Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008                              

Τεύχος 339

AΦIEPΩMA ΔΕΚΟ: Ανεβάζουν ταχύτητες και προσδοκίες


Επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εισηγμένες,
αναδιάρθρωση, ο πρώτος στόχος για τις μη εισηγμένες


Του Μάκη Αποστόλου


Χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν για το παρόν και το μέλλον των ΔΕΚΟ στην Ελλάδα από πρόσφατη ανάλυση του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε μια εποχή που όλα μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς, ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί κατά γενική ομολογία «αιμορραγούσα πληγή» για την ελληνική κοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην κακή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, η οποία σε συνδυασμό με την αποπροσανατολισμένη, από το βασικό σκοπό πολλές φορές, κυβερνητική πολιτική, δεν καθιστά δυνατή τη σωστή λήψη αποφάσεων και το στρατηγικό προγραμματισμό των ΔΕΚΟ.
Είναι σαφές ότι η περίπτωση των ΔΕΚΟ είναι ιδιάζουσα εφόσον δεν υπόκειται στα πλαίσια του Ιδιωτικού Τομέα στον οποίο τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, μιας και εκεί δεν εμπλέκονται εξωγενείς παράγοντες όσον αφορά στον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη στελέχωση και τον έλεγχο της διοίκησης.
Η εφαρμογή του νόμου του 2005 περί ΔΕΚΟ, οι αποκρατικοποιήσεις, η εισαγωγή κάποιων δημόσιων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η άρση της άτυπης μονιμότητας των εργαζομένων καθώς και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια είναι σίγουρο ότι θα μεταβάλλουν το γενικότερο περιβάλλον λειτουργίας των ΔΕΚΟ.
Ωστόσο, αυτό που πρέπει να γίνει για την εξυγίανση αρκετών παθογενειών που παρουσιάζονται σήμερα από το καθεστώς λειτουργίας τους είναι η ανάλυση της στρατηγικής θέσης της κάθε ΔΕΚΟ μεμονωμένα τόσο από την μεριά της αξιολόγησης των δυνάμεων που διαθέτει, όσο και της αναζήτησης του βαθμού εξέλιξης του πεδίου δραστηριότητας, το οποίο κάθε ΔΕΚΟ θα μπορούσε να επιλέξει μέσα από τα πλαίσια της ακολουθούμενης στρατηγικής της. Μέσα από τα πλαίσια του σωστού στρατηγικού προγραμματισμού θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τα ανταγωνιστικά εκείνα πλεονεκτήματα αλλά και τα κίνητρα που τους είναι απαραίτητα για να γυρίσουν σελίδα και να προχωρήσουν σε μια νέα για αυτές εποχή αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας.


Νόμος 3429/2005


Ο νόμος 3429/2005, που αφορά στις ΔΕΚΟ, αναφέρει ότι κάθε ανώνυμη εταιρία, η οποία μπορεί άμεσα ή έμμεσα να επηρεαστεί από το ελληνικό δημόσιο, θεωρείται «Δημόσια Επιχείρηση». H λειτουργία των ΔΕΚΟ συνδέεται άμεσα με την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική.
Η απόφαση του υπουργού για πλήρη εφαρμογή του νόμου του 2005 περί ΔΕΚΟ από την μία πλευρά και η σταδιακή εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων από την άλλη, προβλέπεται να αλλάξουν άρδην την παρούσα κατάσταση των ΔΕΚΟ, εφόσον οι αλλαγές θα είναι ιδιαίτερα εμφανείς. Ο προς εφαρμογή νόμος θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των ΔΕΚΟ, εφόσον οι τελευταίες προβλέπεται να μετατρέψουν το «καθεστώς» τους έτσι ώστε αυτό να πλησιάζει το μοντέλο του ιδιωτικού τομέα.
Παράλληλα, η τεράστια ακίνητη περιουσία, μεγάλο ποσοστό της οποίας είναι μέχρι σήμερα πλήρως ανεκμετάλλευτο, αποτελεί σοβαρή «αιμορραγία» πόρων των ΔΕΚΟ.
Τα τεράστιας αξίας ακίνητα, που έχουν οι περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί υπό την ιδιοκτησία τους, θα μπορούσαν να επιφέρουν αξιόλογα έσοδα, είτε χρησιμοποιούμενα από τις ίδιες, είτε μισθωμένα από τρίτους. Τέλος τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει για κάποιες από τις ΔΕΚΟ και θεωρητικά θα έχει ολοκληρωθεί για όλες μέχρι το πέρας του 2008, αναμένεται να συντελέσουν αποφασιστικά στην αλλαγή της λογιστικής εικόνας των  δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Εισηγμένες ΔΕΚΟ


