέα αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελιών, η οποία συνδέει άμεσα τους πελάτες με τους προμηθευτές τους και επιτρέπει στους συμμετέχοντες αγοραστές και πωλητές να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τιμές και προσφορές προϊόντων. Η λογική λειτουργίας τους είναι εξαιρετικά απλή και βασίζεται στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου συνευρίσκονται προμηθευτές και αγοραστές. Mέσω της πλατφόρμας αυτής, διενεργούνται αγοραπωλησίες ειδών ή υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, τα εμπλεκόμενα μέρη στις ηλεκτρονικές αγορές είναι τρία: οι προμηθευτές, οι αγοραστές και αυτός που έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αγοράς. Αρκετά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τίποτα δεν εμποδίζει κάποιο από τα παραπάνω μέρη να έχει και άλλο ή ακόμα και άλλους ρόλους στην όλη διαδικασία, καθώς ο προμηθευτής κάποιων ειδών μπορεί να γίνει αγοραστής κάποιων άλλων και το αντίστροφο, ο δημιουργός της πλατφόρμας μπορεί να λειτουργήσει και ως προμηθευτής ή αγοραστής ειδών/υπηρεσιών.
Επίσης, κάποιος από τους προμηθευτές ή τους αγοραστές (ή και συνασπισμός αυτών) μπορεί να είναι οι ίδιοι δημιουργοί της πλατφόρμας, σε μια προσπάθεια να αυτοματοποιήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα τους. Η λογική της ηλεκτρονικής αγοράς είναι τέτοια, που σε καμία περίπτωση οι πολλαπλοί ρόλοι δεν αποτελούν πρόβλημα, καθώς υπάρχει διάκριση των ιδιοτήτων σε κάθε στάδιο (είναι αδιάφορο εάν ο προμηθευτής είναι και αγοραστής ή εάν ο αγοραστής είναι αυτός που έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα).
Ενδεικτικές λύσεις λογισμικού (software vendors): Commerce One, J.D. Edwards, Logility, Oracle, SAP, Syncra Systems
Ελληνικά e-marketplaces: Business Exchanges, cosmoONE


Το πραγματικό μέγεθος του B2C e-Commerce
Σε όλες τις χώρες, οι δαπάνες για το B2C είναι λιγότερες από το 0,5% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων κάθε χώρας. Στις Η.Π.Α., που είναι ο ηγέτης στο e-Commerce, η συμβολή αυτή είναι 0,4% και στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία δεν ξεπερνά το 0,1%. Στην Ελλάδα, μόνο το 0,024% των συνολικών λιανικών πωλήσεων δαπανάται για on-line αγορές! Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του B2C σε άλλες πιο ώριμες χώρες, όσον αφορά στο Ίντερνετ, καθώς και το γεγονός πως οι Έλληνες καταναλωτές είναι συντηρητικοί σε αγορές εξ αποστάσεως, το μερίδιο του ελληνικού B2C στις συνολικές λιανικές πωλήσεις δεν αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από την τωρινή τιμή στις μεγάλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή κατά 0,1%. Η αύξηση του B2C δεν μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα τμήματα λιανικής πώλησης, παρά μόνο σε εκείνα όπου ο πελάτης χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματα των on-line αγορών χωρίς να χάνει σε ποιότητα και χρήματα. Όσα δηλαδή αναγνωρίζονται εύκολα και δείχνουν ποιες είναι οι βασικές ευκαιρίες σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Τα ταξιδιωτικά εισιτήρια, τα CDs και ο εξοπλισμός computer αποτελούν τα βασικά προϊόντα που αγοράζονται κυρίως on-line στην Ελλάδα, ενώ ακολουθούν τα βιβλία, τα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και τα λουλούδια. Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλα αυτά τα προϊόντα είναι ο υψηλός βαθμός βεβαιότητας πως το παραδοτέο προϊόν θα ταιριάζει απόλυτα με αυτό που έχει παραγγελθεί όπως, για παράδειγμα, τα βιβλία και τα CDs. Τα ταξιδιωτικά εισιτήρια είναι μία κατηγορία προϊόντων, όπου οι τιμές δεν είναι σταθερές και η on-line αγορά μπορεί να οδηγήσει ουσιαστικά σε καλύτερες τιμές. Φαίνεται δηλαδή πως το B2C μπορεί να αντικαταστήσει πιο εύκολα άλλα εξ αποστάσεως μέσα αγοράς, όπως το telemarketing και τις τηλεφωνικές παραγγελίες, παρά να απομακρύνει τους πελάτες από τα πραγματικά καταστήματα. Σήμερα, προτιμούνται άλλοι τρόποι αγοράς εξ αποστάσεως από το Ίντερνετ, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο από το 13,2% όσων χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους αγοράς.
Ποιοι άλλοι παράγοντες όμως ευθύνονται για τη σχετικά χαμηλή διείσδυση του B2C e-Commerce στην Ελλάδα;
Κατ’ αρχήν, οι εξ αποστάσεως αγορές δεν αναπτύχθηκαν ποτέ στην Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό, όπως για παράδειγμα στις Η.Π.Α., όπου οι καταναλωτές έχουν έναν τυπωμένο κατάλογο και μια ταχυδρομική παραγγελία και αγοράζουν τηλεφωνικώς.
Παράλληλα, υπάρχει μια δυσπιστία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που γίνονται με πιστωτική κάρτα, ενώ τα μετρητά προτιμώνται γενικώς ως μέσο πληρωμής συγκριτικά με τις κάρτες. Οι τελευταίες χρησιμοποιούνται συνήθως για αγορές μεγάλης αξίας. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι η τηλεπικοινωνιακή υποδομή δεν είναι τόσο αναπτυγμένη όπως σε άλλες χώρες, όπου ευρυζωνικά δίκτυα προσφέρουν ταχύτερη και πιο αξιόπιστη πρόσβαση στο χρήστη του Ίντερνετ. Τέλος, δεν υπάρχει, συνήθως, κίνητρο για on-line αγορές, όταν τα προϊόντα έχουν την ίδια τιμή και ποιότητα όπως στα καταστήματα.


Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Οι αγορές μέσω Διαδικτύου εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, αλλά εμπεριέχουν κινδύνους. Οι βασικότεροι έχουν να κάνουν με την κλοπή των προσωπικών δεδομένων της πιστωτικής κάρτας και με το ενδεχόμενο να μην παραλάβουν οι αγοραστές την παραγγελία των προϊόντων τους. Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν από τις «ηλεκτρονικές» βιτρίνες από ένα ρολόι έως και ένα αυτοκίνητο, ωστόσο, για να μην πέσουν θύματα απάτης, οφείλουν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα και την ασφάλεια της εμπορικής ιστοσελίδας που επισκέπτονται πριν να κάνουν την παραγγελία τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πωλήσεις προϊόντων που γίνονται on-line, είναι λιγότερες του 2% των λιανικών πωλήσεων. Οι Έλληνες είναι από τους πλέον διστακτικούς στα ηλεκτρονικά ψώνια, ενώ αντίθετα στις Η.Π.Α. οι χρήστες που αγοράζουν μέσω Διαδικτύου αποτελούν το 32%.


Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και πώς ψωνίζουμε
Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Ίντερνετ. Πρόκειται για κάθε εμπορική συναλλαγή, η οποία εκτελείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που συνδέονται μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής, χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι προγραμματιστικοί μηχανισμοί και το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
Οι επιχειρήσεις προσφέρουν στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού τους καταστήματος ένα είδος on-line καταλόγου με όλα τα προϊόντα τους, τα λεπτομερή χαρακτηριστικά τους και βέβαια τις αντίστοιχες τιμές τους. Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες που μπαίνουν σε αυτές τις εμπορικές ιστοσελίδες έχουν στη διάθεσή τους ένα «καλάθι», στο οποίο στοιβάζουν τα προϊόντα που επιθυμούν να αγοράσουν. Έχοντας ολοκληρώσει τα ψώνια τους και ακολουθώντας τις οδηγίες, δίνουν την τελική παραγγελία τους, η οποία και εκτελείται αυτόματα. Οι πληρωμές, όπως και οι παραγγελίες, γίνονται και αυτές ηλεκτρονικά, μέσω της πιστωτικής κάρτας του καταναλωτή, η οποία χρεώνεται με το αντίστοιχο ποσό ή μέσω επιταγής ή εξόφλησης τοις μετρητοίς κατά την παραλαβή της παραγγελίας. Τα προϊόντα που κατά κύριο λόγο πωλούνται στο Διαδίκτυο είναι βιβλία και CD, ρούχα, παπούτσια, εισιτήρια, προγράμματα υπολογιστή, αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, δομικά υλικά, κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια, είδη δώρων και άλλα παρόμοια. Μεγαλύτερη απήχηση έχουν τα ομοιογενή προϊόντα, που το ρίσκο να είναι παραποιημένα, όταν παραλαμβάνονται εκλείπεται, όπως για παράδειγμα ένας τίτλος βιβλίου ή ένα εισιτήριο για Στοκχόλμη.


Πλεονεκτήματα
Το κόστος των προϊόντων που πωλούνται στο Διαδίκτυο είναι κατά γενικό κανόνα χαμηλότερο από τις τιμές του εμπορίου. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απαλλαγμένο από μεγάλο μέρος του λειτουργικού κόστους ενός πραγματικού καταστήματος. Επίσης, η ηλεκτρονική αγορά είναι, παγκοσμίως, ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο και τα ψώνια από αυτήν απαιτούν λιγότερο χρόνο, ταλαιπωρία και μετακινήσεις.


