Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2007                               Τεύχος 335

BΙΒΛΙΑ


«ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΕ & ΤΟΥ ΔΕΚ»


Κυκλοφόρησε από τις «Εκδόσεις Σάκκουλα» Α.Ε. το βιβλίο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, κυρίας Ανδρομάχης Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, με τίτλο «Γενικές Αρχές στη Νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ». Η παρούσα μελέτη αποτελεί σύντομη συστηματική ανάλυση των βασικοτέρων αρχών, που έχει διαπλάσσει η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει να επιδείξει σημαντικό διαπλαστικό έργο στο πεδίο των γενικών αρχών. Δημιούργησε ένα άρτιο σύστημα γενικών αρχών, που επηρέασε όχι μόνο τη λειτουργία της Διοικήσεως αλλά και τη συνταγματική ζωή της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο κείμενο του Συντάγματος, εμφανίζονται διατάξεις που αποτυπώνουν νομικές αρχές εξαγόμενες από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα και η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δέχθηκε τις γενικές αρχές του δικαίου, ότι αποτελούν μέρος τούτου.
Από τις γενικές αρχές που απορρέουν από τα δίκαια των επί μέρους κρατών, η νομολογία του Δικαστηρίου δεν περιορίσθηκε στο να υιοθετήσει εκείνες που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό «κοινής αποδοχής», αλλά αυτές που εναρμονίζονται περισσότερο προς τους σκοπούς των συνθηκών και είναι οι προοδευτικώτερες.


Της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, κυρίας Ανδρομάχης Μαρκαντωνάτου-Σκαλτά«ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ»


Κυκλοφόρησε από τις «Εκδόσεις Σάκκουλα» Α.Ε. (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) το βιβλίο της Καθηγήτριας Νομικής ΑΠΘ, κυρίας Ζωής Παπασιώπη – Πασιά, με τίτλο «Βασικοί Νόμοι Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών».  Η πρόσφατη τροποποίηση του ν. 3386/2005 για την «είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια» με το ν. 3536/2007 (23.2.2007) –παρόλη τη νομική ύλη που παρήχθη από τη δημοσίευσή του (23.8.2005) μέχρι σήμερα– αναδεικνύει από τη μια μεριά τις προβληματικές ρυθμίσεις, τα κενά και τις ελλείψεις που είχε ο ως άνω νόμος και από την άλλη μεριά, τη δυναμική που έχει το δίκαιο των αλλοδαπών, που δεν είναι στατικό αλλά συνεχώς εξελισσόμενο. Και ενώ το δίκαιο για τους υπηκόους τρίτων χωρών προσπαθεί να βρει στη χώρα μας τον προορισμό του, τηρώντας προς το παρόν ισορροπίες στη διευθέτηση των διάφορων νομικών καταστάσεων που ανακύπτουν, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η ίδια η πραγματικότητα εξωθούν ολοένα την Πολιτεία να υιοθετήσει βελτιωμένες ρυθμίσεις στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία των αλλοδαπών στην Ελλάδα.
Οι τελευταίες άλλωστε νομοθετικές επεμβάσεις που έγιναν στο μεσοδιάστημα των 18 μηνών που μεσολάβησαν μεταξύ των δύο νόμων, δείχνει ακριβώς τη θέληση της Πολιτείας να δώσει λύση σε καίρια ζητήματα που συνεχώς προβάλλουν και αναζητούν εναγωνίως τη λύση τους.
Όσο, πάντως, η Πολιτεία δεν αποφασίζει να ρυθμίσει το ζήτημα των 2ης γενιάς μεταναστών, όσα ολοκληρωμένα προγράμματα δράσης κι αν γίνουν, οι προβληματικές περιπτώσεις θα εμφανίζονται συνεχώς μπροστά μας απαιτώντας νέες ρυθμιστικές επεμβάσεις. Οι σύντομες δε καταληκτικές προθεσμίες που, συνήθως, τίθενται για την υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα διαιωνίζουν τα προβλήματα.
Γεγονός, πάντως, είναι πως η Πολιτεία προσπαθεί συνειδητά να διαμορφώσει μια καλή μεταναστευτική πολιτική, στην οποία άλλωστε την εξωθούν και οι υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι ποιο βαθμό όμως θα το επιτύχει, αυτό θα διαπιστωθεί μάλλον σύντομα.


Της Καθηγήτριας Νομικής ΑΠΘ, κυρίας Ζωής Παπασιώπη – Πασιά«ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ -
ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»


Κυκλοφόρησε από τις «Εκδόσεις Σάκκουλα» Α.Ε. (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) το βιβλίο του  κυρίου Χριστόδουλου Κουτσουλιάνου, με τίτλο «Οδηγός Συγχωνεύσεων – Διασπάσεων των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.». Το βιβλίο αυτό, έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει τόσο στο ενδιαφέρον και συγχρόνως πολύπλοκο κεφάλαιο «Δημοτικές Επιχειρήσεις», όσο και στη βιβλιογραφία που το αφορά. Η χρονική στιγμή, της κυκλοφορίας του χαρακτηρίζεται καίρια, καθώς, όπως είναι γνωστό, όλες οι Δημοτικές-Κοινοτικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο καινούργιος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων μέχρι τις 31/12/2007.
Το βιβλίο αυτό δεν έχει το χαρακτήρα της επιστημονικής πραγματείας, απλά, προορίζεται να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τις Δημοτικές-Κοινοτικές Επιχειρήσεις που θέλουν να συγχωνευθούν ή να διασπασθούν με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει ο καινούργιος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006.


