Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2007                               Τεύχος 335

AΦIEPΩMA IΔIΩTIKH EKΠAIΔEYΣH


Iδιωτική EκπαίδευσηΘετικές προοπτικές
και στάση αναμονής
για τις εξελίξεις
σε θεσμικό επίπεδο,
σε μια αγορά
που όμως
χαρακτηρίζεται
από δυαδικότητα
και χαμηλά
περιθώρια κέρδους


Θετικές Προοπτικές
στην Ιδιωτική Εκπαίδευση


Η αγορά των ιδιωτικών οργανισμών προσφοράς υπηρεσιών εκπαίδευσης βρίσκεται συνεχώς στο φώς της δημοσιότητας τα τελευταία δύο χρόνια εν μέσω καταλήψεων των δημοσίων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συνεχών κινητοποιήσεων σαν αντίδραση στην πρόθεσης της κυβέρνησης για αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος, κάτι που αν υλοποιηθεί θα ανοίξει τον δρόμο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Από την άλλη αν επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, βλέπουμε ότι οι προοπτικές για τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών δεν ήταν ποτέ ευνοϊκότερες, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες και η συνεχής αύξηση της ζήτησης για επιπλέον και πιο εξειδικευμένη κατάρτιση ευνοούν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.Του Nίκου Σολομήτρου