Μειονεκτήματα
Η προβληματική των αγορών μέσω Διαδικτύου έγκειται στην έλλειψη προστασίας των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή (ονοματεπώνυμο, κατοικία, τηλέφωνο, πιστωτική κάρτα) και στην ασφάλεια των συναλλαγών. Σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας μη Κερδοσκοπικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών, η ασφάλεια φαίνεται να είναι ο αδύναμος κρίκος του ηλεκτρονικού εμπορίου, στοιχείο που λειτουργεί ανασταλτικά στους υποψήφιους αγοραστές. Οι υπεύθυνοι της έρευνας έκαναν 412 παραγγελίες σε ηλεκτρονικά καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Το 60% των παραγγελιών δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του, ενώ 10% των καταστημάτων δεν έδωσαν πίσω τα χρήματα, όταν τους επιστράφηκαν τα προϊόντα. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα, το 52% των δυνητικών χρηστών αρνείται να αγοράσει προϊόντα μέσω Διαδικτύου, για να αποφύγει να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα και αριθμούς πιστωτικής κάρτας, τους οποίους θα μπορούσαν να «σπάσουν» οι χάκερ.
Προστασία
Ο καταναλωτής που ψωνίζει μέσω Διαδικτύου πρέπει να αναζητά όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη συναλλαγή του. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην ιστοσελίδα όλα τα στοιχεία του, δηλαδή την ταυτότητα, την κύρια δραστηριότητά του, τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένος, το εμπορικό μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, τον αριθμό καταχώρησής του, αν είναι καταχωρημένος σε μητρώο, καθώς και τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, αν η δραστηριότητα του προμηθευτή υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης.
Για την ασφάλειά του ο καταναλωτής οφείλει να επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες από τα μητρώα του Ίντερνετ, δηλαδή από τη διεθνή βάση δεδομένων www.whois.net ή τη βάση των ελληνικών καταχωρήσεων www.hostmaster.gr/cgi-bin/webwhois, όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα νόμιμα on-line καταστήματα. Οι καταναλωτικές οργανώσεις συνιστούν στους αγοραστές, πριν προβούν σε παραγγελίες, να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό του φυσικού καταστήματος για να επιβεβαιώνουν πως είναι όντως υπαρκτό. Επίσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παίρνει μέτρα ασφαλείας για τη μη γνωστοποίηση ή διαρροή σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή. Για την εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συνήθως χρησιμοποιείται η τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL είναι ένας αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείται στις ιστοσελίδες των καταστημάτων κωδικοποιείται πριν βγει on-line και σε συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος. Το σύστημα προστασίας που χρησιμοποιεί κάθε προμηθευτής οφείλει να το αναγράφει στην ιστοσελίδα του. Τέλος, ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι έχει το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, διαθέτει προθεσμία τουλάχιστον επτά ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία από την εξ αποστάσεως σύμβαση. Η αντίστοιχη προθεσμία αναιτιολόγητης υπαναχώρησης στο Ελληνικό Δίκαιο είναι δέκα εργάσιμες ημέρες.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης παρέχει στην ιστοσελίδα της την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σχετικά με το θέμα, οι καταναλωτικές οργανώσεις δεν αποτρέπουν από τις on-line αγορές, αλλά συνιστούν στους καταναλωτές ιδιαίτερη προσοχή. Η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) παρέχει ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο για την προστασία των on-line αγοραστών, ενώ το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή (ΚΕΠΚΑ) προτείνει οι αγορές μέσω Διαδικτύου «να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και οι καταναλωτές να ψάχνουν πολύ πριν ψωνίζουν».
Η OTEnet προσφέρει Επιχειρησιακές Λύσεις (Powwwer) σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε η κάθε επιχείρηση να αξιοποιεί τη δύναμη των τεχνολογιών του Ίντερνετ. Η γκάμα των επιχειρησιακών λύσεων που προσφέρει, περιλαμβάνει τη σύνδεση στο Ίντερνετ, τη δημιουργία Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων μεταφοράς φωνής και δεδομένων, την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική παρουσία μίας επιχείρησης (Web Design & Development - Web Advertising), τη φιλοξενία εξοπλισμού – ιστοσελίδων, συστημάτων, εφαρμογών - μιας επιχείρησης στο OTEnet Data Center (Web Hosting και Co-location Services), την ενοικίαση εξοπλισμού (dedicated servers), καθώς και τη δημιουργία και λειτουργία εφεδρικών συστημάτων για περιπτώσεις βλαβών ή και καταστροφών (Disaster Recovery Services). Η εταιρία παρέχει ακόμη τις υπηρεσίες e-collaboration (e-class, e-meeting, e-conference), οι οποίες αφορούν στη ζωντανή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονικές συσκέψεις και συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια ή απλές παρουσιάσεις, μέσω του Ίντερνετ σε ασφαλές, αλληλεπιδραστικό περιβάλλον και σε πραγματικό χρόνο, χωρίς υψηλό κόστος και με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία.


