Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2005                               Τεύχος 308

Φαρμακοβιομηχανίες: Θετική πορεία σε μια δύσκολη αγορά


του Μάκη Αποστόλου


 


Πάνω από 5 δις ευρώ εκτιμάται ότι έφθασε το 2004 η φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας, υπολογίζοντας τις πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων προς τα νοσοκομεία και τις φαρμακαποθήκες, αλλά και τις παράλληλες εξαγωγές. Πρόκειται για μία τεράστια αύξηση – αν σκεφθούμε ότι οι καθαρές δαπάνες για φάρμακα ήταν 1,1 δις ευρώ το 1993 - η οποία οφείλεται κυρίως στην αντικατάσταση παλαιότερων φθηνών φαρμάκων με νέα ακριβότερα, στην αύξηση των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων, την εισαγωγή φαρμάκων νέας τεχνολογίας για νέες ασθένειες ή για νέες θεραπείες και τέλος στις αυξήσεις τιμών σε ήδη υπάρχοντα φάρμακα.
Βέβαια, οι βαθύτερες εξηγήσεις για τη συνεχή αύξηση του ποσοστού της δαπάνης για φάρμακα (όπως και των δαπανών υγείας γενικότερα) βρίσκονται στη γήρανση του πληθυσμού, το αυξανόμενο κόστος της τεχνολογικής προόδου των επιστημών της υγείας, αλλά και στο γεγονός ότι, όσο αυξάνεται το εισόδημα, τόσο περισσότερο είναι κανείς έτοιμος να διαθέσει αυξημένο μερίδιο από αυτό το εισόδημα για την υγεία του.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ, που αφορά στοιχεία του 2003, το 83% των συνολικών πωλήσεων απορροφήθηκε από τις φαρμακαποθήκες και το υπόλοιπο 17% από τα δημόσια νοσοκομεία, ενώ το 70% αφορά σε πωλήσεις εισαγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων, το 19,5% σε πωλήσεις εγχωρίως παραγόμενων και το 10% σε πωλήσεις εγχωρίως συσκευαζόμενων φαρμάκων. Σε όρους ποσοτήτων, οι πωλήσεις ανήλθαν το 2003 στα 442,6 εκατ. τεμάχια, παρουσιάζοντας μείωση του ρυθμού αύξησης από 4,5% το 2002 σε 2,23% το 2003.
Η εγχώρια παραγωγή στον κλάδο του φαρμάκου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Prodcom), διαμορφώθηκε το 2003 στα 437 εκατ. ευρώ, αυξανόμενη την περίοδο 1998-2003 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 7,8%. Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε ότι το 2003 ο κλάδος φαρμακευτικών προϊόντων παρουσίασε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο ύψους 1,36 δις ευρώ, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη υπεροχή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων της χώρας μας έναντι των εξαγωγών. Την ίδια χρονιά, την πρώτη θέση σε όρους πωλήσεων σε αξία κατέλαβαν τα φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα, με ποσοστό επί του συνόλου των πωλήσεων 23%. Ακολουθούν τα φάρμακα για το κεντρικό νευρικό σύστημα με ποσοστό 15%, τα φάρμακα για την πεπτική οδό και το μεταβολισμό με ποσοστό 12% και τα φάρμακα κατά των λοιμώξεων για συστηματική χρήση με ποσοστό 11%. Τέλος, η διαφημιστική δαπάνη για φάρμακα το 2003 ανήλθε στα 16,7 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με το 2002 κατά 36%. Το μεγαλύτερο μερίδιο της διαφημιστικής δαπάνης απορροφά η διαφήμιση στην τηλεόραση (49%), ενώ ακολουθεί η διαφήμιση στα περιοδικά ποικίλης ύλης με ποσοστό 43%.
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Ο κύκλος εργασιών των κυριότερων φαρμακευτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε το 2003 κατά 7,6% σε σχέση με το 2002, προσεγγίζοντας τα 2,6 δις ευρώ. Οι τρεις πρώτες εταιρίες - με βάση τον κύκλο εργασιών -είναι οι Glaxosmithkline, Novartis και Pfizer. Οι εισροές νέων κεφαλαίων το 2003 ανήλθαν στα 340,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 20% προήλθε από αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και το 63,6% από νέα δανειακά κεφάλαια. Ποσοστό 7,4% των νέων κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε για χρηματοδότηση των πάγιων επενδύσεων, ενώ κατά το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψαν την αύξηση των απαιτήσεων (78,8%). Ειδικότερα, η Glaxosmithkline, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση στο συνολικό τζίρο, εμφάνισε κέρδη 37,06 εκατ. ευρώ, ενώ την πρώτη θέση, από πλευράς κερδοφορίας, κατέλαβε η εταιρία Βιανέξ (των αδελφών Γιαννακόπουλου) με 39,68 εκατ. ευρώ.
Η Pfizer, μετά την εξαγορά της Pharmacia το 2003, καταλαμβάνει την πρώτη θέση βάσει των πωλήσεων φαρμάκων, με μερίδιο στο σύνολο της αγοράς σε ex-factory τιμές ίσο με 8,5%. Ακολουθεί η Novartis, με μερίδιο 7,4% και η Glaxosmithkline με μερίδιο 6,8%. Αναφορικά με τις φαρμακαποθήκες, ο κύκλος εργασιών των βασικότερων εταιριών το 2003 ανήλθε στα 663 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με το 2002 κατά 1,2%. Οι εταιρίες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών ήταν οι Στρούμσας, Μαρινόπουλος και Lavipharm Alliance Sante. Οι εισροές νέων κεφαλαίων το 2003 ανήλθαν στα 8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 24% προήλθε από αύξηση στα ίδια κεφάλαια και το 68% από μείωση των αποθεμάτων, ενώ ποσοστό 29,8% αυτών χρηματοδότησε την επενδυτική δραστηριότητα των φαρμακαποθηκών. Η φαρμακαποθήκη Στρούμσας, που σημείωσε τις υψηλότερες πωλήσεις το 2003, είχε κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ την πρώτη θέση στην κατάταξη των εταιριών, βάσει των κερδών, κατέλαβε η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ με κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ. Το μερίδιο αγοράς της Στρούμσας ανέρχεται στο 6% και ακολουθούν οι εταιρίες Μαρινόπουλος (5,3%) και Lavipharm Alliance Sante (5,2%). Ο κύκλος εργασιών των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών αυξήθηκε κατά 16,2% το 2003, προσεγγίζοντας τα 643 εκατ. ευρώ. Οι εταιρίες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών ήταν οι ΣΥ. ΦΑ Θεσσαλονίκης, Προ. Συνετ. ΦΑ. Αττικής, ΣΥΝ. ΠΕ. και ΠΕΙΦΑΣΥΝ. Τα νέα κεφάλαια που εισέρευσαν στο σύνολο του δείγματος των συνεταιρισμών διαμορφώθηκαν στα 25,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 20% προήλθε από νέα ίδια κεφάλαια και το 77% από νέο καθαρό δανεισμό, ενώ το 98,9% αυτών χρησιμοποιήθηκε για αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο ΣΥ. ΦΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καταλαμβάνει την πρώτη θέση, τόσο βάσει πωλήσεων όσο και βάσει κερδών. Στο σύνολο της αγοράς, δε, καταλαμβάνει το 5,8%, ενώ ακολουθούν οι συνεταιρισμοί ΠΡΟ. ΣΥΝΕΤ. ΦΑ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ. ΠΕ. (5,1%) και ΠΕΙΦΑΣΥΝ (4,2%).


Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 16,4%  της συνολικής δαπάνης για την υγεία, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών της Ευρωζώνης βρίσκεται στο 17,7%. Όπως προκύπτει από σχετική μελέτη, η φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας αντιστοιχεί στο 1,6% του ΑΕΠ, γεγονός που την κατατάσσει στην τέταρτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μετά την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την έρευνα του ΙΟΒΕ και αφορούν στην εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Τα τελευταία 15 χρόνια η σχέση μεταξύ εισαγόμενων και εγχωρίως παραγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων έχει αλλάξει, με τη δραστική μείωση της εγχώριας φαρμακευτικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, ενώ το 1987 τα εγχωρίως παραγόμενα αποτελούσαν το 75% του συνόλου των πωλήσεων και τα εισαγόμενα το 18%, το 2003 τα αντίστοιχα μερίδια βρίσκονται στο 19% και 70%. Η πλήρης αντιστροφή των μεριδίων αποδίδεται κυρίως στην ευνοϊκή τιμολογιακή μεταχείριση των δεύτερων έναντι των πρώτων.


Ακτινογραφία της εγχώριας αγοράς φαρμάκων
Αναφορικά με τη διάρθρωση του κλάδου, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται συνολικά 320 μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και εισαγωγικές εταιρίες που εκπροσωπούν τα μεγάλα ονόματα των πολυεθνικών οίκων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο κινούνται οι επιχειρήσεις διανομής φαρμάκων για λογαριασμό τρίτων, όπως π.χ. οι Φαμάρ (ελέγχει περίπου το 40% της συγκεκριμένης αγοράς), Γερολυμάτος (20%), Lavipharm (20%), καθώς επίσης και οι εταιρίες των κ.κ. Θεοδωρακάτου και Εγγλεζάκη. Ένας τρίτος κύκλος συγκροτείται από τις περίπου 150 φαρμακαποθήκες που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα. Μεταξύ αυτών κυρίαρχη είναι η θέση των εταιριών Προσυφαπέ, Συφα Θεσσαλονίκης, Ίων Στρούμσας, Lavipharm, Κ.Π. Μαρινόπουλος. Ορισμένες εκ των εταιριών διανομής και των φαρμακαποθηκών είναι πολύ οργανωμένες, διαθέτοντας εξοπλισμό και δυναμικό που τους επιτρέπει να λειτουργούν με πολύ μεγάλη πειθαρχία. Αυτό άλλωστε αποτελεί και μονόδρομο, αφού οι ιδιοκτήτες τους δίδουν λόγο στους πολυεθνικούς συνεργάτες τους. Η συγκέντρωση δυνάμεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν καταργεί τις εγχώριες εταιρίες διανομής, οι ισχυρότερες εκ των οποίων θα επιβιώσουν και στις νέες συνθήκες. Η αλυσίδα διακίνησης των συγκεκριμένων προϊόντων κλείνει με τα φαρμακεία. 


