Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2005                               Τεύχος 308

Ασφαλιστικός κλάδος: Τα δυσκολότερα ανήκουν στο παρελθόν


Mπορεί τα αίτια που οδήγησαν στην κρίση του ασφαλιστικού κλάδου κατά την τελευταία τετραετία να ανήκουν πλέον στο παρελθόν, αλλά αυτό κάθε άλλο παρά σημαίνει ότι τα προβλήματα λύθηκαν.
Η παραγωγή πέρυσι εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 11% και για φέτος αναμένεται μια άνοδος της τάξεως του 15%, ένα μέρος των οποίων θα προέλθει από την άνοδο των τιμολογίων στους γενικούς κλάδους. Τα πράγματα βέβαια θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα, καθώς οι Έλληνες παραμένουν σαφώς υποασφαλισμένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ενώ επίσης για φέτος έχουμε δύο θετικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο:
Πρώτον, τα αυξημένα φορολογικά κίνητρα για τις ασφαλίσεις ζωής και για τα ομαδικά συμβόλαια.
Δεύτερον, τα φορολογικά κίνητρα διακράτησης εταιρικών ομολόγων για τους μεριδιούχους αμοιβαίων κεφαλαίων, με δεδομένο το ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους «παίκτες» στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Μεσοπρόθεσμα, τώρα, η επαναφορά του ασφαλιστικού προβλήματος, αρχικά για τις τράπεζες και δευτερευόντως για το σύνολο της οικονομίας, λειτουργεί θετικά για τις ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς δημιουργείται «κλίμα», αναδεικνύοντας την ανάγκη ουσιαστικής εξασφάλισης κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και αυτό γιατί ολοένα και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν και τα ποσά των συντάξεων που θα καταβάλει το κοινωνικό σύστημα, θα περικοπούν δραστικά.


Τα προβλήματα παραμένουν
Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο πρόβλημα του κλάδου εξακολουθεί να παραμένει η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών. Τα νέα πιστοποιητικά φερεγγυότητας που δόθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου για τη φετινή χρονιά, εξασφάλισαν τη λειτουργία όλων σχεδόν των εταιριών του κλάδου, διαψεύδοντας παλαιότερες εκτιμήσεις ότι «θα πέσουν κεφάλια». Αυτό, σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι όλα βαίνουν καλώς. Σε πολλές ασφαλιστικές εταιρίες βρέθηκαν – μικρές ή μεγαλύτερες – «τρύπες», που θα πρέπει να καλυφθούν.
Ακόμη και μεταξύ των εισηγμένων εταιριών, παρουσιάστηκαν προβλήματα και δεν είναι τυχαίο το ότι Ασπίς Πρόνοια και Φοίνικας προχώρησαν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, σε μια δύσκολη, για την άντληση κεφαλαίων, περίοδο. Ακόμη όμως και η Εθνική Ασφαλιστική προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, καθώς εκτιμά ότι στο μέλλον η απόκτηση μεριδίων αγορών θα απαιτήσει και κεφάλαια. Σε πρόσφατο μάλιστα δελτίο Τύπου της, η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας αναφέρει ότι, με βάση το υπάρχον πλαίσιο, καλύπτει τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια κατά 2,6 φορές και προχωρεί σε αύξηση κεφαλαίου κατά περίπου 130 εκατ. ευρώ, προκειμένου: 1) να διατηρήσει υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας και με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 2) να υλοποιήσει τριετές αναπτυξιακό σχέδιο. Ο κλάδος αυτοκινήτου εξακολουθεί να είναι προβληματικός. Οι μεγάλες εταιρίες προχώρησαν τα τελευταία χρόνια σε γενναίες αυξήσεις τιμολογίων, αλλά είδαν την παραγωγή τους να συρρικνώνεται, καθώς οι μικρότερες εταιρίες απάντησαν με πολύ χαμηλότερα τιμολόγια, αρκετά εκ των οποίων ήταν «κάτω του κόστους». Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που οι μεγάλες εταιρίες βάζουν τώρα «νερό στο κρασί τους» και επανέρχονται με μειωμένα τιμολόγια. «Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε έτσι», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Δ. Παλαιολόγος, συμπληρώνοντας ότι δεν έχει νόημα μια μεγάλη εταιρία να έχει κάνει break even στον κλάδο, χάνοντας όμως μεγάλο ποσοστό της παραγωγής της. Οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες το γνωρίζουν: λειτουργούν με υψηλό λειτουργικό κόστος, άρα χρειάζεται να αυξήσουν δραστικά την παραγωγή τους, προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Η αύξηση της παραγωγής αποτελεί μονόδρομο γι’ αυτές και αύξηση παραγωγής χωρίς «αυτοκίνητο» είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Επίσης, για όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, η ασφάλιση του αυτοκινήτου που είναι υποχρεωτική εκ του νόμου, αποτελεί μια πολύ καλή πρόσβαση στους πελάτες, προκειμένου να πουληθούν και άλλα ασφαλιστικά ή χρηματοοικονομικά προϊόντα στους πελάτες. Η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων θα επιδεινώσει την εικόνα των λογιστικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιριών.
 
