Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2007                               Τεύχος 335

Aγορά Aκινήτων-
Στεγαστική Πίστη


«Έκρηξη» στον αριθμό των εμπορικών κέντρων,
εξοχικές κατοικίες και τα άλλα συστατικά του «κοκτέιλ»
της αγοράς ακινήτων σε ένα περιβάλλον διαρκούς
αύξησης της στεγαστικής πιστωτικής  επέκτασηςAγορά Aκινήτων
Δραστικές Αλλαγές
Νέα Δεδομένα


Η ελληνική αγορά ακινήτων έχει παροντικά την μορφή μιας αγοράς δυο ταχυτήτων. Από την μια είναι η περισσότερο εύρωστη από ποτέ αγορά εμπορικών κέντρων, γραφείων και γενικότερα εμπορικών χώρων και από την άλλη η αγορά κατοικίας, η δραστηριότητα στην οποία από την αρχή του έτους φαίνεται να υποχωρεί σωρευτικά κάτω από το βάρος των επιτοκίων και ορισμένων άλλων παραγόντων. Κάτω από ποικίλες επιδράσεις η ελληνική αγορά ακινήτων φαίνεται να αλλάζει σταδιακά μορφή. Ένας από τους καταλύτες αυτής της αλλαγής είναι οι εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ ή REIT’s). Επιπλέον, η διατήρηση της υψηλής ζήτησης για κτήρια γραφείων αλλά και μεγάλα εμπορικά ακίνητα σε συνδυασμό με την είσοδο στην ελληνική αγορά πληθώρας ομίλων λιανικού εμπορίου του εξωτερικού και τις σημαντικές αλλαγές στον συγκοινωνιακό χάρτη της Αττικής, διαμορφώνουν ένα νέο και πρωτόγνωρο τοπίο για τα δεδομένα της εσωτερικής αγοράς ακινήτων.Του Nίκου Σολομήτρου


Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων
Ακίνητης Περιουσίας
Η πρόσφατη αλλαγή του νομικού πλαισίου για τα οχήματα επενδύσεων σε ακίνητα αναμένεται να ενισχύσει την εύρυθμη λειτουργία και την κινητικότητά τους και να οδηγήσει στην ίδρυση περισσοτέρων τέτοιων σχημάτων. Πιο αναλυτικά, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την χρησιμοποίηση μόχλευσης σε μεγαλύτερο ποσοστό (από 25% σε 50% της αξίας του ενεργητικού τους), αλλά κυρίως αφαιρεί ένα πλήθος «παραδοσιακών» φορολογικών βαρών από τις ΑΕΕΑΠ, με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις να ανέρχονται μόνο στο 0,3% του ενεργητικού τους. Επιπλέον, ο νέος νόμος αυξάνει την ευελιξία των ΑΕΕΑΠ διευρύνοντας τον αριθμό των επενδυτικών επιλογών τους, αφού σε αυτές προστίθενται και οι επενδύσεις σε μετοχές εταιριών που έχουν ως αντικείμενο δραστηριοποίησης την επένδυση σε ακίνητα(σε ποσοστό 90%), όπως και οι απαιτήσεις για απόκτηση ακινήτων βάσει προσυμφώνων.  
Η χρηματιστηριακή εμπειρία δείχνει ότι συνήθως οι ΑΕΕΑΠ διαπραγματεύονται με premium έναντι της εύλογης τιμής που θα δικαιολογούσε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων (Net Asset Value). Αυτό συμβαίνει για έναν αριθμό λόγων, κυρίως όμως λόγω της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των ΑΕΕΑΠ.
Το track record των REIT’s στις αγορές του εξωτερικού δείχνει ότι στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα καταγράφουν σημαντικές υπεραξίες στις επενδύσεις που πραγματοποιούν. Στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια η μερίδα του λέοντος των επενδύσεων σε ακίνητα (μετρούμενη σε όρους αξίας) πραγματοποιείται μέσα από τις ΑΕΕΑΠ. Μια ματιά στον παγκόσμιο χάρτη της κατανομής των REIT ’s αποκαλύπτει ότι η Βόρειος Αμερική δείχνει τον δρόμο στον υπόλοιπο κόσμο, κατέχοντας το 61,235% των εταιριών επενδύσεων σε ακίνητα με την Αυστραλία να ακολουθεί με 14,83%, την Ευρώπη με 12% και τέλος, την Ασία με το 11,86%. Στην Γαλλία δραστηριοποιείται το 7,51% των ευρωπαϊκών ΑΕΕΑΠ, στην Ολλανδία το 3,18%, ενώ στην Ελλάδα μόλις το 0,12%, με τον θεσμό όμως να πραγματοποιεί γοργά βήματα ανάπτυξης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο στο εξωτερικό στις περισσότερες προηγμένες στον θεσμό χώρες(Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδάς) επιτρέπεται ο δανεισμός χωρίς όρια, ενώ σε αρκετές ακόμα χώρες, η χρήση μόχλευσης επιτρέπεται σε ποσοστό που υπερβαίνει το αντίστοιχο που επιτρέπεται από την ελληνική νομοθεσία.
Αυτή την στιγμή στην ελληνική αγορά λειτουργούν δύο τέτοια σχήματα, η Eurobank Properties και η Piraeus REIC. Το χαρτοφυλάκιο της Piraeus REIC στις 30/06/06 αποτελείτο από 29 ακίνητα, αξίας 101 εκατ. Ευρώ και 13 εκατ. Ευρώ σε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών. Το εισόδημα από τα ενοικιαστήρια των ακινήτων μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση της τάξης του 6,7% για το 2005. Η αξία του χαρτοφυλακίου της Eurobank Properties υπολογιζόταν σε 341 εκατ. Ευρώ στις 31/12/2006 και το χαρτοφυλάκιο περιελάμβανε 17 κτίρια γραφείων, η ετήσια απόδοση των οποίων υπολογίζεται σε 7,2%, 14 εμπορικά ακίνητα η απόδοση των οποίων ανήλθε στο 6,7% και τέλος, 4 ακίνητα για logistics ή άλλες χρήσεις με απόδοση που υπολογίζεται στο 8,4%.
Η επόμενη κίνηση στο πεδίο των ΑΕΕΑΠ πραγματοποιήθηκε από τον συνήθη ύποπτο των τελευταίων μηνών, την Marfin Investment Group η οποία απέκτησε το 50% της Αττικά Ακίνητα, έναντι τιμήματος 26 εκατ. Ευρώ το οποίο καταβλήθηκε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με δηλωμένο σκοπό, η εταιρία να μετατραπεί σε ΑΕΕΑΠ και να εισαχθεί στο ΧΑ με στόχο την άντληση κεφαλαίων που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. Ευρώ. Η επόμενη μεγάλη κίνηση στον χώρο αναμένεται να είναι από την Εθνική Τράπεζα ενώ και αρκετές εταιρίες του δημοσίου (π.χ. ΔΕΗ), οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερα εντυπωσιακά χαρτοφυλάκια ακινήτων τα οποία μέχρι τώρα αξιοποιήθηκαν σε ελάχιστο βαθμό, εν μέρει και λόγω των θεσμικών περιορισμών. Συνολικά, βλέπουμε τον θεσμό να μπαίνει σε μια πιο ώριμη περίοδο μετά τις αναγνωριστικές κινήσεις των τραπεζικών ομίλων, οι οποίοι σε συνδυασμό με την αλλαγή του θεσμικού πλαίσιου προετοίμασαν το έδαφος για πιο ουσιαστικές κινήσεις στον χώρο. Η νέα περίοδος χαρακτηρίζεται από τα σχέδια πολλών ομίλων, πέραν των τραπεζικών,  με σημαντική ακίνητη περιουσία για βέλτιστη αξιοποίηση αυτής μέσω του θεσμού των ΑΕΕΑΠ.
Ο θεσμός των REIT’s παρουσιάζει αξιόλογα περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα αφενός λόγω της υστέρησης που παρουσιάζει η χώρα μας στην ανάπτυξη του θεσμού συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και αφετέρου λόγω του νέου νομικού πλαισίου το οποίο άρει σημαντικά θεσμικά εμπόδια για την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού. Επιπλέον, η μακρά παράδοση που έχουν οι Έλληνες στις επενδύσεις ακινήτων, ευνοεί τον θεσμό και αυτός με την σειρά του, τους επενδυτές οι οποίοι μπορούν να επενδύσουν με έμμεσο τρόπο σε ακίνητα με πολύ μικρότερο απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο και με πολύ μικρότερο επίπεδο κινδύνου απ’ ότι οι μεμονωμένες επενδύσεις σε ακίνητα. Τέλος, η ύπαρξη μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων, όπως από ορισμένες εταιρίες του δημοσίου, καθώς προαναφέρθηκε, αλλά και από άλλους φορείς αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στον θεσμό.
Αγορά Εμπορικών Ακινήτων
και κτιρίων γραφείων
Η αγορά εμπορικών ακινήτων διανύει μια περίοδο ιδιαίτερης άνθησης με τον αριθμό των ακινήτων υπό ανάπτυξη και των σκοπούμενων αναπτύξεων να βρίσκεται σε πρωτόγνωρα, για τα δεδομένα της εσωτερικής αγοράς, επίπεδα. Οι δυο υποκατηγορίες της αγοράς εμπορικών ακινήτων που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη κινητικότητα είναι τα εμπορικά κέντρα (malls) και τα μεγάλα εμπορικά ακίνητα που προτιμούνται από τους εκπτωτικούς ομίλους του εξωτερικού για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα είναι μια κατηγορία εμπορικών αναπτύξεων που μετρούν αρκετά χρόνια παρουσίας στις χώρες του εξωτερικού, αλλά είναι ένα νέο concept για τον έλληνα καταναλωτή. Αν κρίνουμε όμως από την επισκεψιμότητα που καταγράφεται στα ήδη υπάρχοντα εμπορικά κέντρα, οι καταναλωτές «αγκάλιασαν» αυτή τη νέα για την ελληνική πραγματικότητα ιδέα και έπεται συνέχεια καθώς όλοι οι μεγάλοι developers του χώρου έχουν ανακοινώσει σχέδια για την κατασκευή πληθώρας τέτοιων κατασκευών. Η κατασκευή τέτοιων εμπορικών κέντρων σε σημεία περιφερειακά του κέντρου  μιας πόλης ευνοεί τους κατοίκους αυτών των περιοχών καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους χωρίς να χρησιμοποιήσουν τις αγορές του κέντρου της πόλης, εξοικονομώντας έτσι χρόνο. Τέτοια σημεία συνήθως εκτρέπουν εμπορική κίνηση από τις παραδοσιακές αγορές, κάτι που παρατηρήθηκε και στην Αθήνα μετά την έναρξη λειτουργίας του «The Mall». Στην Αθήνα η επέκταση του δικτύου μεταφορών λειτουργεί θετικά στην επιτυχία τέτοιων περιφερειακών πόλων, καθώς πολλές από τις σκοπούμενες κατασκευές αυτού του είδους βρίσκονται κοντά στην Αττική Οδό (το  REDS στην Γυαλού των Σπάτων, αλλά και το Mall), είτε κοντά στις νέες επεκτάσεις του μετρό (το εμπορικό κέντρο που θα κατασκευάσει η Μπάμπης Βωβός στον Βοτανικό συνολικής επιφάνειας 69.000 τ.μ.), είτε γενικά σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Άλλη μια σαφής ένδειξη για τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης των εμπορικών κέντρων στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις πανευρωπαϊκά όσον αφορά στα τ.μ. εμπορικών κέντρων ανά 1000 κατοίκους και υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις χώρες της δυτικής Ευρώπης. Ακόμη, οι αποδόσεις των επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα, ιδιαίτερα της κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα εμπορικά κέντρα, είναι στην Αθήνα υψηλότερες απ’ ότι στις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με μια μελέτη της Morgan Stanley να την υπολογίζει στο 6,7% ενώ η μέση απόδοση των υπολοίπων 9 πρωτευουσών χωρών των 15 της Ε.Ε. που περιλαμβάνονται στην μελέτη να υπολογίζεται στο 5,17%. Τέλος, μια μεγάλη δυνητική αγορά για τους ομίλους που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εμπορικών κέντρων είναι οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες προσφέρονται με κάποιες εργασίες μετατροπής και ανακατασκευής για τέτοιες χρήσεις (το νέο εμπορικό κέντρο της Lamda Development στο Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης και της κοινοπραξίας Sonae - Χαραγκιώνης στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Γαλάτσι). Μένει να δούμε πως θα ανταποκριθεί η αγορά σε αυτή την κατασκευαστική έξαρση, καθώς αναλυτές υποστηρίζουν πως στην αγορά της ελληνικής πρωτεύουσας υπάρχει χώρος μόνο για έξι εμπορικά κέντρα, με τα σκοπούμενα και υπάρχοντα projects να μην υπερβαίνουν σημαντικά αυτό τον αριθμό, πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας και την στρατηγική χωροθέτηση αυτών των developments, καθώς σε πολύ μικρή ακτίνα μεταξύ τους θα υπάρχουν τέσσερις κατασκευές. Συγκεκριμένα, τα Mall και Golden Hall της Lamda Development, το Avenue και αυτό της Sonae - Χαραγκιώνης στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Γαλάτσι.