Έρευνα Stat Bank
Στο επίπεδο των 3,2 δις ευρώ εκτιμάται να κυμανθεί η ελληνική (ιδιωτική) αγορά φαρμάκου το 2005. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα της SΤΑΤ ΒΑΝΚ στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά. Το ποσό αυτό αφορά στις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τις φαρμακευτικές εταιρίες, εξαιρουμένων αυτών προς τα νοσοκομεία, ενώ ένα μέρος τους αφορά στις λεγόμενες παράλληλες εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων.
Τα τελευταία χρόνια, η αξία των πωλήσεων ανεβαίνει με ρυθμούς που προσεγγίζουν - ή ακόμα και υπερβαίνουν - το 20%. Αυτό το στοιχείο δείχνει ότι η κρίση, που είναι εμφανής σε πολλούς τομείς της οικονομίας, δεν επηρεάζει αρνητικά την αγορά φαρμάκων, η οποία διευρύνεται εξαιτίας της αύξησης των τιμών των φαρμάκων, της γήρανσης του πληθυσμού και της εισαγωγής στην αγορά νέων σκευασμάτων. Η αύξηση του τζίρου, ωστόσο, συμβαδίζει με την ύπαρξη σειράς προβλημάτων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κλάδο. Αυτά αφορούν στον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων, στη διογκούμενη επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισμών, στη δραματική μείωση της ελληνικής παραγωγής, αλλά και στη μείωση της απασχόλησης στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Ταυτοχρόνως, το πρόβλημα των τεραστίων χρεών των δημόσιων νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και τις προμηθεύτριες εταιρίες ιατρικού και επιστημονικού υλικού δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο στη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων. Τα θέματα αυτά βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και αρμόδιων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τρεις πόλοι συγκροτούν την αγορά φαρμάκων πριν τα προϊόντα φτάσουν στα φαρμακεία και από εκεί στον τελικό καταναλωτή. Αυτοί είναι:
οι εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες, καθώς επίσης και οι εισαγωγικές εταιρίες που εκπροσωπούν τα μεγάλα ονόματα των πολυεθνικών οίκων. Υπολογίζεται ότι σε αυτόν τον πρώτο κύκλο δραστηριοποιούνται πάνω από 320 επιχειρήσεις.
οι επιχειρήσεις διανομής φαρμάκων για λογαριασμό τρίτων.
οι φαρμακαποθήκες που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα. Μεταξύ αυτών κυρίαρχη είναι η θέση των προμηθευτικών συνεταιρισμών, αλλά και άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.


Προβλήματα
Η διαρκής αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης δεν ευνοεί, ωστόσο, με τη διεύρυνση της εγχώριας παραγωγής. Αντιθέτως, τα εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα βρίσκονται σε συνεχή συρρίκνωση. Από την άλλη πλευρά, το μερίδιο των εισαγόμενων φαρμάκων παρουσιάζει διαρκή άνοδο. Αποτέλεσμα αυτών είναι να συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο η εγχώρια παραγωγή και η συσκευασία φαρμάκων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 1987 το μερίδιο των εγχωρίως παραγομένων και συσκευαζομένων φαρμάκων ήταν το 80,6% του συνόλου της αγοράς, κατά το 2004 το ποσοστό αυτό είχε πέσει στο 30%. Πρακτικώς, ευνοείται η εισαγωγή φαρμάκων, ενώ όσοι επιλέγουν να επενδύουν στον τομέα του φαρμάκου, συναντούν πολλές φορές ανυπέρβλητα εμπόδια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων του κλάδου, την τελευταία δεκαετία η μείωση αυτή της παραγωγής έχει οδηγήσει σε απώλεια 10 χιλ. θέσεων εργασίας. Στην αγορά φαρμάκου υπάρχουν επίσης μια σειρά άλλα προβλήματα. Αυτά είναι:
Πρώτον, ελλείψεις σημαντικών και αναντικατάστατων φαρμάκων, καθώς επίσης και μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία καινοτόμων φαρμάκων, που κυκλοφορούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Δεύτερον, η «τιμολογιακή εξασθένηση» των παλιών φαρμάκων, που τα κάνει εμπορικώς μη ελκυστικά στις επιχειρήσεις. Αυτό έχει ως συνέπεια οι επιχειρήσεις να μην έχουν κανένα λόγο να τα εμπορεύονται και σταδιακά να τα αποσύρουν. Έτσι, εισάγονται κάποια νέα φάρμακα, που είναι κατά 30%-40% ακριβότερα. Τελικό αποτέλεσμα είναι η επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων.
Τρίτον, ιδιαίτερα έντονο είναι το θέμα των χρεών των κρατικών νοσοκομείων, τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρίες όσο και προς τους προμηθευτές ιατρικού και επιστημονικού υλικού. Τα χρέη αυτά υπολογίζονται σε 2,2 δις ευρώ. Οι περισσότερες εταιρίες δείχνουν διατεθειμένες να συμφωνήσουν με τη ρύθμιση που τους προτείνει η κυβέρνηση και να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις, για να εισπράξουν τα οφειλόμενα, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπουν το δικαίωμά τους για είσπραξη όλων των οφειλών.