Οι γενικοί κλάδοι
Όσο οι υποτιμολογήσεις στα τιμολόγια του κλάδου αυτοκινήτων συνεχίζονται, τόσο θα εντείνονται τα προβλήματα στην αγορά. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο δείκτης ασφαλισιμότητας είναι κατά πολύ χαμηλότερος από το μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ακόμη και σε σύγκριση με χώρες παρόμοιας κουλτούρας και οικονομικής ανάπτυξης (Ισπανία, Πορτογαλία, κ.λπ.). Και αυτό, παρά το γεγονός ότι οι επιβαρύνσεις δεν είναι υψηλότερες στην ελληνική αγορά. Η γενικότερη οικονομική δυσπραγία που πλήττει την ελληνική οικονομία, επηρεάζει τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς αρκετές μικρές και μεσαίες κυρίως επιχειρήσεις θεωρούν την ασφάλιση ως «έξοδο» και όχι ως συγκριτικό πλεονέκτημα ή ως ένα σημαντικό παράγοντα μείωσης του γενικότερου επιχειρηματικού κινδύνου. Ενώ, λοιπόν, οι εταιρίες, σε ένα περιβάλλον αυξημένου επιχειρηματικού κινδύνου, θα έπρεπε να ασφαλίζονται, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο, δεν το πράττουν.
Ένα ακόμη θέμα που θα πρέπει να τονιστεί, είναι η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση του δημόσιου τομέα και πολλών κρατικών οργανισμών και επιχειρήσεων, που είναι από ελλιπώς ασφαλισμένοι έως και παντελώς ανασφάλιστοι, παρά το γεγονός ότι ελέγχουν πολύ υψηλό ποσοστό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.


