Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2007                               Τεύχος 335

AΡΘΡΟ


ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ


Οι περιπτώσεις των εταιριών Lavipharm, Προοδευτική, Περσέας και Plias


Του Στέφανου Κοτζαμάνη


Προοδευτική: Μπορεί βέβαια τα προβλήματα να μην ξεπεράστηκαν, αλλά τουλάχιστον η τρέχουσα κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Τα ζημιογόνα έργα που σταμάτησαν, έδωσαν την ευκαιρία στην εισηγμένη να επιστρέψει στην κερδοφορία. Και μπορεί τα αποτελέσματα εξαμήνου να μην είναι σε καμιά περίπτωση εντυπωσιακά (ιδίως όταν συγκρίνονται με μια τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης στα 20 εκατ. ευρώ), ωστόσο διευκολύνουν τη διοίκηση να διαπραγματευθεί με καλύτερους όρους την προσέλκυση στρατηγικών συνεταίρων, αλλά και την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων από προμηθευτές. Αν υπάρξει επιτυχία στις διαπραγματεύσεις αυτές, τότε θα μιλάμε για μια «άλλη Προοδευτική» μεγαλύτερη σε μέγεθος, με πολλαπλάσιο αριθμό μετοχών και με πολύ διαφορετική σύνθεση.
Το μεγαλύτερο ωστόσο πρόβλημα της εισηγμένης εταιρίας είναι το χαμηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που έχει υπογράψει και αυτό με τη σειρά του οφείλεται στο ότι χάθηκαν όλα τα μεγάλα έργα. Αλήθεια είναι ότι η διοίκηση της Προοδευτικής έχει αντιδράσει με διάφορους τρόπους (καταφεύγοντας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση) με απώτερο στόχο, όχι βέβαια την επανάληψη των διαγωνισμών, αλλά τη λήψη κάποιων εργολαβιών από τις κοινοπραξίες που τα ανέλαβαν.


Plias: Σημαντικές αποφάσεις εντός των αμέσως επόμενων μηνών πρόκειται να λάβει η διοίκηση της Plias, με απώτερο στόχο να επιστρέψει στην κερδοφορία και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα τόσο της ίδιας, όσο και των θυγατρικών της  εταιριών. Για το λόγο αυτό μάλιστα εξετάζονται διάφορα εναλλακτικά σενάρια δράσης, προκειμένου να προκύψει η αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση, ενώ οι τελικές προτάσεις της διοίκησης της Plias θα τεθούν προς ψήφιση σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, η οποία προγραμματίζεται να γίνει μέσα στο 2007.
Εδώ και αρκετά χρόνια, η Plias υλοποιεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που είχε ως αποτέλεσμα πέρσι να σημειώσει θετικό EBITDA. Με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης πέρσι διέκοψε τη λειτουργία της η θυγατρική της Ουγγαρίας (βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της εκκαθάρισης), ενώ φέτος πουλήθηκε προς 5,7 εκατ. ευρώ (λογιστικά κέρδη 1,2 εκατ.) η θυγατρική Καρέλικα, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια ακινήτου.
Επί του παρόντος, ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας της Plias είναι ικανοποιητικός (ανώτερος της μονάδας) ωστόσο αυτό έχει επιτευχθεί μέσα από τη σύναψη πολύ υψηλών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ενδεικτικό είναι ότι στον ισολογισμό της 30ης-6-2007 από το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ύψους 65,7 εκατ. ευρώ, μόλις το 1,15 καλύπτεται από ίδια κεφάλαια, όταν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 47,2 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες σε 18,5 εκατ. ευρώ. Λύση θα πρέπει να δοθεί στα χαμηλά κεφάλαια που διαθέτει η θυγατρική Plias Εμπορική (εμπίπτει στα άρθρα 47 και 48 του Ν. 2190/20), η οποία μάλιστα έχει προσφύγει δικαστικά εναντίον της Εφορίας, λόγω πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων ύψους 1,9 εκατ. που της έχουν επιβληθεί. Η διοίκηση της εισηγμένης αισιοδοξεί για την έκβαση της υπόθεσης. Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η Plias αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 13,3 στα 15,9 εκατ. και περιόρισε τις ζημιές της στο 1,39 εκατ. ευρώ.


