Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2007                               Τεύχος 338

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


Του Θεόδωρου Ανδρουτσόπουλου


Ο κ. Θεόδωρος
Ανδρουτσόπουλος
είναι επικεφαλής του
Πιστοδοτικού Κέντρου Αθήνας, Διεύθυνση Πίστης, Ελληνική
Τράπεζα ΛΤΔΣτην Ελλάδα, τα τελευταία 15 χρόνια, βλέπουμε όλο και πιο έντονα αυτό που από τη φύση τους οι τράπεζες ανέκαθεν επεδίωκαν, δηλαδή τη μεγέθυνσή τους μέσω συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.
Εισερχόμενος λοιπόν και εγώ στις αρχές της δεκαετίας του 90’ στο τραπεζικό σύστημα, ελάχιστοι ‘‘φωτισμένοι’’ και πραγματικοί τραπεζίτες, ήταν εκείνοι που μπορούσαν πραγματικά να προβλέψουν την «κοσμογονία» που θα ακολουθούσε στον κλάδο. Μέχρι τα μέσα λοιπόν της δεκαετίας του 90’, παρατηρούμε την κυριαρχία του κράτους στο τραπεζικό τομέα σε ποσοστό περίπου 60%, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να λειτουργούν με υψηλά λειτουργικά κόστη και μικρές κερδοφορίες. Ακολούθως οδηγηθήκαμε στην είσοδο νέων τραπεζών ιδιωτικής πρωτοβουλίας, υποβοηθούμενες κυρίως από την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, ενόψει της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε εξαγορές κρατικών τραπεζών από ιδιώτες επενδυτές, φθάνοντας έτσι στο τέλος της δεκαετίας του 90’ που ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση συγκέντρωσης, που αφορούσε κυρίως σε ιδιωτικοποιήσεις κρατικών Τραπεζών.


Για ποιους λόγους γίνονται οι εξαγορές και συγχωνεύσεις;


Συνοψίζοντας αναφέρουμε  τους σημαντικότερους:


1. Η μεγιστοποίηση της απόδοσης ( κέρδος) για τον μέτοχο                
2. Δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερων ομίλων                                      
3. Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας                                                                
4. Έλεγχος μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς  σε Ελλάδα και εξωτερικό                  
5. Επιτυγχάνεται πιο γρήγορη ανάπτυξη από την οργανική                                
6. Βελτίωση ποιότητας προϊόντων και παροχής υψηλών υπηρεσιών
7. Απόκτηση κεφαλαιακής επάρκειας


Συνέπειες στην Ελληνική οικονομία:


Πρέπει να διαχωρίσουμε τις συγχωνεύσεις και εξαγορές που συντελέσθηκαν μέχρι σήμερα και σε αυτές που λογικά θα ακολουθήσουν.   
Μέχρι σήμερα η πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών, είχαν θετικό πρόσημο για την Ελληνική οικονομία, αφού οι ιδιωτικοποιήσεις των τραπεζών, έφεραν υψηλά έσοδα στα ταμεία του Δημοσίου.
Δημιουργήθηκαν πάρα πολλές νέες θέσεις εργασίας με την συνεχή ανάπτυξη και το άνοιγμα νέων καταστημάτων.
Ο πολίτης - καταναλωτής γνώρισε νέα προϊόντα, απέκτησε δυνατότητες επιλογών με χαμηλότερα επιτόκια και προμήθειες, απολαμβάνοντας υψηλότερα standards εξυπηρέτησης.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέκτησαν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προϊόντα με χαμηλή τιμολόγηση. Ειδικά για τις Μ.Μ.Ε., που  συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης και συνδράμουν στην ανάπτυξη των εθνικής οικονομίας αυξάνοντας το εθνικό προϊόν και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή κάθε υγιούς κράτους και οικονομίας.


