Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2005                               Τεύχος 308

Αναστάσιος Λάππας


Συνεταιριστική Τράπεζα Τρικάλων: Ωφελημένοι ως πελάτες και επενδυτές
| XPΗΜΑ: Τι περισσότερο προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Τρικάλων από τις Εμπορικές Τράπεζες και γιατί οι κάτοικοι του νομού έχουν συμφέρον να την προτιμήσουν;


 | Α. ΛΑΠΠΑΣ: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων διανύει ήδη τον έβδομο χρόνο λειτουργίας της ως τραπεζικό ίδρυμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 60/15-12-1997 της Επιτροπής Νομισματικών & Πιστοδοτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Στη διάρκεια αυτών των χρόνων παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Νομού, δίνοντας ανάσες ρευστότητας σε επιχειρήσεις με δυσκολίες πρόσβασης στο υπάρχον τραπεζικό σύστημα. Η γνώση της τοπικής αγοράς, η ταχύτητα εξυπηρέτησης και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της Συνεταιριστικής Πίστης, την έχουν καταξιώσει ως παράγοντα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, παρουσιάζει μια δυναμική πορεία, με συνεχείς αυξήσεις των οικονομικών της μεγεθών και της κερδοφορίας της, πράγμα που εγγυάται την επιχειρηματική της υγεία και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των συνεταίρων της, οι οποίοι έχουν τετραπλασιαστεί την τελευταία επταετία.
Η αξία της μερίδας έχει αυξηθεί κατά 135% από την ίδρυσή της ως πιστωτικός συνεταιρισμός, ενώ το μέρισμα που δίδεται τα τελευταία χρόνια στους συνεταίρους αντιπροσωπεύει καθαρές αποδόσεις 3% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή πώλησης της μερίδας. Η τράπεζα προσφέρει:
Μεγαλύτερες αποδόσεις στις καταθέσεις από 30% έως και 70% επιπλέον των εμπορικών τραπεζών (Ενδεικτικά για προθεσμιακή κατάθεση 3 μηνών και άνω των 100.000 ευρώ προσφέρεται επιτόκιο 3,6% ετησίως).
 Ανταγωνιστικά επιτόκια χορηγήσεων προς τις Μ.Μ.Ε. και τα νοικοκυριά του νομού. Ελκυστικές προμήθειες για Ε/Ε προς εργολάβους Δημοσίων Έργων, αλλά και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Υψηλό μέρισμα κάθε χρόνο και σημαντικές υπεραξίες στις εταιρικές μερίδες από τη συνεχώς διευρυνόμενη κερδοφορία της.
Φιλικότητα και τιμιότητα στις συναλλαγές με τους πελάτες – μετόχους της, ενώ η ταχύτητα στην απόφαση και η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση έχουν αναδειχθεί σε ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.
Συμβάλλει στην ανακύκλωση της αποταμίευσης της τοπικής κοινωνίας σε δάνεια προς τις τοπικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενισχύοντας την κατανάλωση και τη ρευστότητα της τοπικής οικονομίας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα σημαντικά οφέλη, αλλά και τους λόγους που 4.500 ενεργοί πολίτες του νομού είναι μέτοχοι – πελάτες της τράπεζας.


 | XP.: Ποιοι είναι οι περαιτέρω στόχοι ανάπτυξης της τράπεζας;


 | A. Λ.: Η τράπεζα, έχοντας ως στρατηγική επιλογή την ένταξη στο κεφάλαιο και το πελατολόγιό της του συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του νομού, θέτει συνεχώς στόχους και προχωρά σε δράσεις για την αύξηση του σημαντικού μεριδίου αγοράς που κατέχει. Στο πλαίσιο αυτό:
 Προχωρά σε διεύρυνση των σημείων πώλησης, με τη δημιουργία νέου καταστήματος στην τουριστική περιοχή της Ελάτης. Σταδιακά πρόκειται να αναπτύξει μικρά καταστήματα στις έδρες όλων των Καποδιστριακών Δήμων του Νομού.
 Έχει ολοκληρώσει σημαντικά τμήματα για τη διασύνδεσή της στο ηλεκτρονικό δίκτυο των συνεταιριστικών τραπεζών.
 Προσφέρει υπηρεσίες internet banking στους πελάτες της.
 Έχει εγκαταστήσει ΑΤΜ σε όλα της τα καταστήματα, τα οποία είναι στην τελική φάση των ελέγχων της λειτουργίας τους.
 Λόγω της αύξησης του μεγέθους της προχωρά σε εσωτερική αναδιοργάνωση, με την προσθήκη νέων διευθυντικών τραπεζικών στελεχών, τα οποία θα την καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική στο τραπεζικό περιβάλλον.
 Συμμετέχει σε δράσεις ανάπτυξης του νομού, ο οποίος αντιμετωπίζει σημαντικά διαρθρωτικά οικονομικά προβλήματα.