Οι κυριότερες πηγές ενίσχυσης για τη μετάβαση της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Στο πλαίσιο της σημαντικής προσπάθειας της Πολιτείας για την υποβοήθηση των ατομικών, οικογενειακών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την επέκτασή τους στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, υλοποιείται μια σειρά από δράσεις και προγράμματα που εντάσσονται κυρίως στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ανταγωνιστικότητα» του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Πληροφορίες για τα προγράμματα υπάρχουν, κυρίως, στους παρακάτω Δικτυακούς Τόπους: www.infosociety.gr, www.ktpae.gr, www.ggb.gr, www.eommex.gr, www.ggb.gr, www.ebusinessforum.gr.
Ενδεικτικά, τα προγράμματα που υλοποιούνται σήμερα είναι τα παρακάτω: «Δικτυωθείτε», «Εκπαιδευτική Στήριξη», «Επιχειρείτε ηλεκτρονικά», «Δικτυωθείτε».
Ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»


ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ahead RM
[http://www.aheadrm.com]
Πρόκειται για την πύλη της εταιρίας Ahead RM, μίας σχετικά καινούριας εταιρίας που διακρίνεται για τη δράση της στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρία, το προφίλ της, τα προϊόντα της, τις πιθανές θέσεις εργασίας στην εταιρία, αλλά και πολλά άλλα.


Anima
[http://www.poseidon.gr]
Πρόκειται για μία πύλη που παρέχει ελληνικό λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, παρέχεται λογισμικό που αφορά στη μηχανογράφηση επιχειρήσεων, αλλά και λογισμικό που βοηθά στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Επιπλέον, η πύλη παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών λογισμικού, βιβλίων και περιοδικών. Παρέχεται επίσης ενημέρωση σχετικά με τις νέες εκδόσεις λογισμικού που παρέχονται στην πύλη, αλλά και δυνατότητα συμμετοχής σε ηλεκτρονικές συζητήσεις, εφόσον οι χρήστες πραγματοποιήσουν εγγραφή στο σύστημα.


Byte.gr
[http://www.byte.gr]
Πρόκειται για την πύλη της εταιρίας η οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις e-business. Στην πύλη αυτή παρέχονται γενικές πληροφορίες για την εταιρία, τα οικονομικά της στοιχεία, το ανθρώπινο δυναμικό της, τις συνεργασίες της και το δίκτυο υποστήριξής της. Επιπλέον, περιγράφονται οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και οι λύσεις που παρέχει, οι πελάτες της, τα νέα της εταιρίας και οι πιθανές θέσεις εργασίας.


ClickCartPro
[http://www.clickcartpro.com/app/cgi-bin/cp-app.cgi?usr=50X323515&rnd=280184&rrc=N&cip=212.251.19.31&pg=splash]
Πρόκειται για μία πύλη που παρέχει λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο μπορεί να αγοραστεί on-line. Για το υλικό αυτό παρέχεται τεχνική υποστήριξη, αλλά και οδηγίες εγκατάστασης. Παρέχεται επίσης ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις αλλά και νέες εκδόσεις προϊόντων, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις και δυνατότητα συμμετοχής σε ηλεκτρονικές συζητήσεις, προκειμένου να ανταλλάξει κανείς απόψεις και να κάνει σχόλια για τα νέα προϊόντα, αλλά και να λάβει απαντήσεις σε πιθανές απορίες.


Easy commerce
[http://www.easycommerce.gr/]
Πρόκειται για μία πύλη η οποία παρέχει ελληνικό λογισμικό για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Συγκεκριμένα, παρέχεται μία μηχανογραφική εφαρμογή δημιουργίας και παρουσίασης εικονικού καταστήματος στο Ίντερνετ. Στην πύλη αυτή περιγράφεται το εργαλείο easycommerce, οι αρχές λειτουργίας του, τα χαρακτηριστικά των εκδόσεών του, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται, αλλά και ένα demo, ώστε να διαπιστώσει κανείς καλύτερα πώς λειτουργεί.


HellasNet
[http://www.hellasnet.gr/]
Πρόκειται για την πύλη της εταιρίας HellasNet, μίας εταιρίας που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και ανήκει στον όμιλο εταιριών Forthnet. Στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρία και το προφίλ της, τις δραστηριότητές της και τις υπηρεσίες που παρέχει.


Hypertech
[http://www.hypertech.gr]
Πρόκειται για την πύλη της Hypertech, μίας εταιρίας που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των διαδικτυακών επιχειρησιακών εφαρμογών. Στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρία, τη φιλοσοφία, τις συνεργασίες της, τους πελάτες της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι λύσεις που αφορούν στο e-business, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου.