Bancassurance και δίκτυα
Και όμως, συνέβη κι αυτό. Στον κλάδο ζωής, την πρώτη θέση κατέλαβε η EFG Life του Ομίλου Eurobank, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει δικό της ασφαλιστικό δίκτυο, αλλά περιορίζεται σε προϊόντα που προωθούνται μέσω του ίδιου του Ομίλου (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, απλά επενδυτικά προϊόντα, κ.λπ.). Η Eurobank μάλιστα μπορεί να προωθεί τα δικά της προϊόντα μέσω αρκετών ασφαλιστικών δικτύων τρίτων, όπως της Interamerican, της Ευρωπαϊκής Πίστης, της Allianz, κ.ά. Στην Εθνική Ασφαλιστική, ο κ. Παλαιολόγος έχει θέσει ως έναν από τους βασικότερους στόχους την προώθηση του bancassurance, καθώς μέχρι σήμερα η εταιρία του δεν έχει εκμεταλλευτεί τα πολύ υψηλά μερίδια αγοράς στη στεγαστική και στην καταναλωτική πίστη της Εθνικής Τράπεζας. Κινήσεις επίσης γίνονται και για τη «σύσφιξη σχέσεων» μεταξύ της Commercial Value και της Aspis Bank. Η International Life συνεργάστηκε με την Εγνατία Τράπεζα, αντικαθιστώντας το ρόλο της Ατλαντικής Ένωσης. Σε γενικές γραμμές, οι κρατικές ασφαλιστικές εταιρίες, σε μικρό μόνο βαθμό, έχουν εκμεταλλευτεί τα υψηλά μερίδια αγοράς των συγγενών τους τραπεζών. Σε ό,τι αφορά τώρα στα δίκτυα, παρατηρούμε πλέον δύο πολιτικές: η πρώτη θέλει ορισμένες εταιρίες να περιορίζουν τα υποκαταστήματά τους και να διώχνουν το μη παραγωγικό τους πωλησιακό δυναμικό, προκειμένου να μειώσουν το κόστος τους. Αντίθετα, δεν είναι λίγες οι εταιρίες που προσπαθούν να διευρύνουν το δίκτυό τους και, σε πολλές περιπτώσεις, δίνουν «μάχες» με τον ανταγωνισμό, προκειμένου να επιτύχουν τις απαιτούμενες «μεταγραφές». Και αυτό γιατί θεωρούν ότι το παραγωγικό δίκτυο είναι χρησιμότερο από ποτέ, ιδίως μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για τους διαμεσολαβούντες, που αναμφίβολα θα δείξει, σε αρκετούς «ημιαπασχολούμενους» του κλάδου, την «άγουσα προς τα αποδυτήρια».
Κατά το έτος που πέρασε, εντάθηκε η τάση, κατά την οποία δημιουργήθηκαν πολυ-πρακτορεία υπηρεσιών μεσολάβησης ασφαλιστικών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων, ορισμένα εκ των οποίων σύναψαν και μετοχικές σχέσεις με ασφαλιστικές εταιρίες. Η αλήθεια είναι ότι μια τέτοια κίνηση από τη μια πλευρά συνέφερε ορισμένα στελέχη που έλεγχαν ισχυρά δίκτυα, προκειμένου να αυτονομηθούν και να καρπωθούν οι ίδιοι σε μεγαλύτερο βαθμό την προστιθέμενη αξία τους. Από την άλλη πλευρά δε, τέτοιες κινήσεις εξυπηρέτησαν και κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς θα μετέτρεπαν μέρος του κόστους τους, από σταθερό σε μεταβλητό.
Κλάδος υγείας: Στον κλάδο υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρίες φαίνεται να κέρδισαν τη «μάχη» με τις ιδιωτικές κλινικές, εκμεταλλευόμενες την πολύ μεγάλη προσφορά νέων κλινών κατά την τελευταία τριετία. Από τις γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, μόνο το Ιατρικό Κέντρο έμεινε τελικά εκτός σύμβασης, με αποτέλεσμα το κόστος των ασφαλιστικών εταιριών να μειωθεί. Παράλληλα, τα σχέδια για εκμετάλλευση χώρων μέσα στα δημόσια νοσοκομεία είναι σε θέση να αυξήσουν την παραγωγή, αλλά και να βελτιώσουν το τεχνικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών εταιριών.


Ομαδικές ασφαλίσεις
Τα νέα αυξημένα φορολογικά κίνητρα (αύξηση της φορολογικής απαλλαγής για την επιχείρηση ανά εργαζόμενο) αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την παραγωγή στη συγκεκριμένη ασφαλιστική κατηγορία, που γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη, ενόψει των γενικότερων προβλημάτων του κοινωνικού συστήματος ασφάλισης. Η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο αύξησης της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις, για τους παρακάτω λόγους:
1. Συμβάλλει στην προσέλκυση και διατήρηση υψηλής στάθμης προσωπικού.
2. Βοηθά στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος μέσα στην επιχείρηση.
3. Μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ καλό τρόπο επιβράβευσης ικανών στελεχών.
4. Θεωρείται έξοδο για την επιχείρηση, έως και 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Επιπλέον, σε περίπτωση συμμετοχικού προγράμματος, η εισφορά που βαρύνει τον εργαζόμενο, εκπίπτει από το προσωπικό του φορολογικό εισόδημα.
Ενδεικτικές καλύψεις σε ομαδικά ασφαλιστήρια μπορεί να είναι: απώλεια ζωής, μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια, πρόσκαιρη ολική ανικανότητα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εντός και εκτός νοσοκομείου, συνταξιοδοτικά προγράμματα, οικονομική ενίσχυση στη μητρότητα, κ.λπ.