 | XP.: Τι επιτόκιο προσφέρετε στις καταθέσεις ταμιευτηρίου;


 | A. Λ.: Η πολιτική της τράπεζας είναι σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση της αποταμίευσης των μικρών καταθετών. Έτσι προσφέρει στο απλό ταμιευτήριο επιτόκιο 1,8% ετησίως από το πρώτο ευρώ και χωρίς να χρεώνει δαπάνες τήρησης λογαριασμών.


 | XP.: Έχουν αποκομίσει κέρδη τα μέλη της τράπεζας από την απόκτηση μερίδων και, αν ναι, τι ύψους είναι αυτά;


 | A. Λ.: Η τράπεζα από τη δημιουργία ακόμα του πιστωτικού συνεταιρισμού, αλλά και από την έναρξη των τραπεζικών εργασιών τον Ιούνιο του 1998, έχει συνεχώς κερδοφόρους ισολογισμούς. Στον πίνακα 1 αναφέρονται τα κέρδη, τα μερίσματα που έχουν δοθεί, η υπεραξία της εταιρικής μερίδας, αλλά και η συνολική της απόδοση μέχρι σήμερα, που είναι 68,96 ευρώ.


 | XP.: Τι σημαίνει για την τράπεζα η στρατηγική συνεργασία της Πανελλήνιας Τράπεζας με τη γερμανική DZ Bank;


 | A. Λ.: Η Πανελλήνια Τράπεζα, ως Κεντρική Τράπεζα του Ομίλου των Συνεταιριστικών Τραπεζών, εξασφάλισε τη στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία της με την DZ Bank. Όλες οι συνέργειες πλέον που θα αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον μεταξύ της ανωτέρω Κεντρικής Τράπεζας των Συνεταιριστικών Τραπεζών της Γερμανίας και της Πανελλήνιας Τράπεζας, θα περάσουν ταυτόχρονα σε όλες τις Συνεταιριστικές Τράπεζες του Ομίλου άρα και στη Συνεταιριστική Τράπεζα Τρικάλων. Μέσω αυτής της συνεργασίας επιδιώκεται:
 Εγγυημένη και επιτυχής εφαρμογή του Συνεταιριστικού Μοντέλου Τραπεζικής Ανάπτυξης.
 Επιχειρηματική ωρίμανση του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας.
 Αντιμετώπιση του σύγχρονου τραπεζικού ανταγωνισμού.
 Τεχνογνωσία – Εκπαίδευση – Know how.

  Περιεχόμενα
¶ρθρο: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
¶ρθρο: Η παντοδυναμία των χορηγών
Αφιέρωμα: Αμοιβαία Κεφάλαια
Αφιέρωμα: Ασφαλιστικός κλάδος: Τα δυσκολότερα ανήκουν στο παρελθόν
Αφιέρωμα: Φαρμακοβιομηχανίες: Θετική πορεία σε μια δύσκολη αγορά
Editorial: Να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος
Επενδύσεις: Η αγορά της ζάχαρης
Επενδύσεις: Σοφοκλέους:΄Oλοι οι «Μεγάλοι» θέλουν την άνοδο. Θα την έχουν όμως;
Επενδύσεις: Αγοραστικό κύμα υπεράνω... υποψίας!
Επενδύσεις: H τεχνική εικόνα των αγορών
Επενδύσεις: Ποιoς φοβάται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;
Επενδύσεις: Πώς «διαλέγουμε» και διαχειριζόμαστε Ομόλογα
Συνέντευξη: Αναστάσιος Λάππας
Παρουσιάσεις: Customer Care 2005 Conference + Expo

 Όροι και προϋποθέσεις του site