Πόλη απόδοση
Μόσχα     11%
Βουδαπέστη    9,0%
Βαρσοβία     8,0%
Αθήνα     6,7%
Πράγα     6,5%
Μιλάνο     5,9%
Στοκχόλμη     5,4%
Βερολίνο     5,2%
Λονδίνο     5,1%
Παρίσι     5,1%
Άμστερνταμ   5,0%
Φρανκφούρτη  5,0%
Βιέννη     5,0%
Μαδρίτη     4,8%
Πίνακας: αποδόσεις εμπορικών ακινήτων και εμπορικών κέντρων,
πηγή: PMA, Colliers, CBRE , JLL, DTZ, King Sturge,
Company Data, Morgan Stanley Research


Η άλλη κατηγορία εμπορικών ακινήτων για την οποία υπάρχει αυξημένη ζήτηση αυτή την περίοδο είναι τα εμπορικά καταστήματα (big boxes και outlets) που επιλέγονται από τους εκπτωτικούς ομίλους αλλά και άλλους μεγάλους ομίλους του λιανεμπορίου οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από το εξωτερικό. Ήδη στην ελληνική αγορά έχει παρουσία εδώ και ορισμένα χρόνια η γερμανική εκπτωτική αλυσίδα Lidl, ενώ αργότερα εισήλθε στην ελληνική αγορά και η επίσης γερμανική εκπτωτική αλυσίδα Plus, ενώ σε κύκλους της αγοράς ακούγεται ότι και μια τρίτη γερμανική εκπτωτική αλυσίδα, η Aldi, σκοπεύει να εισέλθει στην ελληνική αγορά. Αν σε αυτούς προστεθούν η Media Markt, τα Sprider Stores, το Jumbo και τα ΙΚΕΑ, τα Factory Outlet, αλλά και αρκετές ακόμα αλυσίδες γίνεται φανερό ότι η ζήτηση για ακίνητα αυτής της κατηγορίας είναι σημαντική. Αν κάποιος λάβει υπόψη του και τα σχέδια επέκτασης αυτών των αλυσίδων (π.χ. η εταιρία Fourlis που αναπτύσσει το δίκτυο των IKEA στην Ελλάδα ήδη έχει μισθώσει ακίνητο στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Δυτική Αθήνα για την λειτουργία και δεύτερου καταστήματος ΙΚΕΑ στην Αττική, ενώ ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας περιλαμβάνει την λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος στην Αθήνα και τριών στην επαρχία) γίνεται φανερό ότι θα συνεχίσει να υφίσταται αξιοσημείωτη ζήτηση για εμπορικές εκμεταλλεύσεις αυτού του είδους. Η ζήτηση για ακίνητα αυτής της κατηγορίας ενισχύεται από την όλο και μεγαλύτερη αποδοχή των εκπτωτικών αλυσίδων αλλά και γενικώς των αλυσίδων του λιανεμπορίου από τους Έλληνες καταναλωτές και από την σταδιακή μεταβολή του προφίλ του μέσου καταναλωτή, το οποίο προσεγγίζει όλο και περισσότερο εκείνου του Ευρωπαίου καταναλωτή. Παράλληλα, ισχυροποιείται η τάση επικράτησης των destination stores (καταστημάτων εκτός των ορίων των πόλεων) έναντι των convenience stores (καταστημάτων εντός των ορίων των πόλεων), καθώς όλο και περισσότερες αλυσίδες του λιανεμπορίου επιλέγουν ακίνητα εκτός των ορίων των πόλεων, ενώ αρκετές ακόμα μεταλλάσουν την στρατηγική τοποθέτηση των καταστημάτων τους σύμφωνα με το μοντέλο των convenience stores. Στην επικράτηση αυτής της τάσης σημαντικό ρόλο και σε αυτή την περίπτωση έπαιξε η βελτίωση και επέκταση των συγκοινωνιακών υποδομών.
   Η αγορά γραφείων έχει δει την ζήτηση για καινούρια κτήρια γραφείων να αυξάνεται αλματωδώς τα τελευταία χρόνια, υποδαυλιζόμενη από μια σειρά παραγόντων, με αποτέλεσμα τα κτίρια γραφείων που κατασκευάζονται να πωλούνται ή να μισθώνονται σε χρόνο ρεκόρ. Ο κορεσμός του κέντρου της Αθήνας καθώς και η ανάγκη για πιο σύγχρονα και λειτουργικά κτίρια οδήγησε στην αναζήτηση και δημιουργία νέων πόλων συγκέντρωσης. Η λεωφόρος Κηφισίας ήδη παρουσιάζεται κορεσμένη με τα ενοίκια και το κόστος των υπαρχόντων ακινήτων να είναι ιδιαίτερα υψηλά. Το υψηλό κόστος για την απόκτηση γραφειακών εγκαταστάσεων στις ήδη καθιερωμένες περιοχές συνεπαγόταν υψηλό κόστος κάτι που οδήγησε τους υποψήφιους αγοραστές ή μισθωτές στην αναζήτηση πιο προσιτών λύσεων. Η επέκταση του συγκοινωνιακού δικτύου με την Αττική Οδό και τις επεκτάσεις του μετρό, δημιούργησε και άλλες εστίες ανάπτυξης περιοχών γραφείων. Τέλος, η ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων πολλών επιχειρήσεων δημιούργησε περαιτέρω ανάγκες για γραφειακούς χώρους, ενισχύοντας την ήδη διογκωμένη ζήτηση.
Μια κατηγορία ακινήτων που τα τελευταία χρόνια κάνει τα πρώτα δειλά βήματά της είναι οι εγκαταστάσεις logistics. Τα αναμφισβήτητα οφέλη για την οργάνωση της παραγωγής και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων και των προμηθειών τους, έχει οδηγήσει πολυάριθμες ελληνικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων και συνακόλουθα σε ενίσχυση της ζήτησης για ακίνητα κατάλληλα για τέτοιες χρήσεις. Η αγορά για ακίνητα αυτού του είδους έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης καθώς βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο συγκρινόμενη με εκείνες ανεπτυγμένων χωρών, ενώ οι προοπτικές της ενισχύονται και από την διαρκή βελτίωση και επέκταση των συγκοινωνιακών υποδομών.
Αγορά  Κατοικίας
Η αγορά κατοικίας δείχνει σημάδια επιβράδυνσης κάτω και από το βάρος των αυξανόμενων επιτοκίων αλλά και από την παρατηρούμενη επιταχυνόμενη αύξηση του οικοδομικού κόστους αλλά και των τιμών των κατοικιών οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, την χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2007 η οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας παρουσίασε μείωση 1,8% στον αριθμό των αδειών, 6,5% στην επιφάνεια και 5,1% στον όγκο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μάλιστα το γεγονός ότι τον Μάιο του 2007, το σύνολο της οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, παρουσίασε μείωση 13,5% στον αριθμό των αδειών, 14% στην επιφάνεια και 12,3% στον όγκο. Η οικοδομική δραστηριότητα παρουσιάζει θετική εποχικότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε λόγω των καλών καιρικών συνθηκών ευνοείται η κατασκευή κατοικιών. Η μείωση στην οικοδομική δραστηριότητα τον μήνα Μάιο έρχεται σε αντίθεση με την αντίστοιχη σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε τον Μάιο του 2006.
Όμως με την επιβράδυνση στην οικοδομική δραστηριότητα συμφωνούν και άλλα στοιχεία που δείχνουν μια σταδιακή κάμψη στην ζήτηση, όπως και το γεγονός του περιορισμού της αύξησης των τιμών των ακινήτων στο 7% το τρίμηνο του 2007 έναντι αύξησης 15,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για μεγάλο απόθεμα απούλητων κατοικιών κάτι που λογικά με την μείωση της ζήτησης που παρατηρείται θα οδηγούσε σε πτώση τιμών, όμως η επιταχυνόμενη αύξηση του κόστους των υλικών κατασκευής απομακρύνει το ενδεχόμενο μείωσης των τιμών προς το παρόν.
