Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2005                               Τεύχος 308

Πώς «διαλέγουμε» και  διαχειριζόμαστε Ομόλογα


Ηρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο πιο «ζωντανό» κομμάτι της αγοράς σταθερού εισοδήματος, δηλαδή στο πώς ακριβώς θα αποφασίσουμε για το τι είδους ομόλογα και με ποια στάθμιση θα τα τοποθετήσουμε μέσα στο μικτό μας χαρτοφυλάκιο, που ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, πολύτιμα μέταλλα, παράγωγα και άλλα επενδυτικά προϊόντα. Η βάση όλων των αποφάσεών μας μέσα στην αγορά επιτοκιακών προϊόντων, γενικότερα, δεν πρέπει να είναι άλλη φυσικά από την πορεία της ίδιας της οικονομίας και τη φάση του ευρύτερου κύκλου, μέσα στην οποία αναμένουμε ότι θα βρεθεί κατά το χρονικό διάστημα που ενδιαφερόμαστε να επενδύσουμε.
Για το λόγο αυτό, ξεκινάμε το σχεδιασμό της επενδυτικής μας τακτικής από τη μακροοικονομική ανάλυση της αγοράς ομολόγων, με τη βοήθεια της οποίας:
1. Εντοπίζουμε την κατάλληλη χρονική συγκυρία (timing) αύξησης του ποσοστού του μικτού χαρτοφυλακίου μας σε ομόλογα, μέσω της τοποθέτησης σε αυτά των ρευστοποιούμενων κεφαλαίων από τις μετοχές και το αντίστροφο.
2. Καθορίζουμε την ποσοστιαία κατανομή μεταξύ κρατικών και εταιρικών ομολόγων.
3. Προσδιορίζουμε το χρονικό ορίζοντα λήξης των επιμέρους τίτλων του ομολογιακού χαρτοφυλακίου.
4. Επιλέγουμε τις κατάλληλες πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των κρατικών και των εταιρικών ομολόγων αντιστοίχως.Μακροοικονομική ανάλυση ομολόγων
Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να γνωρίσουμε τις δύο βασικές φάσεις του μεγάλου κύκλου που διανύει κάθε αναπτυγμένη οικονομία και οι οποίες είναι:
Α) Κύκλος οικονομικής ανάπτυξης, με παράλληλη εφαρμογή «σφιχτής» νομισματικής πολιτικής, δηλαδή με αύξηση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, και
Β) Κύκλος ύφεσης με εφαρμογή «χαλαρής» νομισματικής πολιτικής, δηλαδή με συνεχείς μειώσεις επιτοκίων για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.
Στην πρώτη περίπτωση, οι αποδόσεις στη λήξη (yields) των κρατικών ομολόγων ακολουθούν μια ανοδική πορεία (ανοδική τάση), με αντίστοιχη πτώση των τιμών τους, καθώς οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερες επιτοκιακές αποδόσεις, ενώ σε γενικές γραμμές τα περιθώρια αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων σε σχέση με τα κρατικά (spreads) συρρικνώνονται ή μένουν σταθερά. Στη δεύτερη όμως περίπτωση τα κρατικά yields μειώνονται, ακολουθώντας πτωτική τάση, καθώς οι επενδυτές τα θεωρούν ως «ασφαλείς παραδείσους» για να «παρκάρουν» τα χρήματά τους μέχρι να ολοκληρωθεί η οικονομική κρίση και τα εταιρικά spreads αυξάνονται σε σχέση με τα κρατικά yields, καθώς το επενδυτικό κοινό ζητά μεγαλύτερη «εξασφάλιση» αποδόσεων από τους εταιρικούς εκδότες των ομολόγων αυτών, που τους «εμπιστεύεται» λιγότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Άρα, όταν η οικονομία διανύει την πρώτη αναπτυξιακή της φάση, τότε ο επενδυτής αυξάνει το ποσοστό των εταιρικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιό του εις βάρος των κρατικών τίτλων, επιλέγοντας εκείνους τους τίτλους που του εξασφαλίζουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο spread, ώστε να τον υπερκαλύπτει από την άνοδο των κρατικών yields. Επίσης επιλέγει χαμηλές σχετικά πιστοληπτικές βαθμίδες (για παράδειγμα στην κατηγορία BBB, αλλά ακόμα και επιλεγμένα junk bonds), οι οποίες ενδέχεται να ωφεληθούν περισσότερο από την άνοδο των χρηματιστηριακών τιμών, με τις οποίες είναι στενά συνδεδεμένες. Όσο πιο χαμηλή είναι η πιστοληπτική βαθμίδα ενός εταιρικού ομολόγου μέσα σε μια περίοδο ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, τόσο μεγαλύτερο είναι το αρχικό spread στο οποίο «τοποθετείται» ο επενδυτής και τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο συρρίκνωσής του ως προς τα κρατικά yields αναφοράς. Άρα, τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο μείωσης του spread και της σχετικής αύξησης της τιμής του εταιρικού ομολόγου ως προς την τιμή του κρατικού αντίστοιχου ομολόγου (όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «αντίστοιχου» αναφερόμαστε σε ένα κρατικό ομόλογο ίδιας χρονικής λήξης με το οποίο μπορεί να γίνει μια σύγκριση αποδόσεων), δίνοντάς του τη μεγαλύτερη δυνατή συνολική απόδοση. Στην περίπτωση τώρα του κύκλου ύφεσης μιας οικονομίας, ο επενδυτής θα πρέπει να ελαττώσει κατά το μέγιστο δυνατό τη συμμετοχή των εταιρικών ομολόγων στο συνολικό του χαρτοφυλάκιο και ιδίως των «ευπαθών» μεσαίων και χαμηλών πιστοληπτικών κατηγοριών (Α+ και κάτω) και να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό στάθμισης των κρατικών και υπερεθνικών ομολόγων μεγάλης χρονικής διάρκειας. Για το λόγο αυτό, προσπαθεί να συγκεντρώσει τίτλους με πιστοληπτική διαβάθμιση μεταξύ AAA και ΑΑ- με ιδιαίτερη εστίαση σε υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θεωρούνται ως «σταθερές ασφαλείας» σε «δύσκολους καιρούς».Στάθμιση ομολόγων - μετοχών μέσω της μεθόδου των περιθωρίων swap
Η απόφασή μας να τοποθετήσουμε ή να ρευστοποιήσουμε κεφάλαια από την αγορά σταθερού εισοδήματος, προκειμένου να αναδιαρθρώσουμε το διεθνοποιημένο μικτό χαρτοφυλάκιό μας, στηρίζεται στις δύο βασικές αρχές:


1. Όταν εισερχόμαστε σε μια περίοδο σταθερών ή πτωτικών περιθωρίων swap, αναπροσαρμόζουμε το διεθνοποιημένο χαρτοφυλάκιό μας, αυξάνοντας τη στάθμιση των ομολόγων (τοποθετούμενοι σε ομόλογα σταθερού ή μηδενικού κουπονιού) και μειώνοντας αντιστοίχως τις μετοχικές μας θέσεις. Το ποσοστό στάθμισης των ομολόγων μπορεί να υπερβεί το ποσοστό των μετοχικών τίτλων με μια σχέση 3-1. Αυτή η στρατηγική στηρίζεται στην παρατήρηση ότι η πτωτική τάση των περιθωρίων swap προμηνύει κεφαλαιακά κέρδη στις αγορές ομολόγων και υπερ-απόδοσή τους σε σχέση με τους μετοχικούς τίτλους, καθώς αντικατοπτρίζει προσδοκίες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων και αυξημένες πιθανότητες ύφεσης της οικονομίας.


2. Σε μια περίοδο διατηρήσιμης αυξητικής τάσης των περιθωρίων swap, μειώνουμε τη στάθμιση των ομολόγων στο διεθνοποιημένο χαρτοφυλάκιό μας και αυξάνουμε το ειδικό βάρος των μετοχών, έτσι ώστε το ποσοστό των ομολόγων να είναι συντριπτικά μικρότερο από αυτό των μετοχών. Στην πράξη, το ποσοστό των ομολόγων μπορεί να περιοριστεί στο 10%-20% του συνολικού μικτού χαρτοφυλακίου. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στην παρατήρηση ότι η τάση των περιθωρίων swap, αργά η γρήγορα, θα συμπαρασύρει ανοδικά τα περιθώρια απόδοσης (spreads) των ομολόγων και θα οδηγήσει σε πτωτική τάση των τιμών τους, ενώ αυτή η τάση θα ενισχυθεί από την πτωτική τάση των τιμών των κρατικών ομολόγων αναφοράς (καθώς προεξοφλείται άνοδος επιτοκίων).
Σε ένα «εχθρικό» περιβάλλον διευρυνόμενων περιθωρίων swap, φροντίζουμε πάντα να διακρατούμε εταιρικά ομόλογα με τα μεγαλύτερα περιθώρια breakeven. Το περιθώριο breakeven είναι ένας αριθμός που δείχνει πόσες μονάδες βάσης πρέπει να διευρυνθεί το τρέχον περιθώριο απόδοσης (spread) ενός εταιρικού ομολόγου, προκειμένου η συνολική του απόδοση να γίνει ίση με την αντίστοιχη απόδοση του κρατικού ομολόγου αναφοράς του. Όσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο απόδοσης ενός εταιρικού ομολόγου, τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο breakeven (καθώς χρειάζεται μεγαλύτερη πτώση της τιμής του για να οδηγήσει σε ίση συνολική απόδοση σε σχέση με το κρατικό ομόλογο) και συνεπώς τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα υπεραπόδοσης έναντι των κρατικών ομολόγων αναφοράς. Συνεπώς, διαλέγοντας τα εταιρικά ομόλογα με το μεγαλύτερο περιθώριο breakeven, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων περιθωρίων swap, έχουμε εξασφαλίσει τις μεγαλύτερες πιθανότητες υπεραπόδοσής τους (σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα αναφοράς) μέσα από όλους τους διαθέσιμους τίτλους της αγοράς ομολόγων, τηρουμένων φυσικά των «αναλογιών», όσον αφορά στις πιθανότητες πτώχευσης του εκδότη τους.

  Περιεχόμενα
¶ρθρο: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
¶ρθρο: Η παντοδυναμία των χορηγών
Αφιέρωμα: Αμοιβαία Κεφάλαια
Αφιέρωμα: Ασφαλιστικός κλάδος: Τα δυσκολότερα ανήκουν στο παρελθόν
Αφιέρωμα: Φαρμακοβιομηχανίες: Θετική πορεία σε μια δύσκολη αγορά
Editorial: Να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος
Επενδύσεις: Η αγορά της ζάχαρης
Επενδύσεις: Σοφοκλέους:΄Oλοι οι «Μεγάλοι» θέλουν την άνοδο. Θα την έχουν όμως;
Επενδύσεις: Αγοραστικό κύμα υπεράνω... υποψίας!
Επενδύσεις: H τεχνική εικόνα των αγορών
Επενδύσεις: Ποιoς φοβάται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;
Επενδύσεις: Πώς «διαλέγουμε» και διαχειριζόμαστε Ομόλογα
Συνέντευξη: Αναστάσιος Λάππας
Παρουσιάσεις: Customer Care 2005 Conference + Expo

 Όροι και προϋποθέσεις του site