Information Systems Technology
[http://i-systems.gr/technology.asp]
Στην δικτυακή πύλη της εταιρίας Information Systems Technology μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την ίδια την εταιρία, αλλά και για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει. Συγκεκριμένα, η εταιρία παρέχει λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων. Μερικά από τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον κόμβο αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην παροχή στατιστικών σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας, στην ενημέρωση της ιστοσελίδας σας με νέα, κ.ά.


Instant Commerce Server 3.2(b)
[http://www.icommerce.gr/]
Πρόκειται για μία υπηρεσία ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και εκκαθάρισης συναλλαγών χωρίς απαιτήσεις προγραμματισμού. Στη δικτυακή πύλη δίνεται η δυνατότητα λήψης του παραδείγματος χρήσης της εφαρμογής, καθώς και του white paper της εφαρμογής δωρεάν. Παράλληλα, μπορεί κανείς να βρει απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου.
MarketLine
[http://www.marketline.gr/functionsml/mlmanager.html]
Πρόκειται για μία πύλη η οποία παρέχει ελληνικό λογισμικό Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Συγκεκριμένα, παρέχεται ένα εργαλείο με το οποίο είναι εφικτή η πλήρης διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ακόμη και από τον αρχάριο χρήστη. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πλήρη περιγραφή του εργαλείου, τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή της λειτουργίας του, καθώς επίσης και μία demo έκδοση του προϊόντος.


Protean
[http://www.protean.gr/eshopkey/]
Πρόκειται για μία πύλη η οποία παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα προϊόν ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων ή οποιαδήποτε μορφής e-commerce δικτυακών τόπων, το οποίο ενσωματώνει χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη δημιουργία και λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και δίνει τη δυνατότητα σε άτομα χωρίς ειδικές γνώσεις να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ίντερνετ. Επιπλέον στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, βιομηχανικές εφαρμογές, διαδικτυακές εφαρμογές, εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού, αλλά και κινητή τηλεφωνία. Παρέχεται επίσης μία λίστα προϊόντων, δυνατότητα πραγματοποίησης on-line συζητήσεων, αλλά και παρουσίαση παραδειγμάτων ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Shops.gr
[http://www.shops.gr]
Πρόκειται για μία πύλη φιλοξενίας και εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών καταστημάτων. Συγκεκριμένα, παρέχεται μία ευρεία λίστα από ηλεκτρονικά καταστήματα, δυνατότητα αναζήτησης ηλεκτρονικών καταστημάτων, ενημέρωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και δυνατότητα λήψης εβδομαδιαίου newsletter.


SmartStore
[http://www.smartstore.com/gr/]
Πρόκειται για μία πύλη η οποία παρέχει λογισμικό Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Συγκεκριμένα, δίνονται πληροφορίες για την αγορά προϊόντων λογισμικού και την τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στους πελάτες της εταιρίας. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου, ενημέρωση για θέματα που απορούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν, αλλά και δυνατότητα συμμετοχής σε ηλεκτρονικές συζητήσεις που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.


WebSphere
[http://www.ibm.com/websphere]
Πρόκειται για μία πύλη η οποία παρέχει λογισμικό Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Σχεδίασης Ιστοσελίδων. Εκτός της δυνατότητας αγοράς προϊόντων, παρέχεται τεχνική υποστήριξη, αλλά και εκπαίδευση σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα προϊόντα που παρέχονται. Τέλος, στον δικτυακό αυτό τόπο, μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και ενημέρωση για γεγονότα και εκδηλώσεις που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Β2Β12.com
[http://www.b2b12.com]
To B2B12.com αποτελεί μια Β2Β διαδικτυακή πύλη που προσφέρει σε επιχειρήσεις παγκοσμίως μία διαδικτυακή βάση δεδομένων, με συνεχή ανανέωση και ενημέρωση. Ο κόμβος χωρίζεται σε 3 μεγάλες κατηγορίες, που αφορούν Εταιρίες, Προϊόντα και Εμπορικές Προσφορές, και σας παρέχει τη δυνατότητα να βρείτε αξιόπιστες επιχειρηματικές πηγές, αλλά και να ενημερώνεστε για προϊόντα και υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη που επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες στο b2b12.com είναι δωρεάν.


B2B Marketsite
[http://www.b2bmarketsite.gr/]
Πρόκειται για την οριζόντια ηλεκτρονική αγορά της CosmoOne Hellas Marketsite S.A. Τα υλικά που διακινούνται μέσω της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προμηθειών b2b marketsite χαρακτηρίζονται ως υλικά γενικής χρήσης, προϊόντα δηλαδή που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητάς τους. Για παράδειγμα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα περιφερειακά, οι προμήθειες γραφείου, τα έπιπλα γραφείου, τα κλιματιστικά είναι υλικά που χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Στον κόμβο παρουσιάζεται επίσης ενημερωμένη λίστα των προμηθευτών και αγοραστών.