Στοιχεία της ΕΣΥΕ δείχνουν ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών τον μήνα Ιούλιο 2007 σημείωσε αύξηση 6,5% σε σύγκριση με το μέγεθος του δείκτη τον Ιούνιο του 2006, έναντι αυξήσεων 5,8% και 3,2% που είχαν σημειωθεί κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις δεικτών των ετών 2006 προς 2005 και 2005 προς 2004. Από τα στατιστικά στοιχεία είναι εμφανής η επιτάχυνση της αύξησης στο κόστος των υλικών κατασκευής εν μέρει και λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών.
Η συνεχής αύξηση των  τιμών των κατοικιών τις έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κάτι που σε συνδυασμό με την διαμόρφωση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα σήμερα και τις προσδοκίες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα προσεχώς είναι πιθανόν να εντείνουν την κάμψη της ζήτησης που κάνει δειλά – δειλά την εμφάνισή της. Ο συνδυασμός αυτών των συνθηκών είναι πιθανόν να οδηγήσει όλο και περισσότερους υποψήφιους αγοραστές στην αγορά παλαιότερων κατοικιών των οποίων οι τιμές είναι χαμηλότερες, αλλά ακόμη και να αποτρέψει εντελώς κάποιους από την αγορά κατοικίας και να τους στρέψει στο ενοικιαστήριο.
Παρατηρείται επίσης αύξηση της ζήτησης για κατοικίες σε πιο απομακρυσμένες περιοχές από τα κλασικά προάστια της Αθήνας κυρίως σε περιοχές που εξυπηρετούνται από τις νέες προεκτάσεις της Αττικής Οδού (π.χ. Μεσόγεια), του μετρό και κυρίως του προαστιακού σιδηροδρόμου. Οι πολύ υψηλές τιμές των κατοικιών στις «ώριμες» περιοχές της μητροπολιτικής περιοχής της πρωτεύουσας ώθησαν τους κατοίκους να αναζητήσουν φθηνότερες λύσεις στις περιοχές αυτές, όπου η καλή συγκοινωνιακή σύνδεση με την Αθήνα τις κάνει πολύ πιο ελκυστικές. Η επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου σε περιοχές που δεν θεωρείται ότι ανήκουν στον προαστιακό ιστό της πρωτεύουσας αναμένεται να μεταβάλει σημαντικά την κατάσταση στην αγορά κατοικίας της περιοχής και τις περιοχές προτίμησης των κατοίκων. Είναι πολύ πιθανό να δούμε και στην Αττική το φαινόμενο που παρατηρείται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες(π.χ. Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, κ.λπ.), όπου αρκετοί άνθρωποι εργάζονται στις μεγάλες πόλεις αλλά διαμένουν σε πόλεις ή πυρήνες οικιστικής ανάπτυξης σε περιοχές εκτός των συγκεκριμένων πόλεων οι οποίες όμως εξυπηρετούνται από πυκνή συγκοινωνιακή κάλυψη με τις μεγάλες πόλεις.
   Ένα πολύ επίκαιρο θέμα, για το οποίο γίνονται πολλές συζητήσεις τελευταία είναι η ανάπτυξη συγκροτημάτων παραθεριστικών κατοικιών με κύριο σκοπό την προσέλκυση τουριστών για διαμονή κατά τους καλοκαιρινούς και όχι μόνο μήνες του χρόνου. Το target group των παραθεριστικών κατοικιών είναι κυρίως Βορειοευρωπαίοι οι οποίοι προσελκύονται στην Ν. Ευρώπη λόγω του κλίματος. Εάν το εγχείρημα αυτό υλοποιηθεί σωστά αναμένεται σειρά ωφελειών για την ελληνική οικονομία ως σύνολο, αλλά και ειδικά για τις περιοχές όπου θα αναπτυχθούν τα εν λόγω συγκροτήματα. Πιο αναλυτικά :
 θα τονωθεί η οικοδομική δραστηριότητα λόγω της κατασκευής των συγκροτημάτων.
 θα αυξηθεί η ζήτηση για οικοδομικά υλικά (με μόνη ανεπιθύμητη παρενέργεια ίσως την περαιτέρω αύξηση του οικοδομικού κόστους λόγω της αυξημένης ζήτησης).
 θα ενισχυθεί η ζήτηση λόγω των δαπανών των «περιοδικών» κατοίκων της χώρας μας.
 οι περισσότεροι τουρίστες που θα αγοράσουν μια εξοχική κατοικία στην χώρα μας θα είναι άτομα ανώτερης οικονομικής στάθμης και θα δημιουργηθεί ζήτηση για υποδομές ανάλογες εκείνων που διαθέτουν στις χώρες τους, όπως γήπεδα γκολφ, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα να εκμεταλλευθούν οι συμπληρωματικότητες που θα προκύψουν. Με την σωστή αξιοποίηση τέτοιων υποδομών είναι δυνατή η προσέλκυση τουριστών ανώτερης οικονομικής επιφάνειας όχι για ημιδιαμονή αυτή την φορά  αλλά για διακοπές.
 Τα περισσότερα συγκροτήματα αυτού του είδους θα βρίσκονται σε εξοχικές περιοχές και η διαμονή των τουριστών εκεί, περιοδικά θα τονώσει την κίνηση των τοπικών αγορών, δημιουργώντας ή διασώζοντας θέσεις εργασίας που διαφορετικά θα είχαν καταργηθεί.
 Τέλος, αντί της συνήθους εποχικότητας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που διακρίνει τον ελληνικό τουρισμό λόγω της ιδιόκτητης κατοικίας που διαθέτουν οι συγκεκριμένη ομάδα τουριστών θα επισκέπτεται την χώρα και κατά την διάρκεια άλλων χρονικών περιόδων.
Μπαίνοντας στην αγορά των παραθεριστικών κατοικιών η Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική σκοπεύει να κατασκευάσει σε ακίνητο στην Πουνταζέζα Σουνίου πολυτελές και εποχικού χαρακτήρα συγκρότημα 105 κατοικιών, συνολικής οικοδομήσιμης έκτασης 21.219 τ.μ. Η ολοκλήρωση των εργασιών τοποθετείται μέσα στο 2007 - 2008. Η J&P Development θυγατρική της J&P Avax αναπτύσσει συγκρότημα 33 παραθεριστικών κατοικιών στην περιοχή Μάλεμε, στον νομό Χανίων Κρήτης. Άλλος ένας από τους μεγάλους developers που επιχειρεί να μπει και στην πολλά υποσχόμενη αγορά για τις παραθεριστικές κατοικίες είναι η Lamda Development με την εξαγορά της εταιρίας ΓΕΑΚΑΤ με σκοπό την ανάπτυξη ακινήτου που διαθέτει στην περιοχή Πέρδικα της Αίγινας. Στόχος της εταιρίας είναι στο οικόπεδο να ανεγερθούν παραθεριστικές κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, συνολικής επιφάνειας 23.000 τ.μ. με το συνολικό ύψος της επένδυσης να φτάνει τα 50 εκατ. Ευρώ.
Μένει να δούμε πως θα αντιδράσει η αγορά κατοικίας στην πτώση της ζήτησης που παρατηρείται, κάτι που είναι αλληλένδετο και με την πορεία του κόστους κατασκευής αλλά και με τις τυχόν νέες αναπροσαρμογές των αντικειμενικών αξιών. Οι νέες μεταβλητές που εισάγονται είναι η επίδραση που θα έχει στην οικοδομική δραστηριότητα το νέο «Ελντοράντο» των παραθεριστικών κατοικιών, αλλά και οι επεκτάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της Αττικής που διευρύνουν παράλληλα τις περιοχές που παρουσιάζουν αγοραστικό ενδιαφέρον. Τέλος, μετά τα ιδιαίτερα λυπηρά γεγονότα των πυρκαγιών και την καταστροφή πολλών οικιστικών περιοχών στην ελληνική επικράτεια, μένει να δούμε τί πορεία θα ακολουθήσει η ανοικοδόμηση των περιοχών αυτών που θα επιδράσει ενισχυτικά στην οικοδομική δραστηριότητα.


