Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008                              

Τεύχος 339

AΦIEPΩMA KATAΘETIKA ΠPOΪONTA


Kαταθετικά
προϊόντα:
Γιατί «φουντώνει»
το ενδιαφέρον των τραπεζών


Πλήθος προϊόντων που προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών,
με το ύψος των επιτοκίων να έχει λάβει την ανιούσα...


Του Στέφανου Κοτζαμάνη


Το τραπεζικό τοπίο άλλαξε σημαντικά μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Η υπερεπάρκεια των διεθνών κεφαλαίων που υπήρχε και η χαρακτηριστική άνεση με την οποία οι τράπεζες αντλούσαν κεφάλαια, έχει υποκατασταθεί από ένα κλίμα σκεπτικισμού.
Πριν από το ξέσπασμα της υπόθεσης με τα subprime loans στις ΗΠΑ, η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων ήταν πανεύκολη και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους. Τους τελευταίους μήνες όμως, τα πράγματα άλλαξαν δραστικά: οι «τρύπες» των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού «τρόμαξαν» τις αγορές που τώρα είτε είναι ιδιαίτερα φειδωλές στην τιτλοποίηση δανείων (securitization), είτε έχουν αυξήσει σημαντικά τα spreads με τα οποία χορηγούν τα ομολογιακά δάνεια.
Οι ελληνικές τράπεζες φυσικά, δεν υπέστησαν άμεση ζημιά από subprime προϊόντα και γι αυτό άλλωστε αντιμετωπίζονται με πολύ ευνοϊκότερο «μάτι» από τους διεθνείς αναλυτές και αυτό έχει άλλωστε συμβάλλει στο να μην έχουμε στο Χρηματιστήριο της Αθήνας τις μεγάλες τραπεζικές απώλειες που είχαμε σε άλλα χρηματιστήρια του κόσμου.
Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι δυσμενής επηρεασμός δεν υπάρχει. Και αυτό γιατί έχει ανεβεί το κόστος χρήματος που αντλούν από ομολογιακά και λοιπά ξένα κεφάλαια. Σε περίπτωση λοιπόν που αυτό το κλίμα διατηρηθεί, τότε ενδεχομένως οι ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στη χρηματοδότηση των τόσο φιλόδοξων επεκτατικών σχεδίων που έχουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ανατολική Ευρώπη (όχι μόνο υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των χορηγήσεων, αλλά και στόχοι για εξαγορές και επεκτάσεις στις συγκεκριμένες αγορές).
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην άντληση κεφαλαίων είτε μέσω αυξήσεων κεφαλαίου (ήδη προχώρησαν πέρυσι Eurobank και Πειραιώς) πράγμα όμως που εξαρτάται και από την εκάστοτε κατάσταση των χρηματιστηριακών αγορών, αλλά και στις καταθέσεις.
Χαρακτηριστικό της ανάγκης των τραπεζών για κεφάλαια είναι ο δείκτης «χορηγήσεις προς καταθέσεις», ο οποίος για άλλους μεν τραπεζικούς ομίλους βρίσκεται στο 80%, για άλλους όμως υπερβαίνει το 100% και μάλιστα μπορεί να φτάνει ως το 120% ή και το 130%.
Μετά λοιπόν από μια μακρά περίοδο, όπου οι καταθέτες καρπώνονταν επιτόκια σαφώς χαμηλότερα του πληθωρισμού, το κλίμα φαίνεται να αλλάζει για τα καλά. Ήδη εδώ και περισσότερο από ένα έτος, τα επιτόκια καταθέσεων έχουν ανεβεί, λόγω των αντίστοιχων κινήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει το Euribor, με αποτέλεσμα σήμερα οι αποδόσεις των καταθέσεων προθεσμίας να υπερβαίνουν τον πληθωρισμό και να αποφέρουν τελικά κάποια άνοδο στην πραγματική αξία των χρημάτων.
Φαίνεται λοιπόν, ότι η όξυνση του ανταγωνισμού στις τραπεζικές καταθέσεις θα συνεχιστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι τράπεζες προχώρησαν σε επιτόκια ταμιευτηρίου που προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν το 3%. Δεν είναι τυχαίο επίσης το γεγονός ότι οι τράπεζες παρεμβαίνουν στην αγορά με νέα καταθετικά προϊόντα να ικανοποιήσουν συνθετότερες ανάγκες των πελατών τους.


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ο κανόνας στις επενδύσεις είναι πολύ παλιός και δεν μπορεί να αλλάξει. Όποιος επιθυμεί υψηλότερη απόδοση, δύο πράγματα πρέπει να κάνει: είτε να αυξήσει τον κίνδυνό του, είτε τη χρονική διάρκεια της επένδυσής του. Το ίδιο ισχύει και για τις καταθέσεις.
Οι καταθέσεις προθεσμίας προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και επίσης οι καταθέσεις που υπόσχονται το επενδεδυμένο κεφάλαιο αλλά όχι και επιτόκιο, είναι πολύ πιθανό να αποφέρουν στους επενδυτές υψηλότερες αποδόσεις.
Το καταθετικό «οπλοστάσιο» των τραπεζών, περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Α) Προϊόντα που συνδυάζουν υψηλότερα επιτόκια και μερική ρευστότητα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι δεσμευμένες καταθέσεις, οι οποίες είτε προκαταβάλουν τους τόκους, είτε τους προσφέρουν κατά τη διάρκεια της κατάθεσης (π.χ. κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο).
Β) Ένα άλλο τέτοιο παράδειγμα, είναι οι λογαριασμοί τύπου Notice Account, όπου προσφέρουν μεν υψηλότερο επιτόκιο, αλλά για οποιαδήποτε ανάληψη θα πρέπει να προηγηθεί προειδοποίηση 25 ή 30 ημέρες ενωρίτερα.  
Γ) Μια τρίτη κατηγορία τέτοιων προϊόντων, είναι αυτά που περιλαμβάνουν π.χ., μια τρίμηνη τοποθέτηση σε υψηλότοκο λογαριασμό καταθέσεων για ένα τμήμα του ποσού και την τοποθέτηση του υπόλοιπου ποσού σε άλλες μορφές επενδύσεων που δεν προσφέρουν ρευστότητα.
Δ) Τέλος, υπάρχουν συνδυασμοί καταθέσεων δύο διαφορετικών χρονικών λήξεων, με αποτέλεσμα ο πελάτης να προγραμματίζει τη ρευστότητά τους, απολαμβάνοντας παράλληλα και υψηλότερο επιτόκιο.


ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΧΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Πολλοί είναι οι πελάτες που ζητούν «κάτι παραπάνω» από το επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων, χωρίς όμως να θέλουν να αναλάβουν το υψηλό ρίσκο που συνεπάγεται μια τοποθέτηση στο χρηματιστήριο. Τέτοιου είδους επιλογές εξυπηρετούνται από λύσεις όπως οι παρακάτω:
Α) Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, εξασφαλίζουν το ύψος της κατάθεσης και το επιτόκιο εξαρτάται από το ποια θα είναι η πορεία ενός δείκτη, μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας, κ.λπ. Στην πράξη, οι τράπεζες επενδύουν τους τόκους που θα έδιναν στις αγορές παραγώγων και ουσιαστικά οι όποιες ενδεχόμενες υπεραποδόσεις των πελατών προέρχονται από τα κεφαλαιακά κέρδη της σύνθετης επένδυσής τους. Ο κίνδυνος για τους καταθέτες είναι να καρπωθούν μηδενικό επιτόκιο.
Β) Συνδυασμός καταθέσεων και αμοιβαίων κεφαλαίων. Ένα ποσοστό της επένδυσης τοποθετείται σε προθεσμιακή κατάθεση (συνήθως με ελκυστικό επιτόκιο) και το υπόλοιπο τμήμα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας που θα επιλέξει ο πελάτης. Μέσω αυτής της κίνησης, ο καταθέτης «παίζει σε δύο ταμπλό» έχοντας ως κίνητρο το υψηλό επιτόκιο της δεσμευμένης κατάθεσης και ως προσδοκία τις ενδεχόμενες υπεραποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Γ) Συνδυασμός καταθέσεων και άλλων επενδύσεων. Μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη περίπτωση, αλλά αντί για την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια, χρησιμοποιούνται άλλες μορφές επενδύσεων, όπως για παράδειγμα ομόλογα.
Σε κάθε περίπτωση σύνθετου καταθετικού προϊόντος, ο πελάτης θα πρέπει να προσέχει –μεταξύ άλλων- τα εξής:
-Πέρα από το ύψος των φόρων και το ύψος των διαφόρων είδους προμηθειών που ενδεχομένως θα κληθεί να καταβάλλει.
-Να μην παρασύρεται μόνο από το υποσχόμενο μέγιστο επιτόκιο ενός προϊόντος εγγυημένου κεφαλαίου, αλλά και από την πιθανότητα επέλευσης αυτού του επιτοκίου.
-Να συνεκτιμά ότι οι όποιες «προσφορές» νέων καταστημάτων με επιτόκια «κράχτες» για λίγους μήνες, πιθανότατα θα ισχύουν μόνο για λίγους μήνες…
-Να συνεκτιμά τις αποφάσεις του με το γενικότερο επενδυτικό του προφίλ (σχέση του με τον κίνδυνο) και με τις ανάγκες ρευστότητάς του.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου τράπεζες προσφέρουν αυξημένα επιτόκια όταν υπάλληλοι εισπράττουν τους μισθούς τους μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών στις συγκεκριμένες τράπεζες. Τα υψηλότερα βέβαια αυτά επιτόκια, προσφέρονται μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος υπολοίπου (π.χ. έως 5.000 ευρώ) και όχι απαραίτητα για ολόκληρο το υπόλοιπο του λογαριασμού.
Επιπρόσθετα, προσφέρονται συχνά στους λογαριασμούς μισθοδοσίας και άλλα προνόμια, όπως: μειωμένα επιτόκια σε περίπτωση δανεισμού, μικρότερες συνδρομές σε πιστωτικές κάρτες, κ.λπ.


EUROBANK
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ο συγκεκριμένος λογαριασμός προσφέρει

-3% επιτόκιο από το πρώτο ευρώ για οποιαδήποτε ποσό έχετε στο λογαριασμό σας
-Τα χρήματά σας διαθέσιμα και χωρίς χρεώσεις
-Κίνητρο για συνεχή αποταμίευση. Το επιτόκιό σας παραμένει υψηλό 3%, εφόσον πραγματοποιείτε μέχρι και 3 αναλήψεις το μήνα. Σε αντίθετη περίπτωση, το επιτόκιο ακολουθεί, για τον επόμενο μήνα και μόνο, το επιτόκιο του απλού ταμιευτηρίου
-Απόδοση τόκων ανά 6 μήνες
-Ενημέρωση για τις κινήσεις του λογαριασμού σας, είτε με βιβλιάριο είτε με τριμηνιαίο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, ανάλογα με την προτίμησή σας