Τα νέα των εταιριών
Interamerican
Η εταιρία είχε μια ακόμη πολύ καλή χρονιά το 2004, σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, ενώ την παράσταση έκλεψε η αποχώρηση του ιδρυτή της εταιρίας, κ. Δημήτρη Κοντομηνά, με ανάληψη της προεδρίας από τον κ. Μπερτσιά. Η πώληση της Intertrust στον Όμιλο Eurobank (και η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο Ομίλων) αποτέλεσε μία ακόμη σημαντική εξέλιξη κατά τη χρονιά που πέρασε.
Η Interamerican, κατά τη χρονιά που πέρασε, κατέβαλε συνολικά ως αποζημιώσεις 241,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 110,7 εκατ. στον κλάδο ζωής, 69 εκατ. στον τομέα της υγείας (14,9 εκατ. μόνο το Medisystem), 50,3 εκατ. στον κλάδο ζημιών (40.000 περιπτώσεις), ενώ επίσης καταβλήθηκαν 11,4 εκατ. ευρώ στις ομαδικές ασφαλίσεις, τομέας στον οποίον η Interamerican έχει εντείνει το ενδιαφέρον της, προσφέροντας ευρύ φάσμα επιλογών σε ομαδικά προγράμματα. Συνολικά, το 2004, η Interamerican ανταποκρίθηκε σε 450.000 περιπτώσεις.


Ευρωπαϊκή Πίστη  
Η εταιρία είναι από τις λίγες που δεν προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα τελευταία χρόνια, καταφέρνοντας να διατηρεί τους απαιτούμενους συντελεστές φερεγγυότητας. Πέρυσι, αύξησε την παραγωγή της κατά 12%, μειώνοντας τα λειτουργικά της έξοδα κατά 2% και σημειώνοντας κερδοφόρο αποτέλεσμα. Στρατηγική ανάπτυξής της είναι η διεύρυνση του δικτύου της, ενώ για φέτος προβλέπει νέα άνοδο παραγωγής κατά 15% και νέα υποχώρηση λειτουργικών δαπανών κατά 2%. Κατέχει το 1,9% της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς και στόχος είναι την επόμενη τριετία να διευρυνθεί στο 3%.
Αγροτική Ασφαλιστική  
Την επιστροφή της σε κερδοφόρο αποτέλεσμα προβλέπει για φέτος η εισηγμένη εταιρία, μετά την αρνητική παρένθεση των τελευταίων ετών (16,5 εκατ. ζημιά το 2003 και οριακό αρνητικό αποτέλεσμα το 2004). Η εταιρία θα προσπαθήσει επίσης να αυξήσει την παραγωγή της και να «ανακτήσει το χαμένο έδαφος», όπως δήλωσε η διοίκησή της. Η «απογραφή» της νέας διοίκησης μίλησε για λάθος πολιτικές του παρελθόντος και για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού.
Η ενοποιημένη πλέον (αφού εδώ και δύο χρόνια έχει απορροφηθεί η Αγροτική Ζωής) Αγροτική Ασφαλιστική θα πρέπει να εξετάσει εκ νέου και το θέμα του bancassurance, η ανάπτυξη του οποίου έχει κατά καιρούς θεωρηθεί επιθυμητή, αλλά πολύ λίγο έχει προωθηθεί στην πράξη. Στις επικείμενες ενέργειες της Αγροτικής Ασφαλιστικής συγκαταλέγονται ο σχεδιασμός νέων κανονισμών πωλήσεων, η δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων, περισσότερο προσιτών και ευέλικτων, καθώς και κινήσεις για μείωση του λειτουργικού κόστους.