Στεγαστικά Δάνεια
Η στεγαστική πίστη συνεχίζει να παρουσιάζει πολύ ισχυρούς ρυθμούς επέκτασης στην Ελλάδα, οι οποίοι υπερέχουν κατά πολύ των αντίστοιχων μέσων ρυθμών που καταγράφονται στην ζώνη του Ευρώ. Βέβαια, τα στοιχεία δείχνουν μια σταδιακή επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης των στεγαστικών δανείων από το β’ τρίμηνο του 2006 και μετά, μια επιβράδυνση που μπορεί να αποδοθεί τόσο στην κλιμακωτή αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, όσο και από την όλο και μεγαλύτερη έκθεση των νοικοκυριών σε δανεισμό. Βέβαια, στελέχη της τραπεζικής αγοράς κάνουν λόγω για αρκετά έτη ακόμα ισχυρής αύξησης της πιστωτικής επέκτασης των νοικοκυριών και ότι πρέπει να περάσουν αρκετά έτη μέχρι οι ρυθμοί αύξησης των στεγαστικών δανείων να πέσουν στα επίπεδα των ευρωπαίων εταίρων μας. Ο ισχυρισμός αυτός υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι η πιστωτική επέκταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σαν ποσοστό του ΑΕΠ στην χώρα μας υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου (91,3% για την Ελλάδα το 2006 και 121,4% για τη ζώνη του Ευρώ το 2006). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Alpha Bank εάν οι σημερινές τάσεις προεκταθούν στο μέλλον εκτιμάται ότι το 2010, το σύνολο των δανείων ως προς το ΑΕΠ θα έχει φτάσει το 118,1% στην Ελλάδα έναντι ποσοστού 145,8% στη ζώνη του Ευρώ. 
 Στην Ελλάδα το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης και η ισχυρή παράδοση που υπάρχει ως προς αυτό ενισχύει την ζήτηση για στεγαστικά δάνεια και τα περιθώρια αύξησης της πιστωτικής επέκτασης (ως % του ΑΕΠ). Επιπλέον, η σταδιακή βελτίωση της οικονομικής επιφάνειας των πολυάριθμων μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα δημιουργεί μια εντελώς καινούρια αγορά, που ενισχύει τα περιθώρια περαιτέρω αύξησης των χορηγήσεων. Άλλο ένα στοιχείο που ενισχύει τις προοπτικές της στεγαστικής πίστης είναι η συνεχής αύξηση του ΑΕΠ, η οποία υπερβαίνει τον ρυθμό πληθωρισμού και η συνακόλουθη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της ζήτησης για ανώτερης στάθμης και μεγαλύτερης επιφάνειας σπίτια, με αποτέλεσμα και την αύξηση του ύψους των απαιτούμενων δανείων.
Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών για την αύξηση του μεριδίου τους στις χορηγήσεις έχει οδηγήσει στην δημιουργία ορισμένων τάσεων στην αγορά στεγαστικής πίστης:
 παρατηρείται μια σταδιακή βελτίωση των όρων για τους δανειολήπτες.
 επίσης παρατηρείται μια αύξηση της ευελιξίας των όρων των δανείων καθώς καμία τράπεζα δεν θέλει να απωλέσει δανειολήπτες και να δει μια μαζική μεταφορά του δανειακού της χαρτοφυλακίου σε χαρτοφυλάκια άλλων τραπεζών (αύξηση του χρόνου αποπληρωμής, πιο ευέλικτος καθορισμός των δόσεων).
 αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων δανειακών προϊόντων, με την εισαγωγή πιο στοχευμένων προϊόντων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες πολλών διαφορετικών ομάδων καταναλωτών.
 μια σαφής τάση μετατροπής των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερού λόγω της ανησυχίας στις τάξεις των δανειοληπτών από τις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την συνακόλουθη έκρηξη προσφοράς προϊόντων σταθερού επιτοκίου ή προστασίας του επιτοκίου από μεγάλες αυξήσεις.
 αύξηση πολλών δανειακών προϊόντων σε ελβετικό φράγκο, με σκοπό την εκμετάλλευση των χαμηλών επιτοκίων στην κεντροευρωπαϊκή χώρα.
 προσπάθεια πραγματοποίησης σταυροειδών πωλήσεων (cross - selling) από τις τράπεζες σε όσους έχουν συνάψει στεγαστικά δάνεια με την προσφορά πολλών άλλων τραπεζικών προϊόντων (πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια) στους δανειολήπτες με ευνοϊκότερους όρους σε μια προσπάθεια περαιτέρω αύξησης των εσόδων ανά πελάτη.
Στην συνέχεια παρουσιάζουμε ενδεικτικά ορισμένα από τα διαθέσιμα προϊόντα στεγαστικής πίστης, η απόφαση όμως για την σύναψη ενός στεγαστικού δανείου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και έρευνα για την ανεύρεση του προϊόντος που ταιριάζει καλύτερα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε δανειολήπτη.