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CASH ΜΑNAGER
Στόχος είναι η άνεση στις συναλλαγές και μαζί, υψηλές αποδόσεις. Λέτε το ποσό που χρειάζεστε στη διάθεσή σας ώστε να κινείστε άνετα και εάν έχετε επιπλέον χρήματα, τότε αυτά «κλείνονται» με υψηλά επιτόκια κάθε εβδομάδα για να σας δίνουν ακόμα περισσότερα κέρδη.
Έτσι, εξασφαλίζετε:  
-Επιτόκιο 4%* για τα χρήματα που γίνονται Προθεσμιακή Κατάθεση (με απόδοση τόκων κάθε εβδομάδα)
-Απεριόριστες Συναλλαγές από τον υψηλότοκο Καταθετικό Λογαριασμό
Ακόμα, ο λογαριασμός, σας προσφέρει τη δυνατότητα υπερανάληψης, ώστε να έχετε επιπλέον ρευστότητα εξασφαλίζοντάς σας και ένα πλήρες πακέτο δωρεάν καθημερινών συναλλαγών.
Τα καταθετικό πρόγραμμα Cash Manager είναι μοναδικό αφού:
-Ορίζετε το ποσό που χρειάζεστε κάθε εβδομάδα
-Απολαμβάνετε υψηλές αποδόσεις για τα πλεονάζοντα κεφάλαιά σας
-Έχετε ένα λογαριασμό για όλες τις συναλλαγές
-Αξιοποιείτε τη δυνατότητα Υπερανάληψης για επιπλέον ρευστότητα
-Κερδίζετε από τις Δωρεάν Συναλλαγές


* Ισχύει έως 30/05/2008 και στη συνέχεια, θα είναι συνδεδεμένο με το τρέχον επιτόκιο Euribor εβδομάδας.


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
PREMIUM ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ
Ο λογαριασμός Ταμιευτηρίου με αντίγραφο λογαριασμού (statement) της Emporiki Bank , που σας παρέχει ευελιξία ,άμεση ρευστότητα και παράλληλα υψηλότερη απόδοση από τον κλασικό λογαριασμό Ταμιευτηρίου.
Επιτόκιο: Τα επιτόκια κλιμακώνονται μέχρι και 3,25%(μικτό).
Το επιτόκιο κάθε κλίμακας εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό κατάθεσης, με βάση το ποσό του ημερήσιου υπολοίπου.
Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης: Δεν υπάρχει.
Εκτοκισμός: Ο εκτοκισμός είναι εξαμηνιαίος (Ιούνιο και Δεκέμβριο) με κεφαλαιοποίηση των τόκων με βάση το ποσό του ημερήσιου υπολοίπου.
Παροχές:
-Δυνατότητα κοινού λογαριασμού
-Δωρεάν τριμηνιαίο αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού στη διεύθυνση επιλογής του πελάτη.
-Συναλλαγές μέσω ATMs: 
 Συναλλαγές όλες τις ημέρες και ώρες στα Μηχανήματα Αυτόματων Συναλλαγών σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, με την Κάρτα Τραπεζικών Συναλλαγών Visa Debit, που παρέχεται δωρεάν. H Emporiki Bank, συμμετέχοντας στο Διατραπεζικό Σύστημα Αυτόματων Συναλλαγών (ΔΙΑΣ), παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης, με μικρή επιβάρυνση, σε περισσότερα από 4.000 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα.
-Αυτόματη εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ καθώς και λογαριασμών δανειακών προϊόντων της τράπεζας( πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων), μέσω πάγιων εντολών, με σύνδεση του λογαριασμού σας.
-Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης άλλων εταιριών (κινητής τηλεφωνίας, ασφαλιστικών, συνδρομητικής τηλεόρασης).
-Συναλλαγές μέσω e-Banking.


EUROBANK
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ
Μέσω του προϊόντος αυτού, οι καταθέτες συνδέουν την απόδοση των αποταμιεύσεών τους με την πορεία των Ευρωπαϊκών επιτοκίων: το νέο λογαριασμό «Ευρωπαϊκό Αποταμιευτικό».
Αποταμιευτικό προϊόν σε Ευρώ: Οι αποδόσεις του συνδέονται με το Βασικό Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). 
Βασικά Χαρακτηριστικά
-Αποταμιευτικός χαρακτήρας
-Υψηλή απόδοση για ελεύθερα χρήματα συνδεδεμένη με το Ευρωπαϊκό Επιτόκιο
-Περιορισμένη χρήση από πλευράς χρεωστικών κινήσεων: δυνατότητα μιας δωρεάν χρεωστικής κίνησης το μήνα
Απευθύνεται σε πελάτες, οι οποίοι επιθυμούν:
-Να αποταμιεύουν οποιοδήποτε ποσό, όποτε αυτοί θέλουν
-Να λαμβάνουν υψηλές αποδόσεις στις αποταμιεύσεις τους
Προσφερόμενες υπηρεσίες
-Ενημέρωσης με 3μηνιαίο statement
-Επιτόκια που μεταβάλλονται αυτόματα και ισόποσα με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
-Καταβολή τόκων από το πρώτο ευρώ
-Δυνατότητα να κάνετε καταθέσεις, όποτε εσείς θέλετε
-Δυνατότητα να χρεώνετε τον λογαριασμό σας, όποτε εσείς θέλετε, για όποιο ποσό θέλετε και χωρίς προειδοποίηση, με μία χρέωση το μήνα χωρίς κόστος.
Αποδόσεις λογαριασμού
-Συνδεδεμένες με το ΕΚΤ με αυτόματη και ισόποση αναπροσαρμογή σε κάθε  μεταβολή του
-Τόκος από το πρώτο ευρώ
-Απόδοση των τόκων σε εξαμηνιαία βάση
-Τρεις κλίμακες εκτοκισμού ως εξής: έως 15.000 επιτόκιο 2%, από 15.000-60.000 ευρώ επιτόκιο 3% και από 60.000 και πάνω επιτόκιο 4%.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ "ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ" 
Ο λογαριασμός μισθοδοσίας «Όλα Σε Ένα» προσφέρει σημαντικά οφέλη και πλεονεκτήματα για τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους εταιριών. Λειτουργεί σαν εργαλείο ταμειακής διαχείρισης δίνοντας τη δυνατότητα υπεραναλήψεων με χρέωση τόκων μόνο για το ποσό της υπερανάληψης και το χρονικό διάστημα που αυτό χρησιμοποιείται.
Χαρακτηριστικά και Παροχές
-Τρεχούμενος Λογαριασμός σε Ευρώ
-Δυνατότητα παροχής ορίου υπερανάληψης
-Αποστολή μηνιαίου αντίγραφου κινήσεων
-Δεν υπάρχουν επιβαρύνσεις  και δεν απαιτείται ελάχιστο πόσο κατάθεσης
-Δυνατότητα πρόσθετων παροχών για ευελιξία και άνεση 
-Δωρεάν χορήγηση του πρώτου Βιβλιαρίου Επιταγών
-Παροχή προνομιακών επιτοκίων καθώς αυξάνεται το ποσό κατάθεσης, δίνοντας παράλληλα και αποταμιευτικό χαρακτήρα στο λογαριασμό:


Ποσό Κατάθεσης       έως       έως      έως      ...άνω των
σε Ευρώ                   3.000    10.000  50.000    50.000
Επιτόκια                   0,30%   1,00%   1,50%     2,25%
Χρεωστικά Επιτόκια ΥπερανάληψηςEίδος επιτοκίου              Eπιτόκια
Α. Κυμαινόμενο              9,25% πλέον
                                        σχετικής προσαύξησης επιτοκίου
Β. Κυμαινόμενο              5,75% πλέον σχετικής
(με παροχή                      προσαύξησης επιτοκίου
εμπραγμάτων
εξασφαλίσεων)
Γ. Κυμαινόμενο              5,25%
(με δέσμευση μετρητών,
Α/Κ Διαχείρισης
Διαθεσίμων και Ομόλογα
Ελληνικού Δημοσίου)

Πρόσθετα Πλεονεκτήματα
-Έκπτωση 2 μονάδες στα βασικά κυμαινόμενα επιτόκια των Προσωπικών / Καταναλωτικών Δανείων χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση. Επιπλέον, μείωση του επιτοκίου κατά 1 μονάδα κάθε χρόνο, επιβραβεύοντας τη συνέπεια στην αποπληρωμή των δόσεων, με το πρόγραμμα σταθερού επιτοκίου «ΣΥΝΕΠΩΣ».
-Έκπτωση 50% στην εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος όλων των Δανείων Καταναλωτικής Πίστης χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση.
-Χωρίς έξοδα εφάπαξ δαπάνης εξέτασης αιτήματος των Στεγαστικών Δανείων. Δυνατότητα αναβολής πληρωμής έως και 2 δόσεων το χρόνο και έως 24 δόσεις κατά τη διάρκεια του Στεγαστικού Δανείου.
-Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. ΔΕΚΟ, Εταιριών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας).
-Άμεση έκδοση Κύπρου Debit Card για τις καθημερινές σας συναλλαγές (αγορές και αναλήψεις μετρητών), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με απευθείας χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας.
-ΚΥΠΡΟΥ Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο και όλα τα μετέπειτα χρόνια βάσει προγράμματος χρήσης (ελάχιστο ποσό ετήσιων αγορών χ300 για κλασική κάρτα και χ600 για χρυσή κάρτα). Προνομιακό επιτόκιο αγορών και ανάληψης μετρητών 13,00%*. Επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου 4,9%* για δύο χρόνια, από πιστωτικές κάρτες άλλων τραπεζών.
-ΚΥΠΡΟΥ MasterCard με δωρεάν συνδρομή για τους κατόχους της ΚΥΠΡΟΥ VISA.
-Ολοκληρωμένα Εναλλακτικά Δίκτυα (Phone Banking, Internet Banking, ATMs) για άμεση ενημέρωση και πραγματοποίηση συναλλαγών απ’ όπου και αν βρίσκεστε.
*Πλέον της σχετικής εισφοράς του Ν.128/1975, σήμερα 0,6%