Τι προβλέπεται να συμβεί ξεκινώντας ο 2ος γύρος εξαγορών και συγχωνεύσεων:


Εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις:
Η αρνητική, καθώς δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη για οργανική ανάπτυξη  και πολλά καταστήματα θα κλείσουν με μεγάλο ποσοστό του προσωπικού να  εξαναγκασθεί σε αναζήτηση νέας εργασίας, αφού ως γνωστόν το κόστος του προσωπικού είναι και το μεγαλύτερο λειτουργικό έξοδο για τις τράπεζες.
Ενδέχεται να δημιουργηθούν τραπεζικά μονοπώλια (εάν μείνουν όπως κάποιοι υποστηρίζουν 2 - 3 τράπεζες), επιφέροντας έτσι αύξηση στο κόστος των δανειακών κεφαλαίων κυρίως για τις Μ.Μ.Ε. και τους ιδιώτες.
Επίσης, δεν ξέρουμε  τί θα συμβεί στους κλάδους που οι υπό συγχώνευση τράπεζες θα διαθέτουν σημαντικά υψηλή διείσδυση, καθώς θα θελήσουν να μειώσουν την έκθεσή τους στον επιχειρηματικό κίνδυνο.


Σε αντιστάθμισμα των ανωτέρω βέβαια, η θετική προσέγγιση έγκειται στα εξής:
Καταρχήν ισχυρά Ελληνικά τραπεζικά σχήματα θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις και θα διασφαλίσουν τη δίκαιη και ισομερή κατανομή των πιστώσεων στους διάφορους τομείς της οικονομίας.
Με τη διοχέτευση της κατάλληλης ρευστότητας στην αγορά θα συντηρηθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στην Ελληνική οικονομία, ενώ με τη διατήρηση της ελληνικότητας των τραπεζών στη μετοχική τους βάση, θα αποφευχθεί η διαφυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Η δημιουργία 1 ή 2 μεγάλων τραπεζικών ομίλων (γιγάντων για την Ελλάδα) με κεφαλαιοποίηση άνω των 40 δισ., αυτόματα θα σήμαινε δημιουργία «εθνικών πρωταθλητών» που θα δώσουν σημαντική βοήθεια στη βελτίωση του οικονομικού και πολιτικού κλίματος.
Τέλος, ως απάντηση στο μεγαλύτερο διαφαινόμενο πρόβλημα της μείωσης των θέσεων εργασίας, θεωρείται ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική μέριμνα για το πλεονάζον προσωπικό, ώστε να γίνει η ομαλή μετάβασή του σε παράλληλους χρηματοοικονομικούς κλάδους, όπου θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την τραπεζική τους εμπειρία.


Για ποιους λόγους καθυστερεί να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος εξαγορών και συγχωνεύσεων;


1) Δεν γνωρίζουν απόλυτα κατά πόσο είναι εξασφαλισμένη η δυνατότητα μεγιστοποίησης του δυνητικού οφέλους κυρίως για το μέτοχο
2) Λόγω κοινωνικών και εργασιακών προβλημάτων.
3) Η επίλυση του ασφαλιστικού
4)  Δυσκολία εκτίμησης των ενδεχομένως ‘‘κρυφών’’ επισφαλειών
5) Αποτυχημένες απόπειρες εξαγορών και συγχωνεύσεων κατά το πρόσφατο παρελθόν
6) Διαφορετικές κουλτούρες διοικήσεων
7) Φόβος απώλειας του top management
8) Επίσης τα τελευταία χρόνια, δόθηκε βαρύτητα στην ανάπτυξή τους εκτός συνόρων. Αυτό προϋπέθετε χρήση υψηλών κεφαλαίων, περνώντας έτσι οι διεργασίες για τις εντός συνόρων συγχωνεύσεις σε δεύτερη μοίρα


Λίγο ως πολύ όμως, τα περισσότερα από τα προβλήματα που αναφέραμε θα αρχίσουν να επιλύονται και έτσι ενώ στην προηγούμενη δεκαετία είδαμε  εξαγορές που είχαν να κάνουν κυρίως με μία καλή τράπεζα που εξαγόραζε μια μέτρια ή και προβληματική, τώρα θα δούμε μία καλή τράπεζα να ενώνεται με μία άλλη καλή τράπεζα, για να δημιουργήσουν έναν μεγαλύτερο και πιο ανταγωνιστικό όμιλο.
Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε όλοι, να ζούμε με τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, ακολουθώντας την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και αντιμετωπίζοντας την παγκοσμιοποίηση ως μία πρόκληση για επιτυχίες σε νέες αγορές.


