Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2007                               Τεύχος 335

AΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΟR:
Η υψηλή συγκέντρωση παραμένει κύρια τάση στην αγορά εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών


Ο κλάδος χρηματοοικονομικών συμβουλών παρουσίασε τη σημαντικότερη δυναμική το 2006


Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος το 2006 οδήγησε σε ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση του μεγέθους των εταιριών παροχής εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (χρηματιστηριακές, εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, σύμβουλοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών). Ωστόσο, ο αριθμός, των εταιριών συρρικνώθηκε, ενδεικτικό της έντονης τάσης συγκέντρωσης που πρόκειται να επικρατήσει στην αγορά, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της KANTOR.
Η ετήσια ανάλυση της αγοράς Εξωτραπεζικών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιείται για όγδοη χρονιά, διαπιστώνει πως στον κλάδο των χρηματιστηριακών εταιριών η επιρροή των τραπεζών παραμένει ισχυρή με τις 11 θυγατρικές τους, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% της αγοράς, να πραγματοποιούν το 65% της συνολικής αξίας συναλλαγών το 2006. Παράλληλα, η κερδοφορία των 10 μεγαλύτερων ΑΧΕ διπλασιάστηκε, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των συναλλαγών τους το προηγούμενο έτος, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους αυξήθηκε περισσότερο από 15%.
Αν και το 2006 υπήρξε κερδοφόρα χρονιά για τις χρηματιστηριακές, με τις μικρές και τις μεσαίες εταιρίες να ξεπερνούν το σημείο ισορροπίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων (break even point), σ’ έναν επόμενο οικονομικό κύκλο, όπως είναι η περίοδος 2005-2010, τα μικρά μεγέθη πολλών εταιριών δε θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν. Η  ΚΑΝΤΟR εκτιμά μάλιστα πως η τάση συγκέντρωσης αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω.
Ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης είναι το κύριο χαρακτηριστικό και της αγοράς των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
, με τις τρεις μεγαλύτερες εταιρίες (EFG, Διεθνική και Alpha) να διατηρούν τον έλεγχο της αγοράς σε ποσοστό 74,7% το 2006 έναντι 73,8% το 2005. Το συνολικό ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων πάντως μειώθηκε σημαντικά το 2006 (14,3%) και διαμορφώθηκε στα 23,9 δισ. ευρώ. 
Οι σημαντικότερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στα ομολογιακά Α/Κ εξωτερικού (4,8 δις ευρώ) και εσωτερικού (2,6 δις ευρώ) σε αντίθεση με το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Α/Κ εξωτερικού στο σύνολο των Α/Κ, που αυξήθηκε από 50,2% σε 56,5% το 2006, ενδεικτικό της συνεχιζόμενης προτίμησης των επενδυτών στις αγορές του εξωτερικού.
Παρά τη βελτίωση του χρηματιστηριακού κλίματος, η τάση συρρίκνωσης συνεχίστηκε το 2006 και για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Ακινήτων
. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του 2006 είχαν απομείνει 8 ΕΕΧ με συνολική καθαρή αξία ενεργητικού 382,4 εκατ. ευρώ, έναντι 11 ΕΕΧ με καθαρή αξία ενεργητικού 355 εκατ. ευρώ το 2005. Επιπλέον, η είσοδος της Πειραιώς ΑΕΑΑΠ το 2005 και της Eurobank Properties ΑΕΑΑΠ το 2006 στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν συνετέλεσαν στην αναμενόμενη δημιουργία νέας δυναμικής για τον κλάδο, γεγονός που καταδεικνύει πως η μορφή αυτή επενδύσεων έχει συρρικνωθεί και δε φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς των επενδεδυμένων κεφαλαίων. 
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν το 2006 η δραστηριότητα στην αγορά Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, κυρίως λόγω της αύξησης της μέσης αξίας των συναλλαγών σε εξαγορές και συγχωνεύσεις το 2006 και της πληθώρας έργων ΣΔΙΤ. Ωστόσο, ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών ήταν ο χαμηλότερος της τελευταίας επταετίας. Το σύνολο των αμοιβών για χρηματοοικονομικές συμβουλές επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκε κατά 128% το 2006 και εκτιμάται σε 195 εκατ. ευρώ.

  Περιεχόμενα
EDITORIAL - Aποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά...
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ - ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ!
Αφιέρωμα : Αγορά Ακινήτων - Στεγαστική Πίστη
Αφιέρωμα: 72η ΔΕΘ - Μια ακόμη επιτυχημένη Έκθεση
Αφιέρωμα: Leasing
Αφιέρωμα:Iδιωτική Eκπαίδευση
Άρθρο: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Άρθρο: CEO & CSR 2007
Άρθρο: ΧΑΚ - Ο κλάδος των επενδυτικών εταιριών
Άρθρο: EULER HERMES - Mε προβλήματα η αμερικανική οικονομία
Άρθρο: Δείκτες αποδοτικότητας: Ακτινογραφία επιχείρησης & κλάδου
Άρθρο: Τα προκλητικά discounts της Κοινής Πλατφόρμας
Άρθρο: Μανία για τουλίπες, με αέρα Σαγκάης
Άρθρο: ICAP - Ελαφρά ανοδική η εγχώρια αγορά ξηρών καρπών
Άρθρο: KANTOR - Η υψηλή συγκέντρωση παραμένει κύρια τάση στην αγορά εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΒΙΒΛΙΑ
Επενδύσεις: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρο: Η αγορά αλουμινίου
Άρθρο: Ο Ρόλος της Ηγεσίας, στην Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου

 Όροι και προϋποθέσεις του site