Του κ. Χριστόδουλου Κουτσουλιάνου«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ»


Κυκλοφόρησε από τις «Εκδόσεις Σάκκουλα» Α.Ε. (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) το βιβλίο του Δ.Ν., Δικηγόρου κυρίου Χρίστου Βούσουρα, με τίτλο «Η Προστασία των Δανειστών στη Μετατροπή των Εταιριών». Το θέμα της μετατροπής των εταιριών απασχολεί τη θεωρία και τη νομολογία στη χώρα μας από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ενώ υπάρχει πληθώρα δικαστικών αποφάσεων για διάφορα θέματα μετατροπής (πότε αυτή επιτρέπεται, ποιες οι συνέπειές της, κ.λπ.), στη θεωρία η τελευταία μονογραφία έχει γραφεί στη δεκαετία του 1950 μετά την έκδοση του Ν. 3190/1955. Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύθηκαν μεταγενέστερα, είτε σε συλλογικά έργα, είτε ατομικά, δεν είναι πάντοτε σαφείς στη διάκριση των εννοιών της «γνήσιας» μετατροπής και της «καταχρηστικής ή μη γνήσιας» μετατροπής. Επίσης, υποστηρίζονται περισσότερες απόψεις για τις περιπτώσεις της «γνήσιας» μετατροπής. Η σύγχυση αυτή εμφανίζεται, όπως είναι φυσικό και στη νομολογία, η οποία έχει υποστηρίξει κατά καιρούς όλες τις δυνατές θέσεις. Την εικόνα της συγχύσεως επιτείνει η φορολογική νομοθεσία, η οποία με διατάξεις των λεγόμενων αναπτυξιακών νόμων παρέχει φορολογικές ελαφρύνσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μετατροπής, άλλοτε «γνήσιας» άλλοτε «καταχρηστικής».
Το κείμενο της διατριβής εστιάζει στο θέμα τη προστασίας των δανειστών της εταιρίας που μετατρέπεται, δηλ. ένα από τα μείζονα προβλήματα του θεσμού της μεταβολής του τύπου των εμπορικών εταιριών. Ο δανειστής βλέπει τον οφειλέτη του να μεταβάλλεται ουσιωδώς, παρά το γνωστό κανόνα του δικαίου ότι απαγορεύεται η αλλαγή του οφειλέτη χωρίς τη συναίνεση του πιστωτή. Προτού αναλυθεί το θέμα της προστασίας εξετάζονται στη διατριβή τα προκριματικά ζητήματα, δηλ. πότε επιτρέπεται η «γνήσια» μετατροπή και ποιά είναι τα αποτελέσματά της, τόσο τα περιουσιακά όσο και τα προσωπικά. Επίσης, αναλύεται η έννοια της ελαττωματικής μετατροπής (ανυπόστατη μετατροπή, φαινομένη μετατροπή, κ.λπ.).
Ακολουθεί η ανάλυση της μετατροπής εταιρίας που έχει λυθεί, που έχει πτωχεύσει, ως και η μετατροπή ελαττωματικής εταιρίας και εταιρίας υπό ίδρυση. Οι αναλύσεις συνοδεύονται πάντοτε από πλούσια νομολογία.
Στο τέλος της διατριβής υπάρχει συνοπτική ανάπτυξη των κυριοτέρων φορολογικών διατάξεων με παραπομπές στη νομολογία, ως και παράθεση της ρύθμισης αλλοδαπών δικαίων της Δυτικής Ευρώπης. Το κείμενο ολοκληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, που διευκολύνει τη γρήγορη αναδρομή στα ειδικότερα θέματα που αναζητεί ο αναγνώστης.


Του Δ.Ν., Δικηγόρου, κ. Χρίστου Βούσουρα«ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»