Ποιο δείχνει το μέλλον των μικρών και μεσαίων τραπεζών;


Οι περισσότερες από αυτές τις τράπεζες σήμερα αντέχουν, αλλά εάν προχωρήσουν  σε συγχωνεύσεις και εξαγορές  μεταξύ των μεγάλων, τότε ο ανταγωνισμός θα γίνει πιο αδυσώπητος, τα spread θα συμπιεσθούν περαιτέρω και η μείωση της κερδοφορίας θα πιέζει τις διοικήσεις τους για πώλησή τους. Τι θα μπορέσει όμως να προσθέσει μία μικρή τράπεζα, σε μία μεγάλη που μπορεί να έχει προκύψει από συγχώνευση μεταξύ των 4 τραπεζών ΕΤΕ - ALPHA - EUROBANK - ΠΕΙΡΑΙΩΣ; Μάλλον ελάχιστα.
Άρα οι μικρές τράπεζες που θα επιλέξουν αυτόνομη πορεία και στο μέλλον ενδέχεται να μην είναι ελκυστικές, θα πρέπει με όραμα να πραγματώσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ώστε με αποτελεσματικότητα να προσελκύσουν νέους επενδυτές, να αποκτήσουν επαρκή κεφάλαια για την ανάπτυξή τους, να είναι ευέλικτες, ανταγωνιστικές, επανδρωμένες με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα βλέπει προοπτικά την εξέλιξή του μέσα από τη «δική του» τράπεζα, και οι οποίες θα βρουν και θα καλύψουν market niche που θα τους αποφέρουν ικανοποιητικές διαχρονικά κερδοφορίες, επιτυγχάνοντας να εξελίξουν τα προϊόντα τους, τολμώντας αλλαγές και καθιερώνοντας μικρές καινοτομίες από τα προϊόντα τους μέχρι το service και την ικανοποίηση του πελάτη.
Βέβαια, μία άλλη επιλογή για τις μικρές και μεσαίες τράπεζες, είναι και οι μεταξύ τους συγχωνεύσεις, αλλά ίσως είναι καλύτερα πρωτίστως, να αναμένουμε τις εξελίξεις μεταξύ των μεγάλων τραπεζών που θα καθορίσουν μετέπειτα και τις γενικότερες συνθήκες στο κλάδο.


Ο ρόλος των τραπεζών


 Δεν θα πρέπει όμως οι τράπεζες όσο και αν συγχωνευθούν, εξαγοράσουν ή εξαγορασθούν, όσο κι αν γιγαντωθούν μερικές εξ αυτών για τα ελληνικά δεδομένα, να ξεχνούν ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος τους μέσα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.
Στη σύγχρονη τραπεζική, λοιπόν, πιστεύω ότι ο ρόλος τους είναι:


1. Εξασφάλιση ρευστότητας στο σύστημα και περαιτέρω αύξηση του βαθμού πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης
2. Τιμολόγηση των υπηρεσιών τους «τίμια» όχι μόνο προς όφελός τους αλλά και προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων
3. Στήριξη σωστών επενδύσεων, χρηματοδότηση νέων πηγών  καινοτομίας και δημιουργικότητας, καθώς και ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας
4. Να επηρεάζουν θετικά, δίκαια και καθοριστικά την κατανομή και το κόστος των κεφαλαίων και των πιστώσεων ανάμεσα σε διάφορους τομείς της οικονομίας ( Μεταποίηση- Υπηρεσίες- Ιδιώτες - Δημόσιο κ.λπ.), ασκώντας πραγματικά οικονομική πολιτική
5. Τέλος θα πρέπει να παράγουν συστήματα και προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ευαισθησίας και προσφοράς στην ελληνική κοινωνία


Όλα αυτά είναι αναγκαία να γίνονται και να φαίνονται σε μία κοινωνία δικαίου, που από πολλές πλευρές ακούγονται κατηγορίες για το ρόλο των τραπεζών και τις μεγάλες –ίσως και προκλητικές κατά πολλούς- κερδοφορίες τα τελευταία χρόνια. Κερδοφορίες που εξηγούνται όμως λογικά, εάν αντιληφθούμε ότι το τραπεζικό σύστημα είναι ο βασικός κρίκος στην οικονομική αλυσίδα, που δέχεται όμως όχι μόνο τις θετικές εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας αλλά και τις αρνητικές. Έτσι σε περιόδους (όπως την τελευταία 10ετία) οικονομικής ευμάρειας απολαμβάνει υψηλά κέρδη, ενώ σε μία αντίθετη περίπτωση τριγμών στην παγκόσμια οικονομία, θα γνωρίσει σημαντική ύφεση. Σε κάθε περίπτωση όμως οι τράπεζες είναι ένας διαμεσολαβητικός κλάδος της οικονομίας, που είναι γεγονός ότι ευνοείται τα τελευταία χρόνια από το καλό κλίμα στις παγκόσμιες οικονομίες.