Commercial Value
Η εταιρία σημείωσε πέρυσι άνοδο παραγωγής κατά 17,6% (στα 142,6 εκατ. ευρώ) και κερδών πριν τη φορολογία από το 1 στα 2 εκατ. ευρώ. Για τη φετινή χρονιά, η διοίκηση της εταιρίας προβλέπει νέα άνοδο παραγωγής και συγκεκριμένα παραγωγή 61,7 εκατ. για τον κλάδο ζωής και 83,9 εκατ. για τους γενικούς κλάδους. Παράλληλα, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα περιορισμού εξόδων της εταιρίας.


CJU Hellas
Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων και ανήκει στον διεθνή Όμιλο Aviva, που προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιριών Commercial Union, General Accident και Norwich Union. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Ομίλου Aviva προσεγγίζει τα 45 εκατ. ευρώ. Η CJU Hellas είναι μια υγιέστατη εταιρία, που πληροί με άνεση όλους τους απαιτούμενους δείκτες φερεγγυότητας των αρχών. Πέρυσι σημείωσε νέα άνοδο εργασιών, επιτυγχάνοντας κέρδη εκμετάλλευσης 7,15 εκατ. (5,49 εκατ. από τις ασφαλίσεις ζημιών και 1,65 εκατ. από τις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης) και προ φόρων κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί η μείωση της συμμετοχής του κόστους πρόσκτησης επί των δεδουλευμένων ασφαλίστρων.


Ευρώπη ΑΕΓΑ
Κέρδη της τάξεως του 0,9 εκατ. ευρώ σημείωσε πέρυσι η εταιρία, αυξάνοντας παράλληλα και την παραγωγή της: +12% στον κλάδο πυρός, +17% στον κλάδο μεταφορών, +6% στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Για φέτος, η εταιρία αναμένει αύξηση παραγωγής και κερδοφορίας ίση ή ανώτερη του 15% έως 20%.


Εγνατία Ασφαλιστική
Έτος σημαντικών εξελίξεων και επεκτατικών κινήσεων ήταν το 2004 για την Εγνατία Ασφαλιστική. Αρχικά, είχαμε την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρίας Le Monde, η οποία έκανε αίσθηση στην αγορά. Στη συνέχεια, η Εγνατία Ασφαλιστική εξαγόρασε εταιρία courier και τη μετονόμασε σε Egna Διεθνείς Ταχυμεταφορές. Εξαγορών συνέχεια και στο χώρο των κατασκευαστικών εταιριών, με ένταξη στον Όμιλο της Έγνα Κατασκευαστικής. Τέλος, αξιοσημείωτο γεγονός ήταν και η αγορά του γραφειακού χώρου Apollo Centre στο Χαλάνδρι, επιφάνειας 7.000 τ.μ.


Astra Ασφαλιστική
Η περυσινή παραγωγή της εταιρίας ανήλθε σε 16,4 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα σημειώθηκε μεγάλη αναδιάρθρωση και εξυγίανση χαρτοφυλακίου, καθώς απομακρύνθηκαν από το δίκτυο της εταιρίας 150 περίπου συνεργάτες. Οι επενδύσεις της Astra Ασφαλιστικής το 2004 ανήλθαν σε 7,53 εκατ. ευρώ με τη σχέση επενδύσεων προς προβλέψεις να διαμορφώνεται στο 85% της αγοράς.


Αιγαίον Ασφαλιστική
Η εταιρία σημείωσε πέρυσι παραγωγή στον κλάδο σκαφών 6 εκατ. ευρώ και στους λοιπούς κλάδους 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα επεξέτεινε τις δραστηριότητές της στο Ντουμπάι μέσω θυγατρικής της εταιρίας. Η Αιγαίον Ασφαλιστική προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 1,5 έως 2 εκατ. ευρώ, με στόχο την επέκταση των εκτός Ελλάδας δραστηριοτήτων της και να καρπωθεί το 30% του όγκου των ασφαλίστρων που κυκλοφορούν στην Ακτή Μιαούλη του Πειραιά (μια αγορά των εφοπλιστών).


