Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2005                               Τεύχος 309

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Θα ξυπνήσει ο «γίγαντας»;


«Η αφύπνιση του γίγαντα που κοιμόταν». Με αυτή τη φράση μπορεί κάποιος να περιγράψει το νέο τριετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2005-2007 της Εθνικής Ασφαλιστικής, σύμφωνα με το οποίο η παραγωγή ασφαλίστρων και η κερδοφορία θα εκτιναχθούν, η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, από πολύ χαμηλή θα γίνει ιδιαίτερα ικανοποιητική, ενώ το λειτουργικό κόστος θα παραμείνει στάσιμο, άρα η συμμετοχή του επί των εσόδων θα συρρικνωθεί δραστικά.


Οι αδυναμίες
Σε ό,τι αφορά στα μερίδια αγοράς, καταλαμβάνει τη πρώτη θέση στις γενικές ασφαλίσεις με 15,7% (έναντι 7,3% του δεύτερου) και την τρίτη θέση στον κλάδο ζωής (μερίδιο 14,1%), πολύ κοντά όμως σε Interamerican και EFG Life, που ελέγχουν η κάθε μία κάτι λιγότερο από 15%. Παρόλα αυτά, η Εθνική Ασφαλιστική έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά θέματα, λόγω:
1. Της γενικότερης συγκυρίας στον ασφαλιστικό κλάδο. Μετά το σπάσιμο της χρηματιστηριακής φούσκας του 1999 (ζημιές χαρτοφυλακίου) ήρθε να προστεθεί και ο παράγοντας των πολύ χαμηλών επιτοκίων, με αποτέλεσμα οι εταιρίες του κλάδου να επιβαρυνθούν σημαντικά. Για παράδειγμα, έχουν να εξυπηρετήσουν παλαιά συμβόλαια με ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο άνω του 4%, όταν η διαχείριση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου δεν είναι δυνατόν κατά τα τελευταία χρόνια να αποφέρει πάντοτε τέτοιες αποδόσεις.
2. Σημαντικών σφαλμάτων στο προϊοντικό μέτωπο που έγιναν κατά το παρελθόν. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των νοσοκομειακών προγραμμάτων της περιόδου 1992-1995, για τα οποία καλείται η Εθνική Ασφαλιστική να αυξήσει τις ασφαλιστικές προβλέψεις της κατά 170 εκατ. ευρώ.
3. Της μειώσεων μεριδίων αγοράς κατά τα τελευταία χρόνια. Κατά την τριετία 2002-2004 στους γενικούς κλάδους σημείωσε επίδοση 13 ποσοστιαίων μονάδων κάτω από το μέσο όρο της αγοράς, κυρίως επειδή δεν ακολούθησε τις πολιτικές πολύ χαμηλών ασφαλίστρων στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Στον κλάδο ζωής, η Εθνική σημείωσε κατά την παραπάνω τριετία επίδοση 9 ποσοστιαίων μονάδων κάτω από την αγορά, κυρίως γιατί ολιγώρησε στην ανάπτυξη εργασιών μέσω του bancassurance.


Η απάντηση
H «απάντηση» της Εθνικής Ασφαλιστικής στην παραπάνω κατάσταση έρχεται να υλοποιηθεί κατά την επόμενη τριετία, με τις παρακάτω κινήσεις:
Αύξηση κεφαλαίου κατά 130 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενδυναμωθεί περαιτέρω η κεφαλαιακή βάση της εταιρίας.
Σταθεροποίηση των λειτουργικών εξόδων στα τρέχοντα επίπεδα, με αποτέλεσμα τη δραστική υποχώρηση της συμμετοχής των εξόδων επί των εσόδων.
 Έντονη δραστηριοποίηση στο χώρο του bancassurance, καθώς δεν είναι δυνατόν η μέχρι τώρα επίδοσή της στον τομέα αυτό να είναι οριακή, αν και η μητρική Εθνική Τράπεζα διαθέτει το πλέον εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της Ελλάδας.
Επανασχεδιασμός προϊόντων, έτσι ώστε να αυξηθεί η κερδοφορία και οι όγκοι πωλήσεων. Για παράδειγμα, σε κερδοφόρους κλάδους, η Εθνική θα κάνει μικρότερη χρήση της αντασφαλιστικής αγοράς, αυξάνοντας έτσι τα περιθώρια κέρδους της.
Αυτοματοποίηση και αναπροσαρμογή λειτουργιών σε front και back office, ώστε να μειωθεί το κόστος και να βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης.
Οι προβλέψεις του τριετούς προγράμματος που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες είναι φιλόδοξοι, αλλά στην εταιρία πιστεύουν ότι είναι επιτεύξιμοι, αν υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και εμμονή σε αυτούς. Από την τόσο μεγάλη προβλεπόμενη άνοδο παραγωγής, το 50% θα προέλθει από το bancassurance και το υπόλοιπο από τα άλλα δίκτυα, παρά το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρξει και μια νέα μικρή μείωση του αριθμού των καταστημάτων της εταιρίας.

  Περιεχόμενα
Αφιέρωμα: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ E-BUSINESS
Αφιέρωμα: Ταχυμεταφορές
Editorial: Η κυβέρνηση... άργησε ένα χρόνο
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Επενδύσεις: Σε δοκιμασία τίθενται οι «μηχανισμοί» στήριξης των αγορών
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: Μια εξίσωση με πολλούς αγνώστους
Παρουσιάσεις: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Θα ξυπνήσει ο «γίγαντας»;

 Όροι και προϋποθέσεις του site