Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2007                               Τεύχος 337

AΡΘΡΟ


Η ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ


ΑΝΑΛΥΣΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α. ΣΑΒΒΑΚΗΣ


Στη διάρκεια του έτους 2003 και 2004, η τιμή του μετάλλου κινήθηκε με έντονα βήματα διατηρώντας τη θετική της πορεία, αν και σε μέσα επίπεδα διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 1.000 δολάρια / τόνο. Στη διάρκεια του 2005 και του 2006, η τιμή συνέχισε να δημιουργεί έντονες συγκινήσεις στις αγορές των εμπορευμάτων με την ευμετάβλητη αλλά και έντονα ανοδική πορεία της. Την παρούσα χρονική στιγμή η τιμή του μετάλλου, κινείται γύρω από το ψυχολογικό όριο των 3.000 δολαρίων και αντιμετωπίζει στήριξη στο επίπεδο των 2.800 δολαρίων ανά μετρικό τόνο. Αξίζει να τονιστεί ότι η αγορά του μετάλλου σταμάτησε να κινείται με γνώμονα τις τεχνικές δυνάμεις, καθώς οι θεμελιώδεις δυνάμεις άρχισαν να παίζουν πλέον πρωτεύοντα ρόλο. Το γεγονός ότι η αγορά του ψευδάργυρου θα παραμείνει για ακόμα ένα έτος το 2007 σε κατάσταση υπερβάλλουσας ζήτησης, ενώ από το 2008 η αγορά θα επανέλθει σε θετικό ισοζύγιο έχει επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες υπέρ χαμηλότερων τιμών. Σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις του ILZSG, το 2008 η ζήτηση θα αυξηθεί κατά 5,1%, αλλά η προσφορά του μετάλλου θα κινηθεί με άνοδο 9,5%, ενώ και για το 2007 οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η προσφορά θα αυξηθεί κατά 7,4%, ενώ η ζήτηση κατά 5,5%.


Η τιμή του μετάλλου έχει κινηθεί με διακυμάνσεις στη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών και ειδικά το μήνα Σεπτέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή στο τρίμηνο προθεσμιακό συμβόλαιο στην αγορά του Λονδίνου (London Metal Exchange) την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου του 2007, έπειτα από διακυμάνσεις έκλεισε στα 2.820 δολάρια ανά μετρικό τόνο. Στη δε αγορά μετρητοίς του Λονδίνου, η τιμή του μετάλλου έκλεισε στα 2.795 δολάρια ανά μετρικό τόνο. Στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια λήξεως 15 και 27 μηνών, η τιμή του εμπορεύματος έκλεισε στα 2.768 και 2.708 δολάρια ανά μετρικό τόνο αντίστοιχα. Η τιμή του ψευδάργυρου κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά στη διάρκεια της εν λόγω συνεδρίασης, έχοντας εισέλθει σε ένα βραχυπρόθεσμο καθοδικό κανάλι, το οποίο έχει οδηγήσει το εμπόρευμα με σχετική ευκολία κάτω από τα επίπεδα των 2.800 δολαρίων / μετρικό τόνο.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες επίσημες ανακοινώσεις του Χρηματιστηρίου Μετάλλων Λονδίνου, τα αποθέματα του εμπορεύματος διαμορφώθηκαν σε 71.725 μετρικούς τόνους, μέγεθος το οποίο κινήθηκε πτωτικά κατά 9.854 μετρικούς τόνους σε σχέση με την ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδας. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι η μελλοντική τιμή του μετάλλου στο συμβόλαιο λήξεως των 15 μηνών δεν εμφανίζει σημαντικό premium από την αντίστοιχη τιμή του μελλοντικού προθεσμιακού συμβολαίου των 27 μηνών, ενώ η τρέχουσα τιμή διαπραγματεύεται με οριακό discount έναντι του συμβολαίου λήξεως των 3 μηνών και με μικρό premium σε σχέση με το πιο μακρινό συμβόλαιο λήξεως, γεγονός το οποίο δημιουργεί ανησυχία για την μετέπειτα πορεία του μετάλλου. Πιο συγκεκριμένα, η τρέχουσα τιμή του μετάλλου την παρούσα χρονική στιγμή διαπραγματεύεται με premium της τάξεως του 3,12% σε σχέση με το συμβόλαιο λήξεως 27 μηνών. Επιπροσθέτως, η εν λόγω κατάσταση αποτελεί και δείγμα της βιαιότητας της πτώσης.


