Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2007                               Τεύχος 336

Coca-Cola Τρία Έψιλον
Δουλεύοντας για ένα καλύτερο μέλλον


Δέσμευσή μας είναι η ουσιαστική συμμετοχή στη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τον τόπο μας. Επιδίωξή μας είναι η εναρμόνιση της επιχειρηματικής και της κοινωνικής ανάπτυξης, μέσα από συνεχή προσπάθεια, πολύ δουλειά και αφοσίωση στο στόχο μας. Κύριο μέλημά μας είναι να «είμαστε εκεί», όπου και όποτε οι εργαζόμενοί μας, η κοινωνία, το περιβάλλον, μας χρειάζονται, δουλεύοντας πάντα για ένα καλύτερο μέλλον.
Μια προσπάθεια που αντανακλά τη φιλοσοφία της Coca-Cola Τρία Έψιλον για την Κοινωνική Υπευθυνότητα και αναδεικνύει την ολιστική προσέγγισή μας, αλλά και την πεποίθησή μας ότι η αξία της συμμετοχής είναι αυτή, που κάνει τη διαφορά.


Χώρος Εργασίας, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία:
τέσσερις άξονες, τέσσερις περιοχές αυτοδέσμευσης και συνεχούς προσφοράς


Δουλεύοντας για το ανθρώπινο δυναμικό μας, επενδύοντας στη συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευσή του, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον ύψιστης υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και προάγοντας την αξία του εθελοντισμού. Αξία που μετουσιώνεται σε πράξη μέσα από τις δράσεις της Ομάδας Εθελοντών «’λυσος» που απαρτίζεται από εργαζομένους της Coca-Cola Τρία Έψιλον και αποδεικνύει τη δύναμη της συμμετοχής.
Δουλεύοντας για μια υπεύθυνη παρουσία στην αγορά, μέσα από την προσφορά ποικιλίας επιλογών, την υιοθέτηση υπεύθυνης πολιτικής διαφήμισης και προώθησης για όλα τα προϊόντα μας, τη συνεχή επένδυση σε νέες καινοτομικές προϊοντικές προτάσεις που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές, την εστίαση στην ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής και προώθησης των προϊόντων μας.
Δουλεύοντας για την προστασία του περιβάλλοντος,  που μας φιλοξενεί, με την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλες τις μονάδες παραγωγής, την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών, την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και τη συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους.
Δουλεύοντας για την κοινωνία, συνεισφέροντας έμπρακτα και συστηματικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου, όντας μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, με δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Απασχολώντας 2.400 εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, αποτελούμε σημαντικό εργοδότη σε αρκετές περιοχές της χώρας μας.
Δηλώνοντας συμμέτοχοι και αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που βοηθάει το συνάνθρωπο, στηρίζουμε ομάδες στις οποίες οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τη δύναμη της προσπάθειας που καταβάλλουν.
Δουλεύοντας για την τοπική κοινωνία και τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των κατοίκων της, μέσα από την ουσιαστική προσφορά και την έμπρακτη ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες.
Με στόχο να πρωταγωνιστήσουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας, στην Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος, έχουμε θέσει την αξιόπιστη και υπεύθυνη παρουσία μας ως προτεραιότητα.  Μέσα από το συνεχή Διάλογο με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους και με γνώμονα την Επιχειρηματική Ηθική, επιδιώκουμε τη δημιουργική δράση που συνδυάζει την επιχειρηματική με την κοινωνική πρόοδο, μέσω:


-Της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας
-Της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και προγραμμάτων για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις κοινωνίες, όπου ζούμε και εργαζόμαστε
-Της ανταπόκρισής μας σε κοινωνικές ανάγκες, μέσω της επένδυσης χρόνου και πόρων


Στη διάρκεια των 36 χρόνων λειτουργίας μας στην Ελλάδα, δηλώνουμε συμμέτοχοι και αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που βοηθάει τον συνάνθρωπο ή συνεισφέρει στη βελτίωση της ζωής του. Πεποίθησή μας είναι ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη και η αειφορία συμβαδίζουν με την κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία.

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους - Άνοδος που ξαφνιάζει!
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ-Γεώργιος Ουζούνης
CEO&CSR2007: Coca-Cola Τρία Έψιλον
CEO&CSR2007: Xρηματιστήριο περιβάλλοντος & Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη
CEO&CSR2007: Ο δρόμος προς τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
CEO&CSR2007: Η σημασία της αλλαγής του κλίματος και η συμβολή των επιχειρήσεων στo πλαίσιo της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
CEO&CSR2007: Η αγορά των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα
CEO&CSR2007: Plant for the planet - The Billion Tree Campaign
CEO&CSR2007: ΒΙΒΕΧΡΩΜ - Mια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία
CSO&CSR2007: Η αναγκαιότητα της έρευνας και των εξειδικευμένων εργαλείων στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
CEO&CSR2007: EUROCHARITY - Aποστολή & όραμα
Άρθρο: Έκθεση Marfin Analysis - Γιατί "ψηφίζουν" θετικά οι αναλυτές
Αφιέρωμα: Tράπεζες
Αφιέρωμα: Γαλακτοβιομηχανία
Άρθρο: ΚΡΙ-ΚΡΙ, Ανοδική πορεία σε δύσκολο κλάδο
Άρθρο: ΠΛΑΙΣΙΟ - Η "επιστροφή" ενός ισχυρού growth story
Άρθρο: Η αγορά της πλατίνας
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων: Ανασκόπηση για το Μήνα Σεπτέμβριο του 2007
Άρθρο: Συμπεράσματα και διδάγματα από την πρόσφατη διεθνή χρηματοοικονομική αναταραχή
Φάκελοι
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site