MARFIN-EGNATIA
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΣ 5%
Δωδεκάμηνη Προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ, για ποσά από €5.000 έως €100.000, η οποία σας προσφέρει:
-Μηνιαίο εκτοκισμό (με ετήσιο μικτό επιτόκιο 4,61%) 
-Extra bonus τους τόκους ενός μήνα
-Συνολική Ετήσια Μικτή Απόδοση Κατάθεσης: 5,00%, -υμπεριλαμβάνοντας την καταβολή του 13ου τόκου
-Ευελιξία για να μπορείτε να κάνετε ανάληψη όλου του κεφαλαίου σας στο τέλος κάθε μήνα κατάθεσης χωρίς επιβάρυνση, ή οποτεδήποτε άλλοτε επιθυμείτε με επιτόκιο ΕΚΤ
Επιπλέον προνόμια:
-Δωρεάν χρεωστική κάρτα MARFIN Cash & Buy για να πραγματοποιείτε εκτός από τις συναλλαγές σας στα ΑΤΜ και τις αγορές σας σε περισσότερες από 8.000.000 επιχειρήσεις με το σήμα ELECTRON, στην Ελλάδα και στον κόσμο, με αυτόματη χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού.
-Δυνατότητα απόκτησης της πιστωτικής κάρτα MARFIN Blue VISA με δωρεάν συνδρομή για 1 έτος, για να πραγματοποιείτε ευκολότερα τις αγορές σας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
-Επιτόκιο 3,25% για οποιοδήποτε ποσό, από το πρώτο ευρώ.
-Τα χρήματα είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή, με μόνη προϋπόθεση ότι για πάνω από τρεις αναλήψεις το μήνα, ο λογαριασμός εκτοκίζεται, για το μήνα αυτό, με το βασικό επιτόκιο ταμιευτηρίου της Τράπεζας, 1,50%.
Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν:
-Σε όσους επιθυμούν υψηλές αποδόσεις για τις καταθέσεις τους
-Σε όσους θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται από μια προθεσμιακή κατάθεση
-Σε όσους δεν κάνουν αναλήψεις συχνά
Ελάχιστο ποσό κατάθεσης:
-Για το άνοιγμα του λογαριασμού δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης.
Ποιες κινήσεις λαμβάνονται υπόψη ως αναλήψεις
-Ως αναλήψεις θεωρούνται οι αναλήψεις από τα ταμεία της Τράπεζας, στα ΑΤΜ, οι αυτόματες χρεώσεις (π.χ. πάγιες εντολές ΔΕΚΟ), προμήθειες ΔΙΑΣ για αναλήψεις από ΑΤΜ άλλων τραπεζών, αναλήψεις για δημιουργία προθεσμιακής, εξόφληση δόσεων δανείων και καρτών, χρεώσεις μέσω e-banking. Εξαιρούνται οι εγγραφές χρεωστικών τόκων και η παρακράτηση φόρου τόκου καταθέσεων.
Ποιες είναι οι πρόσθετες παροχές προς τον καταθέτη:
-Δυνατότητα διενέργειας ΔΩΡΕΑΝ συναλλαγών μέσω e-banking και mobile banking.
Ο λογαριασμός δεν χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ

Ελάχιστο όριο αρχικής κατάθεσης:
Δεν υπάρχει περιορισμός.
Παροχές:
-Απόκτηση της κάρτας «ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΗ», με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. 
-Μετά τη συμπλήρωση 3ετίας από το άνοιγμα του λογαριασμού, δικαίωμα δανειοδότησης για απόκτηση επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας, με προνομιακό επιτόκιο, κατά 15% μικρότερο από το εκάστοτε ισχύον βασικό επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας δανείου, διάρκειας μέχρι 15 χρόνια. Το ποσό που δικαιούστε να πάρετε ισούται με το 3πλάσιο του μέσου υπολοίπου της κατάθεσης, με ανώτατο όριο τα χ29.347,03 και μέχρι το 75% της αξίας του ακινήτου. Επιπλέον, για όσους κάνουν χρήση του δικαιώματος δανειοδότησης: 
-Δωρεάν, για 3 χρόνια, ασφάλιση πυρός του ακινήτου μέχρι το ύψος της προσημείωσης 
-Δωρεάν ασφάλιση αποπληρωμής του δανείου σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας   
Επιτόκια: Για ποσό έως 10.000 ευρώ 0,8%, από 10.000-20.000 0,9%, από 20.000-60.000 1,15%, από 60.000-100.000 1,55%, από 100.000-200.000 1,65%, από 200.000-300.000 1,85% και για υπόλοιπα μεγαλύτερα των 300.000 ευρώ προσφέρεται επιτόκιο 2,30%.

ALPHA BANK
ALPHA ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ
Επιτόκιο
Κλιμακούμενο ανάλογα με το ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού (το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το υπόλοιπο).

Μέχρι και Ευρώ 1.000                                  0,65%
Από Ευρώ 1.000,01 έως Ευρώ 3.000           0,80%
Από Ευρώ 3.000,01 έως Ευρώ 15.000         0,90%
Από Ευρώ 15.000,01 έως Ευρώ 30.000       1,65%
Από Ευρώ 30.000,01 έως Ευρώ 60.000       1,70%
Από Ευρώ 60.000,01 έως Ευρώ 100.000     1,80%
Από Ευρώ 100.000,01 έως Ευρώ 150.000   2,30%
Από Ευρώ 150.000,01 έως Ευρώ 200.000   2,50%
'Ανω των Ευρώ 200.000,01                          3,00%
Πλεονεκτήματα
-Alpha Bank Enter Visa χωρίς συνδρομή για αναλήψεις μετρητών και αγορές σε όλο τον κόσμο με άμεση χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού.
-Δυνατότητα εκδόσεως της Alpha Bank Visa χωρίς συνδρομή για τα δύο πρώτα έτη.
-Δυνατότητα εκδόσεως καρνέ επιταγών με προτυπωμένο το ονοματεπώνυμο του κατόχου.
-Δυνατότητα τραπεζικών συναλλαγών μέσω τηλεφώνου, Internet, κινητού τηλεφώνου, με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας Alphaphone, Alpha Web Banking και Alpha Bank m-Banking αντίστοιχα.
-Ενημέρωση με δωρεάν μηνιαίο αντίγραφο κινήσεων στη διεύθυνση του δικαιούχου.
-Δυνατότητα εξοφλήσεως λογαριασμών ΔΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥΔAΠ, πιστωτικών καρτών ή άλλων λογαριασμών, μεσω πάγιας εντολής.
-Δυνατότητα υπερανάληψης μέσω του Προγράμματος Υπερανάληψης Alpha Επιπλέον (μέχρι Ευρώ 6.000).
-Εκπτωση 10% στα ασφάλιστρα των προγραμμάτων "Αlpha Kατοικία" και "Αlpha Kατοικία Plus" της Alpha Ασφαλιστικής.
Ελάχιστο ποσό για άνοιγμα λογαριασμού: Ευρώ 300


