Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος 2007                               Τεύχος 328

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η τόνωση της αυτοαπασχόλησης και η προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας φαίνεται ότι αποτελούν σημαντική προτεραιότητα τον τελευταίο καιρό και στην χώρα μας, έστω και με λίγη καθυστέρηση. Δεν είναι παράλογο εάν αναλογιστούμε ότι η χώρα μας φημίζεται για το επιχειρηματικό πνεύμα που διέπει τους κατοίκους της, ενώ χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη υψηλού αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων αυτοαπασχόλησης.
Σύμφωνα  με  στοιχεία της EUROSTAT, ο αριθμός των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βιομηχανίας & Υπηρεσιών  ανέρχεται σε 735.811. Από αυτές το 53,63% είναι επιχειρήσεις αυτοαπασχόλησης, 43,85% απασχολούν 1-9 άτομα, 2,15% απασχολούν 10-49 άτομα και μόνο 0,37% απασχολούν 50-249 άτομα. Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην απασχόληση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς φτάνει τα 1.712.446 άτομα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις προσωπικού 1-49 ατόμων καλύπτουν το 48,3% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα και συμμετέχουν κατά 52% περίπου στο συνολικό κύκλο εργασιών. Είναι ευνόητο λοιπόν, να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι η υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων και η δημιουργία κινήτρων  για την προώθηση νέων δυναμικών μονάδων.
Θεωρούμε ότι, πολύ σημαντικό ρόλο στην τόνωση της επιχειρηματικότητας ,θα παίξει η είσοδος των νέων τεχνολογιών στην εταιρική πρακτική και στην εκπαίδευση στελεχών στην επιχειρηματικότητα.
Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να  παρουσιάσει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της τεχνολογίας e-Learning.


2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Είναι γεγονός ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία και ανάπτυξη της «Επιχειρηματικότητας». Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν, κυρίως, σε προγράμματα Οικονομικών σπουδών και σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν μεμονωμένα μαθήματα που δε διασυνδέονται με τις ανάγκες και ανησυχίες των μαθητών για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται παντελής έλλειψη…
Στην Ελλάδα, θα πρέπει να σημειώσουμε, και είναι εξαιρετικά σημαντικό, μια προσπάθεια εισαγωγής της επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση. Κινητήριος μοχλός είναι η προκήρυξη έργων μέσα από το ΕΠΕΑΕΚ. Έχουν ήδη προκηρυχθεί έργα που αφορούν στη χρηματοδότηση Ελληνικών Πανεπιστημίων για την εισαγωγή του μαθήματος της Επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (κάποια έχουν πραγματοποιηθεί), καθώς και για την εισαγωγή του μαθήματος της επιχειρηματικότητας στα ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) / ΙΕΚ και Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα έχουμε τα εξής:


α) «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών & Μαθημάτων επιλογής Φοιτητών & Σπουδαστών» Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας, Πανεπιστήμια & ΤΕΙ είχαν την δυνατότητα να υποβάλλουν πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να χρηματοδοτηθούν για την εισαγωγή μαθημάτων Επιχειρηματικότητας σε κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Ουσιαστικά, το μάθημα αυτό θα είχε δύο κατευθύνσεις, μια γενική στην οποία θα εκπαιδεύονται οι φοιτητές στις βασικές αρχές της Επιχειρηματικότητας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων και ένα εξειδικευμένο, στο οποίο οι φοιτητές θα μελετούν πετυχημένες περιπτώσεις επιχειρήσεων του τομέα τους. Το μάθημα περιλάμβανε  επισκέψεις σε επιχειρήσεις και ομιλίες στελεχών.


