Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2007                               Τεύχος 336

Xρηματιστήριο περιβάλλοντος
& Eταιρική Kοινωνική EυθύνηΤο θέμα των κλιματικών αλλαγών έχει λάβει σημαντική δημοσιότητα και στην Ελλάδα κατά το τελευταίο έτος. Τον Ιούνιο επισκέφτηκε την Αθήνα ο Al Gore («ο παρολίγον Πρόεδρος των Η.Π.Α.» όπως αυτοσαρκάζεται!) παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή σειρά διαφανειών. Στόχος του μέσω των παρουσιάσεων αυτών, καθώς και της ταινίας του («Μια ενοχλητική αλήθεια») αποτελεί να κλονίσει το ευρύ κοινό αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους ηγέτες των Κρατών, ώστε να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού αυτού προβλήματος.


Το πρόβλημα
Το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών θεωρείται ως το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα, διότι οι συνέπειες του είναι ποικίλες, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, λειψυδρία, ερημοποίηση, άνοδο της στάθμης της θάλασσας, εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας και πολλά άλλα. Βασική αιτία πρόκλησης του προβλήματος αυτού αποτελούν οι αέριοι ρύποι που εκλύονται από μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (όπως παραγωγής ενέργειας, τσιμέντου κλπ).
Οι αέριοι ρύποι προκαλούν την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη και για αυτό το πρόβλημα συχνά αποκαλείται και ως «φαινόμενο της παγκόσμιας υπερθέρμανσης» ή «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με επιστημονικούς υπολογισμούς η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0,76 βαθμούς Κελσίου (οC) τα τελευταία 150 χρόνια, ενώ εκτιμάται ότι αν δεν ληφθούν μέτρα η θερμοκρασία θα ανέβει κατ' ελάχιστον επιπλέον 1,8 βαθμούς Κελσίου (οC) μέχρι το έτος 2100.
Παρόλο που η άνοδος της θερμοκρασίας φαντάζει μικρή, ωστόσο αρκεί για να επηρεάσει την ισορροπία του κλίματος. Ήδη παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες αλλά και περιόδους χαμηλών βροχοπτώσεων, έντονους καύσωνες αλλά και χιονοθύελλες.


Η λύση
Η παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών ενσαρκώνεται στο Πρωτόκολλο του Κυότο, το οποίο αποτελεί μια διακρατική περιβαλλοντική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία 175 Κράτη (πλήν των Η.Π.Α. και της Αυστραλίας) έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τους αέριους ρύπους τους μέχρι το 2012. Αντίθετα αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία διατηρούν το δικαιώμα να αυξήσουν τους ρύπους τους σε σχέση με τα επίπεδα τους κατά το έτος 1990. Για παράδειγμα η Ευρώπη έχει αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει συνολικά τους αέριους ρύπους της σε ποσοστό 8% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, παρόλο που η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να τους αυξήσει κατά 25% σε σχέση με το 1990.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κυότο έχει εφαρμόσει την Οδηγία 87/2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Βασική απαίτηση της νομοθεσίας αυτής αποτελεί το γεγονός ότι κάθε βιομηχανία έχει ένα προκαθορισμένο όριο (δικαίωμα) εκπομπής αερίων ρύπων, ενώ οι πραγματικά εκπεμπόμενες ποσότητες των βιομηχανιών ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης.


Η αγορά περιβάλλοντος
Η παραπάνω περιβαλλοντική νομοθεσία έχει προκαλέσει τη δημιουργία ενός «χρηματιστηρίου περιβάλλοντος», όπου τα δικαιώματα εκπομπής αερίων ρύπων αποτελούν αντικείμενο χρηματοοικονομικής προσφοράς και ζήτησης.
Σε περίπτωση που μια βιομηχανία καταφέρει να εκπέμψει λιγότερους αέριους ρύπους εξαιτίας περιβαλλοντικών επενδύσεων, τότε μπορεί να πουλήσει τα δικαιώματα της για εκπομπή ρύπων σε τρίτους. Συνεπώς μια βιομηχανία που δεν προβαίνει σε περιβαλλοντικές επενδύσεις και επιθυμεί να ρυπάνει περισσότερο θα πρέπει να αγοράσει το δικαίωμα αυτό από κάποια άλλη περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία.
Σημειώνεται ότι η Δ.Ε.Η. πλήρωσε κατά το τελευταίο έτος 40 εκατ. ευρώ για την αγορά επιπλέον δικαιωμάτων αερίων ρύπων, εξαιτίας της υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων της.
Το «παιχνίδι» της αγοραπωλησίας περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, διότι οποιοσδήποτε μπορεί να αγοράσει τα δικαιώματα αυτά. Ως αποτέλεσμα οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) έχουν ξεκινήσει εκστρατείες για την αγορά των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων από τις περιβαλλοντικά φιλικές βιομηχανίες και συνεπώς οι ρυπαίνουσες βιομηχανίες δυσκολεύονται να βρούν δικαιώματα (ή έστω σε φθηνή τιμή) ρισκάροντας πιθανό πρόστιμο από τις ελεγκτικές αρχές.

Εθελοντικές δράσεις
Ωστόσο η πλειοψηφία των βιομηχανιών, καθώς και λοιπών εταιριών (υπηρεσίες, μεταφορές κλπ) δεν εμπίπτουν στο εύρος της νομοθεσίας για το εμπόριο ρύπων.