Κυκλοφόρησε από τις «Εκδόσεις Σάκκουλα» Α.Ε. (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) το βιβλίο των κ.κ. Νικολάου Καραμούζη, καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank EFG και Γκίκα Χαρδούβελη, καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικό Σύμβουλο Ομίλου Eurobank EFG. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Αγορά Κατοικίας: Τάσεις και Επενδυτικές Ευκαιρίες». Ο παρών τόμος περιέχει μια εκτεταμένη ανάλυση της αγοράς κατοικίας και επαγγελματικής στέγης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη συμβολή ειδικών από τον επαγγελματικό χώρο των ακινήτων και των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, καθώς και ερευνητών από πανεπιστήμια, κεντρικές τράπεζες και άλλους διεθνείς οργανισμούς. 
Η ύλη του βιβλίου καταλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες: (α) Αγορά ακινήτων και μακροοικονομία, (β) Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, (γ) Είναι υπερτιμημένες οι αγορές ακινήτων; (δ) Χρηματοοικονομικές επενδύσεις στην αγορά ακινήτων. 
Οι εργασίες στην πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνονται στην αλληλεξάρτηση μεταξύ της αγοράς ακινήτων και της συνολικής οικονομίας, δηλαδή της μακροοικονομίας.  Στη δεύτερη θεματική ενότητα αναλύονται τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων. Έμφαση δίδεται στην αγορά κατοικίας, καθώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας επισκόπησης 1.400 νοικοκυριών, που πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank την περίοδο Δεκέμβριος 2005 - Ιανουάριος 2006.
Στην τρίτη θεματική ενότητα διερευνάται, με τη βοήθεια συγκεκριμένων υποδειγμάτων, η ύπαρξη ή όχι φαινόμενων υπερτίμησης σε επιλεγμένες αγορές ακινήτων, μεταξύ των οποίων και η ελληνική.
Οι ξένες χώρες στις οποίες αναλύεται ενδελεχώς η αγορά ακινήτων είναι η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην τέταρτη θεματική ενότητα παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών μορφών χρηματοοικονομικών επενδύσεων και επιχειρείται συγκριτική ανάλυσή τους. Οι επενδύσεις αυτές σήμερα γίνονται είτε μέσω Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Real Estate Investment Trusts, REITs), είτε μέσω Εταιριών Ιδιωτικών Κεφαλαίων σε Ακίνητα (Direct Private Equity Funds).
Το έργο απευθύνεται σε αναλυτές, συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων οικονομολόγους, τραπεζίτες, κτηματομεσίτες, φοιτητές, ειδικούς της στεγαστικής πίστης και, γενικότερα, σε όλους όσους επενδύουν και ενδιαφέρονται για την τιμολόγηση και την πορεία της αγοράς ακινήτων.


Των καθηγητών στο Παν/μιο Πειραιά, κ.κ. Νικ. Καραμούζη και Γκ. Χαρδούβελη
«ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ»


Κυκλοφόρησε από τις «Εκδόσεις Σάκκουλα» Α.Ε. (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) το βιβλίο του Επίκουρου Καθηγητή, δικηγόρου  κ. Β. Τουντόπουλου, με τίτλο «Αμοιβές Αλλοδαπών Ναυτικών σε Ελληνικά Πλοία». Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το καθεστώς αμοιβών αλλοδαπών  μη κοινοτικών ναυτικών σε ελληνικά πλοία, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική και αλλοδαπή θεωρία και νομολογία. Ο συγγραφέας παρουσιάζει το καθεστώς απασχόλησης των αλλοδαπών  ναυτικών παρουσιάζοντας τόσο τις θέσεις της νομολογίας, όσο και τις αντιρρήσεις της θεωρίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του όρου 8Ε των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων ως κεφαλαίων εξωτερικού. Αναλυτικά, εξετάζει τη συνταγματική, κοινοτική και διεθνή νομιμότητα των σχετικών διατάξεων των ν. 2687/1953 και 1376/1983 και προβαίνει σε συμπεράσματα σε σχέση με τη μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτικών. Το βιβλίο συμπληρώνεται με εκτενή ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία και με παράρτημα όπου παρατίθενται οι σημαντικότερες σχετικές αποφάσεις από τα ελληνικά, γαλλικά και γερμανικά δικαστήρια.


Του Επ. Καθηγητή στο Παν/μιο Αιγαίου, Δικηγόρου, κ. Βασιλείου Δ. Τουντόπουλου

  Περιεχόμενα
EDITORIAL - Aποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά...
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ - ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ!
Αφιέρωμα : Αγορά Ακινήτων - Στεγαστική Πίστη
Αφιέρωμα: 72η ΔΕΘ - Μια ακόμη επιτυχημένη Έκθεση
Αφιέρωμα: Leasing
Αφιέρωμα:Iδιωτική Eκπαίδευση
¶ρθρο: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
¶ρθρο: CEO & CSR 2007
¶ρθρο: ΧΑΚ - Ο κλάδος των επενδυτικών εταιριών
¶ρθρο: EULER HERMES - Mε προβλήματα η αμερικανική οικονομία
¶ρθρο: Δείκτες αποδοτικότητας: Ακτινογραφία επιχείρησης & κλάδου
¶ρθρο: Τα προκλητικά discounts της Κοινής Πλατφόρμας
¶ρθρο: Μανία για τουλίπες, με αέρα Σαγκάης
¶ρθρο: ICAP - Ελαφρά ανοδική η εγχώρια αγορά ξηρών καρπών
¶ρθρο: KANTOR - Η υψηλή συγκέντρωση παραμένει κύρια τάση στην αγορά εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΒΙΒΛΙΑ
Επενδύσεις: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο: Η αγορά αλουμινίου
¶ρθρο: Ο Ρόλος της Ηγεσίας, στην Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου

 Όροι και προϋποθέσεις του site