β) «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών σπουδαστών ΙΕΚ και Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης»Κατηγορία Πράξεων 3.1.1.(β) «Μαθήματα επιχειρηματικότητας» Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας ανατίθεται σε κάποιο φορέα (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, κ.λ.π.), η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις 13 Ειδικότητες των ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). α) Οι ώρες διδασκαλίας για το μάθημα είναι μία φορά την εβδομάδα, στα πλαίσια του μαθήματος «εργασιακό περιβάλλον», ή στο μάθημα «Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας» ή σε αντίστοιχο μάθημα που υπάρχει σε κάθε ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Επίσης, υπάρχει υλικό κορμού και υλικό τομέων. Το υλικό αυτό είναι έτσι δομημένο, ώστε να «υποκινήσει» δημιουργικά τους μαθητές, να εξάψει την περιέργειά τους και να τους ωθήσει, έστω και πειραματικά, να σκεφτούν την πιθανότητα να δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση.


Η μορφοποίηση του υλικού, ο τρόπος παρουσίασης δηλαδή, πρέπει να είναι τέτοιος που δεν αποθαρρύνει τον μαθητή και δεν τον κάνει να πιστέψει πως πρόκειται για ένα ακόμα «βαρετό» διδακτικό εγχειρίδιο.
Οι ώρες διδασκαλίας για το μάθημα είναι μία φορά την εβδομάδα, στα πλαίσια του μαθήματος «εργασιακό περιβάλλον» ή στο μάθημα «Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας» ή σε αντίστοιχο μάθημα που υπάρχει σε κάθε ΤΕΕ (ΕΠΑΛ).
Οι δύο αυτές προσπάθειες είναι μέρος ενός φιλόδοξου σχεδίου για τη δημιουργία  επιχειρηματικής κουλτούρας, αλλά δεν αρκούν διότι υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την ανισότητα στην προσβασιμότητα σε εκπαιδευτικό υλικό και πηγές πληροφοριών, σε προγράμματα εκπαίδευσης, σε ευκαιρίες γενικότερα που παρουσιάζονται μεταξύ κέντρου περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα:


1ον) Απουσιάζουν ευέλικτα προγράμματα κατάρτισης νέων επιχειρηματιών, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης να μπορούν να υλοποιήσουν τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια.
2ον) Δεν υπάρχει εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό στην περιφέρεια το οποίο να διδάξει σε εξειδικευμένα σεμινάρια και προγράμματα σπουδών, επιχειρηματικότητα. Τα στελέχη αυτά περιστασιακά μόνο μπορούν να επισκεφτούν κάποιες πόλεις και να διδάξουν τεχνικές τόνωσης της επιχειρηματικότητας μόνο όταν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι από κάποιο κοινοτικό πρόγραμμα.
3ον) Απουσιάζουν διαδικτυακοί τόποι και ηλεκτρονικοί κόμβοι, τους οποίους οι σπουδαστές και υποψήφιοι νέοι επιχειρηματίες να  μπορούν να επισκέπτονται και να αντλούν υλικό και ιδέες.
4ον) Δεν υπάρχουν Κέντρα Επιχειρηματικότητας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τα οποία να προσφέρουν συμβουλευτική υποστήριξη και υπηρεσίες πληροφόρησης.


Είναι δυνατόν οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το e-Learning να καλύψει αυτά τα κενά και να τοποθετήσει ένα λιθαράκι στη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας. Πιστεύουμε πως ναι και θα το αναλύσουμε στις επόμενες υποενότητες