Δομή της Αγοράς
Κάτω από την ομπρέλα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκεται ένα πλήθος υπό - κλάδων, όπου η ύπαρξη και μόνο ορισμένων αντανακλά τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να διακρίνουμε :
- τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης
- τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και πληροφορικής
- τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών
- τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης
- τα φροντιστήρια προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς του δημοσίου
Ορισμένες από αυτές τις υποκατηγορίες, όπως τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και τα φροντιστήρια προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς του δημοσίου, είναι αποτελέσματα της μικροδομής της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ένα σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού για πολλές χιλιάδες οικογένειες, κατευθύνεται στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης καθώς και στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και πληροφορικής. Ιδίως για τους μαθητές που βρίσκονται στις τάξεις του λυκείου, οι δαπάνες για φροντιστηριακά μαθήματα πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της προσπάθειας εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Γίνεται φανερό λοιπόν πως πρόκειται για μια αγορά με διόλου ευκαταφρόνητο μέγεθος, το οποίο μάλιστα εκτιμάται πως είναι πολύ μεγαλύτερο και ίσως πολλαπλάσιο από εκείνο που καταγράφεται επίσημα.
Ας ρίξουμε μια ματιά στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην αγορά τριτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με μελέτη της ICAP, ο αριθμός των φοιτητών στις ιδιωτικές τριτοβάθμιες σχολές υπολογίζεται σε 18.000 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005. Από αυτό τον αριθμό, το 75% αφορά προπτυχιακούς φοιτητές και το 25% μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο αριθμός των ιδρυμάτων και οργανισμών που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία το 2004 - 2005 υπολογιζόταν σε 45. Τα περισσότερα εξ αυτών βρίσκονται στην Αθήνα, υπάρχουν όμως περιπτώσεις ανάλογων ιδρυμάτων, αρκετά εκ των οποίων παραρτήματα αυτών που βρίσκονται στην Αθήνα, που βρίσκονται στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και η Λάρισα. Σε μεγάλους αστικούς πυρήνες που ταυτόχρονα αποτελούν και περιφερειακά κέντρα, όπου η ζήτηση για ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες δικαιολογεί την εγκατάστασή τους εκεί. Οι συνολικές δαπάνες για την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ) υπολογίζονται σε 174,3 εκατ. Ευρώ το 2004. Ηγετική θέση στην συγκεκριμένη υπό – αγορά κατέχει το Deree College με μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 28%, με το μερίδιο αγοράς να μετράται σε όρους μεριδίου στις συνολικές δαπάνες για δίδακτρα. Ιδιαίτερα υψηλά μερίδια αγοράς διαθέτουν και ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΑΚΤΟ με μερίδιο της τάξης του 10,0% - 10,5% και τον New York College με μερίδιο που ανέρχεται στο 7,5% - 8,0%.
Από την έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών για τα έτη 2004 - 2005 από την ΕΣΥΕ, όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπαίδευση και την ιδιωτική εκπαίδευση, προκύπτουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Οι βαθμίδες εκπαίδευσης όπου η ιδιωτική εκπαίδευση κατέχει ιδιαίτερα σημαντικά μερίδια είναι η προσχολική εκπαίδευση και η ανώτερη εκπαίδευση. Στην προσχολική εκπαίδευση το μερίδιο των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανέρχεται στο 15,2%, ενώ στην ανώτερη εκπαίδευση αυτό ανέρχεται στο 42,9%. Το υψηλότερο μερίδιο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην προσχολική εκπαίδευση δικαιολογείται εν μέρει και από το γεγονός ότι τα δίδακτρα είναι χαμηλότερα σε αυτή την βαθμίδα εκπαίδευσης και έτσι μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού έχει την οικονομική άνεση που επιτρέπει στα παιδιά του να φοιτήσουν σε ένα τέτοιο ίδρυμα. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι παρατηρείται περαιτέρω μείωση των μεριδίων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, όπου τα δίδακτρα αυξάνονται ακόμη περισσότερο, με το αντίστοιχο μερίδιο να αυξάνεται πάλι στο Λύκειο. Εκεί, η σπουδαιότητα της σωστής προετοιμασίας των μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις και ο απώτερος σκοπός της εισόδου στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση οδηγεί πολλούς γονείς στην επιλογή ιδιωτικών σχολείων. Ενδεχομένως, το ποσοστό αυτό να ήταν ακόμη υψηλότερο εάν δεν υπήρχαν και τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, όπου αρκετοί μαθητές συμπληρώνουν την προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία. Τέλος, μεγάλος αριθμός λόγων, όπως η μη εισαγωγή στην επιθυμητή σχολή ή η μη επιθυμία μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας των μαθητών οδηγεί πολλούς στην λύση της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην ανώτερη βαθμίδα.
Η βαθμίδα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση με 34,9% του συνόλου και ακολουθεί η προσχολική εκπαίδευση με 23,1% του συνόλου. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση συγκεντρώνει το 13,7% του συνόλου, ποσοστό που εξηγείται και από το μικρότερο ποσοστό των σπουδαστών που συνεχίζουν την φοίτηση σε αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα.
Μελέτη του ΙΟΒΕ το 1997 υπολόγιζε το ποσοστό των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων στην στοιχειώδη εκπαίδευση ως το 6,2% του συνόλου, έναντι 5,6% το 1986, ενώ το 2005 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 7,8%. Στην μέση ιδιωτική εκπαίδευση το ποσοστό αυτό ήταν 4,7% το 1997 έναντι 4,3% το 1986, με το αντίστοιχο ποσοστό το 2005 να ανέρχεται στο 4,5% για την γυμνασιακή εκπαίδευση και στο 8,8% για την λυκειακή εκπαίδευση. Με στατιστική επεξεργασία και πρόχειρους υπολογισμούς των στοιχείων των πινάκων της ΕΣΥΕ, βρίσκουμε ότι προσεγγιστικά το συνδυασμένο μερίδιο της μέσης εκπαίδευσης φτάνει το 7%, μια αξιοσημείωτη άνοδος από το αντίστοιχο νούμερο του 1997. Βέβαια, σαν γενικό συμπέρασμα πρέπει να πούμε ότι η αύξηση των διδάκτρων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, περιόρισε την αύξηση των ποσοστών φοίτησης στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα που θα δικαιολογούσε η αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό, αν και αναμενόμενο συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα της ΕΣΥΕ είναι ότι το 97,7% των σπουδαστών σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας προέρχεται από το μη φτωχό τμήμα του πληθυσμού, με το 2,3% να προέρχεται από τα φτωχά στρώματα του πληθυσμού (σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΑΣΑ η γραμμή φτώχειας ορίζεται στα νοικοκυριά που το εισόδημά τους ανέρχεται στο 60% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας).
Σαν συνολικό συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε ότι  η αγορά χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση και δυαδικότητα, καθώς σε σύνολο περισσοτέρων από 266 επιχειρήσεων (μόνο αυτές που δημοσίευσαν αποτελέσματα), η κερδοφορία των πέντε μεγαλυτέρων εκπαιδευτηρίων της χώρας (Γείτονας, Μωραΐτης, Δούκας, ECDL Hellas, Ελληνογερμανική Αγωγή) ανήλθε στο 19,1% του συνόλου και ο κύκλος εργασιών τους αντιστοιχεί στο 17,3% των αθροισμένων κλαδικών πωλήσεων. Τα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε κάθε υποκατηγορία του κλάδου, επιτυγχάνουν κρίσιμη μάζα, αναγνωρισιμότητα του σήματός τους και οικονομίες κλίμακας, αντίθετα με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που αφθονούν στον κλάδο και οι οποίες ανακυκλώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις, να προσελκύσουν περισσότερη πελατεία και να διατηρηθούν. 