Κατά το 2006, την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη του Πολυτεχνείου Κρήτης κατέλαβε ο ΟΠΑΠ ο οποίος κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη προ φόρων και τόκων (713,5 εκατ. ευρώ), ενώ παράλληλα σημείωσε τη μεγαλύτερη επίδοση στα κριτήρια  «πωλήσεις/ σύνολο ενεργητικού», «365*απαιτήσεις/πωλήσεις» και «πωλήσεις/ ίδια κεφάλαια». 
Η ίδια επιχείρηση καταλαμβάνει την πρώτη θέση της κατάταξης και για το έτος 2005, σημειώνοντας τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επτά (443,7 εκατ. ευρώ), ενώ καταγράφει τη μεγαλύτερη επίδοση από το σύνολο των 8 εισηγμένων ΔΕΚΟ σε 3 από τα 8 κριτήρια («πωλήσεις / σύνολο ενεργητικού», «365*απαιτήσεις /πωλήσεις» και «δείκτης πωλήσεις/ ίδια κεφάλαια»).
Στη δεύτερη θέση της κατάταξης για το 2006 βρίσκουμε τον ΟΤΕ, ο οποίος βελτίωσε τη χρονιά αυτή τη θέση του σε σχέση με την προηγούμενη (5η θέση), ενώ για το 2006 σημείωσε τη μεγαλύτερη επίδοση στο δείκτη «κέρδη προ φόρων και τόκων/ πωλήσεις» και στο δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους και για τις δύο χρονιές.
Στη συνέχεια, ακολουθεί ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), ο οποίος διατηρήθηκε στην 3η θέση, ενώ τα Ελληνικά Πετρέλαια από τη 2η θέση της κατάταξης του 2005 υποβιβάστηκαν στην 4η θέση της αντίστοιχης κατάταξης του 2006, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των κερδών και των διαθεσίμων παρά την αύξηση των πωλήσεων που κατέγραψε.
Μία θέση παρακάτω, στην κατάταξη του 2006 για τις εισηγμένες ΔΕΚΟ, καταλαμβάνει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), ο οποίος από την 4η θέση που κατείχε το 2005, εμφανίζεται το 2006 στην 5η θέση. Η ΕΥΑΘ αμετακίνητη, διατηρεί και το 2006 την 6η θέση που κατείχε και την προηγούμενη χρονιά.
Από την τελευταία (8η) θέση του 2005, η ΕΥΔΑΠ δείχνει σημάδια βελτίωσης καταλαμβάνοντας πλέον για το 2006 την 7η θέση, ενώ η ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον τελευταίο καιρό εξαιτίας των τολμηρών επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων του νέου προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας κ. Τάκη Αθανασόπουλου βρέθηκε το 2006 στην τελευταία θέση – από την 7η θέση που εκείνη προηγουμένως βρισκόταν.