3.  ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ E-LEARNING ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Η βασική αντίληψη είναι το ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να έχει την εξασφαλισμένη δυνατότητα να μαθαίνει με πολλαπλούς τρόπους, να έχει ίσες ευκαιρίες για μάθηση & κατάρτιση απαλλαγμένες από χωροχρονικές δεσμεύσεις, να έχει επιλογές στο πώς και τί θα μαθαίνει και να αποτελεί το «κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας».
Το e-Learning είναι η διαδικασία εκμάθησης όπου η εκπαίδευση ή ακριβέστερα η μαθησιακή διαδικασία εκτελείται μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως προγράμματα υπολογιστών. Ο εκπαιδευόμενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει διαθέσιμη ή κατά βούληση υποστήριξη από τον εκπαιδευτή ή ειδικό του θέματος. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη, αφού στην αντίθετη περίπτωση θα μιλούσαμε μόνο για αυτοεκπαίδευση, η οποία θα μπορούσε να γίνει με άλλα μέσα π.χ, βιβλίο ή CD-ROM.
Το e-Learning εμπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση και αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτών καθώς και μεταξύ μαθητών, όπως δηλαδή συμβαίνει στην κλασική εκπαίδευση, π.χ. σε μία παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Εξ’ άλλου τα ηλεκτρονικά σεμινάρια γίνονται σε "τάξη". Απλά αυτό που συμβαίνει στο e-Learning είναι ότι o εκπαιδευτικός και οι μαθητές βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και η έννοια της "τάξης" δημιουργείται εικονικά - π.χ. από τον υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία μέσω e-learning μπορεί να είναι με ασύγχρονη συνεργασία, με σύγχρονη συνεργασία ή σε εξατομικευμένο ρυθμό.
Στη διδασκαλία με εξατομικευμένο ρυθμό, υπάρχει συνδυασμός εκπαιδευτικών μέσων (βιβλία, CD-ROMs, ήχοs, εικόνες, Video εφαρμογές Computer Based Trainin, κ.λπ.). Όλα είναι στην διάθεση του εκπαιδευόμενου όποτε και όπου εκείνος θέλει. Στη διδασκαλία με ασύγχρονη συνεργασία επιβάλλεται να παρέχεται στους συμμετέχοντες και εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να εργαστούν με το υλικό οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας παράλληλα πλήρη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με τους συνεκπαιδευόμενους και με τον εκπαιδευτή.
Αντίθετα στη διδασκαλία με σύγχρονη συνεργασία, οι συμμετέχοντες βρίσκονται ο καθένας στον δικό τον χώρο (γραφείο, σπίτι, κ.λπ.), αλλά μπορεί μέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης να συμμετέχουν σε μια "ζωντανή" εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μέσω της συμμετοχής εκτελούνται όλες ή μέρος των μαθησιακών διαδικασιών, όπως μελέτη μέσα από το να τρέχει εκπαιδευτικές εφαρμογές, να συμμετέχει σε audio και video confeτences, να συμμετέχει σε συζητήσεις με τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτή, κ.λπ. Απαιτεί φυσικά τον χρονικό συντονισμό των συμμετεχόντων.
Τα  πλεονεκτήματα που προσφέρει το e-Learning ως μέθοδος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι τα εξής:


• Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα διαθέσιμο, μπορεί δηλαδή όποια στιγμή της ημέρας θέλει, να μπαίνει στην ηλεκτρονική τάξη, αρκεί να μπορεί να υπάρχει σύνδεση με internet.
• Είναι παντού διαθέσιμο, δηλαδή όπου και να είμαστε.
• Είναι διαθέσιμο σε όλους που έχουν στην διάθεση τους απλά μέσα, όπως ένα PC και σύνδεση με internet, και δεν απαιτεί οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης.
• Είναι πλούσιο σε περιεχόμενο, περιεκτικό και δεν κουράζει τον εκπαιδευόμενο.
• Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, όταν γίνεται με εξαιρετικά προηγμένο τρόπο παρουσίασης: πολυμέσα, βίντεο, ήχος, κείμενα, εικόνες, παραστάσεις. ομιλία, διαλογική συνεργασία.
• Παραδίδεται με πολλούς τρόπους ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις του εκπαιδευομένου: αυτοδιδασκαλία, με ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη διδασκαλία, επικοινωνία τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και τους συμμαθητές.
• Συνεχή βελτίωση του περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας.
• Συμμετοχική μάθηση με ενεργούς εκπαιδευόμενους αντί για παθητικούς δέκτες.
• Τμηματοποίηση τόσο της παρουσίασης όσο και του περιεχομένου, προσφέροντας δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και δημιουργίας κοινής βάσης για πολλά θέματα.
• Διαχείριση της προόδου και ανταλλαγής απόψεων με εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.
• Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και επομένως του αποτελέσματος της επένδυσης.
• Νέες ευκαιρίες για αύξηση των δραστηριοτήτων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης.
• Νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση σε προσωπικό, πολίτες και μαθητές για θέματα πού δεν είχαν την δυνατότητα (λόγω μεγάλου κόστους, χρόνου και κυρίως χώρου).
• Απεριόριστος πρακτικά αριθμός εκπαιδευομένων, δραστική μείωση ανάγκης προγραμματισμού δασκάλων, αιθουσών, εκπαιδευομένων.
• Δυνατότητα προεπιλογής από τους εκπαιδευόμενους μεταξύ παρόμοιων διαθέσιμων θεμάτων.
• Δημιουργία ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.
• Πιστοποίηση Γνώσεων ή Δεξιοτήτων, κ.λπ.
• Εξοικονόμηση χρήματος και εργάσιμου χρόνου για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν e-Learning κατάρτιση.
Το θέμα της εισαγωγής του e-Learning στην εκπαιδευτική διαδικασία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποτελεί «επιστημονική φαντασία». Ας δούμε τί συμβαίνει αντίστοιχα στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια ώστε να συνειδητοποιήσουμε γιατί είμαστε πίσω στην οργάνωση «εικονικών» τάξεων e-Learning.
Προς απάντηση στις τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών που δημιουργούνται με την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας στις ΗΠΑ, το 1996 ανακοινώθηκε το πρώτο σχέδιο για χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας (Department of Education). Το σχέδιο είχε θέσει τέσσερις στόχους :