Alpha Bank : «Alpha προστασία»
Το «Alpha προστασία» σας παρέχει προκαθορισμένο όριο αυξήσεως του κυμαινόμενου επιτοκίου σας μέχρι 2 εκατοστιαίες μονάδες από το αρχικό κυμαινόμενό σας επιτόκιο για διάστημα 10, 15 ή 20 ετών από την εκταμίευση του δανείου. Αυτό σημαίνει ότι όσο και να αυξηθεί το επιτόκιο της ΕΚΤ, το κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού σας δεν πρόκειται να αυξηθεί περισσότερο από 2 εκατοστιαίες μονάδες για όλη την διάρκεια της περιόδου προστασίας.
Το «Alpha προστασία» σας δίνει την δυνατότητα για τα τρία πρώτα έτη του δανείου σας να επωφεληθείτε από προνομιακό σταθερό επιτόκιο 4,45% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75). Παράλληλα, εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε κατά την περίοδο αυτή να καταβάλλετε κάθε τρίμηνο μόνο τους αντίστοιχους τόκους.
Μετά την λήξη της πρώτης τριετίας χαμηλής εκκινήσεως, το επιτόκιο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο (πλέον εισφοράς του Ν.128/75), συνδεδεμένο με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) πλέον περιθωρίου από 1,80%, με προκαθορισμένο περιθώριο ανόδου έως 2 μονάδες.
Το περιθώριο του κυμαινόμενου επιτοκίου καθορίζεται ανάλογα με την διάρκεια προστασίας επιτοκίου (10, 15 ή 20 έτη από την εκταμίευση) και το ποσοστό  χρηματοδοτήσεώς σας σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.
Μετά την πάροδο της περιόδου προστασίας, το επιτόκιό σας παραμένει κυμαινόμενο με το ίδιο περιθώριο, ενώ σας παρέχεται και η δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα σταθερά επιτόκια που θα ισχύουν τότε.
Με το «Alpha προστασία» μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε μέχρι το 100% της αξίας του ακινήτου σας ή του προϋπολογισμού του κόστους εργασιών και με ελάχιστο ποσό τα 50.000 Ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι 40 έτη.


Eurobank : «SWISS σταθερό»
Το στεγαστικό «SWISS σταθερό» προσφέρει σταθερό επιτόκιο από 2,5% για 2 χρόνια, σε ελβετικό φράγκο.
Με το δάνειο εξασφαλίζετε:
 πραγματικά χαμηλό σταθερό επιτόκιο από 2,5%.
 σταθερότητα για 2 ολόκληρα χρόνια.
 προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο μετά τα 2 πρώτα έτη, Libor μηνός πλέον περιθωρίου της τράπεζας από 1%.
 δυνατότητα προστασίας της δόσης από πιθανές μεταβολές της ισοτιμίας CHF / EURO.
 ευελιξίες στην σταθερή αλλά και στην κυμαινόμενη περίοδο.
Το «SWISS σταθερό» για 2 χρόνια ισχύει και για μεταφορά στεγαστικού δανείου από άλλη τράπεζα.
Εάν προτιμάτε μικρότερη σταθερή περίοδο, έχετε στην διάθεσή σας και το «στεγαστικό SWISS σταθερό για 1 χρόνο» σε ελβετικό φράγκο, με προνομιακό επιτόκιο μόνο από 2%. Μετά την σταθερή περίοδο του 1ου έτους ισχύει προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο Libor μηνός πλέον περιθωρίου της Τράπεζας από 1%. Και βέβαια, έχετε την προστασία δόσης από πιθανές μεταβολές της ισοτιμίας CHF / EURO. Οι προσφορές ισχύουν για αιτήσεις έως 30/9.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
«Εστία 3,5 - Εστία 1+3 και Εστία 1+5»
Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας αποτελούν καινοτόμα προϊόντα στον χώρο των στεγαστικών δανείων και σας προσφέρουν:
 ιδιαίτερα χαμηλό σταθερό επιτόκιο 3,5% για το 1ο έτος.
 ανταγωνιστικό σταθερό επιτόκιο για τα επόμενα 3 ή 5 έτη για το προϊόν Εστία 1+3 ή Εστία 1+5 αντίστοιχα.
 διάρκεια σταθερού επιτοκίου 4 ετών για το προϊόν Εστία 1+3 και 6 ετών για το προϊόν Εστία 1+5.
 κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το εκάστοτε ισχύον παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά τη λήξη της περιόδου σταθερού επιτοκίου, πλέον περιθωρίου.
Το ελάχιστο ποσό του δανείου που μπορείτε να πάρετε αρχίζει από 10.000 Ευρώ και μπορεί να καλύψει μέχρι το 100% του ποσού που οφείλετε για την αγορά του ακινήτου ή του κόστους για την εκτέλεση εργασιών και μέχρι το 75% του ακινήτου που προσφέρετε για εξασφάλιση του  δανείου.
Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 10 - 40 έτη.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
«Οικονομικών Μεταναστών»
Είναι μια σειρά στεγαστικών δανείων με ευέλικτη διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να διευκολύνουν τους οικονομικούς μετανάστες να αποκτήσουν δικό τους σπίτι.
Τι κερδίζετε;
 ευελιξία με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 διαφορετικών στεγαστικών προγραμμάτων:
     (1) με κυμαινόμενο επιτόκιο και με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 6 μήνες.
     (2) με σταθερό επιτόκιο για τα 5 πρώτα χρόνια
 άνετη αποπληρωμή με μεγάλη διάρκεια δανείου μέχρι 40 έτη.
 ευκολία με ελάχιστο ποσό δανείου τα 10.000 Ευρώ.
 εξυπηρέτηση με επιπλέον τραπεζικά προϊόντα :
     (1) ανοικτό προσωπικό δάνειο 3.000 Ευρώ με προνομιακό επιτόκιο και χωρίς δαπάνη εξέτασης αιτήματος
     (2) πιστωτική κάρτα με μειωμένο επιτόκιο και δωρεάν συνδρομή για όλη την διάρκεια του στεγαστικού δανείου.
Ποιες ανάγκες καλύπτει;
Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας.