Περσέας: Η ολοκλήρωση της δρμολογούμενου deal, θα φέρει στην εισηγμένη εταιρία δύο βασικούς μετόχους (Ιχθυοτροφεία Σελόντα και Όμιλο Κυριακού που θα συνδικοικούν) και φυσικά τους μικρομετόχους στους οποίους θα απευθυνθεί δημόσια πρόταση. Θα απαιτηθούν κάποιοι μήνες μέχρι να γίνει η δημόσια πρόταση και η τιμή της θα είναι ο μέσος όρος του προηγηθέντος εξαμήνου. Από λειτουργικής πλευράς τώρα, το deal εξασφαλίζει στην εταιρία υψηλό όγκο εργασιών για την επόμενη πενταετία, εξασφαλίζοντας και την βιωσιμότητά της. Το μειονέκτημα για τους μικροεπενδυτές είναι ότι ο βασικότερος μέτοχος (Ιχθυοτροφεία Σελόντα) θα αγοράσει μόλις προς 70 λεπτά τη μετοχή, ενώ το πλεονέκτημα είναι για τους επόμενους μήνες θα υπάρχει το στήριγμα της μετοχής στο εκάστοτε διαμορφούμενο τίμημα της δημόσιας πρότασης.


Lavipharm: Η υλοποιούμενη αύξηση κεφαλαίου έδωσε τη δυνατότητα στον εισηγμένο όμιλο να αποπληρώσει το μονοετές ομολογιακό δάνειο των 32 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε συναφθεί πέρσι με δυσμενέστατους όρους σε ό,τι αφορά στο επιτόκιο, αλλά και άλλα σημεία του. Ωστόσο, ακόμη και μετά την εξόφληση του ομολογιακού δανείου, οι δανειακές υποχρεώσεις της Lavipharm και οι σχετικοί θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα (δάνεια ύψος 40 εκατ. ευρώ έχουν συναφθεί με μεγαλύτερου ύψους εγγυήσεις από τον βασικό μέτοχο της εταιρίας κ. Αθ. Λαβίδα). Το ευχάριστο βέβαιο είναι ότι από το 2008 και μετά, θα αρχίσουν να λαμβάνουν «σάρκα και οστά» τα οφέλη από το λανσάρισμα του φαρμάκου της φενταλίνης, για το ύψος των οποίων έχουν εκφραστεί υψηλές προσδοκίες. Από την άλλη πλευρά βέβαια, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η εισηγμένη θα διαπραγματεύεται με μια κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ.

  Περιεχόμενα
EDITORIAL - Aποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά...
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ - ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ!
Αφιέρωμα : Αγορά Ακινήτων - Στεγαστική Πίστη
Αφιέρωμα: 72η ΔΕΘ - Μια ακόμη επιτυχημένη Έκθεση
Αφιέρωμα: Leasing
Αφιέρωμα:Iδιωτική Eκπαίδευση
Άρθρο: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Άρθρο: CEO & CSR 2007
Άρθρο: ΧΑΚ - Ο κλάδος των επενδυτικών εταιριών
Άρθρο: EULER HERMES - Mε προβλήματα η αμερικανική οικονομία
Άρθρο: Δείκτες αποδοτικότητας: Ακτινογραφία επιχείρησης & κλάδου
Άρθρο: Τα προκλητικά discounts της Κοινής Πλατφόρμας
Άρθρο: Μανία για τουλίπες, με αέρα Σαγκάης
Άρθρο: ICAP - Ελαφρά ανοδική η εγχώρια αγορά ξηρών καρπών
Άρθρο: KANTOR - Η υψηλή συγκέντρωση παραμένει κύρια τάση στην αγορά εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΒΙΒΛΙΑ
Επενδύσεις: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρο: Η αγορά αλουμινίου
Άρθρο: Ο Ρόλος της Ηγεσίας, στην Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου

 Όροι και προϋποθέσεις του site