Παρόλα αυτά ένας σημαντικός αριθμός οργανισμών στο εξωτερικό έχουν υλοποιήσει εθελοντικές δράσεις μείωσης των αερίων ρύπων. Τέτοιες δράσεις περιλαμβάνουν:


-Τη μείωση των αερίων ρύπων, όπως για παράδειγμα επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον
-Τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και εγκατάστασεών τους, με στόχο τη μείωση της έκλυσης αερίων ρύπων από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας
-Την παραγωγή προϊόντων με χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε ο καταναλωτής επιλέγοντας αυτά να συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου
-Την κατασκευή έργων έργα που συμβάλλουν στην πρόληψη ή/και αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως για παράδειγμα οι μονάδες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει γενναίες επιδοτήσεις στις εταιρίες που επιθυμούν να υλοποιήσουν μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περίπου 26% των κονδυλίων επιδότησης του Δ' ΚΠΣ (περίοδος 2007-2013) αφορά επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος (70-90 δισεκατ. από το σύνολο των 307 δισεκατ j).


Διεθνείς πρωτοβουλίες
Σε παγκόσμιο επίπεδο οι Επιχειρήσεις ευαισθητοποιούνται στην ανάληψη δράσεων που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αποδεικνύοντας έτσι την έμπρακτη συμβολή τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους.


Ταυτόχρονα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αγωνίζεται για να κινητοποίησει και τον ιδιωτικό τομέα, αφου ήδη από το 2000 έχει θεσπίσει το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact), το οποίο αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία προώθησης συγκεκριμένων αρχών υπευθυνότητας. Περιλαμβάνει 10 αρχές που αφορούν την υιοθέτηση δράσεων με σκοπό την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της προώθησης των ακόλουθων θεμάτων:


-Προστασία του περιβάλλοντος
-Ανθρώπινα δικαιώματα (όπως η ισότητα των 2 φύλων)
-Εργασιακές συνθήκες (όπως η υγεία και ασφάλεια στην εργασία)
-Αντιμετώπιση της διαφθοράς (όπως η διαφάνεια).


Ειδικότερα ο χρηματοοικονομικός κλάδος έχει αναπτύξει αξιόλογη δράση μέσω της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI), το οποίο αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο περίπου 200 τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών και διαχειριστών κεφαλαίων. Το UNEP FI παρακινεί τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην ενσωμάτωση των θεμάτων αειφορίας στην επιχειρηματική τους πρακτική.


Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύνου κατά τη λειτουργία τους. Έτσι για παράδειγμα μια τράπεζα πρέπει να αξιολογεί μια πρόταση δανειοδότησης κατασκευής ενός έργου λαμβάνοντας υπόψη και κριτήρια επιβάρυνσης του έργου αυτού στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.


Σημαντική καινοτομία του UNEP FI αποτελεί η σύνταξη της «Δήλωσης του Χρηματοοικονομικού Κλάδου για την Αλλαγή του Κλίματος» που αποτελεί μια εθελοντική συμφωνία των χρηματοοικονονικών οργανισμών, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι:


-το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών είναι σημαντικό και αποτελεί αιτία ανθρωπογενών δραστηριοτήτων
-το κόστος της απραξίας θα είναι πολύ μεγάλο και προτιμάται η έγκαιρη αντιμετώπιση του
-οι ίδιοι πρέπει να λάβουν εντονότερα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς και να ενσωματώσουν αυτά στην καθημερινή τους λήψη αποφάσεων
-οι κυβερνήσεις πρέπει να υλοποιήσουν ισχυρότερες δράσεις και συγκεκριμένα να θέσουν μακροπρόθεσμους στόχους για τη μείωση των αερίων ρύπων.

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους - Άνοδος που ξαφνιάζει!
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ-Γεώργιος Ουζούνης
CEO&CSR2007: Coca-Cola Τρία Έψιλον
CEO&CSR2007: Xρηματιστήριο περιβάλλοντος & Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη
CEO&CSR2007: Ο δρόμος προς τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
CEO&CSR2007: Η σημασία της αλλαγής του κλίματος και η συμβολή των επιχειρήσεων στo πλαίσιo της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
CEO&CSR2007: Η αγορά των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα
CEO&CSR2007: Plant for the planet - The Billion Tree Campaign
CEO&CSR2007: ΒΙΒΕΧΡΩΜ - Mια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία
CSO&CSR2007: Η αναγκαιότητα της έρευνας και των εξειδικευμένων εργαλείων στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
CEO&CSR2007: EUROCHARITY - Aποστολή & όραμα
Άρθρο: Έκθεση Marfin Analysis - Γιατί "ψηφίζουν" θετικά οι αναλυτές
Αφιέρωμα: Tράπεζες
Αφιέρωμα: Γαλακτοβιομηχανία
Άρθρο: ΚΡΙ-ΚΡΙ, Ανοδική πορεία σε δύσκολο κλάδο
Άρθρο: ΠΛΑΙΣΙΟ - Η "επιστροφή" ενός ισχυρού growth story
Άρθρο: Η αγορά της πλατίνας
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων: Ανασκόπηση για το Μήνα Σεπτέμβριο του 2007
Άρθρο: Συμπεράσματα και διδάγματα από την πρόσφατη διεθνή χρηματοοικονομική αναταραχή
Φάκελοι
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site