Τί αναμένουμε για το νέο κύμα εξαγορών


1. Αν και δεν ακούγεται σαν πρώτη επιλογή, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αποτελεί έναν από τους πρώτους στόχους εξαγοράς για τις μεγάλες τράπεζες, κυρίως λόγω των υψηλών καταθέσεων που διαθέτει σε σχέση με τη χαμηλή κοστολογική του βάση.


2. Σίγουρα, οι δυνατοί παίκτες στην παρούσα φάση είναι η ΕΤΕ- EFG - MARFIN που διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ισχυρό μέτοχο που πρέπει να συμφωνήσεις μαζί του για να προχωρήσει σε συγχώνευση. Αυτές οι τρείς τράπεζες έχουν την δυνατότητα να κινηθούν ακόμη και σε επιθετικές εξαγορές με πιο πιθανούς στόχους τις τράπεζες ALPHA - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΥΠΡΟΥ για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, καθώς μπορούν άμεσα να προσδώσουν αξία σε μία τέτοια κίνηση.


 


Ως συμπέρασμα λοιπόν, είναι πιθανό σύντομα να δούμε νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών στον ελληνικό χώρο. Όμως, για να γνωρίσουν μακροπρόθεσμη επιτυχία, θα πρέπει να δημιουργήσουν και να αποδώσουν προστιθέμενη αξία στους μετόχους αλλά και στους ίδιους τους πελάτες τους, όπως και στο προσωπικό τους που θα πρέπει να αισθάνεται εργασιακά σίγουρο και οικονομικά ευχαριστημένο.
Παρά όμως, τις ανακατατάξεις (εξαγορές-συγχωνεύσεις) των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που θα ακολουθήσουν και σε πείσμα όσων μιλούν μόνο για 2 με 3 τράπεζες να παραμείνουν στο χώρο, πιστεύω ότι αντιθέτως θα συνυπάρξουν μεγάλες και μικρές τράπεζες,  απλά αρκετά λιγότερες σε αριθμό από όσες υπάρχουν σήμερα.
Διότι η αποτελεσματικότητα μιας τράπεζας δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ζήτημα μεγέθους, όπως ακούγεται συχνά τον τελευταίο καιρό από διοικητές τραπεζών και χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Η αποτελεσματικότητα μίας τράπεζας βρίσκεται και σε τομείς όπως, η ευελιξία, η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το να είσαι κοντά στη ΜΜΕ επιχείρηση και τον ιδιώτη αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης, να έχεις υψηλή εξειδίκευση και καταρτισμένο προσωπικό αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσωπικότητες και τη δύναμη των πρωτοβουλιών τους, σε συνδυασμό με management που να έχει όραμα και να επενδύει στην καινοτομία, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις προκλήσεις της εποχής μας.

  Περιεχόμενα
Editorial: Ένα νέο «χρηματιστηριακό έτος αρχίζει!
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς: Σοφοκλέους - Αντιμετοπίζοντας τις αβεβαιότητες του 2008
Αφιέρωμα Επιχειρηματικά Βραβεία Χρήμα «Γεώργιος Ουζούνης»
Αφιέρωμα: Αλυσιδες Λιανικης
Αφιέρωμα: Κλάδος Υγείας
Αφιέρωμα: Τυχερά Παιχνίδια
Αφιέρωμα: Πιστωτικές Κάρτες
¶ρθρο: Εξαγορές και Συγχωνεύσες Ελληνικών Τραπεζών
Συνέντευξη
¶ρθρο: Κυπριακά growth stories:Η περίπτωση της Ocean Tankers
¶ρθρο: Κυπριακές Τράπεζες:Το Ελντοράντο του International Banking
¶ρθρο: Δυναμικές Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων
Επενδύσεις - Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ...
Εμπορεύματα: Η αγορά του βαμβακιού
Στα ενδότερα τησ οδού Σοφοκλέους

 Όροι και προϋποθέσεις του site