Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2007                               Τεύχος 335

AΡΘΡΟ


ICAP:
Ελαφρά ανοδική η εγχώρια αγορά ξηρών καρπών


Ο κλάδος των ξηρών καρπών στη χώρα μας παρουσιάζει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης της συγκεκριμένης αγοράς παρουσιάζονται στην πέμπτη έκδοση της κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP.
Ο κλάδος των ξηρών καρπών αποτελείται από δύο ευρύτερους τομείς: ο πρώτος αφορά στην πρωτογενή παραγωγή με την οποία ασχολούνται αγροτικές μονάδες και συνεταιρισμοί και ο δεύτερος τομέας περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταποίηση και επεξεργασία, οι οποίες προμηθεύονται τους ξηρούς καρπούς από την εγχώρια πρωτογενή παραγωγή ή/και από το εξωτερικό, ανάλογα με το είδος του καρπού, τη χρονιά (σοδειά) και την τιμή του εκάστοτε προϊόντος, όπως αυτή διαμορφώνεται στη διεθνή αγορά ξηρών καρπών.
Στον κλάδο των ξηρών καρπών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων (200 περίπου), η πλειοψηφία των οποίων πέρα από τη διανομή ασχολείται και με την επεξεργασία των εξεταζόμενων προϊόντων (αποφλοίωση,  πλύσιμο, λεύκανση, ψήσιμο, κ.λπ.). Το μεγαλύτερο μέρος της εισαγωγής και επεξεργασίας ξηρών καρπών καλύπτεται από ένα σχετικά μικρό αριθμό εταιριών μεγάλου μεγέθους.Σημαντική εποχικότητα


Κυριότερο χαρακτηριστικό της ζήτησης για ξηρούς καρπούς είναι η εποχικότητα. Έχει παρατηρηθεί ότι η κατανάλωση αυξάνεται ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο (και λόγω των εορτών), ενώ περιορίζεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεδομένου ότι, οι ξηροί καρποί δεν αποτελούν βασικό είδος διατροφής, η κατανάλωσή τους εμφανίζει σχετικά υψηλή ελαστικότητα ως προς την τιμή, σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.
 Η ζήτηση των ξηρών καρπών επηρεάζεται και από την κατανάλωση άλλων ειδών διατροφής. Συγκεκριμένα, οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες που ασχολούνται με την παραγωγή παγωτού, κρουασάν,  σοκολάτας, δημητριακών, κ.λπ., είναι από τους κυριότερους πελάτες του κλάδου. Σημαντικός επίσης παράγοντας ζήτησης είναι οι διατροφικές συνήθειες και οι σχετικές τάσεις που επικρατούν κατά καιρούς («υγιεινή διατροφή», λιγότερες θερμίδες, κ.λπ.). 


Η εγχώρια κατανάλωση ξηρών καρπών ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1994-2006, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,6%. Το 2006 η κατανάλωση σημείωσε αύξηση 1,6% σε σχέση με το 2005.


Η αμυγδαλόψιχα κάλυψε το 20% της συνολικής κατανάλωσης ξηρών καρπών στη χώρα μας το 2006 και ακολούθησαν τα αράπικα φιστίκια με 15,4%. Τα φιστίκια Αιγίνης (και «τύπου Αιγίνης») συμμετείχαν με 12,3% στην κατανάλωση για το ίδιο έτος, ενώ τη μεγαλύτερη συμμετοχή (35,4%) συγκέντρωσε η κατηγορία των λοιπών ξηρών καρπών (cashews, στραγάλια, «tiger», κ.λπ.). Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων του κλάδου, η συμμετοχή των λοιπών ξηρών καρπών στο σύνολο της κατανάλωσης παρουσιάζει  αύξηση τα τελευταία χρόνια, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη.


Όσον αφορά στην εξέλιξη της εγχώριας αγοράς, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σταθεροποιητικές τάσεις έως οριακή αύξηση (της τάξης του 1% ετησίως) κατά τη διετία 2007-2008 (σε ποσότητα).


Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός 26 επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2004 και 2005. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο του ενεργητικού των εισαγωγικών επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε κατά 7,8% το 2005 σε σχέση με το 2004, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε αύξηση μόλις 0,2% την ίδια περίοδο.


Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν κατά 19,8% το 2005 σε σχέση με το 2004. Αντίστοιχα, αυξήθηκε το μικτό και λειτουργικό περιθώριο, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου) των εταιριών του δείγματος μειώθηκε κατά 37,2% λόγω των υψηλών μη λειτουργικών εξόδων. Τόσο η γενική όσο και η άμεση ρευστότητα παρουσίασαν μικρή βελτίωση το 2005. Ο δείκτης αποδοτικότητας του ιδίου κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 6,92% το 2005 από 11,4% το 2004. O δείκτης δανειακής επιβάρυνσης επιδεινώθηκε το 2005 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ βελτίωση παρουσίασε η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων.

  Περιεχόμενα
EDITORIAL - Aποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά...
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ - ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ!
Αφιέρωμα : Αγορά Ακινήτων - Στεγαστική Πίστη
Αφιέρωμα: 72η ΔΕΘ - Μια ακόμη επιτυχημένη Έκθεση
Αφιέρωμα: Leasing
Αφιέρωμα:Iδιωτική Eκπαίδευση
Άρθρο: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Άρθρο: CEO & CSR 2007
Άρθρο: ΧΑΚ - Ο κλάδος των επενδυτικών εταιριών
Άρθρο: EULER HERMES - Mε προβλήματα η αμερικανική οικονομία
Άρθρο: Δείκτες αποδοτικότητας: Ακτινογραφία επιχείρησης & κλάδου
Άρθρο: Τα προκλητικά discounts της Κοινής Πλατφόρμας
Άρθρο: Μανία για τουλίπες, με αέρα Σαγκάης
Άρθρο: ICAP - Ελαφρά ανοδική η εγχώρια αγορά ξηρών καρπών
Άρθρο: KANTOR - Η υψηλή συγκέντρωση παραμένει κύρια τάση στην αγορά εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΒΙΒΛΙΑ
Επενδύσεις: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρο: Η αγορά αλουμινίου
Άρθρο: Ο Ρόλος της Ηγεσίας, στην Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου

 Όροι και προϋποθέσεις του site