Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2007                               Τεύχος 335

AΡΘΡΟ


Ο Ρόλος της Ηγεσίας
στην Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης


Νίκος Αυλώνας, Διευθύνων Σύμβουλος CSEΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζεται όλο και περισσότερο στο επιχειρησιακό προσκήνιο και εδραιώνεται με ταχείς ρυθμούς σε οργανισμούς σε παγκόσμια κλίμακα. Μια συνοπτική επεξήγηση του όρου βασίζεται στην λογική ότι η σύγχρονη επιχείρηση θα πρέπει να ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα ομάδων (συμμέτοχων),  οι οποίες επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της, όπως είναι οι πελάτες, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις κτλ. Με αυτή τη λογική η ΕΚΕ κινείται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες οι οποίοι είναι ο οικονομικός, ο κοινωνικός και ο περιβαλλοντικός. Αυτό όμως που θα πρέπει να αντιληφθούν τα στελέχη είναι πως οι αποτελεσματικές πρακτικές της ΕΚΕ και ολόκληρη η λογική της Αειφόρου Ανάπτυξης πρέπει να πηγάζουν μέσα από την κουλτούρα, την εταιρική πολιτική και τη στρατηγική. Ο πρόχειρος προγραμματισμός σχετικών δραστηριοτήτων μπορεί να αποβεί ανούσιος και να οδηγήσει σε περιττές δαπάνες για τον οργανισμό. Για το λόγο αυτό η συμβολή και η δέσμευση της ηγεσίας του οργανισμού βρίσκονται στο επίκεντρο της επιτυχημένης εφαρμογής της ΕΚΕ.


Τα τελευταία 20 χρόνια το θέμα της επιχειρησιακής ηγεσίας έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών κυρίως για το κατά πόσο οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και γενικότερα η ηγεσία, συντελούν ουσιαστικά στην διαμόρφωση της στρατηγικής και στην γενικότερη επίδοση του οργανισμού. Η στρατηγική εφαρμογή της ΕΚΕ έχει άμεση σχέση με την ηγεσία του οργανισμού, η οποία έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και βεβαίωσης της εφαρμογής της σχετικής εταιρικής στρατηγικής, η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να σημαίνει χάραξη εντελώς διαφορετικής πορείας από την ήδη υπάρχουσα. Σύμφωνα με το Framework του European Foundation for Quality Management (EFQM) για την ΕΚΕ, οι ηγέτες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η αποστολή, το όραμα, οι αξίες και η εταιρική ηθική αντικατοπτρίζουν  μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρική κουλτούρα, την οποία όχι μόνο προβάλλουν και οι ίδιοι αλλά την ενισχύουν σε όλους τους ανθρώπους του οργανισμού. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα διαχείρισης απευθύνονται ταυτόχρονα σε τωρινά αλλά και σε μελλοντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα καθώς και προς όλους τους σχετικούς συμμέτοχους. Το κλειδί της επιτυχημένης εφαρμογής της ΕΚΕ βρίσκεται επομένως τόσο στην εμπλοκή της ηγεσίας του οργανισμού όσον αφορά στην ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής, πολιτικής, και στόχων, όσο και στην ουσιαστική καθημερινή τριβή της ηγεσίας στη διάχυση της λογικής της ΕΚΕ.
Γεγονός είναι ότι τα πράγματα στην Ελλάδα όσον αφορά στην ΕΚΕ και στον ρόλο που έχει να παίξει η ηγεσία για την ορθή εφαρμογή της και την αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης τρέχουν με βραδύτερους ρυθμούς απ' ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της μειωμένης αναγνωρισιμότητας της έννοιας, αλλά και επειδή πολλές εταιρίες, συγχέοντας την έννοια της ΕΚΕ με εκείνη της φιλανθρωπίας, θεωρούν ότι είναι ήδη κοινωνικά υπεύθυνες. Απόδειξη των προηγουμένων ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που εκδίδουν κοινωνικό απολογισμό που στις μέρες μας είναι σχετικά μικρός σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτό πιθανά συμβάλλει και η έλλειψη θεσμικού πλαισίου που να παροτρύνει τις επιχειρήσεις να μπουν στην εν λόγω διαδικασία. Παρ' όλα αυτά περισσότερες από 25 ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εκδίδουν πλέον κοινωνικούς απολογισμούς, οι οποίοι προκύπτουν από την στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζουν. Θετικό γεγονός αποτελεί το ότι η τάση αυτή φαίνεται ότι έχει αυξητική πορεία, αν κανείς συγκρίνει τον αριθμό των εταιριών που εκδίδουν κοινωνικούς απολογισμούς τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

  Περιεχόμενα
EDITORIAL - Aποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά...
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ - ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ!
Αφιέρωμα : Αγορά Ακινήτων - Στεγαστική Πίστη
Αφιέρωμα: 72η ΔΕΘ - Μια ακόμη επιτυχημένη Έκθεση
Αφιέρωμα: Leasing
Αφιέρωμα:Iδιωτική Eκπαίδευση
Άρθρο: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Άρθρο: CEO & CSR 2007
Άρθρο: ΧΑΚ - Ο κλάδος των επενδυτικών εταιριών
Άρθρο: EULER HERMES - Mε προβλήματα η αμερικανική οικονομία
Άρθρο: Δείκτες αποδοτικότητας: Ακτινογραφία επιχείρησης & κλάδου
Άρθρο: Τα προκλητικά discounts της Κοινής Πλατφόρμας
Άρθρο: Μανία για τουλίπες, με αέρα Σαγκάης
Άρθρο: ICAP - Ελαφρά ανοδική η εγχώρια αγορά ξηρών καρπών
Άρθρο: KANTOR - Η υψηλή συγκέντρωση παραμένει κύρια τάση στην αγορά εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΒΙΒΛΙΑ
Επενδύσεις: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρο: Η αγορά αλουμινίου
Άρθρο: Ο Ρόλος της Ηγεσίας, στην Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου

 Όροι και προϋποθέσεις του site