 1. Όλοι οι εκπαιδευτές θα έχουν την εκπαίδευση και την υποστήριξη που χρειάζονται για να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν χρησιμοποιώντας υπολογιστές και την λεωφόρο των πληροφοριών (διαδίκτυο).
2. Όλοι οι εκπαιδευτές και οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονους υπολογιστές με υποστήριξη πολυμέσων στις αίθουσες διδασκαλίας
3. Κάθε αίθουσα διδασκαλίας θα είναι συνδεδεμένη με την λεωφόρο των πληροφοριών.
4. Αποτελεσματικό λογισμικό και μαθητικό υλικό που βρίσκεται στο δίκτυο θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σχολείου.


Λόγω της μεγάλης αύξησης της εθνικής, πολιτειακής, τοπικής και ιδιωτικής επένδυσης σε τεχνολογίες εκπαίδευσης υπήρξε μεγάλη πρόοδος ως προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η ανάπτυξη του εικονικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Virtual High School VHS). To 1997, το VHS προσέφερε μαθήματα μέσω του δικτύου σε 500 μαθητές από 27 σχολεία από 10 πολιτείες, το 2000 το VHS προσέφερε 87 διαφορετικά μαθήματα σε 1700 μαθητές από 112 σχολεία από 29 πολιτείες. Το σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει το VHS είναι η δυνατότητα σε μικρά ή απομακρυσμένα σχολεία που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από μαθήματα και δεν έχουν και το εξειδικευμένο προσωπικό να δίνουν λύση σε αυτό το πρόβλημα χωρίς να χρειάζεται να προσλάβουν εκπαιδευτές ή να χτίσουν καινούριες εγκαταστάσεις.
Το 1999 το υπουργείο παιδείας αναθεώρησε το σχέδιο για την τεχνολογία στην εκπαίδευση και έθεσε τους παρακάτω στόχους :


 1. Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορικής στις αίθουσες διδασκαλίας, στα σχολεία, στα σπίτια.
2. Όλοι οι καθηγητές θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποτελεσματικά για να βοηθήσουν τους μαθητές να φτάσουν σε υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα.
3. Όλοι οι μαθητές θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις πληροφορικής.
4. Η έρευνα και η αξιολόγηση θα βελτιώσουν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.
5. Το ψηφιακό περιεχόμενο και οι δικτυακές εφαρμογές θα μεταμορφώσουν την διαδικασία της εκπαίδευσης.


Όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω, η τηλεκπαίδευση δεν υπάρχει μόνο στα σχολεία. Συγκεκριμένα στην Αμερική, τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια δημιουργούν μαθήματα τα οποία κοστολογούν. Η μορφή αυτή της τηλεκπαίδευσης, κυρίως ασύγχρονη, είναι πολύ ανεπτυγμένη στην Αμερική από παλιά, στην αρχή γινόταν, και γίνεται ακόμη, με τη χρήση βιντεοκασετών, προφανώς οι νέες τεχνολογίες και το γρήγορο δίκτυο έχουν δώσει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες.
Στην  Ευρωπαϊκή Ένωση από τα τέλη της δεκαετίας του ‘80, είχαν δημιουργηθεί προγράμματα σχετικά με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Για πολλά χρόνια στο πλαίσιο της τηλεματικής υπήρχε το ειδικευμένο πρόγραμμα "Delta" για την ανάπτυξη της τεχνολογίας που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό λογισμικό. Το πρόγραμμα "Delta" μετεξελίχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Τεχνολογίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών" (IST- Information Society Technologies) σε ειδικό άξονα που εντάχθηκε στο θέμα "Εκπαίδευση και Κατάρτιση" (Education and Training) με τις εξής κατευθύνσεις: 


• Το σχολείο του αύριο (School of tomorrow)
• Ο διδασκόμενος πολίτης (The learning citizen)
• Δοκιμές και καλύτερη πρακτική όσον αφορά στις προηγμένες λύσεις για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε ΜΜΕ (Trials and best practice addressing advanced solutions for on-the-job in SMEs)
Επίσης, στο πρόγραμμα INFO-2000 υπήρξαν δράσεις για δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού με έμφαση στο περιεχόμενο.


Μετά τις αποφάσεις που πάρθηκαν στη Λισσαβόνα το 2000 έγινε ένα σχέδιο δράσης το οποίο ονομάζεται e-Learning: designing tomorrow's education (τηλεκπαίδευση: σχεδιάζοντας την εκπαίδευση του αύριο)


Το σχέδιο δράσης για την τηλεκπαίδευση που υιοθετήθηκε από την Commission τον Μάρτιο του 2001 είχε τους εξής σκοπούς :


• Να αποκτήσουν όλα τα σχολεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε πολυμεσικές πηγές μέχρι το τέλος του 2001 και η σύνδεση αυτή να μεγαλώσει μέχρι το τέλος του 2002.
• Να συνδεθούν όλα τα σχολεία με το ερευνητικό δίκτυο μέχρι το τέλος του 2002.
• Να επιτευχθεί μία αναλογία 5-15 μαθητές ανά υπολογιστή που να υποστηρίζει πολυμεσικές εφαρμογές μέχρι το 2004.
• Να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα υπηρεσιών στήριξης και εκπαιδευτικών πηγών στο Διαδίκτυο μαζί με διασυνδεδεμένες (online) μαθησιακές πλατφόρμες για του εκπαιδευτές, τους μαθητές και τους γονείς μέχρι το τέλος του 2002.
• Υποστήριξη για αξιολόγηση των σχολείων με στόχο την ολοκληρωμένη ένταξη νέων εκπαιδευτικών μεθόδων βασισμένες σε τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής μέχρι το τέλος του 2002.


Οι στόχοι οι οποίοι περιλαμβάνονταν στο Σχέδιο Δράσης e-Europe εμπεριείχαν ακόμα:
• Εξασφάλιση μέχρι το 2003 ότι όλοι οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις πληροφορικής.
• Κατάλληλη κατάρτιση σε όλους τους εκπαιδευτές, υιοθετώντας προγράμματα εκπαίδευσης.
• Κίνητρα που να ενθαρρύνουν τους καθηγητές να κάνουν πραγματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στα μαθήματά τους μέχρι το τέλος του 2002.
• Δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να αποκτήσει βασικές γνώσεις πληροφορικής μέσα από προγράμματα δια βίου κατάρτισης.


• Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Socrates και Leonardo da Vinci περιέχουν επίσης εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά η έμφαση δεν είναι στον τεχνολογικό μέρος. Τα διάφορα λογισμικά που παράγονται δημιουργούνται ως παραδείγματα και στο πλαίσιο ευρύτερης εκπαιδευτικής δράσης. Στο πρόγραμμα EUMEDIS μία από τις πέντε δράσεις είναι εκπαιδευτικής φύσεως, αλλά η έμφαση είναι στη χρήση κάπως ώριμων τεχνολογιών και όχι στην ανάπτυξη νέων. Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών πρακτικών θα αναφέρουμε δράσεις τόνωσης της επιχειρηματικότητας που εφαρμόστηκαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαφόρων χωρών και αξιοποίησαν και τις νέες τεχνολογίες e-Learning.