Συγκέντρωση Δυνάμεων
Στον κλάδο, πάντως, υπάρχει σημαντική συγκέντρωση δυνάμεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 30 μεγαλύτερες (βάσει πωλήσεων) επιχειρήσεις του κλάδου αποσπούν περίπου το 80% της αγοράς, ενώ οι υπόλοιπες 370 ελέγχουν το 20%.
Οι εταιρίες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις είναι οι: Pfizer, Sanofi-Aventis, GlaxoSmithkline Pharma, Astra Zeneca, Novartis Pharma, Merck Sharp Dohme, Pharmaserve Lilly, Boehringer, Bristol Myers και Janssen Cilag.
Πέραν των μεγάλων πολυεθνικών, ιδιαίτερα θετική εμφανίζεται η πορεία σειράς ελληνικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και οι: Vianex, Lavipharm, Γερολυμάτος, Demo, Elpen και Kleva. Αναλυτικά:


Η Pfizer Hellas, που διευθύνεται από τον κ. David Simmons, εμφανίζει τις υψηλότερες πωλήσεις, ενώ φαίνεται να είναι η μοναδική εταιρία με διψήφιο μερίδιο αγοράς.
Η ενιαία πλέον Sanofi-Aventis κατέχει τη δεύτερη θέση στον κατάλογο πωλήσεων (τόσο σε αξία όσο και σε τεμάχια). Είναι δε χαρακτηριστικό ότι εμφανίζει ρυθμό αύξησης υψηλότερο του μέσου ρυθμού αύξησης της αγοράς.
Η GlaxoSmithKline, που διευθύνεται από τον κ. Νικ. Mανασάκη, κινείται με ελαφρώς μικρότερους ρυθμούς, οι οποίοι είναι χαμηλότεροι από το μέσο όρο αύξησης του συνόλου της αγοράς.
H Astra Zeneca εμφανίζει επίσης πολύ μεγάλη αύξηση πωλήσεων.
Ιδιαίτερα ικανοποιητική εμφανίζεται η πορεία της Novartis Hellas, που διευθύνεται από τον κ. Andre Wyss. Ο τζίρος της επιχείρησης ανήλθε σε 240 εκατ. ευρώ το παρελθόν έτος, εμφανίζοντας μάλιστα αύξηση 7,6% σε σχέση με το 2003. Αντιστοίχως, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6,9%. Σε διεθνές επίπεδο, η Novartis εμφάνισε σημαντική αύξηση πωλήσεων, της τάξης του 14%. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν από 24,9 εκατ. δολ. το 2003 σε 28,2 το 2004. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας κ. Daniel Vasella, που έγιναν κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας, τα καθαρά κέρδη της Novartis εμφάνισαν αύξηση ύψους 15%, καθώς από 5 εκατ. δολ. το 2003 ανήλθαν σε 5,78 εκατ. δολ. το 2004.
Με σημαντική άνοδο των πωλήσεων έκλεισε το 2004 η Pharmaserve Lilly υπό τον κ. Διον. Φιλιώτη.


Η εισαγωγή ανταγωνισμού και η ρύθμιση των τιμών στην αγορά φαρμάκου
Τα γενόσημα (generics) και οι ρυθμιστικές προϋποθέσεις που κάνουν δυνατή την παραγωγή και χρήση τους αποτελούν τον κύριο τρόπο για την εισαγωγή του ανταγωνισμού στη μονοπωλιακή αγορά φαρμάκου. Τα φάρμακα για τους σκοπούς αυτής της διαδικασίας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
στα πρωτότυπα φάρμακα (innovator drugs) και
σε αντίγραφα (generics).
Τα πρωτότυπα φάρμακα είναι μοναδικά και χαίρουν μονοπωλιακής δύναμης. Όταν λήξει η «πατέντα», αντίγραφα πρωτότυπων φαρμάκων (generics) είναι δυνατόν να εμφανιστούν στην αγορά σε πολύ χαμηλότερες τιμές από το πρωτότυπο, επειδή ο παραγωγός του αντιγράφου δεν υφίσταται το κόστος της αρχικής έρευνας, αλλά και επειδή συνήθως περισσότεροι από ένας παραγωγοί παράγουν αντίγραφα του ίδιου πρωτοτύπου και υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους. Ο ανταγωνισμός αυτός επηρεάζει και το πρωτότυπο, του οποίου πλέον η «πατέντα» έχει λήξει. Τα αντίγραφα παίρνουν άδεια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με συντετμημένες διαδικασίες και η παραγωγή τους ενθαρρύνεται από τους αντίστοιχους σε κάθε χώρα ρυθμιστικούς οργανισμούς. Τα αντίγραφα οφείλουν να έχουν την ίδια με το πρωτότυπο δραστική ουσία, την ίδια μορφή και περιεκτικότητα. Απαιτείται μάλιστα να αποδείξουν, με μελέτη βιοΐσοδυναμίας, ότι η δραστική ουσία ελευθερώνεται στον οργανισμό και απορροφάται απ’ αυτόν με τους ίδιους ρυθμούς του αντίστοιχου πρωτότυπου. Τα ακριβή αυτά αντίγραφα είναι ο μόνος τρόπος να εισαχθεί (ως ένα βαθμό) ο ανταγωνισμός στην, κατά τα άλλα, μονοπωλιακή αγορά φαρμάκου. Οι τιμές διεθνώς, είναι φθηνότερες από τα αντίστοιχα πρωτότυπα από 20% έως και 90%. Αυτό που χρειάζεται για να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα γενόσημα φάρμακα είναι:
η ανάπτυξη της τεχνικής δυνατότητας της εγχώριας παραγωγής,
η ικανότητα διενέργειας μελετών βιοΐσοδυναμίας εκ μέρους του ΕΟΦ και
ο καθορισμός τιμής των αντιγράφων (generics) με τέτοιο τρόπο που να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας εξετάζει τρόπους για να βοηθήσει την εξασφάλιση των τεχνολογικών προϋποθέσεων, θεσπίζοντας κίνητρα για την εισαγωγή των νέων καινοτόμων συστημάτων και διαδικασιών για την παραγωγή αντιγράφων που θα έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (πιστοποίηση βιοϊσοδυναμίας), με σκοπό να κερδίσουν ένα σημαντικό μερίδιο στην εγχώρια αγορά και να αυξήσουν τις εξαγωγές. Είναι γεγονός ότι η εγχώρια παραγωγή φθίνει τα τελευταία χρόνια. Τα εγχωρίως παραγόμενα από 56% το 1990 έχουν μειωθεί στο 19,5% το 2003. Υπάρχει μάλιστα (το διακρίνουμε και το αναγνωρίζουμε) η τάση να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα ερχόμενα χρόνια. Ένας από τους λόγους αυτής της δραστικής μείωσης θεωρείται ότι είναι η διαφορά στον τρόπο που ορίζονται οι τιμές για τα παραγόμενα σε σχέση με τα εισαγόμενα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης μελετά τρόπους για την άρση αυτής της διαφοράς.