ATE BANK
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ "ΕΡΜΗΣ"
Ο λογαριασμός απευθύνεται κυρίως σε όσους διαθέτουν τουλάχιστον 5.000€ και αναζητούν υψηλά επιτόκια για τις αποταμιεύσεις τους.
Επιτόκιο:
Το επιτόκιο του λογαριασμού, εφόσον το υπόλοιπό του είναι 5.000€ και  άνω και δεν πραγματοποιηθούν περισσότερες της μιας χρεωστικής κίνησης  το μήνα, στηρίζεται στο παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ακολουθεί τις μεταβολές αυτού. Έτσι, για παράδειγμα, όταν  αυξάνεται το επιτόκιο της Ε.Κ.Τ., αυξάνεται ισόποσα και το επιτόκιο του λογαριασμού. Η ισχύς του νέου επιτοκίου του λογαριασμού θα είναι από  την 1η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.
Στο λογαριασμό μπορείτε να καταθέσετε οποιοδήποτε ποσό οποτεδήποτε επιθυμείτε. 
Οφέλη:
-Υψηλή απόδοση που συνδέεται με τις εξελίξεις των επιτοκίων της ΕΚΤ
-Είσπραξη τόκων κάθε μήνα
-Δεν απαιτείται η επίσκεψή σας στο κατάστημα κάθε μήνα για ανανέωση του λογαριασμού
Παροχές:
-Βιβλιάριο καταθέσεων
-Μηνιαίος εκτοκισμός
-Απεριόριστο ποσό κατάθεσης
-Πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή για το πρώτο έτος
   
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
«ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PLUS»
Με το λογαριασμό «Ταμιευτήριο Plus» έχετε τη δυνατότητα για να παρέχετε διαρκώς ποιοτικά «συν» (+) στις καταθέσεις σας.
Επιτόκιο: κλιμακούμενο έως 3,75%
Kλίμακα                                  Eπιτόκιο
Από €0,01 -€1.000                   1,00%
Από €1.000,01 - €10.000         1,20%
Από €10.000,01 - €30.000       1,50%
Από €30.000,01 - €60.000       1,80%
Από €60.000,01 - €100.000     2,10%
Από €100.000,01 - €150.000   2,30%
Από €150.000,01 - €200.000   2,50%
Από €200.000,01 - €250.000   3,00%
Από €250.000,01 - €300.000   3,50%
Από €300.000,01 και άνω        3,75%
Με την ένταξη του λογαριασμού σε υψηλότερη κλίμακα, το προνομιακό επιτόκιο του κλιμακίου ισχύει για ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης.
Πλεονεκτήματα:
-Τόκος από το πρώτο ευρώ
-Κλιμακούμενο επιτόκιο για ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης
-Απεριόριστος αριθμός συναλλαγών χωρίς χρέωση
-Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης
-Ανατοκισμός στο τέλος κάθε εξαμήνου
-Δωρεάν χορήγηση της χρεωστικής κάρτας T.T. Visa Electron για απεριόριστες συναλλαγές (π.χ. αναλήψεις, καταθέσεις) μέσω ΑΤΜ και αγορές από καταστήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού
-Δυνατότητα αυτόματης χρέωσης του λογαριασμού PLUS με το ποσό της μηνιαίας δόσης του στεγαστικού σας δανείου ή με το ποσό της μηνιαίας καταβολής για την εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας Τ.Τ. Visa Classic ή Τ.Τ. Visa Gold
-Εξυπηρέτηση από 138 Καταστήματα
-Αναπτυσσόμενο δίκτυο ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα
-845 καταστήματα ΕΛΤΑ και 1000 αγροτικούς διανομείς σε όλη τη χώρα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ NOTICE ACCOUNT
Κερδίστε υψηλές αποδόσεις με κλιμακωτό επιτόκιο έως 3,50%. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ σχεδίασε για όλους εσάς που ζητάτε υψηλές αποδόσεις χωρίς ρίσκο, ένα νέο διαφορετικό τραπεζικό προϊόν. Το «ΕΛΛΗΝΙΚΗ Notice Account» συνδυάζει τα υψηλά επιτόκια μιας προθεσμιακής κατάθεσης με τη δυνατότητα για καταθέσεις και αναλήψεις ενός αποταμιευτικού λογαριασμού.
Χαρακτηριστικά του «ΕΛΛΗΝΙΚΗ Notice Account»:
Ποσά κατάθεσης και επιτόκια
 €3.000 – €30.000: 2,25% 
 €30.001 – €70.000: 2,75%
 €70.001 – €100.000: 3,50% 
 €100.001 και άνω: 3,10%
Τόκος για όλο το ποσό κατάθεσης
Αναλήψεις με προειδοποίηση 35 ημερών χωρίς κόστος. Στην περίπτωση που γίνει ανάληψη νωρίτερα από το χρονικό όριο της προειδοποίησης υπάρχει κόστος 0,50% επί του ποσού της ανάληψης.