Μη εισηγμένες ΔΕΚΟ


Αναφορικά με τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην πρώτη πεντάδα μεταξύ των δύο ετών, ενώ η τελευταία πεντάδα του 2006, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2005, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες ως προς το ποιες ΔΕΚΟ περιλαμβάνει.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η ΕΚΟ, η οποία βρίσκεται στην ίδια θέση το 2005, παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες και για τις δύο χρονιές, καταγράφοντας επίσης την υψηλότερη επίδοση και για τα δύο χρόνια στο δείκτη «πωλήσεις/ σύνολο ενεργητικού». Στη συνέχεια, ακολουθεί το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ), το οποίο από την 8η θέση το 2005 ανήλθε στη 2η θέση το 2006, γεγονός που δικαιολογείται από μια αύξηση ρευστών διαθεσίμων και τη μέγιστη επίδοση του κριτηρίου ρευστότητας «κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» για το 2006.
Στη συνέχεια βρίσκουμε τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.), ο οποίος υποχώρησε από τη 2η θέση που κατείχε το 2005 κατεβαίνοντας στην 3η θέση της κατάταξης του 2006, ενώ στην 4η θέση ακολουθεί η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, η οποία, με τη βοήθεια της αύξησης των καθαρών κερδών της κατά 645 χιλ. ευρώ περίπου (672.872 ευρώ το 2006), εγκαταλείπει την 9η θέση την οποία καταλάμβανε το 2005.
Η 5η θέση καταλαμβάνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) από την 3η θέση στην οποία βρισκόταν το 2005, αφού κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση από όλες τις υπόλοιπες στο δείκτη «πωλήσεις/σύνολο ενεργητικού». Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΕΟΜΜΕΧ παρουσίασε χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά απλά οι άλλες ΔΕΚΟ βελτίωσαν τα αποτελέσματα τους περισσότερο σε σχέση με τον ΕΟΜΜΕΧ.
Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) που συμπλήρωναν την πεντάδα του 2005 (4η και 5η θέση), υποβιβάστηκαν στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα.
Μια ΔΕΚΟ που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η Ασπροφός, η οποία παρουσίασε το 2006 μεγάλες αυξήσεις στα ρευστά διαθέσιμά της και στα ίδια κεφάλαια με παράλληλη μείωση των υποχρεώσεων και των ζημιών της, ενώ οι επιδόσεις της σε όλους τους δείκτες εκτός του «Λογαρίθμου του Συνολικού Ενεργητικού» είναι μεγαλύτερες του 2005 και ταυτόχρονα πολύ πάνω του μέσου όρου του συνόλου των μη εισηγμένων. Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής είναι ότι η Ασπροφός βελτίωσε κατά πολύ τη θέση της και από την 32η του 2005 βρίσκεται στη 13η θέση του 2006.
Μια αύξηση στις επιδόσεις σε όλα τα κριτήρια δίνει ώθηση και στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος από την 25η θέση της κατάταξης του 2005 βρέθηκει στη 16η θέση για το 2006. Αντίθετα οι Ελληνικές Αλυκές υποβιβάστηκαν στην 22η θέση της κατάταξης το 2006, γεγονός που οφείλεται στην επιδείνωση των επιδόσεων της στα 6 από τα 8 κριτήρια, εφόσον μόνο στους δείκτες «Λογαρίθμου του Συνολικού Ενεργητικού» και μικτού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει μικρή αύξηση.
Ομοίως, και το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική χάνει έδαφος και έτσι από την 22η θέση του 2005 βρέθηκε στην 31η του 2006, εξαιτίας της επίδοσής του σε 5 από τα 8 κριτήρια, και συγκεκριμένα στους δείκτες ‘κυκλοφορούν ενεργητικό/ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις’ και «365*απαιτήσεις/πωλήσεις» όπου η πτώση είναι θεαματική.
Μία ακόμη ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.), ο οποίος ανήλθε στην 34η θέση για το 2006 από την 40η την οποία κατείχε την προηγούμενη χρονιά αυξάνοντας τις πωλήσεις του και μειώνοντας τις ζημιές του, βελτιώνοντας σημαντικά την επίδοσή του στους δείκτες «365*απαιτήσεις/πωλήσεις» και «κέρδη προ φόρων και τόκων/πωλήσεις» και παράλληλα, επιτυγχάνοντας μέγιστη επίδοση στο δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους.
Η τελευταία πεντάδα του πίνακα έχει ως εξής: στην 35η θέση βρίσκεται ο ΗΛΠΑΠ το 2006 από την 37η το 2005, ενώ ακολουθεί ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ). Στη συνέχεια, από την 38η θέση της το 2005, η ΕΘΕΛ ανήλθε στην 37η θέση, ενώ η Επαγγελματική Κατάρτιση βελτιώνει κατά μία τη θέση της. Τέλος, η Αγροτουριστική υποχώρησε κατά πέντε θέσεις στην κατάταξη, λόγω της μεγάλης αύξησης των υποχρεώσεών της και κατ’ επέκταση επιδείνωση της επίδοσής της στο δείκτη συνολικής ικανότητας δανεισμού.