• Στη Δανία το 1996, το Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε ένα πρόγραμμα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση. Σε μία περίοδο δύο ετών, 30%-40% των νέων καταρτίσθηκαν στην επιχειρηματικότητα, καλύπτοντας το φάσμα από την πρωτοβάθμια και τις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως τα επίπεδα του πανεπιστημίου και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Υλοποιήθηκαν περίπου 200 σχέδια, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικού υλικού για το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι διδάσκαλοι, επίσης, έλαβαν ειδική κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα. Μία αξιολόγηση του προγράμματος δείχνει ότι, μετά την κατάρτιση, οι μαθητές και οι σπουδαστές ήταν πολύ πιο πρόθυμοι να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση ή να εργασθούν σε ΜΜΕ. Πολλά σχολεία συνεχίζουν να εστιάζονται στο πνεύμα της επιχειρηματικότητας.
• Στην Ισπανία άρχισε η εισαγωγή εκπαίδευσης για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος σε σχολεία της μέσης και της ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ μία υποχρεωτική ενότητα στο πρόγραμμα Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης προσφέρει πρακτική εξάσκηση σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον και την χρήση νέων τεχνολογιών για την αξιοποίηση πληροφοριών.
• Στην Ιρλανδία δημιουργήθηκε το 1991 το «Young Entrepreneurs Scheme» (YES)  με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων, την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας στους νέους. Σπουδαστές, είτε σε ατομική βάση, είτε σε ομάδες (με 5 ή λιγότερους σπουδαστές), δημιουργούν δικές τους πραγματικές μίνι επιχειρήσεις και εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους. Απονέμονται βραβεία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
• Στην Αυστρία, οι αρχές για να ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των βιώσιμων νέων επιχειρήσεων, καταρτίστηκε, κατά τα τελευταία έτη, ένα φάσμα σχεδίων σε σχολεία και πανεπιστήμια και με την χρήση και υποστήριξη πρακτικών e-Learning. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρηματικότητας «innovate», το οποίο δημιουργήθηκε στη Βιέννη το 1998, είχε οργανικό ρόλο στην πρακτική εφαρμογή της έννοιας της επιχειρηματικότητας στα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην χρήση πολυμεσικών εφαρμογών και διαδικτυακής μάθησης.


4. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ E-LEARNING  ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι νέες τεχνολογίες δίνουν πολύ μεγάλες δυνατότητες στην διδασκαλία μαθημάτων επιχειρηματικότητας, στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό στην σύνδεση με εκπαιδευτικά κέντρα  για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης. Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές τους χωρίς να απομακρυνθούν από το σπίτι τους και μπροστά στον υπολογιστή του σπιτιού τους μπορούν να εμπλακούν σε μια συνεργατική εκπαιδευτική διαδικασία που αντιμετωπίζει ικανοποιητικά την έλλειψη κτιριακών υποδομών, προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτών σε κάθε πόλη της Ελλάδας.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος e-Learning που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για την διδασκαλία και προώθηση της επιχειρηματικότητας παρουσιάζεται στην εικόνα 1. Οι εκπαιδευόμενοι μαθητές ή υποψήφιοι νέοι επιχειρηματίες θα διαθέτουν τη δική τους πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κάποιου παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης, θα πραγματοποιείται μέσω διακομιστή μεσολάβησης (proxy server), ώστε αυτή να είναι όσο το δυνατόν ελεγχόμενη. Η αρχιτεκτονική αυτή παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα:
(1)  Μικρό κόστος ανάπτυξης.
(2)  Η ανάπτυξη βασίζεται σε ήδη υπάρχουσες γραμμές των παροχέων.
(3)  Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν, εφόσον αυτοί το επιλέξουν, να προσπελάσουν το εκπαιδευτικό υλικό σε χρόνο και τόπο της επιλογής τους με μικρό κόστος (προσωπικός Η/Υ και σύνδεση στο δίκτυο). Ωστόσο, με την ανοικτή αυτή αρχιτεκτονική χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας κατά τη διακίνηση πληροφορίας.
Συνοπτικά, το σύστημα χωρίζεται στα: (1) Το εργαστήριο ανάπτυξης του λογισμικού και των συστημάτων τηλε-εκπαίδευσης. (2) Το εργαστήριο ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού. (3) Το εργαστήριο υποστήριξης διεξαγωγής των μαθημάτων. Αυτό περιλαμβάνει προσωπικό υποστήριξης του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της χρήσης Η/Υ και του συγκεκριμένου συστήματος τηλε-εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της διαδικασίας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης θα διδάσκονται διαφορετικά μαθήματα που καλύπτουν το χώρο της Επιχειρηματικότητας. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτούν σταδιακά πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό με την πάροδο των μαθημάτων. Η διάθεση των μαθημάτων σε ασύγχρονη διαδικασία έγινε μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας συνοψίζονται στα εξής:


Βασικά Χαρακτηριστικά
• Οργάνωση και διαχείριση μαθημάτων-τάξεων, σε πολλές πλατφόρμες.
• Ασφαλή και εκτενή διαχείριση χρηστών, οργάνωση σε τάξεις, έλεγχος προόδου, διοργάνωση εξετάσεων.
• Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσα από standard Web browser.
• Δυνατότητα χρήσης εφαρμογών πολυμέσων.
• Δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών/καθηγητών με e-mail.
• Εργαλεία επικοινωνίας/συνεργασίας τα οποία υποστηρίζουν πίνακες ανακοινώσεων, συνημμένα αρχεία, πολυεπίπεδη επικοινωνία.
• Ολοκληρωμένο περιβάλλον μέσα από το οποίο παρέχεται η δυνατότητα γρήγορης και εύκολης πρόσβασης σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δυνατότητα προσαρμογής γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας.


Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου
• Παρέχει περιβάλλον συγγραφής-ενσωμάτωσης σελίδων HTML.
• Παρακολούθηση links. Ακόμα και όταν αφαιρεθεί υλικό δεν εμφανίζονται μηνύματα "not found".
• Τα μαθήματα συνθέτονται από Μονάδες Υλικού Μάθησης.
• Δυνατότητα αλλαγής του εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με τον μαθητή.
• Δυνατότητα εξαγωγής-εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού. Μεταφορά υλικού μεταξύ  servers.
• Ευκολία σύνθεσης νέων μαθημάτων από ήδη υπάρχοντα, μέσω επιλογής των αντίστοιχων ULM.
• Εύκολη δημιουργία test.
• Δυνατότητα αυτόματων εργασιών ανάλογα με την επίδοση του μαθητή στο test.


Διαχείριση τάξεων
• Ελεγχόμενη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.
• Δυνατότητα ελέγχου του καθηγητή σχετική με το υλικό που έχει δει ο κάθε μαθητής του.
• Δυνατότητα αλλαγής του προκαθορισμένου υλικού μιας τάξης και αυτόματη αλλαγή στο υλικό κάθε μαθητή.


Εγγραφή σε τάξεις και μαθήματα
• Δυνατότητα εγγραφής σε τάξη.
• Δυνατότητα προβολής υλικού παρουσίασης μαθημάτων.
• Δυνατότητα περιορισμού αριθμού μαθητών σε κάθε τάξη.
• Δυνατότητα καθορισμού διάρκειας μαθημάτων.
• Δυνατότητα ειδοποίησης μαθητών μέσω email για την εγγραφή τους.


Παρακολούθηση προόδου εκπαιδευομένων
• Δυνατότητα γνώσης προόδου μαθητών (ποσοστό του εκπαιδευτικού υλικού που έχουν διαβάσει).
• Περίληψη αποτελεσμάτων μαθητών ανά test.
• Περίληψη αποτελεσμάτων ενός μαθητή σε όλα τα tests.