Ασφαλιστικός κλάδος και χρηματιστήριο
Τα πρώτα σημεία ανάκαμψης στο ταμπλό της Σοφοκλέους σημειώθηκαν ήδη και αντανακλούν:
Τα διστακτικά βήματα ανόδου της ζήτησης στον κλάδο, μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης.
Την άνοδο του Γενικού Δείκτη του Χ.Α., που στα μέσα Φεβρουαρίου υπερέβη τις 3.000 μονάδες, επηρεάζοντας και σε κάποιο – περιορισμένο - βαθμό τις μετοχές του κλάδου. Υπήρξε όμως και ο έμμεσος επηρεασμός, καθώς η άνοδος των τραπεζικών κυρίως τίτλων ωφέλησε τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών εταιριών και των συγγενών τους εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.
Η μετοχή της Εθνικής Ασφαλιστικής σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ τους λίγους τελευταίους μήνες ράλι είχαμε και στην Ευρωπαϊκή Πίστη (λέγεται ότι έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες πώλησης των μετοχών που ελέγχει ο κ. Τζιβέλλης). Η Ασπίδα Πρόνοια κυμάνθηκε γύρω στα επίπεδα της τιμής της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου και στη συνέχεια υποχώρησε κάτω από αυτά, ενώ κάποια άνοδο σημείωσε και η Αγροτική Ασφαλιστική. Κατά τα τελευταία χρόνια, οι μετοχές του κλάδου υπέφεραν – πέρα από την «κατεδάφιση» της αξίας τους – από την πολύ χαμηλή εμπορευσιμότητά τους. Η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται και προς αυτό το μέτωπο. Παρόλα αυτά, από τις 20 Φεβρουαρίου έως και το πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη, οι τιμές των μετοχών του κλάδου υποχώρησαν, με κυριότερους παράγοντες τους παρακάτω:
επικείμενες αρνητικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.,
η αύξηση κεφαλαίου του Φοίνικα και η επικείμενη απόφαση για αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής,
γενικότερη υποχώρηση των μετοχών που δεν εντάσσονται στους δείκτες FTSE-ASE/20 και FTSE-MID/40. Στο χώρο τώρα των μεσιτών-συμβούλων ασφαλίσεων, το 2004 ο κλάδος εκπροσωπήθηκε στο χρηματιστήριο από τη Eurobrokers, θυγατρική του επίσης εισηγμένου Ομίλου Κούμπα. Η μετοχή, σε συνδυασμό με το υψηλό μέρισμα που διένειμε, δεν υποχρέωσε σε απώλειες τους κατόχους της, σε αντίθεση με την πλειονότητα των τίτλων χαμηλής κεφαλαιοποίησης κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ωστόσο, η εμπορευσιμότητα της μετοχής διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.