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
«Στεγαστικό Δάνειο My Home Welcome Κυμαινόμενου Επιτοκίου»
Αποκλειστικά για μεταφορές δανείων από άλλες τράπεζες με επιτόκιο: Euribor 1 μήνα + περιθώριο  από 0,90%
Σας κάνουμε δώρο:
 τα έξοδα εγγραφής προσημείωσης (1% επί του ποσού του δανείου) έως 3.000 Ευρώ.
 τα έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου έως 1.900 Ευρώ.


ΑΤΕ ΒΑΝΚ:
Επισκευαστικά Δάνεια «Home Plus»
Το δάνειο «Home Plus» προσφέρει λύσεις για την επισκευή ή την ανακαίνιση της κατοικίας σας.
Ποια οφέλη απολαμβάνετε:
 πλήρη κάλυψη του κόστους επισκευής ή ανακαίνισης.
 ευνοϊκό κυμαινόμενο επιτόκιο.
 μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.
 δωρεάν αυτόματη εξόφληση δόσεων μέσω καταθετικού λογαριασμού.
 δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς καμία επιβάρυνση.
Τί σας προσφέρει το πρόγραμμα: Ολοκληρωμένη χρηματοδότηση για την επισκευή ή την βελτίωση της κατοικίας σας (κύριας, δευτερεύουσας, εξοχικής).
Διάρκεια: Μπορείτε να επιλέξετε την διάρκεια του δανείου σας φτάνοντας έως και τα 40 χρόνια.
Περίοδος χάριτος: Μέχρι 24 μήνες.
Αποπληρωμή: Μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης μέσω καταθετικού λογαριασμού.
Επιπλέον παροχές: Μαζί με κάθε επισκευαστικό δάνειο Home Plus χορηγείται πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή για όλο το χρονικό διάστημα αποπληρωμής και με επιτόκιο  από τα χαμηλότερα της αγοράς.
Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω;
Για την προέγκριση του επισκευαστικού δανείου πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 αίτηση χορήγησης δανείου
 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ
 εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος τρέχοντος έτους (αν δεν υπάρχει, τότε έντυπο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους)
 δήλωση στοιχείων ακινήτου - έντυπο Ε9 της τελευταίας οικονομικής χρήσης
 μισθοδοσία του τελευταίου μηνός ή βεβαίωση αποδοχών (για τους μισθωτούς) και απόκομμα σύνταξης (για τους συνταξιούχους)
 το προϋπολογιστικό κόστος
 υπεύθυνη δήλωση  Ν.1599/86 για την ύπαρξη μη οφειλών


 


MARFIN: «Στέγη»
Το «Marfin Στέγη» με τα επιμέρους προγράμματα που αυτό περιλαμβάνει, είναι η λύση που σας προσφέρει η Marfin Egnatia Bank για να αποκτήσετε το δικό σας σπίτι. Πρόκειται για μια  ολοκληρωμένη λίστα στεγαστικών δανείων, που σας παρέχει την δυνατότητα να επιλέξετε εκείνο που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις δικές σας ανάγκες:
 αγορά έτοιμης ή υπό κατασκευή κατοικίας
 ανέγερση ή επισκευή κατοικίας
 αγορά οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση
 μεταφορά στεγαστικού δανείου από άλλη τράπεζα
 bridge financing (άμεση χρηματοδότηση αγοράς νέας κατοικίας πριν την πώληση της παλαιάς)
Τα γενικά χαρακτηριστικά του «Marfin Στέγη» είναι:
Ύψος δανείου: από 30.000 Ευρώ
Διάρκεια: έως 40 έτη
Ποσοστό χρηματοδότησης: έως το 100% της εμπορικής αξίας του χρηματοδοτούμενου ακινήτου ή του προϋπολογισμού εργασιών. Έως το 80% της εμπορικής αξίας για οικόπεδο και επισκευές.
Επιπλέον το «Marfin  Στέγη» σας προσφέρει:
 περίοδο χάριτος έως 18 μήνες
 προεγκεκριμένη πιστωτική κάρτα MARFIN Gold Visa με δωρεάν συνδρομή για όλη την διάρκεια του δανείου
 προσωπικό δάνειο έως 50.000 Ευρώ με προνομιακό επιτόκιο Ε.Κ.Τ. + 2,50% (πλέον εισφορά 0,60% του Ν.128/75)
 ασφάλεια πυρός / σεισμού ακινήτου και ασφάλειας ζωής δανειολήπτη με προνομιακούς όρους
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα στεγαστικά προγράμματα της MARFIN EGNATIA BANK, αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα στις σημερινές σας ανάγκες και τις μελλοντικές σας απαιτήσεις:
MARFIN Σταθερό Ξεκίνημα: Προνομιακό σταθερό επιτόκιο για 1, 2, 3, 5 έτη (από 3,35%) και στην συνέχεια, χαμηλό σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.
MARFIN Κυμαινόμενο: Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο (Ε.Κ.Τ. πλέον περιθωρίου από 0,75%)
MARFIN Σταθερό Fixed: Σταθερό επιτόκιο για 10, 15, 20 χρόνια (από 5,30%) και στην συνέχεια χαμηλό σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.
Προσαρμόστε το στεγαστικό δάνειο στα μέτρα σας:
 δυνατότητα επιδότησης των εξόδων  νομικού και τεχνικού ελέγχου, παράστασης δικηγόρου και εγγραφής προσημείωσης
 δυνατότητα μετατροπής του κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερό και αντίστροφα
 αύξηση / μείωση διάρκειας
 πρόωρη αποπληρωμή  χωρίς κόστος σε περίοδο κυμαινόμενου επιτοκίου
 προνομιακή τιμολόγηση  για στεγαστικά δάνεια με εξασφάλιση μετρητών