Επιτροπή τιμών
Η Επιτροπή Τιμών, όπως σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, για να λειτουργήσει θα απαρτίζεται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και από εκπροσώπους του χώρου του φαρμάκου. Ο ρόλος της επιτροπής είναι να εφαρμόζει τους κανόνες για τον ορισμό της τιμής με τη χρήση των αναγκαίων στοιχείων που μέχρι τώρα παρέχονται, σε κάποιο βαθμό, στην επιτροπή από την υπηρεσία του Υπουργείου.
Για τις ανάγκες που προκύπτουν για τον ορισμό των τιμών, αλλά και την οργάνωση της πλευράς της ζήτησης σχεδιάζεται (σε συνεργασία με το Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και το Υπ. Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας), η δημιουργία ερευνητικού κέντρου κλαδικής ανάλυσης, συγκέντρωσης, φύλαξης επεξεργασίας και ανάλυσης στοιχείων του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας. Στοιχείων δηλαδή της παραγωγής, της διακίνησης και της κατανάλωσης, που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό κλαδικής αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά και τη στατιστική και αναλυτική υποστήριξη στο έργο της επιτροπής:
Για τον ορισμό των τιμών.
Για τον υπολογισμό των πιθανών αποτελεσμάτων των προτεινομένων αναπτυξιακών πολιτικών.
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της αναπτυξιακής πολιτικής.


Sanofi-Aventis
Ο Όμιλος Sanofi-Aventis είναι ο 3ος μεγαλύτερος φαρμακευτικός όμιλος στον κόσμο και ο 1ος στην Ευρώπη. Το χαρτοφυλάκιο των φαρμάκων του ομίλου που διατίθενται στην αγορά περιλαμβάνει μερικά φάρμακα που ηγούνται παγκοσμίως στις αντίστοιχες κατηγορίες τους, στους τομείς της θρόμβωσης, των καρδιαγγειακών παθήσεων, των διαταραχών του ύπνου, της επιληψίας, του διαβήτη και της ογκολογίας. Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Sanofi-Aventis το 2004 ανήλθαν σε 15,04 δις ευρώ, έναντι 8,05 δις ευρώ το 2003. Το τέταρτο τρίμηνο του 2004, οι ενοποιημένες πωλήσεις της Sanofi-Aventis ανήλθαν σε 6,61 δις ευρώ, έναντι 2,08 δις ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2003. Η εταιρία το 2004 εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών με ρυθμούς υψηλότερους της αγοράς, ανεβάζοντας το μερίδιο αγοράς του Ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 5,3%. Τα 15 κορυφαία της προϊόντα αναπτύχθηκαν σε ρυθμούς πωλήσεων της τάξεως του 17,8%, ενώ το λοιπό χαρτοφυλάκιό της εμφάνισε σταθερότητα έναντι του προηγούμενου έτους. Τέλος, συνεχίστηκε με αμείωτους ρυθμούς η αύξηση των συνταγογραφήσεων των προϊόντων της εταιρίας στην Αμερική.
Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι το ποσό των ενοποιημένων συνεργιών προ φόρων θα ανέλθει σε 960 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2005 και το 1,6 δις ευρώ στα τέλη του 2006. Τον περασμένο Νοέμβριο, η Aventis, μέλος του Ομίλου Sanofi-Aventis, έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγκριση άδειας κυκλοφορίας του Taxotere® (docetaxel) Injection Concentrate για χορήγηση σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη στη θεραπεία των ανδρών με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη ανεξαρτήτως ανδρογόνων (ορμονοανθεκτικό). Η έγκριση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα μιας μεγάλης κλινικής μελέτης φάσης ΙΙΙ, την TAX 327, που απέδειξε ότι η θεραπεία με Taxotere® μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου κατά 24% στους άνδρες με ορμονοάντοχο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Η κίνηση αυτή καθιστά το Taxotere® ως το μοναδικό εγκεκριμένο φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα και του προστάτη, που αποτελούν τρεις από τις πιο διαδεδομένες μορφές καρκίνου στον κόσμο σήμερα. Το 2003, οι πωλήσεις του Taxotere® παγκοσμίως ξεπέρασαν τα 1.3 δις ευρώ. Τον ίδιο μήνα (Νοέμβριος 2004), η Sanofi-Synthelabo, μέλος του Ομίλου, ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη χορήγηση ELOXATIN™, σε συνδυασμό με την καθιερωμένη θεραπεία (έγχυση 5-φθοριουρακίλης και φυλλινικού οξέος ή 5-FU/LV), για την επικουρική (μετεγχειρητική) θεραπεία των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3, μετά από πλήρη αφαίρεση πρωτοπαθούς όγκου. Αποτελεί την πρώτη έγκριση χημειοθεραπείας, των τελευταίων δέκα ετών, για την επικουρική θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου, που παρέχει στους ασθενείς νέες ελπίδες για ενδεχόμενη αντιμετώπιση αυτής της νόσου, που αποτελεί μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου. Το Eloxatin™ κυκλοφορεί από τη Sanofi-Aventis σε περισσότερες από 60 χώρες για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου και αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Debiopharm S.A. Αναφορικά με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας κ. Μάρκο Γερασόπουλο, αναφέρουμε ότι μετά το 2002 που ανέλαβε γενικός διευθυντής της Aventis Pharma AEBE με ευθύνη για την Ελλάδα και Κύπρο, πέρυσι ανέλαβε και την ευθύνη της Μάλτας. Το βιογραφικό του στο χώρο είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Το 1988 προσελήφθη ως Ιατρικός Επισκέπτης στη Squibb AEBE και το 1989 προήχθη στη θέση του Product Manager αντιβιοτικών. Μετά την εξαγορά της Squibb από την Bristol Myers παρέμεινε στην νέα εταιρία Bristol Myers Squibb, όπου προήχθη το 1990 στη θέση του Group Product Manager για τα αντιβιοτικά του νέου σχήματος. To 1992 προσλαμβάνεται στη Rhone-Poulenc Rorer ως Group Product Manager και διαδοχικά προάγεται στις θέσεις Marketing Manager, Marketing and Sales Manager και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή το έτος 1998.Το 1999, μετά τη συγχώνευση των εταιριών Rhone-Poulenc Rorer και Hoechst Marion Roussel, του ανατίθεται η διεύθυνση του ενός εκ των δύο Business Units, ενώ το 2000 γίνεται Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Aventis.


