Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος 2007                               Τεύχος 328

Η διαγραμματική τεχνική των candlesticks.
 Η ανάγλυφη διάσταση των διαγραμμάτων τύπου candlesticks τους έχει προσδώσει υψηλή δημοτικότητα μεταξύ των χρηστών τεχνικής ανάλυσης και των traders. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής των διαγραμμάτων candlesticks σε σχέση με τα συμβατικά γραφήματα bar charts είναι:
1. Η εμφανής αποτύπωση σχηματισμών κορύφωσης ή βάσης των τιμών, οι οποίοι δεν είναι ορατοί στα απλά bar charts.
2. Η ορατή ενδοσυνεδριακή ορμή των τιμών και η αποτύπωση της σχετικής δύναμης μεταξύ πωλητών και αγοραστών,  χαρακτηριστικά που δεν είναι ορατά στα συμβατικά bar charts.
3. Η άμεση και εκμεταλλεύσιμη πρόγνωση που παρέχουν οι βραχυπρόθεσμοι σχηματισμοί των candlesticks.
Η αποτύπωση ενός γραφήματος candlesticks προϋποθέτει να είναι διαθέσιμες οι τιμές ανοίγματος, ενδοσυνεδριακού υψηλού και χαμηλού του αντίστοιχου ομολογιακού, επιτοκιακού ή μετοχικού δείκτη υπό εξέταση. Αυτό, βεβαίως, αποτελεί ένα βασικό μειονέκτημα για την εφαρμογή της μεθόδου σε ορισμένους τύπους ομολόγων για τα οποία δεν υπάρχουν αυτές οι διαθέσιμες χρονοσειρές (όπως, για παράδειγμα, οι τιμές ορισμένων εταιρικών ομολόγων μικρού μεγέθους έκδοσης κ.λ.π.).
Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά "κλειδιά" ενός τυπικού γραφήματος candlesticks είναι:
Α. Όσο πιο επιμήκεις είναι οι άνω σκιές των σωμάτων των κεριών, τόσο εντονότερη είναι η αντίσταση των τιμών.
Β. Όσο πιο επιμήκεις είναι οι κάτω σκιές των σωμάτων των κεριών τόσο ισχυρότερη είναι η στήριξη που παρέχεται στις τιμές.
Γ. Μια υγιής ανοδική τάση τιμών έχει συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό λευκών σωμάτων σε σχέση με τα αντίστοιχα μαύρα, με τα λευκά κεριά να έχουν μεγάλο μήκος σώματος και συρρικνωμένες σκιές.
Δ. Μία υγιής πτωτική τάση τιμών έχει συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό μαύρων σωμάτων σε σχέση με τα αντίστοιχα λευκά, με τα μαύρα κεριά να εμφανίζουν μεγάλο μήκος σώματος και συρρικνωμένες σκιές.
Ε. Μια ζώνη συναλλαγών χαρακτηρίζεται από μια σειρά candlesticks με συρρικνωμένο μήκος σωμάτων και επιμήκεις σκιές.
    
Σχηματισμοί κορύφωσης των candlesticks.
Ο βασικότερος μονοδιάστατος σχηματισμός candlesticks είναι το κερί τύπου Doji. Στο γράφημα 1 απεικονίζεται το κερί τύπου Doji, το οποίο στη βασική του μορφή αποτελείται από ένα σταυρό χωρίς σώμα. Δυο εναλλαγές του βασικού σταυρού Doji είναι το σταυρός με επιμήκη κάτω σκιά και ο σταυρός με επιμήκη άνω σκιά (γράφημα 1). Ο σχηματισμός Doji, σε όλες τις παραλλαγές του, δείχνει το σημείο απόλυτης ισορροπίας μεταξύ των δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Η συνήθης χρήση του Doji είναι η συνδυαστική ερμηνεία που δίνεται με την εμφάνισή του μέσα σε ευρύτερους σχηματισμούς candlesticks, των οποίων την προγνωστική δύναμη ενισχύει, όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια.
Οι σχηματισμοί κορύφωσης των τιμών του διαγράμματος candlesticks χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν άμεσα τεχνικά σήματα πώλησης. Η θέση των σχηματισμών κορύφωσης των candlesticks βρίσκεται στην περιοχή αντιστροφής μιας ανοδικής τάσης των τιμών σε πτωτική. Άρα, όταν ο σχηματισμός κορύφωσης ολοκληρώνεται με πτωτικό κλείσιμο της τιμής κατά την επόμενη συνεδρίαση, προχωράμε σε άμεση ρευστοποίηση της μετοχής, ομολόγου ή άλλου χρεογράφου το οποίο παρακολουθούμε. Ένας σχηματισμός κορύφωσης των candlesticks θεωρείται ότι ακυρώνεται μόνον όταν διασπαστεί ανοδικά το προηγούμενο υψηλό της τιμής.
Ο πρώτος σχηματισμός κορύφωσης των candlesticks είναι το αιωρούμενο σφυρί (hammer). Το αιωρούμενο σφυρί αποτελείται από ένα κερί με πολύ μικρό σώμα (λευκό ή μαύρο), συρρικνωμένη άνω σκιά και επιμήκη κάτω σκιά (γράφημα 2). Το αιωρούμενο σφυρί ολοκληρώνεται με το κλείσιμο της τιμής σε χαμηλότερο επίπεδο κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίαση.