B2Bin.gr
[http://www.b2bin.gr/fp.php]
Το B2Bin.gr είναι ένα ελληνικό e-marketplace, που μας καλωσορίζει στο χώρο του Διεπιχειρηματικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι υπηρεσίες που προσφέρει αφορούν στην οικονομία και στις επιχειρήσεις, στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη χρηματιστηριακή ενημέρωση. Το B2Bin.gr σάς προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσετε τα πλεονεκτήματα των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, χωρίς καμία δική σας υποχρέωση.


Business Exchanges
[http://www.be24.gr/be24/ccs/content/_anylang/BEInfo/index.jsp]
Η Business Exchanges Α.Ε., μέσω του www.be24.gr, δημιουργεί και αναπτύσσει ηλεκτρονικές B2Β αγορές στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Στόχος της είναι να προσφέρει μια επιχειρηματική πρόταση η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της δυναμικής των εταιριών-πελατών της στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.


Η.Κ.Ε. Αθήνας
[http:// www.atp.gr]
Η πύλη του Η.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, που ενδιαφέρουν άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν σχέση με την ενημέρωσή τους για εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, νέα-ειδήσεις, άρθρα, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, αλλά και forum στο οποίο ανταλλάσσονται απόψεις για θέματα που αφορούν στην οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις τέχνες , την ψυχαγωγία και την τεχνολογία. Επίσης στην πύλη του Η.Κ.Ε. παρουσιάζονται και επαγγελματικές αγγελίες και ευκαιρίες οι οποίες προέρχονται τόσο από επαγγελματίες - μέλη όσο και από τρίτους. Επιπλέον στην πύλη εμφανίζονται και πληροφορίες για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν Μ.Μ.Ε., αλλά και ένα ηλεκτρονικό γραφείο το οποίο είναι μία νέα καινοτομική υπηρεσία του Η.Κ.Ε., που στοχεύει να δώσει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ή/και να εκπαιδευθούν σε απλές, κατ’ αρχήν, μηχανογραφικές εφαρμογές, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσουν ειδικό εξοπλισμό ή λογισμικό (προγράμματα).


Η.Κ.Ε. Αν. Μακεδονίας - Θράκης
[http://www.greekmarkets-emat.com]
Ο δικτυακός τόπος του ηλεκτρονικού κέντρου εμπορίου Μακεδονίας – Θράκης περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει αγορές σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων, μία σελίδα που αφορά κτηματομεσιτικές διαδικασίες είτε για πελάτες είτε για μεσίτες. Επιπλέον, περιλαμβάνει επιχειρήσεις πώλησης και επισκευής αυτοκινήτων, παραγωγή ειδών ένδυσης, εξαγωγικό εμπόριο, τουριστικές υπηρεσίες, τρόφιμα-ποτά, αλλά και ένα πάρκο επιχειρήσεων που περιλαμβάνει ένα μεγάλο σύνολο επιχειρήσεων από διάφορους επαγγελματικούς χώρους.


Η.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης
[http://www. thessaloniki-market.gr]
Πρόκειται για την πύλη του ηλεκτρονικού κέντρου εμπορίου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης. Η πύλη αυτή περιλαμβάνει ηλεκτρονικό κατάστημα, δημοπρατήριο ενδυμάτων, αγορά ακινήτων, ασφάλειες, οικιακές εργασίες, ταξίδια, αγορά αυτοκινήτων, εταιρική παρουσία, καθώς επίσης και ενημέρωση για θέματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.


Η.Κ.Ε. Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας
[http:// www.ecc.gr]
Πρόκειται για την πύλη του Hλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το επιμελητήριο Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.


Η.Κ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
[http:// www.etradenet .gr]
Πρόκειται για την πύλη του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου Μ.Μ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, η πύλη δίνει πληροφορίες για τα επιμελητήρια Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών, αλλά φροντίζει και για την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Παράλληλα, στην πύλη μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν εταιρίες, προϊόντα, προσφορές, ζήτηση, ενημέρωση, αγγελίες και συνδέσεις.


Η.Κ.Ε. Δυτικής Ελλάδας
[http:// www.ike.gr]
Πρόκειται για την πύλη του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου Δυτικής Ελλάδας. Η πύλη παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση για θέματα που αφορούν θέματα διεθνή, οικονομίας, επιχειρήσεων και τεχνολογίας. Επιπλέον, στον κόμβο μπορεί να βρει κανείς χρήσιμες πληροφορίες για θέματα που αφορούν χρηματοδοτήσεις, αγορές, εκθέσεις, προσφορές και ζητήσεις, αλλά και τη διεπιχειρησιακή αγορά.