Υπασφαλιστικοί και φορολογικά οι Έλληνες
Τα μεγάλα περιθώρια άμεσης ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών του Κλάδου Ζωής και, την ίδια στιγμή, το τεράστιο πρόβλημα αξιόπιστου δικτύου πώλησης καταδεικνύουν τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την έκπτωση από τον φόρο που καρπώθηκαν για τη χρήση 2003 οι Έλληνες ασφαλισμένοι.
Από τους πίνακες του Υπουργείου προκύπτει ότι το μέσο ασφάλιστρο που εξέπεσε από τον φόρο για την πρώτη χρήση εφαρμογής του φοροκινήτρου για Ασφαλίσεις Ζωής, ανήλθε στα 400 ευρώ, ενώ ως τα 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο τα ασφάλιστρα εκπίπτουν στο σύνολό τους. Ουσιαστικά η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων με συμβόλαια Ζωής (Κλασικά ή μικτά) πληρώνουν κάθε έτος ασφάλιστρα μικρότερα των 400 ευρώ, μην αξιοποιώντας το φορολογικό κίνητρο που επιτρέπει μέσω της έκπτωσης ποσού ως 1.100 ευρώ (φέτος με την αναπροσαρμογή του 10%) τη δημιουργία αξιόλογων μελλοντικών εισοδημάτων. Τα στοιχεία του Υπουργείου προκάλεσαν έκπληξη και στις ίδιες τις ασφαλιστικές του Κλάδου Ζωής, καθώς καταδεικνύουν ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια κάλυψης της άμεσης υπασφάλισης - σε σχέση τουλάχιστον με το φορολογικό κίνητρο - τα οποία, παρά τα προγράμματα που κυκλοφόρησαν το 2003, δεν καλύφθηκαν. Η αδυναμία των δικτύων να πείσουν το υφιστάμενο πελατολόγιό τους για ενδυνάμωση των υφιστάμενων συμβολαίων ή για δημιουργία συμπληρωματικών, μιας και η σχετική δαπάνη θα εκπίπτει από τον φόρο ως τα 1.100 ευρώ, αποτελεί τον βασικό προβληματισμό των εταιριών, καθώς η περασμένη διετία απέδειξε ότι μόνο μια μικρή ομάδα του agency ανά εταιρία μπόρεσε να αξιοποιήσει το κίνητρο, ενισχύοντας παλαιά συμβόλαια ή δημιουργώντας νέα. Για το λόγο αυτό, μεγάλες ασφαλιστικές εξετάζουν την παροχή στους ασφαλισμένους αυτόματης δυνατότητας ενίσχυσης των υφιστάμενων χαμηλών σε ετήσια αξία υπαρχόντων συμβολαίων τους, χωρίς την απώλεια του κλειδωμένου ετήσιου επιτοκίου (5% για κλασικά, 4,25% για τα μικτά).