Στοιχεία έρευνας


Στη μελέτη του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης περιλαμβάνονται 48 ΔΕΚΟ. Από την ανάλυση εξαιρούνται η Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (Ε.Β.Ο.), η Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και η Ελληνική Αεροπορία-Υπηρεσίες λόγω έλλειψης στοιχείων.
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν ο διευθυντής του  Eργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής Κωνσταντίνος  Ζοπουνίδης, η M.Sc. του Τμήματος Μ.Π.Δ. του Πολυτεχνείου Κρήτης και Μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ελπίδα Τσιτσιρίδη και ο Διδάσκων στο τμήμα Μ.Π.Δ. του Πολυτεχνείου Κρήτης και Mέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Δρ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης,
Οι αναλυτές χρησιμοποίησαν τη βοήθεια της πολυκριτήριας μεθόδου Promethee, η οποία επιτρέπει τη σύνθεση πολλαπλών κριτηρίων για την εξαγωγή μιας συνολικής αξιολόγησης και κατάταξης των ΔΕΚΟ.
Θα πρέπει ωστόσο  να τονιστεί ότι η κατάταξη κάποιων ΔΕΚΟ στις τελευταίες θέσεις δε σημαίνει απαραίτητα ότι αυτές αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικά προβλήματα, και αυτό γιατί στόχος της πολυκριτήριας μεθόδου PROMETHEE δεν είναι η αξιολόγησή τους σε καλές ή κακές, αλλά αντιθέτως η κατάταξή τους βάσει μιας σύγκρισης που γίνεται μεταξύ τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη όλα τα χρηματοοικονομικά κριτήρια. 


ΔΕΗ
Η γενναία αύξηση των τιμολογίων αλλά και η προωθούμενη αναδιάρθρωση της επιχείρησης έχουν συγκεντρώσει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον των ξένων, εκτοξεύοντας τον τίτλο ακόμη και μέχρι 37 ευρώ!
Η JP Morgan αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 46 ευρώ από 30 ευρώ προηγουμένως, ενώ στο πλέον αισιόδοξο σενάριο ανεβάζει τον προσδοκώμενο στόχο στα 64 ευρώ από 56 ευρώ προηγουμένως. Στις αναθεωρημένες προβλέψεις της JP Morgan περιλαμβάνεται η πλήρης απελευθέρωση των τιμολογίων μέχρι το 2013 σε επίπεδα που θα αντανακλούν το κόστος εισόδου νέων "παικτών".
Ακόμη, η Citi αύξησε την τιμή-στόχο της στα 33 ευρώ, από 25 ευρώ προηγουμένως, αφού σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η αύξηση των τιμολογίων βελτιώνει σημαντικά τις βραχυπρόθεσμες ταμειακές ροές.
Η Goldman Sachs από την πλευρά της έδωσετιμή-στόχο τα 30 ευρώ, ενώ οι προβλέψεις της για το μέλλον της μετοχής «παίζουν» μεταξύ 13 και 43 ευρώ ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η αναδιάρθρωση της εταιρίας. «Εμπόδια» στην πρόοδο της εταιρίας θεωρεί τους συνδικαλιστές και το κρατικό μερίδιο του 51%.
Τέλος, η National Securities - P&K Research ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ από 36 ευρώ προηγουμένως, καθώς αυξήσεις στα τιμολόγια εκλαμβάνονται ως ένα ισχυρό σήμα πως έχει αρχίσει η "μετάλλαξη" της ΔΕΗ.


