Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2005                               Τεύχος 309

Oτρίτος μήνας του έτους 2005 αποτέλεσε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διεθνής αγορά των εμπορευμάτων επέδειξε την υψηλότερη μεταβλητότητα από την απαρχή του νέου έτους, κυρίως λόγω των ενεργειακών εμπορευμάτων και των πολύτιμων μετάλλων. Η πορεία του δείκτη Commodities Research Bureau - CRB ήταν έντονα ανοδική για το πρώτο 20ήμερο στη διάρκεια του μήνα, διασπώντας ανοδικά τα επίπεδα των 320 μονάδων, έπειτα από τη συσσώρευση δυνάμεων στα επίπεδα των 285 – 290 μονάδων στη διάρκεια του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, αλλά και των δύο προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους. Η τιμή του δείκτη εμπορευμάτων CRB προσέγγισε τις 311,02 μονάδες τελικά σε σχέση με τα επίπεδα των 305,00 μονάδων στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2005, ήτοι αύξηση της τάξεως του 1,97%. Στη διάρκεια του εξεταζόμενου μήνα, ο δείκτης διέσπασε δυναμικά τα τεχνικά όρια των 300 μονάδων, γεγονός το οποίο έχει προσδώσει νέα δυναμική στην αγορά των εμπορευμάτων, αν και οι συνθήκες που επέβαλαν την εν λόγω ανοδική διάσπαση θα μπορούσαν να θεωρηθούν εποχιακές και βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Ταυτόχρονα, η τεκμαρτή μεταβλητότητα στην αγορά των εμπορευμάτων κινείται πλέον σε αισθητά ανώτερα επίπεδα, συγκρινόμενη με τους ιστορικούς μέσους όρους, γεγονός το οποίο λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους συμμετέχοντες επενδυτές. Η διατήρηση του σημαντικού τεχνικού και ψυχολογικού επιπέδου των 295 – 300 μονάδων για έναν ακόμα μήνα μπορεί να οδηγήσει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία του δείκτη, ωστόσο οι τεχνικές ενδείξεις είναι πλέον θετικές. Σε τεχνικούς όρους, βραχυπρόθεσμα, ο CRB πιθανότατα θα δοκιμάσει να διατηρήσει τα επίπεδα των 305 μονάδων, ενώ στον αντίποδα, οι αντιστάσεις των 310 – 315 μονάδων θα δοκιμαστούν στις πρώτες ημέρες του Απριλίου.
Στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα χρυσό, άργυρο, πλατίνα και παλλάδιο, ο δείκτης της πολύτιμων μετάλλων της Goldman Sachs, έπειτα από μία ισχυρή ανοδική κίνηση στις πρώτες συνεδριάσεις του μήνα, απόρροια της συσσωρευτικής κίνησης των τιμών περί τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2005, κινήθηκε στη συνέχεια πτωτικά. Η αποκομιδή των κερδών ήταν ισχυρή, με αποτέλεσμα ο δείκτης να κλείσει τελικά στην περιοχή των 579,93 μονάδων έναντι 590 μονάδων το Φεβρουάριο του 2005. Έπειτα από τις ανοδικές κινήσεις στην αρχή του μήνα, ο δείκτης των βιομηχανικών μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο, χάλυβας, κ.ά.) επανέκτησε τα επίπεδα των 240 μονάδων, με τη δυναμική των τιμών να διατηρείται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα. Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων της Goldman Sachs στην εξεταζόμενη περίοδο, έπειτα από συσσώρευση στα επίπεδα των 195 μονάδων, κινήθηκε έντονα ανοδικά και πάνω από το κρίσιμο όριο των 205 μονάδων. Τελικά ο δείκτης έκλεισε στις 194,12 μονάδες έναντι 198,57μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Η πορεία του θα εξαρτηθεί πλέον από τη διατήρηση ή μη του σημείου στήριξης των 195 μονάδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αφού η σχετική δύναμη των πωλητών ήταν υπερβάλλουσα σε όλη τη διάρκεια του τελευταίου 10ήμερου. Ο δείκτης των ζώντων εμπορευμάτων κινήθηκε με την υψηλότερη μεταβλητότητα συγκριτικά με του υπόλοιπους δείκτες, επιδεικνύοντας όμως εμφανείς ανοδικές τάσεις για το Μάρτιο. Ο δείκτης τελικά έκλεισε στα επίπεδα των 230,03 μονάδων έναντι 224,81 μονάδων στα τέλη Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Η αγορά ωστόσο διατηρεί ισχυρή στήριξη στα επίπεδα των 225 μονάδων και πιθανή προσέγγιση σε αυτά τα επίπεδα να επαναφέρει το ανοδικό momentum. Τέλος, ο δείκτης ενεργειακών πρώτων υλών συνέχισε θετικά τους πρώτους μήνες του νέου έτους των αγορών. Για το τρίτο μήνα του τρέχοντος έτους, η τιμή του πετρελαίου έδωσε ένα ισχυρό ανοδικό τόνο σε επίπεδο συνολικής αγοράς, με αποτέλεσμα ο δείκτης να κινηθεί στη διάρκεια του μήνα έως τα επίπεδα των 198,82 μονάδων, έναντι 185,40 μονάδων περίπου για τον προηγούμενο μήνα.

  Περιεχόμενα
Αφιέρωμα: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ E-BUSINESS
Αφιέρωμα: Ταχυμεταφορές
Editorial: Η κυβέρνηση... άργησε ένα χρόνο
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Επενδύσεις: Σε δοκιμασία τίθενται οι «μηχανισμοί» στήριξης των αγορών
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: Μια εξίσωση με πολλούς αγνώστους
Παρουσιάσεις: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Θα ξυπνήσει ο «γίγαντας»;

 Όροι και προϋποθέσεις του site