Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2005                               Τεύχος 307

Επιχειρήσεις Δημοσίου:  Στόχος η μεγιστοποίηση της αξίας τους
 
Η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, καθώς και το κλείσιμο των… «μαύρων τρυπών» του φετινού προϋπολογισμού, περνάει μέσα από την αξιοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στοχεύει για το 2005 να αντλήσει περίπου 1,6 δις ευρώ. Για το λόγο αυτό, προωθεί σημαντικές αποκρατικοποιήσεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Μέσω της μείωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του κράτους και της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, η πολιτική των αποκρατικοποιήσεων στοχεύει κυρίως στην απελευθέρωση των αγορών, την αναδιάρθρωση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων, την προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, με τη χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και τη συνακόλουθη αύξηση των εσόδων του Δημοσίου. Όπως επισημαίνεται, ωστόσο, από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, πριν από κάθε προσπάθεια αποκρατικοποίησης, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη μεγιστοποίηση της αξίας των εταιριών του Δημοσίου, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς αποδίδουν στην προσπάθεια αυτή την έντονη κινητικότητα που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες και στη Σοφοκλέους και δη σε μετοχές εταιριών όπου το κράτος έχει σημαντική συμμετοχή.
Αναφορικά με την πολιτική που θα ακολουθηθεί, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου.
Η προώθηση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (ολυμπιακά ακίνητα, τουριστικά ακίνητα, ακίνητα Οργανισμών Λιμένων Πειραιώς (ΟΛΠ) και Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) κ.λπ.). μέσω συμπράξεων με ιδιώτες, αποσκοπεί στη δραστική μεταβολή του πλαισίου των αποκρατικοποιήσεων στη χώρα μας, κινητοποιώντας τα διεθνή και ελληνικά κεφάλαια που θα προσδώσουν νέα ώθηση στην οικονομία.
Στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του 2005 περιλαμβάνονται:
η περαιτέρω αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου του δημοσίου,
η αναδιάρθρωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η ανάδειξη της αξίας του και η εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
η διερεύνηση της προσφορότερης μεθόδου αξιοποίησης συμμετοχών του δημοσίου σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις (ενδεικτικά αναφέρονται τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η ΔΕΠΑ),
η ίδρυση από την Κτηματική Εταιρία του δημοσίου (ΚΕΔ) εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 25% των μετοχών, προκειμένου να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα δευτερογενής αγορά ακινήτων.
Ακόμη, μεταξύ των βασικών στόχων της κυβέρνησης είναι και η πώληση ποσοστού του ΟΠΑΠ, για την οποία πρώτα θα πρέπει να γίνει αλλαγή παλαιότερου νόμου, ώστε το Δημόσιο να μπορέσει να μειώσει το ποσοστό του κάτω από το 51%, που διατηρεί σήμερα στον Οργανισμό. Για τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ, τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ δεν δείχνουν πρόθυμα να προχωρήσουν στη διάθεση νέων μετοχικών πακέτων, ωστόσο η ανάγκη για μεγαλύτερα έσοδα δεν αποκλείεται να αλλάξει το υπάρχον σκηνικό. Για την ΕΥΔΑΠ, όπου το Δημόσιο κατέχει περίπου το 61%, «παίζει» το σενάριο πώλησης νέου πακέτου μετοχών σε εγχώριο ή ξένο ιδιώτη επενδυτή, προκειμένου να αντληθούν σημαντικά έσοδα για τη μείωση του δημοσίου χρέους. Για τη ΔΕΗ, στο υπουργείο Οικονομίας υπάρχει η σκέψη για σταδιακή μείωση του ποσοστού του Δημοσίου κοντά στο 34%, ώστε να πετύχει αύξηση των εσόδων, με ταυτόχρονη διατήρηση του management. Η κίνηση αυτή πάντως θα προκαλούσε την έντονη αντίδραση του ιδιαιτέρως ισχυρού συνδικαλιστικού οργάνου της ΔΕΗ. Αναφορικά με τον ΟΤΕ, παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αφού σύμφωνα και με «αρμόδια χείλη», το μόνο που δε συζητείται είναι η εκχώρηση του management του Οργανισμού. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η σύναψη νέου ομολογιακού δανείου, με αντίκρισμα μετοχές σε ποσοστό 3% του κεφαλαίου του Οργανισμού. Πιθανότερο όμως θεωρείται οι όποιες κινήσεις να λάβουν χώρα το επόμενο καλοκαίρι, οπότε λήγει ένα ακόμα ομολογιακό δάνειο που αντιστοιχεί σε μετοχικό κεφάλαιο 10%. Τότε το Δημόσιο θα μπορεί να προχωρήσει στη διάθεση ενός «καλού» πακέτου στην αγορά. Η εθελουσία έξοδος παραμένει το «θέμα-αγκάθι» στον ΟΤΕ. Οι εργαζόμενοι ζητούν από τη διοίκηση του Οργανισμού «να θέσει στο τραπέζι μια πολύ απλή και καθαρή πρόταση για πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού, με ταυτόχρονη πρόταση νέων στοχευόμενων προσλήψεων όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες». Μεταξύ άλλων προτείνονται τα εξής μέτρα:
1. Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα αξιοποίησης του υπηρετούντος προσωπικού με βάση την αρχή «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση».
2. Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού.
3. Δημοκρατικό εκσυγχρονισμό της οργάνωσης του ΟΤΕ, με ουσιαστική αποκέντρωση διοικητική αναδιοργάνωση και νέα επιχειρησιακή δομή.
4. Σύστημα νέων προσλήψεων προσωπικού, με διασφάλιση της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.
Ανοικτή παραμένει η ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας και την πώληση του 35% της ΔΕΠΑ στην Ισπανική Gas Natural. Το υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν πρέπει να προχωρήσει στο «σπάσιμο» της εταιρίας σε πέντε επιμέρους κλάδους. Σε ό,τι αφορά στον εν εξελίξει διαγωνισμό, προσπαθεί να πείσει τους Ισπανούς ότι τα συμφέροντά τους θα διασφαλιστούν - ό,τι και αν συμβεί τελικά - με μια συμφωνία κυρίων που θα υπάρξει με τη σύμφωνη γνώμη και του υπουργείου Οικονομίας. Εξάλλου, πρόσφατα, ο υπουργός Οικονομίας, Γ. Αλογοσκούφης, δήλωσε ότι θα επιδιωχθεί η εισαγωγή του Διεθνούς Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο xρηματιστήριο εντός του 2005, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό.
Ακόμη, μελετάται η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Καζίνου της Πάρνηθας. Το Δημόσιο έχει ήδη πουλήσει το 49% του καζίνου και διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του το υπόλοιπο 51%. Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να πουληθεί σε ιδιώτη - επενδυτή το σύνολο ή μέρος της συμμετοχής του Δημοσίου στο καζίνο. Τέλος, αποφασίστηκε ο τερματισμός, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, χρονιζουσών διαδικασιών πώλησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης (πρώην ΕΤΑ), που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων διερευνά νέες διαφανείς διαδικασίες για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης. Εντύπωση προκάλεσε πάντως η παραίτηση του μέχρι πρότινος διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑ, κ. Ν. Χαριτάκη, για λόγους που μάλλον σχετίζονται με το είδος, την έκταση και τους ρυθμούς των ιδιωτικοποιήσεων που ήθελε να ακολουθήσει ο πρώην επικεφαλής της ΕΤΑ.