Ανάλυση  των αποτελεσμάτων του κλάδου
Το 2005 η μέση μεταβολή των πωλήσεων του κλάδου παρέμεινε σε αρνητικό πρόσημο αν και περιορίστηκε το μέγεθος της μείωσης, μείωση 1,9% έναντι μειώσεως 2,4% το 2004. Η μέση μεταβολή των κερδών ήταν και αυτή αρνητική αν και εδώ η έκταση της μειώσεως περιορίστηκε ελαφρώς, διαμορφούμενη σε 7,7% έναντι μείωσης 8,5% το 2004. Από τις 266 εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο και δημοσίευσαν αποτελέσματα για την χρήση του 2005, οι 170 ήταν κερδοφόρες, με τις 62 να παρουσίασαν βελτίωση αποτελεσμάτων έναντι της προηγούμενης χρήσεως και μάλιστα 39 από αυτές πέρασαν σε θετικό πρόσημο έναντι ζημιογόνου χρήσεως το 2004. Ρίχνοντας μια ματιά στις ζημιογόνες επιχειρήσεις του χώρου, οι 23 εξ αυτών επέδειξαν επιδείνωση των αποτελεσμάτων τους, 32 παρουσίασαν μείωση ζημιών, ενώ 36 πέρασαν σε ζημιογόνο χρήση έναντι θετικού πρόσημου που είχαν το 2004.
Σε απόλυτα μεγέθη, οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν σε 357,28 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 1,8% σε σχέση με το 2004 ή κατά 6,48 εκατ. Ευρώ. Σε επίπεδο μικτής κερδοφορίας παρατηρήθηκε βελτίωση της τάξης του 5,6%, ενώ πολύ εντυπωσιακή ήταν η βελτίωση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας όπου η άνοδος έφτασε το 32,4%.
Σύμφωνα με μελέτη της Hellastat το μικτό περιθώριο κερδοφορίας του κλάδου αυξήθηκε σε 36% έναντι 34,4% που ήταν το 2004, ενώ αντίρροπη ήταν η κίνηση του καθαρού περιθωρίου κερδοφορίας, το οποίο περιορίστηκε στο 2,2%. Η σύγκριση με τους συνδυασμένους αριθμοδείκτες του κλάδου των υπηρεσιών δείχνει ότι σε επίπεδο μικτού περιθωρίου υπερέχει ο κλάδος των υπηρεσιών εκπαίδευσης, με τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη να είναι 31,2%, κάτι που σημαίνει ότι οι εταιρίες του κλάδου εκπαίδευσης κατόρθωσαν να ελέγξουν αποτελεσματικότερα το κόστος πωληθέντων, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων (χρηματοοικονομικά έξοδα, έξοδα διοικήσεως και διαθέσεως). Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από το γεγονός ότι σε επίπεδο καθαρού περιθωρίου, ο αντίστοιχος αριθμοδείκτης συνολικά για τις υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 2,7% έχοντας μάλιστα βελτιωθεί από  2,3% το 2004. Τέλος, η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) του κλάδου ήταν 5,4% βελτιωμένη έναντι του 4,8% που ήταν το αντίστοιχο μέγεθος το 2004.
Τα έξοδα διοίκησης προς πωλήσεις αυξήθηκαν στο 20,2% από 19,2% το 2004, ενώ τα έξοδα διάθεσης προς πωλήσεις ανήλθαν στο 12,2% έναντι 9,2% το 2004. Η πορεία και των δυο αυτών αριθμοδεικτών εξηγεί και την υποχώρηση του καθαρού περιθωρίου, καθώς και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δείκτης υπολείπεται εκείνου για το σύνολο του κλάδου των υπηρεσιών.
Η γενική ρευστότητα του κλάδου ανήλθε σε 1,25 βελτιωμένη από 1,18 που ήταν το 2004, ενώ βελτίωση παρουσίασε και ο δείκτης της άμεσης ρευστότητας που διαμορφώθηκε στο 1,21 από 1,17 το 2004. Η βελτίωση αυτή στους δείκτες ρευστότητας οφείλεται στην μείωση των συνολικών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου κατά 3,3%, καθώς και στην αύξηση των συνολικών απαιτήσεων του κλάδου κατά 3,4% έναντι το 2004, με το ύψος αυτών να φτάνει τα 118,22 εκατ. Ευρώ. Επιπλέον, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίστηκαν μειωμένες κατά 5,3%, ενώ και ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός περιορίστηκε στο 16,6% των πωλήσεων έναντι 21,4% το 2004 αν και σε απόλυτα μεγέθη αυξήθηκε κατά 11,3%. 
Όσον αφορά στον δανεισμό του κλάδου, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός διαμορφώθηκε σε 45,4 εκατ. Ευρώ, μειωμένος κατά 7,6% σε συγκρινόμενος με το 2004, ενώ οι βραχυπρόθεσμες τοκοφόρες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 55,22 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 13,3% έναντι του 2004. 
Τέλος, οι ημέρες πίστωσης από προμηθευτές αυξήθηκαν στις 128 ημέρες από 124 το 2004, όπως και οι ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων, από 59 ημέρες σε 63 ημέρες το 2005. Λόγω και της ταχύτατης ανακύκλωσης των μικρού μεγέθους αποθεμάτων των εταιριών του χώρου η οποία διατηρήθηκε σταθερή στις 10 ημέρες. Σαν αποτέλεσμα, ο εμπορικός κύκλος του κλάδου διαμορφώθηκε στις -54 ημέρες από -55 ημέρες το 2004, μέγεθος σαφώς καλύτερο από τον αντίστοιχο δείκτη για  το σύνολο του κλάδου των υπηρεσιών, όπου αυτός  ήταν 36 ημέρες.