ΟΤΕ
Οι κινήσεις της MIG διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το επενδυτικό… «θερμόμετρο», καθώς η ενδεχόμενη αλλαγή του management (από την MIG ή από οποιονδήποτε άλλο ξένο στρατηγικό σύμμαχο) δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τη μετοχή.
Η UBS διατηρεί την τιμή-στόχο των 28,7 ευρώ ανά μετοχή και την σύσταση "buy" για τον Οργανισμό, σημειώνει πως ο όμιλος αναπτύσσεται χάρη στην αναδιάρθρωση καθώς και στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στην κινητή τηλεφωνία. Ως καταλύτες ο διεθνής οίκος θεωρεί επίσης τις από-επενδύσεις στον τομέα του real estate καθώς και τις επόμενες κινήσεις των μετόχων του οργανισμού, όπως η MIG.
Σύσταση "buy" δίνει και η Citi η οποία προβλέπει για το 2008 αύξηση του τζίρου κατά 5,8% και κέρδη ανά μετοχή 1,77 ευρώ, ενώ για το 2009 οι αντίστοιχες προβλέψεις κάνουν λόγο για 4,8% και 2,19 ευρώ. Επισημαίνει δε ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται το 55% των μετοχών του ΟΤΕ να βρίσκονται στα χέρια δύο μεγαλομετόχων (του Δημοσίου και της MIG), ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποχωρήσει το free float της μετοχής κάτω ακόμη και από το 40%. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει τον τίτλοι σε υπερβολές.


ΟΠΑΠ
Το μονοπώλιο του Οργανισμού που κατέχει μέχρι το 2020 δεν φαίνεται να απειλείται, γεγονός που συντηρεί το ενδιαφέρον των ξένων χαρτοφυλακίων. Η αλλαγή… φρουράς στη διοίκηση αλλά και τα σχέδια του κ. Χατζηεμμανουήλ για την περαιτέρω ανάπτυξη των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ «υπόσχονται» ένα καλύτερο μέλλον για τη μετοχή στο ταμπλό.
Στα 32,8 από τα 33,2 ευρώ αναπροσάρμοσε η Marfin Analysis την τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΠΑΠ διατηρώντας τη σύσταση "buy". Η χρηματιστηριακή παραμένει πολύ αισιόδοξη για τη μακροπρόθεσμη προοπτική του ΟΠΑΠ - κάτι το οποίο ενισχύεται και "από το νέο και πιο ισχυρό πληροφοριακό σύστημα και υποστηρίζεται από την αφοσίωση της διοίκησης στην αναζήτηση νέων μεθόδων για να εξασφαλιστεί αξία για τους μετόχους
Νέα υψηλότερη τιμή – στόχο τα 32 ευρώ από 31 ευρώ θέτει και η HSBC για τη μετοχή.


Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Όλοι οι επενδυτικοί οίκοι μείωσαν τις τιμές-στόχους για το ΤΤ ενώ παράλληλα αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους για τη μελλοντική του πορεία, καθώς τα μεγέθη στις τελευταίες χρήσεις ήταν μάλλον απογοητευτικά.
Έτσι, η Citigroup περικόπτει την τιμή – στόχο στα 13, από 15 ευρώ πριν, η HSBC δίνει τιμή-στόχο τα 12,2 ευρώ (από 17 ευρώ), η National Securities - P&K Research τα 15,80 ευρώ ανά μετοχή, από 17,60 ευρώ, η Proton Securities τα 14,5 ευρώ (από 19 ευρώ προηγουμένως), η Euroxx τα 16 ευρώ (από 19,50 ευρώ) και η Marfin Analysis τα 13,2 από 16,2 ευρώ που ήταν η παλιότερη τιμή-στόχος


Όμιλος Αγροτικής Τράπεζας
Έντονο είναι το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για όλες σχεδόν τις εταιρίες όπου ο όμιλος της Αγροτικής Τράπεζας κατέχει την πλειοψηφία (ΑΤΕ Bank, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, Αγροτική Ασφαλιστική), καθώς η διοίκηση επιθυμεί σταδιακά να «απαγκιστρωθεί» από τις μη τραπεζικές δραστηριότητες. Σε πρώτη φάση προέχει η πώληση της «Ροδόπης», ωστόσο στη συνέχεια θα πάρουν σειρά και οι εισηγμένες του ομίλου. Αναφορικά με την ΕΒΖ, ανοιχτό παραμένει το θέμα μετατροπής των εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης, το οποίο φαίνεται για την ώρα να έχει… «σκαλώσει».
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της UBS, η τράπεζα μπορεί να «αντισταθεί» στο τρέχον περιβάλλον λόγω της ισχυρής βάσης καταθέσεων που διαθέτει, της λογιστικής της κατάστασης, και της «προσηλωμένης» της διοίκησης. Ωστόσο, εκτιμά πως υπάρχει κίνδυνος πτωτικής απόκλισης στα κέρδη λόγω των καθυστερήσεων στην υιοθέτηση των σχεδίων της Τράπεζας να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, ορισμένων πιέσεων στα margins, καθώς και των αλλαγών στη φορολόγηση των κεφαλαιουχικών κερδών.


ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ
Μετά από τις μεγάλες αυξήσεις που πέρασαν στην ΔΕΗ, ανάλογες κινήσεις αναμένουν οι επενδυτές και στα τιμολόγια του νερού, γεγονός το οποίο εάν επιβεβαιωθεί, θα ωθήσει ακόμη υψηλότερα την κερδοφορία των δύο εταιριών. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι σε περιόδους έντονων ανακατατάξεων στα χρηματιστήρια, οι επενδυτές είθισται να αναζητούν καταφύγιο σε αμυντικούς κλάδους όπως είναι αυτός των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας. Στις δύο εταιρίες ίσως επιταχυνθούν οι διαδικασίες περαιτέρω μετοχοποιήσεων. Η Suez καιροφυλακτεί…


ΟΛΠ-ΟΛΘ
Σε υψηλά επίπεδα παραμένει το ενδιαφέρον ξένων επιχειρηματικών ομίλων για τα δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Σημειώνεται ότι η Lansdowne Partners Limited Partnership κατέχει 9,67% στον ΟΛΠ, ενώ πληροφορίες από την αγορά θέλουν να έχουν πάρει θέση και στον ΟΛΘ. Η εταιρία αυτή, η οποία δημιουργήθηκε το 1998 από τους Paul Ruddock και Steven Heinz, πρώην επικεφαλής των διεθνών επενδύσεων της Schroeder και πρώην διαχειριστή επενδύσεων για τη Harvard Management Company αντίστοιχα, διαθέτει 13 επενδυτικά κεφάλαια.
Για τον ΣΕΜΠΟ του ΟΛΘ, ενδιαφέρονται οι Hutchison, Cosco και Goldair Cargo, ενώ για τον ΟΛΠ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλα μεγαθήρια του κλάδου όπως π.χ. η Maersk και η Dubai Ports.


 

  Περιεχόμενα
Editorial:Η χρηματιστηριακή...διάσταση της διαφθοράς
Επενδύσεις-Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους:Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Αφιέρωμα Καταθετικά Προϊόντα: Γιατί φουντώνει το ενδιαφέρον των τραπεζών
Αφιέρωμα - ΔΕΚΟ: Ανεβάζουν ταχύτητες και προσδοκίες
Αφιέρωμα: Γαλακτοκομικά προϊόντα
Συνέντευξη - Κοινή Πλατφόρμα: Μέσω ΧΑΚ, MoU με Ρουμανία
Συνέντευξη - Κύπρος: Θετικό το momentum για το Εθνικό Θέμα
Συνέντευξη - Κύπρος: Το οικονομικό μοντέλο του Δημήτρη Χριστόφια
¶ρθρο - ΠΛΑΙΣΙΟ: Το αχτύπητο story της Σοφοκλέους
¶ρθρο - Φαινόμενο του Ιανουαρίου(January Effect)και ελληνική πραγματικότητα
¶ρθρο: Οι τιμές, το ΧΑ και οι κυβερνητικές προτεραιότητες
¶ρθρο - Economic Value Added: Ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων
¶ρθρο - Κατασκευές: Αναλυτές εναντίον ταμπλό
¶ρθρο - Έλλειμμα πληροφόρησης στον ασφαλιστικό κλάδο
¶ρθρο - Η μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα
¶ρθρο - Εισαγωγή στα βασικά γνωρίσματα της αγοράς ομολόγων
¶ρθρο - Οικονομία και τέχνη: Μια τεχνική προσέγγιση
¶ρθρο - Pasal: 30-40 εκατ. από project ”Πειραιώς”
¶ρθρο - Βασιλικό-Muskita: Δύο ελκυστικά κυπριακά growth stories
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρo - Η αγορά του χαλκού
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site