Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2007                               Τεύχος 338


ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ


Η ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ


ΑΝΑΛΥΣΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α. ΣΑΒΒΑΚΗΣ


Στη διάρκεια του 2005, το εμπόρευμα κινήθηκε με υψηλή μεταβλητότητα, με εύρος διακύμανσης της τάξεως των 45,00 - 60,00 σεντς / λίμπρα. Στη διάρκεια του 2006, η αγορά χαρακτηρίστηκε από τη συντήρηση των περιοχών διακύμανσης που εμφάνισε το εμπόρευμα κατά το προηγούμενο έτος. Η τιμή προσέγγισε το σημαντικό ψυχολογικό επίπεδο σημασίας των 60,00 σεντς ανά λίμπρα, ενώ την πιθανότητα περαιτέρω ανόδου της τιμής δεν ενίσχυσαν σημαντικές εξελίξεις στις θεμελιώδεις δυνάμεις της αγοράς. Ωστόσο, από την αρχή του νέου έτους, η τιμή του εμπορεύματος ακολουθεί ένα ανοδικό κανάλι τιμών. Η αγορά του βαμβακιού επηρεάζεται σε μέγιστο βαθμό από τις θεμελιώδεις δυνάμεις, και λιγότερο από τις τεχνικές της όψεις. Ρυθμιστικό παράγοντα στην πορεία της τιμής του εμπορεύματος διαδραματίζει το ύψος των αποθεμάτων. Στο τρέχον οικονομικό έτος, οι εκτιμήσεις επισημαίνουν ότι το επίπεδο των αποθεμάτων του εμπορεύματος θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Ο παραπάνω λόγος μπορεί να αποτελέσει την αιτία για άνοδο της τιμής, με τις τιμές των απώτερων συμβολαίων να σηματοδοτούν ότι η αγορά του βάμβακος βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα τιμών.


Η τιμή του εμπορεύματος κινήθηκε πτωτικά στη διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου του 2007, αλλάζοντας ουσιαστικά την ανοδική τάση και τροχιά του προηγούμενου 2μήνου. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2008 στην αγορά της Νέας Υόρκης την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2007, άνοιξε στα 63,80 σεντς ανά λίμπρα και έπειτα από στενή διακύμανση στα επίπεδα των 63,10 - 63,80 σεντς ανά λίμπρα και έκλεισε στα 63,37 σεντς ανά λίμπρα, μειωμένη οριακά κατά 0,20%. Στο δε προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Μαΐου του 2008, η τιμή του εμπορεύματος έκλεισε στα 64,98 σεντς ανά λίμπρα, μειωμένη κατά 0,18% ή 0,13 σεντς ανά λίμπρα. Τέλος, στα συμβόλαια λήξεως Ιουλίου του 2008, η τιμή του εμπορεύματος έκλεισε στα 66,69 σεντς ανά λίμπρα, πτωτικά κατά 0,19%. Στο απώτερο συμβόλαιο λήξεως του Δεκεμβρίου του 2008, η τιμή του εμπορεύματος δεν παρουσίασε μεταβολές και διαμορφώθηκε στα 71,11 σεντς ανά λίμπρα. Ανάλογα κινήθηκε το εμπόρευμα σε όλες τις αγορές διαπραγμάτευσης, καθώς ο διεθνής δείκτης τιμών του Cotlook A έκλεισε στα 68,15 σεντς ανά λίμπρα, αυξημένος κατά 0,12%.
Την παρούσα χρονική στιγμή, στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2008 στην αγορά της Νέας Υόρκης, η τιμή του εμπορεύματος κινείται κάτω από το βραχυχρόνιο κινητό μέσο όρο των 20 ημερών και εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 120 ημερών. Το διάγραμμα της τιμής σε μηνιαία βάση παραμένει ανοδικό για τη συνέχεια, σε συνδυασμό με το premium που εμφανίζουν τα συμβόλαια απώτερης λήξης. Σε βραχυχρόνιο επίπεδο είναι πιθανό να έχει ολοκληρωθεί η καθοδική κίνηση, αφού οι τεχνικοί δείκτες του εμπορεύματος αρχίζουν να δείχνουν «αγορές» για το βαμβάκι. Σε βραχυχρόνιους όρους, η τιμή του βαμβακιού εξακολουθεί να βρίσκεται εντός ενός κρίσιμου καναλιού, του οποίου η άνω βάση τοποθετείται στα επίπεδα των 70,00 σεντς ανά λίμπρα και η κάτω βάση στα 60,00 σεντς ανά λίμπρα. Σημαντική στήριξη για την τιμή του εμπορεύματος στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2008 αποτελεί πλέον το επίπεδο των 62,00 σεντς ανά λίμπρα. Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι βραχυχρόνιοι τεχνικοί δείκτες δεν κινούνται ακόμα κοντά σε υπερπωλημένες ζώνες τιμών, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η βραχυχρόνια πιθανότητα της ανοδικής κίνησης. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι ο ταλαντωτής R.S.I. 14 ημερών βρίσκεται στα επίπεδα του 30,66, ενώ το open interest είναι σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, σε σχέση με τους μέσους όρους της αγοράς.


ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Σύμφωνα με το United States Department of Agriculture, στην αναφορά του Νοεμβρίου του 2007, η συνολική παγκόσμια προσφορά βαμβακιού κατά την περίοδο 2006/07, προβλέπεται στα επίπεδα των 219,598 εκατ. σακιών των 480 λιμπρών, εμφανίζοντας οριακή αύξηση σε σχέση με την περίοδο 2005/06, όπου η προσφορά είχε διαμορφωθεί σε 219,330 εκατ. σακιά των 480 λιμπρών. Για την περίοδο 2007/08, οι προβλέψεις του U.S.D.A. αναφέρουν ότι η παγκόσμια παραγωγή θα διαμορφωθεί σε 119,360 εκατ. σακιά των 480 λιμπρών, μειωμένη κατά 2,12%, σε σχέση με την περίοδο 2006/07. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, η παγκόσμια κατανάλωση βαμβακιού κατά την περίοδο 2007/08, προβλέπεται στα επίπεδα των 129,245 εκατ. σακιών, εμφανίζοντας αύξηση κατά 4,83% σε σχέση με την περίοδο 2006/07. Τα τελικά αποθέματα του εμπορεύματος, μέγεθος το οποίο αποτελεί και αποφασιστικό παράγοντα για την πορεία της τιμής, προβλέπεται ότι θα κινηθούν χαμηλότερα για την περίοδο 2007/08, καθώς θα διαμορφωθούν σε 54,806 εκατ. σακιά των 480 λιμπρών, σε σχέση με τα 60,831 εκατ. σακιά το 2006/07, ήτοι μείωση κατά 9,90%.
Σύμφωνα με το United States Department of Agriculture, στην αναφορά του Νοεμβρίου 2007, οι συνολικές παγκόσμιες εξαγωγές βαμβακιού κατά την περίοδο 2007/08, προβλέπονται στα επίπεδα των 41,111 εκατ. σακιών των 480 λιμπρών, εμφανίζοντας άνοδο κατά 9,20% σε σχέση με την περίοδο 2006/07, όπου το αντίστοιχο μέγεθος είχε διαμορφωθεί σε 37,647 εκατ. σακιά των 480 λιμπρών. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, η συνολική παραγωγή καλλιέργειας βαμβακιού κατά την περίοδο 2006/07, προβλέπεται στα επίπεδα των 33,76,69 εκατ. εκταρίων, εμφανίζοντας μείωση κατά 2,71% σε σχέση με την περίοδο 2006/07.

  Περιεχόμενα
Editorial: Ένα νέο «χρηματιστηριακό έτος αρχίζει!
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς: Σοφοκλέους - Αντιμετοπίζοντας τις αβεβαιότητες του 2008
Αφιέρωμα Επιχειρηματικά Βραβεία Χρήμα «Γεώργιος Ουζούνης»
Αφιέρωμα: Αλυσιδες Λιανικης
Αφιέρωμα: Κλάδος Υγείας
Αφιέρωμα: Τυχερά Παιχνίδια
Αφιέρωμα: Πιστωτικές Κάρτες
Άρθρο: Εξαγορές και Συγχωνεύσες Ελληνικών Τραπεζών
Συνέντευξη
Άρθρο: Κυπριακά growth stories:Η περίπτωση της Ocean Tankers
Άρθρο: Κυπριακές Τράπεζες:Το Ελντοράντο του International Banking
Άρθρο: Δυναμικές Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων
Επενδύσεις - Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ...
Εμπορεύματα: Η αγορά του βαμβακιού
Στα ενδότερα τησ οδού Σοφοκλέους

 Όροι και προϋποθέσεις του site