Ο κίνδυνος για τις εταιρίες 
Ο κίνδυνος για τις Ασφαλιστικές να απολέσουν και το πλεονέκτημα του κινήτρου εις όφελος των τραπεζών είναι πλέον ιδιαίτερα μεγάλος, καθώς η αγορά της Πίστης (στεγαστικής κυρίως και δευτερευόντως καταναλωτικής) έχει αρχίσει πλέον να ωριμάζει και οι ρυθμοί ανάπτυξής της αφενός θα επιβραδυνθούν από του χρόνου, αφετέρου θα ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επισφάλειας. Για το λόγο αυτό, στρέφονται ήδη στην ανάπτυξη πωλήσεων επενδυτικών προϊόντων, εκ των οποίων κάποια θα συνδυάζουν και ασφαλιστική κάλυψη, ενώ εξετάζουν και την εισαγωγή στην Ελλάδα ασφαλιστικών προϊόντων ιδιαίτερα φθηνών, που θα καλύπτουν σειρά αναγκών του χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων που έχουν πλέον δημιουργήσει και τα εγχώρια νοικοκυριά.«Ασφαλιστικά Προγράμματα  Ομαδικές Ασφαλίσεις»
«Όπως είναι γνωστό, τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια αποτελούν πρόσθετες της Κοινωνικής Ασφαλίσεως παροχές των επιχειρήσεων προς το προσωπικό τους, τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων υγείας όσο και σε επίπεδο συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.
Τα μεν προγράμματα υγείας προστατεύουν το εισόδημα του εργαζομένου και της οικογενείας του από απρόβλεπτα περιστατικά, όπως ασθένεια ή ατύχημα, τα δε συνταξιοδοτικά προγράμματα τον εξασφαλίζουν, κατά την αποχώρησή του, από το πρόγραμμα (πρόωρη ή πλήρης συνταξιοδότηση). Το σύγχρονο management έχει ήδη αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα του θεσμού της Ομαδικής Ασφαλίσεως και την έχει εντάξει στα παραγωγικά «εργαλεία» που χρησιμοποιεί, επενδύοντας στο μεγαλύτερο κεφάλαιο της επιχειρήσεως, το ανθρώπινο δυναμικό της. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι τα προγράμματα Ομαδικής Ασφαλίσεως συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και αναπτύξεως της επιχειρήσεως, αποτελούν ένα δυνατό κίνητρο και μία ανταμοιβή για την απόδοση του προσωπικού και ενισχύουν τους δεσμούς του με την επιχείρηση.
Επιπλέον, προσελκύουν και συγκρατούν το αξιόλογο προσωπικό, με αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών στελεχώσεως και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, ενώ συμμετέχουν στη διαμόρφωση του κοινωνικού προσώπου της επιχειρήσεως. Τα ανωτέρω πλεονεκτήματα ενισχύονται από το γεγονός ότι, τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα θεωρούνται παραγωγικά έξοδα της επιχειρήσεως και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. Αρωγός, προς την κατεύθυνση αυτή, έρχεται πλέον το νέο φορολογικό καθεστώς (αρ.9, παρ.2, ν.3296/2004), το οποίο προβλέπει αύξηση του ανώτατου ποσού εκπτώσεως από τα ακαθάριστα έσοδα της δαπάνης των επιχειρήσεων για Ομαδική Ασφάλιση του προσωπικού τους, από 1.000 σε 1.500 ευρώ ανά ασφαλιζόμενο/εργαζόμενο. Ένα άλλο στοιχείο των προγραμμάτων Ομαδικής Ασφαλίσεως είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα που τα χαρακτηρίζουν ως προς τις εκάστοτε ανάγκες της επιχειρήσεως. Η κάθε εταιρία, με τη βοήθεια εξειδικευμένων στελεχών, σχεδιάζει και επιλέγει το πρόγραμμα που είναι επαρκές, ρεαλιστικό, και σύμφωνο με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού δαπανών της, το μέγεθός της και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Παράλληλα, στο σχεδιασμό του προϊόντος, λαμβάνονται πάντα υπ’ όψιν οι υπάρχουσες παροχές των εργαζομένων από τον εκάστοτε ασφαλιστικό τους φορέα και οι διαφοροποιημένες ασφαλιστικές ανάγκες που αυτοί τυχόν έχουν. Η εμπειρία της Alpha Ασφαλιστικής στη διαχείριση μεγάλου πλήθους ασφαλισμένων, η φερεγγυότητα και το κύρος που της προσδίδει ο οιονεί θεματοφύλακας των υποχρεώσεών της, η Alpha Bank, η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρετήσεως και ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας της εταιρίας στη δημιουργία προϊόντος με την εμπειρία της Alpha Bank στη διαχείριση κεφαλαίων (asset management), την καθιστούν πολύ ανταγωνιστική στον τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, με γνώμονα την πλήρη εξασφάλιση του ασφαλισμένου – εργαζομένου, η Alpha Ασφαλιστική, απευθυνόμενη ατομικά στον κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει σε Ομαδική Ασφάλιση, προτείνει προγράμματα τα οποία αποτελούν την ιδανικότερη επιλογή για τη δημιουργία μιας πλήρους «ομπρέλας» παροχών Υγείας, εξασφαλίζοντάς του ισόβια κάλυψη, ακόμη και εάν πάψει να εργάζεται στη συγκεκριμένη επιχείρηση».

  Περιεχόμενα
¶ρθρο: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
¶ρθρο: Η παντοδυναμία των χορηγών
Αφιέρωμα: Αμοιβαία Κεφάλαια
Αφιέρωμα: Ασφαλιστικός κλάδος: Τα δυσκολότερα ανήκουν στο παρελθόν
Αφιέρωμα: Φαρμακοβιομηχανίες: Θετική πορεία σε μια δύσκολη αγορά
Editorial: Να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος
Επενδύσεις: Η αγορά της ζάχαρης
Επενδύσεις: Σοφοκλέους:΄Oλοι οι «Μεγάλοι» θέλουν την άνοδο. Θα την έχουν όμως;
Επενδύσεις: Αγοραστικό κύμα υπεράνω... υποψίας!
Επενδύσεις: H τεχνική εικόνα των αγορών
Επενδύσεις: Ποιoς φοβάται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;
Επενδύσεις: Πώς «διαλέγουμε» και διαχειριζόμαστε Ομόλογα
Συνέντευξη: Αναστάσιος Λάππας
Παρουσιάσεις: Customer Care 2005 Conference + Expo

 Όροι και προϋποθέσεις του site