Προοπτικές του κλάδου
Κάθε υποκλάδος αντιμετωπίζει μια διαφορετική κατάσταση, η οποία είναι ευθέως ανάλογη της μικροδομής αυτού του κλάδου. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, δύσκολα θα υποφέρουν από σημαντική μείωση του αριθμού των σπουδαστών τους, όσο υπάρχουν κάποιας μορφής εξετάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης βαρύτητας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την συνέχιση αυτής της τάσης είναι η καταγραφή τους ως απαραίτητου συστατικού για την επιτυχία στην συνείδηση του κόσμου, φυσικά σε συνδυασμό με την μη θεαματική επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους τους και την διατήρηση ενός καλού track record που ισοδυναμεί με το χτίσιμο μιας καλής εταιρικής εικόνας.
Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους καθώς η ζήτηση για εκμάθηση όλων και περισσότερων ξένων γλωσσών σαν απαραίτητου συστατικού των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για τους συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας, αποτελεί έναν θετικό καταλύτη για τον συγκεκριμένο υποκλάδο. Η συνεχιζόμενη αυτή αύξηση πιστοποιείται και από την αύξηση των συμμετεχόντων στις εξετάσεις για τα διάφορα διπλώματα ξένων γλωσσών. Μάλιστα αναμένεται να δημιουργηθούν και αγορές για ξένες γλώσσες πέραν των συνηθισμένων, λόγω της αυξανόμενης συμμετοχής συγκεκριμένων χωρών στο διεθνές εμπόριο, αλλά και λόγω της οικονομικής ανάπτυξής τους και συνεπώς της αυξανόμενης βαρύτητάς τους στην διεθνή οικονομική σκηνή (π.χ., Κινέζικα και Ισπανικά). Παρόμοιες είναι οι συνθήκες και στην αγορά εργαστηρίων πληροφορικής, όπου η έκρηξη πιστοποιήσεων πληροφορικής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και η απαίτησή τους για τους διαγωνισμούς του δημοσίου αλλά και από την αγορά εργασίας για τον ιδιωτικό τομέα, έχουν εκτοξεύσει την ζήτηση, αλλά και την προσφορά των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε δυσθεώρητα ύψη.
Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης ευνοούνται από έναν αριθμό παραμέτρων που καθορίζουν το περιβάλλον του κλάδου. Η μείωση του αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πιθανότατα θα έχει θετική επίδραση στον όγκο του μαθητικού δυναμικού τους, καθώς οι οικογένειες θα επιδιώκουν την δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για τις πανελλήνιες εξετάσεις, χωρίς και το άγχος των καταλήψεων που κατά καιρούς ταλανίζουν την δημόσια εκπαίδευση. Η αύξηση της ζήτησης για τις παιδαγωγικές σχολές θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των δασκάλων, καθηγητών, νηπιαγωγών και σαν συνέπεια η υπερβάλλουσα προσφορά διδακτικού προσωπικού ίσως μειώσει την διαπραγματευτική τους δύναμη και άρα τις αποδοχές τους, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του κόστους για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Ένα θετικό στοιχείο είναι η ευελιξία που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις του κλάδου και η γρήγορη προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, όπως αποδεικνύεται, π.χ., από την αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτηρίων που προσφέρουν προγράμματα international baccalaureate, κ.λπ. Ένας κίνδυνος για τις επιχειρήσεις αυτού του υποκλάδου είναι η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας και η μη δυνατότητα της πλειονότητας των μεταναστών που θα «σηκώσουν» το μεγαλύτερο μέρος της πληθυσμιακής αύξησης να φοιτήσουν σε αυτά τα εκπαιδευτήρια. Ο συγκεκριμένος υποκλάδος χαρακτηρίζεται από δυαδικότητα καθώς δίπλα στις μεγάλες και καθιερωμένες επιχειρήσεις υπάρχει πλήθος μικρότερων που αγωνίζεται να επιβιώσει και λόγω των μεγάλων επενδύσεων που απαιτούνται δεν είναι σε θέση να αποκτήσει το μέγεθος που απαιτείται ώστε  να επιτύχει οικονομίες κλίμακας και να λειτουργήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Σαν αποτέλεσμα αρκετοί από τους μικρότερους παίκτες του χώρου αναγκάζονται να σταματήσουν την λειτουργία τους.
Τέλος, το κομμάτι της αγοράς ιδιωτικής εκπαίδευσης που αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται επίσης από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και δυαδικότητα σε κάποιο βαθμό. Δίπλα στις μεγάλες εταιρίες του χώρου υπάρχουν πλήθος μικρότερων, οι οποίες συνεργάζονται κυρίως με ξένα πανεπιστήμια. Η φύση του χώρου είναι έτσι, ώστε  χρειάζονται επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή και έτσι απαιτείται οι εταιρίες να εξασφαλίζουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο πωλήσεων ώστε α πραγματοποιούν έστω break - even. Οι προοπτικές του συγκεκριμένου υποκλάδου είναι βέβαια ευοίωνες για έναν αριθμό λόγων:
- οι αυξανόμενες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας ενισχύει την ζήτηση τόσο για προπτυχιακά όσο και για μεταπτυχιακά προγράμματα.
- ένας σημαντικός καταλύτης για την αύξηση της ζήτησης των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι η δυνατότητα που δίνεται από το νόμο στις επιχειρήσεις να μην καταβάλουν την επιδότηση υπέρ της εργατικής εστίας εάν την διαθέσουν για εκπαίδευση του εργατικού τους δυναμικού. Την δυνατότητα αυτή πολλές επιχειρήσεις την εκμεταλλεύονται στο έπακρο, καθώς βελτιώνει το γνωστικό υπόβαθρο των απασχολούμενων σε αυτές, κάτι που φυσικά με την σειρά του λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στον κύκλο εργασιών των εταιριών του κλάδου εκπαίδευσης.
- η σταδιακή μείωση του αριθμού των εισακτέων στην δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση μεγεθύνει την δυνητική αγορά για τις επιχειρήσεις του κλάδου.
- το αυξημένο κόστος πραγματοποίησης σπουδών σε κάποια χώρα του εξωτερικού λειτουργεί σαν κίνητρο ώστε ορισμένοι να επιλέγουν τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, που εξάλλου παρέχουν πτυχία με την επωνυμία ξένων πανεπιστημίων.
- η αποτυχία αρκετών υποψηφίων να εισαχθούν στην σχολή προτίμησής τους οδηγεί να επιλέξουν την λύση των ιδιωτικών κολεγίων.
- οι επιχειρήσεις του κλάδου επιδεικνύουν μεγάλη ευελιξία και συχνά διατηρούν στενούς δεσμούς με την αγορά, με αποτέλεσμα να μπορούν να προσφέρουν προγράμματα που βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις τάσεις που παρατηρούνται, ανανεώνοντας και μεταλλάσσοντας κατάλληλα το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους.