Γερολυμάτος
Για τη χρήση 2003, σε ενοποιημένη βάση, ο όμιλος Γερολυμάτος πραγματοποίησε πωλήσεις συνολικού ύψους 150,1 εκατ. ευρώ, έναντι 126 εκατ. ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 19,1%. Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά τη χρήση 2003 είναι αποτέλεσμα των στρατηγικών που ανέπτυξε και εφάρμοσε ο Όμιλος, επιφέροντας και περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας. Έτσι το 2003, το λειτουργικό κέρδος ανήλθε σε 7,9 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 60,7% σε σχέση με το 2002, κατά το οποίο το λειτουργικό κέρδος ανήλθε σε 4,9 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη για τη χρήση 2003, αυτά ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση 2002, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,6%.
Τον Ιούνιο του 2004, ο Όμιλος προχώρησε στη σύναψη Ομολογιακού Δανείου ύψους 43,2 εκατ. ευρώ, με διοργανωτές την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα. Το ομολογιακό δάνειο, έχει διάρκεια πέντε ετών, και θα αξιοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφισταμένων τραπεζικών υποχρεώσεων. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στον Όμιλο να μετατρέψει ένα σημαντικό μέρος των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών του υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος αποκτά πιο ισχυρά και σταθερά χρηματοοικονομικά θεμέλια για το μέλλον. Με βάση τις μελλοντικές στρατηγικές, ο Όμιλος προβλέπει ότι η αύξηση των πωλήσεών του σε ετήσια βάση θα ανέλθει σε 15-20%, με αποτέλεσμα εντός της προσεχούς πενταετίας, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία του Ομίλου αναμένεται να αυξηθεί με ακόμη υψηλότερους ρυθμούς της τάξης του 20-25% ετησίως.