Την παρούσα χρονική στιγμή, στο τρίμηνο προθεσμιακό συμβόλαιο, η τιμή του εμπορεύματος κινείται κάτω από τον μακροπρόθεσμο Κ.Μ.Ο. των 120 ημερών. Επιπροσθέτως, η τιμή του μετάλλου έχει κινηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες να βρίσκονται σε καθοδικές ζώνες τιμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην πιθανολογείται η διακοπή της πτωτικής τάσης στη διάρκεια των επόμενων συνεδριάσεων. Ο ταλαντωτής RSI 14 ημερών την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται στα επίπεδα του 44,35.


ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Σύμφωνα με το International Lead and Zinc Study Group, η παγκόσμια κατανάλωση κατά το 2006, διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 11.034 χιλ. μετρικών τόνων εμφανίζοντας σημαντική άνοδο κατά 3,71% σε σχέση με το 2005 όπου η ζήτηση είχε διαμορφωθεί σε 10.639 χιλ. μετρικούς τόνους. Ειδικότερα, η αμερικάνικη ζήτηση εμφάνισε αύξηση κατά 94.000 τόνους και διαμορφώθηκε σε 1.998.000 μετρικούς τόνους, έναντι 1.904.000 μετρικών τόνων κατά το 2005. Η ευρωπαϊκή κατανάλωση ανήλθε σε 2.800.000 μετρικούς τόνους, επιδεικνύοντας μία αύξηση της τάξεως του 4,37% σε σχέση με το 2005, όπου η συνολική κατανάλωση είχε διαμορφωθεί σε 2.683.000 μετρικούς τόνους. Η Ασία αποτέλεσε το μεγαλύτερο καταναλωτή του εμπορεύματος με 5.762 χιλ. τόνους από 5.597 χιλ. τόνους το 2005, ήτοι αύξηση κατά 2,95%.


Η συνολική παγκόσμια παραγωγή κατά το 2006, διαμορφώθηκε σε 10.704.000 μετρικούς τόνους, εμφανίζοντας αύξηση κατά 4,64% σε σχέση με το 2005 όπου η παραγωγή είχε διαμορφωθεί σε 10.229.000 μετρικούς τόνους. Ειδικότερα, η αμερικάνικη παραγωγή εμφάνισε μείωση κατά 20.000 μετρικούς τόνους και διαμορφώθηκε σε 1.863.000 μετρικούς τόνους, έναντι 1.883.000 μετρικών τόνων κατά το 2005. Παράλληλα, χαμηλότερα κινήθηκε και η αγορά της Ευρώπης, η οποία σημείωσε συνολικό επίπεδο παραγωγής 2.506.000 μετρικών τόνων, χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο του 2005. Σημαντική αύξηση επέδειξε η περιοχή της Ωκεανίας, καθώς η συνολική παραγωγή για το 2006 διαμορφώθηκε σε 463.000 μετρικούς τόνους, έναντι 457.000 μετρικών τόνων για το 2005, ήτοι άνοδος κατά 6.000 μετρικούς τόνους. Τέλος, για το 2006, η περιοχή της Ασίας διατήρησε παγκοσμίως τα σκήπτρα ως ο μεγαλύτερος παραγωγός, με 5.597.000 μετρικούς τόνους, μέγεθος το οποίο αποτελεί μία σημαντική αύξηση της τάξεως του 10,69% σε σχέση με το 2005 όπου η παραγωγή είχε διαμορφωθεί σε 5.057.000 μετρικούς τόνους. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι για την περίοδο του 2006, τα αποθέματα του εμπορεύματος κινήθηκαν πτωτικά.

  Περιεχόμενα
Editorial: Μια Σοφοκλεους ωριμότερη, όσο ποτέ...
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους:Αναζητούνται τονωτικές ενέσεις
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία
Αφιέρωμα: ΣΥΝΕΔΡΙΟ CEO & CSR 2007
Αφιέρωμα: Αλυσίδες Λιανικής
Μελέτη: KANTOR
Αφιέρωμα: Τηλεπικοινωνίες
Αφιέρωμα: Αυτοκίνητο - Η οικολογία αποκτά τη σημασία της
Άρθρο: Τα επόμενα «στοιχήματα» του κ. Ανδρέα Βγενόπουλου
Άρθρο: Η λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων μέσω της ανάλυσης του ισολογισμού
Άρθρο: ALUMIL - Εμπειρίες από τη Βαλκανική με ηγέτιδα τη Ρουμανία
Ανάλυση: Το μετοχικό «στοίχημα» της Jumbo
Επενδύσεις - Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων: Ανασκόπηση για το μήνα Οκτώβριο 2007
Άρθρο: Η αγορά του ψευδάργυρου
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site