PROTON BANK
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ NOTICE ΕΠΙΛΟΓΗ
Η PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ δημιούργησε ένα νέο καταθετικό λογαριασμό τον PROTON NOTICE ΕΠΙΛΟΓΗ, αποκλειστικά για νέα κεφάλαια σε ευρώ. Ο λογαριασμός PROTON NOTICE ΕΠΙΛΟΓΗ αποτελεί ένα καταθετικό λογαριασμό υπό προειδοποίηση.
Πού απευθύνεται
Σε πελάτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τα οφέλη ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου και μίας προθεσμιακής κατάθεσης, απολαμβάνοντας  ένα υψηλό επιτόκιο ενώ ταυτόχρονα διατηρούν την ευελιξία ενός αποταμιευτικού λογαριασμού.
Επιλογές
Για την πληρέστερη  κάλυψη των αναγκών των πελατών το προϊόν διατίθεται σε 3 επιλογές:
-PROTON NOTICE ΕΠΙΛΟΓΗ με προειδοποίηση ανάληψης 35 ημερών και  επιτόκιο 4,25% μικτό
-PROTON NOTICE ΕΠΙΛΟΓΗ με προειδοποίηση ανάληψης 60 ημερών και επιτόκιο 4,50% μικτό
-PROTON NOTICE ΕΠΙΛΟΓΗ με προειδοποίηση ανάληψης 90 ημερών και επιτόκιο 4,75% μικτό
Χαρακτηριστικά 
-Ελάχιστο ποσό κατάθεσης χ5.000
-Δυνατότητα απεριόριστων καταθέσεων 
-Δυνατότητα ανάληψης οποιαδήποτε στιγμή έως και 10% του μέσου εξαμηνιαίου υπολοίπου χωρίς προειδοποίηση
-Ανάληψη οποιουδήποτε ποσού με προειδοποίηση 35, 60 ή 90 ημερών ανάλογα με το προϊόν. Σε περίπτωση ανάληψης χωρίς προειδοποίηση και για ποσά άνω του 10%, αφαιρούνται από τους πιστωτικούς τόκους οι τόκοι του ποσού της ανάληψης και για τον αριθμό των ημερών που υπολείπονται από τις μέρες που έπρεπε να γίνει προειδοποίηση
-Εξαμηνιαία καταβολή τόκων
-Ισχύει μόνο για νέα κεφάλαια και μόνο σε ευρώ
Πλεονεκτήματα
-Ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο έως  4,75% 
-Το επιτόκιο ισχύει από το πρώτο ευρώ
-Δυνατότητα ανάληψης οποιαδήποτε στιγμή έως και 10% του μέσου εξαμηνιαίου υπολοίπου χωρίς προειδοποίηση
-Αυτόματη καταβολή των τόκων σε λογαριασμό ταμιευτηρίου
-Χωρίς κανένα έξοδο διαχείρισης


PROBANK
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
   
Απευθύνεται σε όλους τους φορείς (υπάλληλοι-συνταξιούχοι), τόσο του Ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και προσφέρεται  με τα παρακάτω επιτόκια:


Υπόλοιπο            Επιτόκιο
300€                    3,0%
301€ & άνω        1,5%


Ο εκτοκισμός και η πίστωση των τόκων γίνεται δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο, Δεκέμβριο).
Κίνηση λογαριασμού / Διαχειριστικά έξοδα
-Απόδοση, όχι απλά από το πρώτο ευρώ αλλά και από το πρώτο λεπτό
-Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς δεσμεύσεις για ελάχιστο ποσό
-Το ποσό της μισθοδοσίας είναι διαθέσιμο την ίδια ημέρα
-Βιβλιάριο καταθέσεων ή μηνιαία ενημέρωση, ανέξοδα
-Δωρεάν την κάρτα ανάληψης μετρητών PROBANK 24 ή την PROBANK MAESTRO
-Δωρεάν αναλήψεις από τον λογαριασμό σας σε όλα τα ΑΤΜ των συνεργαζόμενων με το σύστημα ΔΙΑΣ τραπεζών σε όλη την Ελλάδα με τις κάρτες PROBANK 24 και  PROBANK MAESTRO 
-Μηδενικά έξοδα διαχείρισης και κίνησης λογαριασμού
-Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας PROBANK VISA με δωρεάν ετήσια συνδρομή 
-Δυνατότητα Αυτόματης εξόφλησης της πιστωτικής κάρτας PROBANK VISA
-Δυνατότητα για Πάγια εντολή εξόφλησης δανείων
-Δυνατότητα Πληρωμής λογαριασμών  ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, COSMOTE, FORTHNET, LANNET, μέσω ΑΤΜ ή με πάγιες εντολές
-Δυνατότητα για πάγια εντολή κάλυψης λογαριασμού όψεως
-Δυνατότητα Σύνδεσης με το σύστημα πληρωμής ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΦΠΑ, ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ και ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
-Για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών των δικαιούχων του λογαριασμού, παρέχουμε τη δυνατότητα χορήγησης ορίου υπερανάληψης
Eπιπλέον δυνατότητες
-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ Οικιακού εξοπλισμού μέσω του δικτύου της Electronet
-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ αγοράς ή και επισκευή οικίας
-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ καταναλωτικών αναγκών
-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ επένδυσης σε ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  (PROBANK Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού,  PROBANK Ομολογιακό Εσωτερικού,  PROBANK  Ελλάς Μετοχικό Εσωτερικού). Τα παραπάνω προϊόντα προσφέρονται με μηδενικές προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων.
-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ από μία ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων ατομικής κάλυψης π.χ., υγειονομική κάλυψη, κάλυψη ατυχημάτων, σύνταξη σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
MARFIN EGNATIA BANK


Η περίοδος αυτή του έντονου ανταγωνισμού, και το ύψος των επιτοκίων που ευρέως προβάλλονται στους καταναλωτές, έχουν ταράξει τα «λιμνάζοντα ύδατα» των καταθέσεων, ευαισθητοποιώντας και κάνοντας όλο και πιο απαιτητικό, ακόμα και τον πιο μικρό καταθέτη. Ως αποτέλεσμα, έχει αυξηθεί η κυκλοφορία ενός μεγάλου αριθμού κεφαλαίων, από Τράπεζα σε Τράπεζα, με βασικό κριτήριο την επιτοκιακή πρακτική που κάθε μία ακολουθεί.