Έρευνα και Ανάπτυξη
Τον Νοέμβριο του 2004 ο Όμιλος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με την αυστραλιανή εταιρία βιοτεχνολογίας Prana Biotechnology Limited για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του πειραματικού μορίου της κλιοκινόλης, για την καταπολέμηση της νόσου του Alzheimer. Η χρήση του μορίου για τη θεραπεία της νόσου αυτής, αλλά και άλλων εκφυλιστικών νευρικών παθήσεων, όπως η νόσος του Parkinson, έχει ήδη κατοχυρωθεί από τον Όμιλο Γερολυμάτου με διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συμπληρωματικές αιτήσεις σε άλλες χώρες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι όροι της συμφωνίας των δυο εταιριών προβλέπουν την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των θεραπευτικών ιδιοτήτων της κλιοκινόλης από την Prana στις Η.Π.Α. και στην Ιαπωνία, ενώ ο Όμιλος Γερολυμάτου κατοχυρώνει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στην Ευρώπη και άλλες χώρες. Η Prana θα διαθέσει 1.35 εκατ. μετοχές και θα καταβάλει δικαιώματα επί των πωλήσεών της στον Όμιλο Γερολυμάτου για τις περιοχές της. Αντίστοιχα, ο Όμιλος Γερολυμάτου θα καταβάλει στην Prana ποσοστό επί των εσόδων του στις αγορές που αναλαμβάνει. Η κλιοκινόλη (γνωστή επίσης ως PBT-1) αποτελεί μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για τη νόσο του Alzheimer που αντιμετωπίζει τα αίτια δημιουργίας της νόσου, σε αντίθεση με τις υπάρχουσες θεραπείες, που απλά αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα της νόσου. Υπολογίζεται ότι 37 εκατ. άνθρωποι πάσχουν σήμερα από άνοια, με τη νόσο του Alzheimer να αποτελεί την κυρίαρχη αιτία που την προκαλεί. 5% των ανδρών και 6% των γυναικών πάνω από 60 εμφανίζουν συμπτώματα της νόσου του Alzheimer, ποσοστά που αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 20%, λόγω της προοδευτικής γήρανσης του πληθυσμού. Μόνο στην Αμερική οι πάσχοντες αναμένεται να φτάσουν τα 16 εκατ. το 2050, ενώ το κόστος στο αμερικανικό σύστημα υγείας για τη θεραπεία ασθενών το 2000 ανήλθε στα 31.9 δις δολ. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις φαρμάκων για τη νόσο ανέρχονται στα 50 εκατ. ευρώ το χρόνο. Η συμφωνία του Ομίλου με την Prana θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός προϊόντος, από το οποίο θα επωφεληθούν ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Εντός του 2005, ο όμιλος Γερολυμάτου προχώρησε στην κατ’ αρχήν εξαγορά μειοψηφικού πακέτου 10% των μετοχών της ιταλικής εταιρίας Foltene Laboratories. Στη συμφωνία εξαγοράς δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς πρόσθετου πακέτου 55% εντός δωδεκαμήνου. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις πωλήσεις του Ομίλου και να τον καταστήσει έναν από τους βασικότερους εγχώριους και διεθνείς ανταγωνιστές στα εξειδικευμένα προϊόντα τριχόπτωσης, στο χώρο του φαρμακείου. H Foltene Laboratories αποτελεί θυγατρική της ιταλικής φαρμακευτικής Crinos/Sirton, η οποία ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων για την τριχόπτωση. Τα προϊόντα Foltene είναι διεθνώς γνωστά ως εξειδικευμένα προϊόντα για την τριχόπτωση, στο χώρο του φαρμακείου. Η Foltene Laboratories εξάγει τα προϊόντα της σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, καθώς και στην Αμερική.


Bayer Hellas
Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην Bayer Hellas ανέλαβε ο Norbert Schmidt Gollas, προερχόμενος από την Bayer Σουηδίας, όπου διατελούσε Διευθυντής του Τομέα Φαρμακευτικών Προϊόντων για τις χώρες Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία και Βαλτική, από το 1999 έως το 2003. Ο Norbert Schmidt Gollas ξεκίνησε την καριέρα του το 1980, στην G.D. Searle GmbH Γερμανίας ως Μanagement Trainee και Product Manager, ενώ το 1985 ανέλαβε καθήκοντα Marketing Manager στον τομέα CNS και CV στη Rhone Poulenc, όπου και εργάστηκε μέχρι το 1988. Έκτοτε συνεργάζεται με τον όμιλο Bayer AG.


Roche Ελλάς
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Roche (Ελλάς) Α.Ε. διορίστηκε, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο κ. Jörg-Michael Rupp, μετά τη μετάθεση του κ. Luc Dirckx στη Roche Ισπανίας. Ο κ. Jörg-Michael Rupp, με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από τη Γερμανία, όπου ανέλαβε διαδοχικά θέσεις στις πωλήσεις και στο μάρκετινγκ. Συνέχισε την καριέρα του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Roche στο Ισραήλ και στη Νότιο Αφρική, πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα στην Ελλάδα. Με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, η Roche αποτελεί έναν από τους ηγετικούς ομίλους παγκοσμίως στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ιατρικής περίθαλψης, εστιάζοντας στους κλάδους των φαρμάκων και των διαγνωστικών. Με τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νόσων, η εταιρία συνεισφέρει ευρέως στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής. Η Roche κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον κλάδο διαγνωστικών, ενώ είναι ο κύριος προμηθευτής φαρμακευτικών προϊόντων για τον καρκίνο, τη μεταμόσχευση και την ιολογία. Η Roche εκπροσωπείται σε περισσότερες από 150 χώρες και έχει συμφωνίες R&D και στρατηγικές συμφωνίες με πολυάριθμους εταίρους, καθώς και πλειοψηφικό ποσοστό μετοχών στις Genentech και Chugai. Η Roche (Ελλάς) Α.Ε. ιδρύθηκε στην Ελλάδα πριν 26 χρόνια, απασχολεί περισσότερα από 300 άτομα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της το 2003 υπερέβαινε τα 182 εκατ. ευρώ.