Οι επιχειρήσεις του χώρου αντιμετωπίζουν έναν αριθμό προκλήσεων. Η μεγαλύτερη από αυτές είναι η πορεία της δικαστικής διαμάχης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά την υποχρεωτική αναγνώριση ως πανεπιστημιακών των πτυχίων που παρέχουν τα κέντρα ελευθέρων σπουδών σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Ακόμη, η αναθεώρηση ή μη του περίφημου άρθρου 16 του Συντάγματος που θα επιτρέψει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων είναι μια εξέλιξη που αν τελικά υλοποιηθεί θα μεταβάλει ουσιαστικά το τοπίο στον κλάδο, καθώς θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών και από τα δημόσια πανεπιστήμια στα νεοϊδρυθέντα ιδιωτικά. Εκτροπή φοιτητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αναμένεται να πραγματοποιηθεί και από τα κέντρα ελευθέρων σπουδών, κάτι που μάλλον θα περιοριστεί όμως αν αναγνωρισθούν τα πτυχία τους ως πανεπιστημιακά.
Τέλος, άλλη μια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος είναι ο περιορισμός της «αιμορραγίας» φοιτητών στις χώρες του εξωτερικού με την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ροή φοιτητών στις χώρες του εξωτερικού αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά αν τελικά συντελεστεί η αναγνώριση των πτυχίων των κέντρων ελευθέρων σπουδών.