CosmoONE
[http:// www.cosmoone .gr/]
Πρόκειται για το e-marketplace της cosmoONE Hellas MarketSite. Η cosmoONE υλοποιεί και παραδίδει έργα που βελτιώνουν τις διαδικασίες και τα συστήματα αγορών των πελατών της. Στην ιστοσελίδα της cosmoOne, παρέχονται υπηρεσίες υλοποίησης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Προμηθειών, υπηρεσίες υλοποίησης Ηλεκτρονικού Δικτύου Διανομής, υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών και υπηρεσίες Διασύνδεσης και Διαχείρισης Περιεχομένου.


e-Commerce Marketplaces by Industrial Sector
[http: //strategis .ic.gc.ca /SSG/ee 00125e.html]
Πρόκειται για μία πύλη ηλεκτρονικού επιχειρείν σχεδιασμένη ειδικά για να καθοδηγήσει εμπορικούς οργανισμούς για τα θέματα και τις επιλογές που συναντώνται για την υλοποίηση στρατηγικών ηλεκτρονικού επιχειρείν. Το ebiz.enable είναι μία κατανοητή on-line πηγή, που σας επιτρέπει να βρείτε απαντήσεις και λύσεις σε ερωτήσεις και προβλήματα που σχετίζονται με την εταιρία σας και την επιτυχία της στο συνολικό on-line περιβάλλον.


E-Shop
[http://www.e-shop.gr]
Το e-shop.gr είναι ένα κατάστημα λιανικής διάθεσης αγαθών μέσω Ίντερνετ στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Διαθέτει κυρίως προϊόντα ψυχαγωγίας και γραφείου, ωστόσο οι κατάλογοί του διευρύνονται συνεχώς. Σκοπό έχει να απαλλάξει τους πελάτες του από την ταλαιπωρία της μετακίνησης για αγορές.


ECeurope
[http://www.eceurope.com/index.htm? session=]
Στο ECeurope μπορείτε να βρείτε ένα ενημερωμένο κατάλογο επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει πάνω από 290,000 επιχειρήσεις και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές αγορές του κόσμου. Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, να μειώσουν το κόστος των προμηθευτών και να αποκτήσουν επαφές με νέες επιχειρήσεις.


eMarket Services: η πύλη των Ευρωπαϊκών Ηλεκτρονικών Καταστημάτων για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων
[http:// www.emarket services.com/]
Στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε εύκολα και γρήγορα ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και ηλεκτρονικές αγορές για τις διεθνείς συναλλαγές σας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν συνδέσεις για 1.000 διεθνείς ηλεκτρονικές αγορές και περίπου 540 ευρωπαϊκές.


Fleamarket
[http:// www.fleamarket.gr]
Ένα καλό ελληνικό παράδειγμα με επέκταση στα Βαλκάνια για τη διεξαγωγή on-line δημοπρασιών που αφορούν σε ένα μεγάλο εύρος κατηγοριών όπως ακίνητα, οικιακά είδη, υπολογιστές, έργα τέχνης και πολλά άλλα. Στην ιστοσελίδα της Fleamarket, παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις και δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν με τη χρήση του αντίστοιχου forum.


Global Exchange
[http://www.globalexchange.org]
Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα ιστοσελίδας ενός διεθνούς εμπορικού κέντρου συναλλαγών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία μη-κερδοσκοπική, εκπαιδευτική ενέργεια, αφιερωμένη στην προώθηση και σύσφιξη των σχέσεων των ανθρώπων. Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας, μπορούν να πραγματοποιηθούν αγορές δώρων, crafts, coffee-shop, βιβλία, βίντεο και μουσική.


Hellas-on-Business
[http://business.hellasob.com/direct/]
Το Hellas-on-Business είναι ένα αγγλικό e-marketplace για εισαγωγείς, εξαγωγείς, εμπόρους και διανομείς που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Ο δικτυακός αυτός τόπος διαθέτει, μεταξύ άλλων, ευρετήριο ιστοσελίδων που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο ανά επαγγελματική κατηγορία, διάφορα επαγγελματικά άρθρα, forums, αλλά και νέα σχετικά με την Ελλάδα.


Imadra.gr
[http://www.imadra.gr]
Το Imadra.gr είναι μια βάση δεδομένων για καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Η υπηρεσία αυτή είναι εντελώς δωρεάν για τους επισκέπτες, για αυτόν/αυτήν που πρόκειται να προβούν σε μία πιθανή αγορά αυτοκινήτου και θέλουν να έχουν έγκυρη πληροφόρηση «up-to-date» για το ποια αυτοκίνητα είναι προς πώληση στους τοπικούς εμπόρους αυτοκινήτων. Περαιτέρω, ο επισκέπτης μπορεί να έχει μια πρωταρχική ενημέρωση για το κόστος αγοράς αυτοκινήτου, το κόστος των μηνιαίων δόσεων. Να παραγγέλνει service, να είναι ενήμερος όλο το 24ωρο για τα νεοεισερχόμενα αυτοκίνητα κ.λπ. H imadra.gr συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με εμπόρους αυτοκινήτων.