Τραπεζικός κλάδος
Ιδιαίτερη κινητικότητα παρουσιάζεται στον τραπεζικό κλάδο. Οι προθέσεις της κυβέρνησης ήταν από την ημέρα που ανέλαβε τα «ηνία» της χώρας η αποχώρηση του Δημοσίου από την Εθνική και την Εμπορική Τράπεζα, ενώ διαφορετική είναι η περίπτωση της Αγροτικής, όπου το ζήτημα είναι σαφώς πιο περίπλοκο, λόγω… πανωτοκίων και γενικότερης κοινωνικής πολιτικής. Άλλωστε, το κόστος επίλυσης του ασφαλιστικού για την Αγροτική Τράπεζα εκτιμάται στα επίπεδα των 420-450 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική επιβάρυνση υπάρχει για την τράπεζα και από την εξέλιξη των πανωτοκίων. Σύμφωνα με πληροφορίες από παράγοντες της αγοράς, η διοίκηση της τράπεζας επεξεργάζεται διάφορα σχέδια για έξοδο από το… «τούνελ». Μεταξύ άλλων, μελετάται λύση, σύμφωνα με την οποία το κράτος θα εισφέρει στην Αγροτική ομόλογα μελλοντικής λήξεως τουλάχιστον 3ετούς ή 5ετούς διάρκειας και αξίας 420-450 εκατ. ευρώ, τα οποία η τράπεζα θα διακρατήσει. Στη συνέχεια, όταν ενταχθεί το ταμείο της τράπεζας, το αργότερο έως το 2008, η Αγροτική θα εισφέρει τα ομόλογα στο ΙΚΑ. Έτσι και η ΑΤΕ θα αντιμετωπίσει με άνεση την εφαρμογή των ΔΛΠ και το ΙΚΑ δεν θα επιβαρυνθεί μελλοντικά. Στις άλλες «κρατικές τράπεζες, η πώληση ολόκληρης της συμμετοχής (8,77%) που κατείχε το Δημόσιο στην Εθνική Τράπεζας, τον περασμένο Νοέμβριο, ήταν η αρχή και πλέον τη σκυτάλη παίρνει η Εμπορική, στην οποία το κράτος είναι πρόθυμο να πουλήσει αμέσως τις μετοχές που έχει στην κατοχή του (9,4%), αφού όμως πρώτα λυθεί το ασφαλιστικό της τράπεζας. Ωστόσο, το θέμα επείγει, αφού η σταδιακή υιοθέτηση της Συνθήκης της Βασιλείας II και κυρίως η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ενδέχεται να επιβαρύνουν την οικονομική εικόνα της τράπεζας. Σχετική πρωτοβουλία έχει αναλάβει ήδη ο πρόεδρος της Εμπορικής, κ. Γεώργιος Προβόπουλος, παρουσιάζοντας πρόταση λύσης του ασφαλιστικού προβλήματος στους εργαζομένους της τράπεζας. Στην πρόταση προβλέπεται και η συμμετοχή του Δημοσίου στην κάλυψη του «ανοίγματος». Για τη συμμετοχή του Δημοσίου πρώτη υποψήφια είναι η Credit Agricole, ωστόσο σε ενδεχόμενο άρνησης αύξησης της συμμετοχής από τον γαλλικό χρηματοπιστωτικό όμιλο, δεν αποκλείεται να δούμε και κάποια σύμπραξη εκ των… έσω, δηλαδή μια συγχώνευση με άλλη ελληνική τράπεζα. Το επόμενο βήμα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2005 αφορά στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Τα σχέδια της κυβέρνησης αφορούν σε εισαγωγή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε ποσοστό 25%-30% στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο διεθνή Τύπο, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να ζητήσει από τραπεζικά ιδρύματα να καταθέσουν προσφορές για αναδοχή του εγχειρήματος ιδιωτικοποίησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μια