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤHΡΙΟ: «Μου ΑνHκει»
Σε τί χρησιμεύει:
 αγορά έτοιμης ή υπό κατασκευή α’ ή β΄ κατοικίας
 ανέγερση κατοικίας
 αποπεράτωση κατοικίας
 επέκταση κατοικίας
 βελτίωση κατά την αγορά κατοικίας
 αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας
 εξόφληση στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας
Γιατί αξίζει:
 δόση αντίστοιχη του ποσού του ενοικίου από 454 Ευρώ (για κεφάλαιο και τόκο, ανά 100.000 Ευρώ δανείου σε 40ετή αποπληρωμή)
 κυμαινόμενο επιτόκιο από ΕΚΤ + 0,70% (σήμερα 4,70%)
 δυνατότητα επιλογής και σταθερού επιτοκίου για μέχρι 15 χρόνια
 χωρίς ποινή προεξόφλησης κατά την περίοδο αποπληρωμής με κυμαινόμενο επιτόκιο
Ποιος το δικαιούται: Όλοι. Ανεξάρτητα αν είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και ΔΕΚΟ, πολίτες κρατών - μελών της ΕΕ, οικονομικοί μετανάστες ή ομογενείς κάτοικοι του εξωτερικού.
Ποια ποσά μπορείτε να δανειστείτε: Το δάνειο μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η έγκριση γίνεται με απλές και άμεσες διαδικασίες. Για την κάλυψη των πρώτων εξόδων μπορεί να χορηγηθεί και προσωπικό δάνειο κατοικίας με πολύ ευνοϊκούς όρους.
Πώς θα το εξοφλήσετε: Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου έως και σε 40 χρόνια, με ισόποσες δόσεις που αντιστοιχούν στο ποσό που πληρώνετε σήμερα για ενοίκιο.
Πώς εξασφαλίζεται: Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ποσοστό 120% επί του ποσού του δανείου. Αν η αξία του ακινήτου δεν επαρκεί, μπορεί να προσφερθεί σε εξασφάλιση και άλλο ακίνητο (οικία ή οικόπεδο)


ASPIS BANK:
«ΣτεγαστικO ΕπιδοτοYμενο ΔAνειο»
Η ASPIS BANK χορηγεί και επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια. Η επιδότηση του επιτοκίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ν.128/75 και παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ΥΠ.ΕΘ.Ο.
Σκοπός Δανείου: Σκοπός των δανείων αυτών είναι η αγορά, αποπεράτωση και ανέγερση πρώτης κατοικίας.
Ποσό Δανείου: Το ύψος τους αρχίζει από 6.000 Ευρώ και φτάνει  μέχρι το 75% της αξίας του προσημειούμενου περιουσιακού στοιχείου.
Διάρκεια Δανείου: Η συνολική διάρκεια αυτών των δανείων είναι 10, 15, 20 ή 25 έτη.
Επιτόκιο: Το επιτόκιο 3,45% έως 4,95% κυμαινόμενο, κυμαίνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη, το οικογενειακό εισόδημα και η αξία του δανειοδοτούμενο ακινήτου.
*Στα παραπάνω επιτόκια δεν περιλαμβάνεται η επιβάρυνση του Ν.128/75, ύψους 0,12%. 


PROBANK:
προγρAμματα στεγαστικΩν δανεIων
Τα στεγαστικά δάνεια της PROBANK προσφέρουν ποικιλία προγραμμάτων ανάλογα με την διάρκεια και την επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.
Σκοπός: Αγορά έτοιμης κατοικίας, αγορά οικοπέδου (για ανέγερση κατοικίας), ανέγερση - επέκταση - αποπεράτωση κατοικίας
Επιτόκια:
 κυμαινόμενο επιτόκιο 5,90%
 κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας + 1,1% σταθερό περιθώριο για το πρώτο έτος (μηνιαίου ή τριμηνιαίου εκτοκισμού)
 κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του επιτοκίου της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας + 1,5% σταθερό για τα δυο πρώτα έτη (μηνιαίου ή τριμηνιαίου εκτοκισμού)
 κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει επιτοκίου Euribor 1 μηνός + 2,0% περιθώριο
 κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει επιτοκίου Euribor 3 μηνών + 2,0% περιθώριο
 σταθερό επιτόκιο για το πρώτο έτος, 4,10%
 σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη, 4,60%
 σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 3 έτη, 4,60
 σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 5 έτη, 5,65%
 σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 10 έτη, 5,85%
 σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 15 έτη, 5,95%
Διάρκεια: Έως 35 χρόνια
Ύψος Δανείου: Έως το 100% της εμπορικής αξίας


FIRST BUSINESS BANK:
ΣτεγαστικO ΔAνειο ΣταθερHΣ ΔOσηΣ
Συνδυάζει την ασφάλεια της σταθερής δόσης με την ευελιξία του κυμαινόμενου επιτοκίου. Έτσι ανεξάρτητα από την πορεία των επιτοκίων, εσείς πληρώνετε σταθερή δόση για πάντα.
Επιτόκιο: Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και βασίζεται στο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), πλέον περιθωρίου που ξεκινάει από 1% (το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ ανέρχεται σήμερα στο 4%).
Δόση: Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Η μηνιαία δόση εξαρτάται από το ύψος και την διάρκεια του δανείου, καθώς και από το επιτόκιο. Η μηνιαία δόση του δανείου θα παραμένει σταθερή για πάντα, ανεξάρτητα από την πορεία των επιτοκίων. Εάν το επιτόκιο της ΕΚΤ αυξηθεί, τότε αυξάνεται η διάρκεια του δανείου όσο χρειάζεται προκειμένου να παραμείνει η δόση σταθερή. Εάν το επιτόκιο της ΕΚΤ μειωθεί, τότε αντίστοιχα μειώνεται και η διάρκεια του δανείου.
Διάρκεια: Η αρχική διάρκεια του δανείου είναι έως 25 χρόνια.

  Περιεχόμενα
EDITORIAL - Aποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά...
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ - ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ!
Αφιέρωμα : Αγορά Ακινήτων - Στεγαστική Πίστη
Αφιέρωμα: 72η ΔΕΘ - Μια ακόμη επιτυχημένη Έκθεση
Αφιέρωμα: Leasing
Αφιέρωμα:Iδιωτική Eκπαίδευση
¶ρθρο: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
¶ρθρο: CEO & CSR 2007
¶ρθρο: ΧΑΚ - Ο κλάδος των επενδυτικών εταιριών
¶ρθρο: EULER HERMES - Mε προβλήματα η αμερικανική οικονομία
¶ρθρο: Δείκτες αποδοτικότητας: Ακτινογραφία επιχείρησης & κλάδου
¶ρθρο: Τα προκλητικά discounts της Κοινής Πλατφόρμας
¶ρθρο: Μανία για τουλίπες, με αέρα Σαγκάης
¶ρθρο: ICAP - Ελαφρά ανοδική η εγχώρια αγορά ξηρών καρπών
¶ρθρο: KANTOR - Η υψηλή συγκέντρωση παραμένει κύρια τάση στην αγορά εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΒΙΒΛΙΑ
Επενδύσεις: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο: Η αγορά αλουμινίου
¶ρθρο: Ο Ρόλος της Ηγεσίας, στην Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου

 Όροι και προϋποθέσεις του site