IndustryGate.gr
[http://www.industrygate.gr/]
Το www.industrygate.gr είναι ένας επαγγελματικός οδηγός βιομηχανικών επιχειρήσεων, που προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν on-line με τους υποψήφιους πελάτες ή και τους προμηθευτές τους. Έχοντας άμεση πρόσβαση σε ένα αυτοματοποιημένο δίκτυο βιομηχανικών πωλήσεων με απεριόριστες δυνατότητες, μια εταιρία μπορεί να παρουσιάσει ολοκληρωμένα τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της, αλλά και να πραγματοποιήσει άμεσα on-line εμπορικές συμφωνίες.


Open24
[http://www.open24.gr]
Το Open24 είναι ένα ελληνικό πολυκατάστημα. Παρέχει πληροφορίες που αφορούν τόσο βασικές ειδήσεις για να είστε πάντα ενήμεροι, καθώς επίσης επιλογές για τη διασκέδασή σας, αλλά και χρηστικές πληροφορίες «με μια ματιά», τα πιο γνωστά ονόματα για τις αγορές σας, και φυσικά, τις χρηματοοικονομικές σας υπηρεσίες.


Shop21
[http://www.shop21.gr]
Στο ελληνικό ηλεκτρονικό πολυκατάστημα μπορείτε να αγοράσετε ποικίλα προϊόντα, όπως DVD, CD, λογισμικό, βιβλία, παιχνίδια, ηλεκτρονικά, κ.ά. Επιπλέον, ο ιστοχώρος σας δίδει τις παρακάτω δυνατότητες: αναζήτηση και εύρεση προϊόντων, ενημερωτική και κριτική πληροφόρηση, μεγάλη συλλογή σε κάθε είδους αγαθά, ευκολία και ασφάλεια παραγγελιών, συνεπή και γρήγορη παράδοση, άμεση επικοινωνία καταστήματος και πελατών.


SnowBall
[http://www.snowball.gr]
Πρόκειται για έναν πρότυπο χώρο αγορών με έκπτωση για ένα είδος, η οποία αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση του αριθμού των υποψηφίων αγοραστών. Τα προϊόντα που μπορούν να αγοραστούν, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος κατηγοριών από αυτοκίνητα, ρούχα, υπολογιστές και είδη γραφείου, μέχρι ταξίδια. Κάθε προϊόν που διατίθεται από το Snowball έχει συγκεκριμένο χρόνο ζωής, που καθορίζεται από τον πωλητή του, καθώς επίσης και κάποια επίπεδα τιμών, ανάλογα με το πλήθος των αγοραστών που θα παρουσιαστούν.


Syndromes.gr
[http://www.syndromes.gr]
Το Syndromes.gr είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία συνδρομών. Πρόκειται για ένα πολυκατάστημα συνδρομών στην ελληνική αγορά όπου θα φιλοξενούνται επιμελητήρια, σύλλογοι, περιοδικά κι εφημερίδες, Internet Service Providers (ISPs) και κάθε άλλος φορέας που λειτουργεί σε συνδρομητική βάση. Οι συνδρομητές μπορούν να πραγματοποιούν κάθε συνδρομή τους, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια, με χρέωση της πιστωτικής τους κάρτα Visa ή Mastercard, μέσω του winbank PayCenter. Η υπηρεσία παρέχεται σε όλους όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν τις συνδρομές τους, χωρίς απαραίτητα να είναι πελάτες της winbank ή της Τράπεζας Πειραιώς.


Yassas
[http://www.yassas.com]
Το Yassas.com είναι μία B2B ηλεκτρονική αγορά, που δραστηριοποιείται στο χώρο των προμηθειών των ξενοδοχείων, caterings, νοσοκομείων, πλοίων και χώρων εστίασης. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσα νέα, ανακοινώσεις και δελτία Τύπου, καθώς επίσης και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις που αφορούν στον κόσμο του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

  Περιεχόμενα
Αφιέρωμα: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ E-BUSINESS
Αφιέρωμα: Ταχυμεταφορές
Editorial: Η κυβέρνηση... άργησε ένα χρόνο
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Επενδύσεις: Σε δοκιμασία τίθενται οι «μηχανισμοί» στήριξης των αγορών
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: Μια εξίσωση με πολλούς αγνώστους
Παρουσιάσεις: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Θα ξυπνήσει ο «γίγαντας»;

 Όροι και προϋποθέσεις του site