Πιο συγκεκριμένα, η συνεχιζόμενη έλλειψη ρευστότητας έχει ωθήσει τα Τραπεζικά Ιδρύματα να πληρώνουν ένα σημαντικό premium για να μεγαλώσουν το μερίδιό τους στις καταθέσεις. Σε μία εποχή που τα μεσοπρόθεσμα διατραπεζικά επιτόκια σε Ευρώ αγγίζουν μετά βίας το 4,40%, υπάρχουν προσφορές προθεσμιακών καταθέσεων που υπερβαίνουν το 5 ακόμα και το 5,5%. Η επί μακρόν όμως διατήρηση τέτοιων προσφορών, αυξάνει κατά πολύ το αναλαμβανόμενο κόστος και πιέζει όλο και περισσότερο τα περιθώρια κέρδους. Ως εκ τούτου, όχι μόνο η τάση αυτή αναμένεται να μην κρατήσει πολύ περισσότερο, αλλά ήδη ένα μέρος του Τραπεζικού χώρου καταβάλλει προσπάθειες για αύξηση των καταθέσεών του προσφέροντας εναλλακτικά και επιπλέον προνόμια από αυτό του επιτοκίου.


Ανταποκρινόμενη στα σύγχρονα δεδομένα, η MARFIN EGNATIA BANK, αυτή την εποχή, διαθέτει έναν 12μηνο λογαριασμό σε Ευρώ, ο οποίος συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις μίας προθεσμιακής κατάθεσης και την ευελιξία ενός ταμιευτηρίου. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει μηνιαίο εισόδημα και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στον καταθέτη ανάληψης όλου του κεφαλαίου στο τέλος κάθε μήνα κατάθεσης χωρίς επιβάρυνση. Αν η κατάθεση διατηρηθεί και για τους 12 μήνες, τότε ως extra bonus καταβάλλονται στον πελάτη οι τόκοι ενός ακόμα μήνα, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την ετήσια απόδοση της κατάθεσής του.


Επιπλέον, μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική 6μηνη προθεσμία με επιτόκιο 5% για τον πρώτο μήνα και Euribor  6μήνου για τους υπόλοιπους πέντε μήνες, προσφέρεται αποκλειστικά για νέα κεφάλαια. Η γκάμα των ειδικών καταθετικών προϊόντων της Τράπεζας συμπληρώνεται από το Marfin Bonus, έναν ευέλικτο συνδυασμό προθεσμίας και Αμοιβαίων Κεφαλαίων με δυνατότητα υψηλών αποδόσεων, και από το Salary Plus, το καλύτερο στο σύνολό του και πιο ολοκληρωμένο πακέτο μισθοδοσίας στην αγορά, το οποίο εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερες εταιρίες.


Σε ένα χρηματοοικονομικό περιβάλλον έντονα μεταβαλλόμενο, αλλά και σε μία διεθνή αγορά που έχει καταληφθεί από αβεβαιότητα και κινήσεις εντυπωσιασμού, η MARFIN EGNATIA BANK, μέλος του Ομίλου MIG, συνεχίζει απλά και ξεκάθαρα να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες των καταναλωτών, φέρνοντας νέα δεδομένα στην Ελληνική αγορά, εξελιγμένη τεχνολογική υποδομή, και παρέχοντας με απόλυτη διαφάνεια καινοτομικά και ανταγωνιστικά προϊόντα, που συγχρόνως επιβραβεύουν την εμπιστοσύνη των πελατών της.

  Περιεχόμενα
Editorial:Η χρηματιστηριακή...διάσταση της διαφθοράς
Επενδύσεις-Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους:Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Αφιέρωμα Καταθετικά Προϊόντα: Γιατί φουντώνει το ενδιαφέρον των τραπεζών
Αφιέρωμα - ΔΕΚΟ: Ανεβάζουν ταχύτητες και προσδοκίες
Αφιέρωμα: Γαλακτοκομικά προϊόντα
Συνέντευξη - Κοινή Πλατφόρμα: Μέσω ΧΑΚ, MoU με Ρουμανία
Συνέντευξη - Κύπρος: Θετικό το momentum για το Εθνικό Θέμα
Συνέντευξη - Κύπρος: Το οικονομικό μοντέλο του Δημήτρη Χριστόφια
¶ρθρο - ΠΛΑΙΣΙΟ: Το αχτύπητο story της Σοφοκλέους
¶ρθρο - Φαινόμενο του Ιανουαρίου(January Effect)και ελληνική πραγματικότητα
¶ρθρο: Οι τιμές, το ΧΑ και οι κυβερνητικές προτεραιότητες
¶ρθρο - Economic Value Added: Ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων
¶ρθρο - Κατασκευές: Αναλυτές εναντίον ταμπλό
¶ρθρο - Έλλειμμα πληροφόρησης στον ασφαλιστικό κλάδο
¶ρθρο - Η μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα
¶ρθρο - Εισαγωγή στα βασικά γνωρίσματα της αγοράς ομολόγων
¶ρθρο - Οικονομία και τέχνη: Μια τεχνική προσέγγιση
¶ρθρο - Pasal: 30-40 εκατ. από project ”Πειραιώς”
¶ρθρο - Βασιλικό-Muskita: Δύο ελκυστικά κυπριακά growth stories
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρo - Η αγορά του χαλκού
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site