NEW YORK COLLEGE
Με το κύρος διεθνών καθηγητών παγκοσμίου φήμης και με τη συνεργασία διακεκριμένων πανεπιστημίων


Το New York College (NYC), αποτελεί έναν όμιλο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ο οποίος, μέσω των ακαδημαϊκών συνεργασιών του με αναγνωρισμένα Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, προσφέρει υψηλής ποιότητας πολυπολιτισμική εκπαίδευση. To NYC, από το 1989 όταν ιδρύθηκε στην Αθήνα και αργότερα στην Θεσσαλονίκη, προσφέρει με συνέπεια και ευθύνη, πρωτοποριακές εκπαιδευτικές ευκαιρίες και επαγγελματικές εξειδικεύσεις, που οδηγούν σε dual degree, εξασφαλίζοντας αναγνώριση σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 36/05.
Σήμερα ο όμιλος New York College αποτελείται από τα ιδιωτικά αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, University of New York in Prague (1998), University of New York in Tirana (2002), και University of New York in Belgrade (2006).


Σε συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, State University of New York/Empire State College, και με άλλα Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα πανεπιστήμια, προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε: Business, Πληροφορική, Ψυχολογία, Επικοινωνία, Αγγλική Φιλολογία, Τουρισμό, Ναυτιλιακά, και Κινηματογράφο.


Συνδυάζοντας την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τα πρότυπα του αμερικάνικου και ευρωπαϊκού συστήματος εκπαίδευσης, το NYC προετοιμάζει τους αυριανούς επιστήμονες και τα στελέχη επιχειρήσεων, να αποκτήσουν μια διεθνή εμπειρία και να προσαρμοστούν σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αποδεικνύει και η καριέρα των αποφοίτων μας.

  Περιεχόμενα
EDITORIAL - Aποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά...
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ - ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ!
Αφιέρωμα : Αγορά Ακινήτων - Στεγαστική Πίστη
Αφιέρωμα: 72η ΔΕΘ - Μια ακόμη επιτυχημένη Έκθεση
Αφιέρωμα: Leasing
Αφιέρωμα:Iδιωτική Eκπαίδευση
Άρθρο: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Άρθρο: CEO & CSR 2007
Άρθρο: ΧΑΚ - Ο κλάδος των επενδυτικών εταιριών
Άρθρο: EULER HERMES - Mε προβλήματα η αμερικανική οικονομία
Άρθρο: Δείκτες αποδοτικότητας: Ακτινογραφία επιχείρησης & κλάδου
Άρθρο: Τα προκλητικά discounts της Κοινής Πλατφόρμας
Άρθρο: Μανία για τουλίπες, με αέρα Σαγκάης
Άρθρο: ICAP - Ελαφρά ανοδική η εγχώρια αγορά ξηρών καρπών
Άρθρο: KANTOR - Η υψηλή συγκέντρωση παραμένει κύρια τάση στην αγορά εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΒΙΒΛΙΑ
Επενδύσεις: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρο: Η αγορά αλουμινίου
Άρθρο: Ο Ρόλος της Ηγεσίας, στην Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου

 Όροι και προϋποθέσεις του site