κίνηση που αναμένεται να απορροφήσει 400-450 εκατ. ευρώ από την αγορά. Παράλληλα, στα μέσα του προηγούμενου μήνα, η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε ακόμη τη διερεύνηση του προσφορότερου τρόπου για την ενδυνάμωση της συνεργασίας Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – Ελληνικά Ταχυδρομεία, συμπεριλαμβανόμενης και της έως 10% μετοχικής συνεργασίας των δύο εταιριών.Eurobank για ΕΥΔΑΠ και Emporiki Bank
Η Eurobank Χρηματιστηριακή, σε πρόσφατη μελέτη της, εκτιμά ότι η Εμπορική Τράπεζα και η ΕΥΔΑΠ θα αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Σε ό,τι αφορά στην Εμπορική Τράπεζα, αναφέρεται ότι οι οφειλές της γύρω από το Ασφαλιστικό ανέρχονται (με βάση τις δικές της εκτιμήσεις) στο 1 δις ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αναμένεται να διαγραφεί με την υιοθέτηση των ΔΛΠ και η τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 600 εκατ. ευρώ, με στόχο την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. Επίσης, αναμένεται και η διαγραφή κεφαλαιουχικών ζημιών ύψους 100 - 150 εκατ. ευρώ, προερχόμενες από το χαρτοφυλάκιο και τις συμμετοχές της τράπεζας, ενώ η χρηματιστηριακή εκτιμά πως η τράπεζα θα πρέπει να ενοποιήσει την ασφαλιστική Phoenix Metrolife, στην οποία κατέχει το 82%. Συμπληρώνει, παράλληλα, πως η τράπεζα θα προχωρήσει σε επανεκτίμηση των ακινήτων της, ενώ επισημαίνει πως η Εμπορική δεν έχει πρόγραμμα stock options, το οποίο και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα λειτουργικά της έξοδα από το 2005 και μετά.
Όσον αφορά στην ΕΥΔΑΠ, η χρηματιστηριακή σημειώνει πως πρόσφατα η επιχείρηση παρουσίασε το πόρισμα του ελέγχου των ορκωτών λογιστών, σύμφωνα με το οποίο αρκετοί λογαριασμοί επηρεάστηκαν αρνητικά (με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα), λόγω προμηθειών και διαγραφών. Η χρηματιστηριακή εκτιμά πως ανάλογη εικόνα θα παρουσιάσουν τα μεγέθη της ΕΥΔΑΠ και με την υιοθέτηση των ΔΛΠ.

  Περιεχόμενα
¶ποψη: Ο συντελεστής «beta» μιας μετοχής. Η ερμηνεία του συντελεστή
¶ρθρο: ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Η ώρα των μονοσήμαντων τοποθετήσεων
¶ρθρο: ΟFFSHORING: Η νέα τάση στους μεγαλύτερους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
¶ρθρο: Επενδύσεις σε θέματα τέχνης
Αφιέρωμα: Επιχειρήσεις Δημοσίου: Στόχος η μεγιστοποίηση της αξίας τους
Αφιέρωμα: Call Centers Ένας θεσμός που κερδίζει συνεχώς μερίδια
Editorial: Λείπει το όνειρο, το φως και το δοξάρι...
Επενδύσεις: Συνεχίζεται η συσσώρευση
Επενδύσεις: Η Σοφοκλέους μετά το front running
Ευρωπαΐκή Πίστη: Κερδίζει δίκτυα και μερίδια αγοράς
Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα των κερδοσκόπων
Επενδύσεις: Αναζητούνται νέα επίπεδα στήριξης
Επενδύσεις: Η θεωρητική καμπύλη των spot επιτοκίων

 Όροι και προϋποθέσεις του site