Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2005                               Τεύχος 308

Η αγορά της ζάχαρης
Στη διάρκεια του 2004, η τιμή του εμπορεύματος εμφάνισε μια ανοδική τροχιά, έπειτα από μια μικτή επίδοση για το 2003. Για την περίοδο 2005, η τιμή κινήθηκε έντονα μέχρι τα επίπεδα των 9,60 σεντς ανά λίμπρα, ενώ την παρούσα χρονική στιγμή, σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, το επίπεδο των 8,60 σεντς ανά λίμπρα φαίνεται να αποτελεί ισχυρή στήριξη της τιμής.
Παρά το γεγονός ότι οι διακυμάνσεις των τιμών της ζάχαρης επηρεάζονται κυρίως από τις θεμελιώδεις δυνάμεις της αγοράς, και λιγότερο από τις τεχνικές της όψεις, την παρούσα χρονική στιγμή, η τεχνική εικόνα του εμπορεύματος δημιουργεί θετικές προσδοκίες.
Ιστορικά, περίοδοι υψηλών σχετικά τιμών έχουν ταυτιστεί με σχετικά χαμηλά αποθέματα εμπορεύματος στις παγκόσμιες αγορές, σε συνδυασμό με υψηλότερες αυξήσεις της ζήτησης σε σύγκριση με τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγής.
Για το 2005, τα αποθέματα αναμένεται να κινηθούν έντονα πτωτικά, επηρεάζοντας την ισορροπία των θεμελιακών δυνάμεων στην αγορά της ζάχαρης.
Τέλος, θετικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι η συνολική προσφορά αναμένεται να είναι μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
Ωστόσο, διάφοροι παρατηρητές της αγοράς εκτιμούν ότι, σε μεγάλο βαθμό, οι τιμές της ζάχαρης αντανακλούν ήδη τα παραπάνω στοιχεία.
Η αγορά της ζάχαρης στη διάρκεια του Μαρτίου 2005 κινήθηκε πτωτικά, διασπώντας σημαντικές τεχνικές και ψυχολογικές στηρίξεις, όπως τα επίπεδα των 9,40 σεντς ανά λίμπρα και των 8,80 σεντς ανά λίμπρα.
Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του εμπορεύματος στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Μαΐου 2005 στην αγορά της Νέας Υόρκης, την Τετάρτη 9 Μαρτίου, του 2005, έκλεισε στα 8,96 σεντς ανά λίμπρα, αυξημένη κατά 0,79%, μετά από την πτώση των προηγούμενων συνεδριάσεων. Το συμβόλαιο λήξεως Μαρτίου 2005 κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνο του Μαΐου, καθώς έκλεισε στα 9,06 σεντς ανά λίμπρα, ανοδικά κατά 2,05%.
Τέλος, το συμβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2006, έκλεισε στα 8,56 σεντς ανά λίμπρα, ανοδικά κατά 0,81% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.
Τεχνικά, η τιμή του εμπορεύματος στο συμβόλαιο λήξεως του Μαΐου 2005 διαπραγματεύεται κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 14 και των 18 ημερών.
Η μελέτη των ημερήσιων διαγραμμάτων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τιμή του εμπορεύματος έχει εισέλθει σε μια βραχυπρόθεσμη καθοδική τροχιά, ενώ η μεσοπρόθεσμη τάση της προσεγγίζει σημαντικά επίπεδα στήριξης, όπως διαφαίνεται από τη μηνιαία διαγραμματική απεικόνιση των τιμών.
Σε τεχνικό επίπεδο, σημαντική εξέλιξη για την πορεία του εμπορεύματος αποτελεί η διατήρηση του σημείου στήριξης των 8,75 σεντς ανά λίμπρα, ενώ ακόμη πιο αξιόπιστη στήριξη εξακολουθεί να αποτελεί το επίπεδο των 8,60 σεντς ανά λίμπρα, ενώ σημείο αντίστασης σε μια βραχυχρόνια ανοδική κίνηση του εμπορεύματος μπορεί να αποτελέσει το επίπεδο των 9,00 σεντς ανά λίμπρα.