Test - Εξετάσεις
• Τύποι ερωτήσεων: multiple choice, συμπλήρωση κενού, upload file, δίτιμες (true/false), multiple correct answers, imagemaps.
• Δυνατότητα εισαγωγής χρονικών περιορισμών στα test.
• QML, Question Mark-Up Language, χρήσιμη για off-line παραγωγή ερωτήσεων.


Το υλικό που θα βρίσκεται στην πλατφόρμα και θα αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι τμηματοποιημένο σε διδακτικές ενότητες που καλύπτουν περίπου 15 σελίδες ύλης ενός επιστημονικού εγχειριδίου.


Ένα  πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα μπορεί να  εμπλουτιστεί και με ζωντανές ομιλίες μέσω του Διαδικτύου, με άμεση σύνδεση από το χώρο εκπαίδευσης προς αυτούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή για τη σύγχρονη (ταυτόχρονη) αυτή μορφή διδασκαλίας. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι μια τέτοια προσπάθεια έγινε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο οργάνωσε και υλοποίησε δωρεάν Πιλοτικό Επιμορφωτικό Πρόγράμμα Εκπαίδευσης Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, στη Διδασκαλία της Επιχειρηματικότητας στα ΤΕΕ (ΕΠΑΛ).
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε  με την χρήση μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης e-Learning και το παρακολούθησαν 104 καθηγητές από 87 ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) και 3 δημόσια ΙΕΚ. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος οργανώθηκαν και τέσσερις διαλέξεις  «σύγχρονα», μέσω της υπηρεσίας e-class της OΤΕnet δίνοντας  τη δυνατότητα στους μαθητές και καθηγητές που συμμετείχαν από διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν ζωντανά την παρουσίαση να θέσουν ερωτήματα, να ανταλλάξουν απόψεις προβληματισμούς με συμμαθητές τους από άλλα σχολεία, χωρίς να μετακινηθούν από το σχολείο τους.
To τμήμα β΄ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) της Διεύθυνσης Σπουδών Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία και οι εκπρόσωποί του κατέγραψαν τις απόψεις που διατυπώθηκαν από μαθητές και καθηγητές. Οι 120 μαθητές των 9 ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) που παρακολούθησαν τις διαλέξεις, συμμετείχαν σε ένα πρωτότυπο τεστ «ανίχνευσης επιχειρηματικού προφίλ» και έθεσαν με ειλικρινή και άμεσο τρόπο μια σειρά από γόνιμους προβληματισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην χάραξη πολιτικών για την ενίσχυση της «Επιχειρηματικότητας».


5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που διαδραματίζονται, υπαγορεύουν την αυξανόμενη ανάγκη των ατόμων για εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση. Οι ειδικοί για τη χάραξη εθνικής πολιτικής κάθε χώρας αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης ποικιλόμορφων μεθόδων εκπαίδευσης πέρα των ήδη παρεχόμενων συμβατικών μορφών εκπαίδευσης.
Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να καταδείξουμε την δυναμική του e-Learning σε θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μπορεί να καλύψει κενά, αδυνατεί όμως να υπερπηδήσει την έλλειψη πολιτικής βούλησης. Παραμένουμε όμως αισιόδοξοι ότι επιτέλους κάτι αλλάζει.


Κων/νος  ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΗΣ
Οικονομολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα «Ανάπτυξης & Προώθησης της Επιχειρηματικότητας» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
mpourle@elke.uoa.gr


Σπύρος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οικονομολόγος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Πιστοποιημένος σε Θέματα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
s.papathanasiou@prelium.com

  Περιεχόμενα
EDITORIAL
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Λιανικό Εμπόριο 2007
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
ΑΡΘΡΟ: H εφαρμογή του e-Learning στην ανάπτυξη & προώθηση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Προτάσεις για το χειμώνα
ΑΡΘΡΟ: ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ: Οι μέθοδοι της Θεμελιώδους και της Τεχνικής Ανάλυσης
ΟΜΟΛΟΓΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
EΠENΔYΣEIΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Δεκέμβριο του 2006
ΑΡΘΡΟ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: ΟΛΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ BUSINESS PLAN

 Όροι και προϋποθέσεις του site