Pfizer
Η Inpharmatica Ltd, μια ερευνητική εταιρία φαρμάκων, ανακοίνωσε μια σειρά από επικείμενες συνεργασίες με την Pfizer. Πιο συγκεκριμένα, η Pfizer αποκτά πρόσβαση σε 4 τμήματα της Inpharmatica PharmaCarta (ΤΜ) στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Τα παραπάνω παρέχονται στη Pfizer σε συνέχεια της συνδρομής στο Biopendium (ΤΜ), που βρίσκεται τώρα στην 6η χρονιά. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί. Η Pfizer θα κερδίσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων StARLITe, η οποία περιέχει υλικό 20ετούς έρευνας σχετικά με τη χημική και μοριακή δομή, βιοδιαθεσιμότητα, κ.λπ. φαρμάκων, στη βάση δεδομένων DrugStore, στην οποία εμπεριέχονται όλα τα γνωστά φάρμακα και τέλος στην πρωτοποριακή τεχνολογία Admensa της Inpharmatica, με τη βοήθεια της οποίας μπορούν να εκτιμηθούν τα χαρακτηριστικά της απορρόφησης, κατανομής, μεταβολισμού και απέκκρισης των θεραπευτικών συνθέσεων.
H Pfizer, με προϊόντα που βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατηγορίας τους, με πρωτοποριακά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, κατέχει ηγετική θέση στο φαρμακευτικό χώρο παγκοσμίως. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 85 χώρες, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται σε 150 χώρες. Τα φάρμακα της Pfizer εμπίπτουν σε μια ευρεία κλίμακα θεραπευτικών κατηγοριών. Με προϊόντα καρδιαγγειακού και μεταβολικών συστημάτων, ψυχικής υγείας και νευρολογίας, αναπνευστικού συστήματος, αλλεργιών, λοιμωδών νόσων, ενδοκρινολογικών διαταραχών, ουρογεννητικού συστήματος, οφθαλμολογικά, ογκολογικά και προϊόντα για την αρθρίτιδα και το άλγος, η Pfizer βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων παγκοσμίως. Επιπλέον, το Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας της Pfizer διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πασίγνωστων προϊόντων, ενώ το Τμήμα Υγείας Ζώων διαθέτει προϊόντα ιατρικής φροντίδας για περισσότερα από 30 είδη βοοειδών και κατοικιδίων.


Novartis
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η διοίκηση της εταιρίας, οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα 28,247 δις δολ., παρουσιάζοντας αύξηση 14%, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε 5,767 δις δολ., αυξημένα κατά 15%. Η μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων της εταιρίας παρατηρήθηκε στην Κίνα με ποσοστό 49%. Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της τοπικής θυγατρικής κυμάνθηκαν στα 240 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6%. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της NOVARTIS, Andre Wyss, υποστήριξε ότι για να μπορέσει η χώρα μας να καταστεί ελκυστική στην ανάπτυξη του ερευνητικού τομέα, αλλά και στην προώθηση των επενδύσεων, θα πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες εκπόνησης κλινικών μελετών φάσης ΙΙ και ΙΙΙ, προκειμένου να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης και ανάδειξη του επιστημονικού δυναμικού.


AstraZeneca
Η AstraZeneca Ελλάδας ανήκει στον διεθνή φαρμακευτικό όμιλο AstraZeneca. Ο Όμιλος AstraZeneca προέκυψε μετά τη συγχώνευση της σουηδικής εταιρίας Astra και της βρετανικής Zeneca το 1999 και αποτελεί σήμερα μία από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρίες στον κόσμο, δίνοντας έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη αποτελεσματικών και πρωτοποριακών φαρμακευτικών προϊόντων. Η AstraZeneca δαπανά ημερησίως για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων περισσότερα από 10 εκατ. δολ. και η επένδυση αυτή έχει αποδώσει ένα ευρύ φάσμα πρωτοποριακών προϊόντων, τα οποία κατέχουν ηγετική θέση στη φαρμακευτική αγορά και κυκλοφορούν σε περισσότερες από 100 χώρες. Επικεντρώνονται σε επτά κυρίως θεραπευτικές κατηγορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται προϊόντα για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων, των αναπνευστικών παθήσεων, των γαστρεντερολογικών παθήσεων, των παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος, καθώς επίσης προϊόντα για την αντιμετώπιση του καρκίνου (ογκολογικά), των λοιμώξεων και για την ανακούφιση του πόνου (αναισθητικά).
Διαθέτει 5 κύρια ερευνητικά κέντρα, 20 μονάδες παραγωγής και θυγατρικές εταιρίες σε 45 χώρες. Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του Ομίλου παγκοσμίως ανέρχεται σε 54.000, ενώ τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Λονδίνο.


Janssen-Cilag
Η Janssen-Cilag είναι ηγετική εταιρία στην έρευνα για την ανάπτυξη φαρμάκων, με περισσότερους από 19.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 50 χώρες. Διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό φαρμακευτικών σκευασμάτων στους θεραπευτικούς τομείς της γαστρεντερολογίας, αιματολογίας, πνευματικής υγείας, νευρολογίας, ανακούφισης πόνου, κ.λπ.
H Janssen-Cilag είναι μέλος του Ομίλου εταιριών της Johnson & Johnson. Ο Όμιλος αποτελείται από 197 εταιρίες σε 54 xώρες του κόσμου, με περίπου 105.000 εργαζόμενους και κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της υγείας.

  Περιεχόμενα
¶ρθρο: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
¶ρθρο: Η παντοδυναμία των χορηγών
Αφιέρωμα: Αμοιβαία Κεφάλαια
Αφιέρωμα: Ασφαλιστικός κλάδος: Τα δυσκολότερα ανήκουν στο παρελθόν
Αφιέρωμα: Φαρμακοβιομηχανίες: Θετική πορεία σε μια δύσκολη αγορά
Editorial: Να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος
Επενδύσεις: Η αγορά της ζάχαρης
Επενδύσεις: Σοφοκλέους:΄Oλοι οι «Μεγάλοι» θέλουν την άνοδο. Θα την έχουν όμως;
Επενδύσεις: Αγοραστικό κύμα υπεράνω... υποψίας!
Επενδύσεις: H τεχνική εικόνα των αγορών
Επενδύσεις: Ποιoς φοβάται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;
Επενδύσεις: Πώς «διαλέγουμε» και διαχειριζόμαστε Ομόλογα
Συνέντευξη: Αναστάσιος Λάππας
Παρουσιάσεις: Customer Care 2005 Conference + Expo

 Όροι και προϋποθέσεις του site