Ο δείκτης Relative Strength Index 14 ημερών κινείται στα επίπεδα του 46,05.ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. (United States Department of Agriculture) στην αναφορά του Νοεμβρίου του 2004, αναφέρουν μια ανεπαίσθητη μείωση κατά 0,03%, από 141,732 εκατ. τόνους το 2003/04 σε 141,687 εκατ. τόνους το 2004/05, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης στην παραγωγή της Ευρώπης και της Ασίας.
Σημαντική μείωση επίσης εκτιμάται ότι εμφάνισε η Ινδία, ενώ και οι Η.Π.Α. εκτιμάται ότι κατέγραψαν μια πτώση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
Για τη Βραζιλία, η οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα στον κόσμο, εκτιμήθηκε μια σημαντική αύξηση, σε 26,400 εκατ. μετρικούς τόνους, έναντι 23,810 εκατ. τόνων για την προηγούμενη περίοδο, ως συνέχεια της επιτυχημένης παραγωγικής περιόδου και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για το εμπόρευμα.
Για την τρέχουσα περίοδο, η Βραζιλία εκτιμάται ότι θα παράγει 28,370 εκατ. μετρικούς τόνους, επίδοση-ρεκόρ για την 5ετία.
Η Δυτική Ευρώπη αναμένεται να παράγει 19,918 εκατ. τόνους, επιδεικνύοντας σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 2004/05.
Ανοδικά εκτιμάται ότι κινήθηκε η κατανάλωση του εμπορεύματος για την περίοδο 2003/04, καθώς η εκτιμώμενη αύξηση ήταν της τάξεως των 1,135 εκατ. μετρικών τόνων (0,83%) σε σχέση με το 2002/03.
Η εκτιμώμενη ποσότητα υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί σε 140,455 εκατ. μετρικούς τόνους το τρέχον έτος, έναντι 139,111 εκατ. μετρικών τόνων για το 2003/04.
Οι παγκόσμιες εξαγωγές ζάχαρης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των 45,727 εκατ. μετρικών τόνων για τη χρονική περίοδο 2004/05, καταγράφοντας μιαν άνοδο της τάξεως του 0,29% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2003/04.
Η συνολική προσφορά για το διεθνές εμπόριο της ζάχαρης προβλέπεται σε 217,920 εκατ. μετρικούς τόνους για το 2004/05, μέγεθος μειωμένο κατά 3,331 εκατ. μετρικούς τόνους, καθώς για την περίοδο του 2003/04 το εν λόγω μέγεθος εκτιμήθηκε σε 221,251 εκατ. μετρικούς τόνους, ήτοι μείωση της τάξεως του 1,30%.
Για την περίοδο 2004/05, τα παγκόσμια τελικά αποθέματα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποθέματα της περιόδου 2003/04, ήτοι στα 31,738 εκατ. μετρικούς τόνους.

  Περιεχόμενα
Άρθρο: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
Άρθρο: Η παντοδυναμία των χορηγών
Αφιέρωμα: Αμοιβαία Κεφάλαια
Αφιέρωμα: Ασφαλιστικός κλάδος: Τα δυσκολότερα ανήκουν στο παρελθόν
Αφιέρωμα: Φαρμακοβιομηχανίες: Θετική πορεία σε μια δύσκολη αγορά
Editorial: Να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος
Επενδύσεις: Η αγορά της ζάχαρης
Επενδύσεις: Σοφοκλέους:΄Oλοι οι «Μεγάλοι» θέλουν την άνοδο. Θα την έχουν όμως;
Επενδύσεις: Αγοραστικό κύμα υπεράνω... υποψίας!
Επενδύσεις: H τεχνική εικόνα των αγορών
Επενδύσεις: Ποιoς φοβάται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;
Επενδύσεις: Πώς «διαλέγουμε» και διαχειριζόμαστε Ομόλογα
Συνέντευξη: Αναστάσιος Λάππας
Παρουσιάσεις: Customer Care 2005 Conference + Expo

 Όροι και προϋποθέσεις του site