Ένας πιο σύνθετος σχηματισμός κορύφωσης των candlesticks είναι το αναδυόμενο αστέρι (shooting star). Το αναδυόμενο αστέρι αποτελείται από ένα κανονικό λευκό σώμα ακολουθούμενο από ένα μικρό μαύρο σώμα, το οποίο δημιουργείται σε υψηλότερο επίπεδο από το πρώτο (αριστερό τμήμα γραφήματος 3). Ο σχηματισμός ολοκληρώνεται με το κλείσιμο της τιμής χαμηλότερα από το επίπεδο του μαύρου σώματος κατά την επόμενη συνεδρίαση.
Μια παραλλαγή του προηγούμενου σχηματισμού είναι το σκούρο σύννεφο (dark cloud), το οποίο αποτελείται από ένα κανονικό λευκό σώμα και από ένα δεύτερο μαύρο σώμα του οποίου η κάτω πλευρά διεισδύει μέσα στο λευκό. Το δεξί τμήμα του γραφήματος 3 απεικονίζει το φαινόμενο του σκούρου σύννεφου και δείχνει ότι ο σχηματισμός ολοκληρώνεται όταν έχουμε κλείσιμο της τιμής χαμηλότερου του μαύρου σώματος κατά την επόμενη ημέρα.
Ο φάκελος κορυφής είναι ένας σχηματισμός αποτελούμενος από δύο κεριά, με το πρώτο να είναι ένα μικρό λευκό σώμα με περιορισμένες σκιές και το δεύτερο να είναι ένα επιμήκη μαύρο σώμα το οποίο περικλείει το προηγούμενο λευκό κερί (αριστερό τμήμα του γραφήματος 4). Η ολοκλήρωση του φακέλου κορυφής γίνεται με το κλείσιμο της τιμής χαμηλότερα του επιπέδου του μαύρου σώματος.
Το Harami κορυφής είναι ένας σχηματισμός αποτελούμενος από ένα λευκό μεγάλο  σώμα το οποίο ακολουθείται από ένα συρρικνωμένο μαύρο σώμα με κοντές σκιές, ολόκληρο το μήκος του οποίου περικλείεται μέσα στα όρια του προηγούμενου λευκού σώματος (δεξί τμήμα του γραφήματος 4). Όταν η τιμή κλείνει χαμηλότερα του μαύρου σώματος, κατά την επόμενη συνεδρίαση, τότε θεωρούμε έγκυρο τον εν λόγω σχηματισμό.
Μία εφαρμογή του μοναδιαίου Doji είναι ο σχηματισμός του Doji κορυφής (αριστερό τμήμα γραφήματος 5). Πρόκειται για ένα Doji με επιμήκη άνω σκιά αντίστασης και με ανύπαρκτη κάτω σκιά. Μόλις η τιμή διασπάσει το χαμηλότερο επίπεδο του Doji κορυφής, θεωρούμε πως αντιστρέφεται η προηγούμενη ανοδική κίνηση της τιμής.
Στο δεξί τμήμα του γραφήματος 5 απεικονίζεται μια εφαρμογή του απλού Doji και του σχηματισμού Harami. Πρόκειται για το σταυροειδές Harami κορύφωσης των τιμών, αποτελούμενο από ένα μεγάλο λευκό σώμα ακολουθούμενο από ένα Doji στο κέντρο περίπου του λευκού σώματος. Μόλις η τιμή διασπάσει το χαμηλό του Doji, επιβεβαιώνουμε το σχηματισμό κορύφωσης και προβαίνουμε σε ρευστοποιήσεις.
Ένα σύνθετο σύμπλεγμα candlesticks κορύφωσης των τιμών είναι το βραδινό αστέρι, το οποίο έρχεται σε δύο παραλλαγές (γράφημα 6). To μαύρο βραδινό αστέρι είναι ένα τριπλό σύμπλεγμα κεριών με ένα λευκό μεγάλο κερί ακολουθούμενο από ένα μικρό μαύρο κερί, το οποίο είναι τοποθετημένο υψηλότερα από την άνω σκιά του λευκού (δημιουργώντας ένα κενό μεταξύ της κάτω σκιάς του μαύρου και της άνω σκιάς του λευκού κεριού) και τέλος ένα δεύτερο μαύρο κερί με μεγάλο σώμα, το οποίο διεισδύει μέσα στα όρια του αρχικού λευκού σώματος. Η ολοκλήρωση του σχηματισμού του μαύρου βραδινού αστεριού γίνεται με το σχηματισμό του δεύτερου επιμήκους μαύρου σώματος και χωρίς να αναμένουμε επιβεβαίωση κατά την επόμενη συνεδρίαση. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το λευκό βραδινό αστέρι, το οποίο δείχνει και πάλι την κορύφωση των τιμών. Η διαφορά του με τον πρώτο σχηματισμό είναι ότι το ενδιάμεσο κερί με το συρρικνωμένο σώμα και τις περιορισμένες σκιές είναι χρώματος λευκού. Το ενδιάμεσο αυτό λευκό κερί βρίσκεται υψηλότερα από το επίπεδο της άνω σκιάς του πρώτου μεγάλου λευκού σώματος.
Το νυχτερινό σταυροειδές αστέρι είναι ένας από τους πλέον ισχυρούς σχηματισμούς κορύφωσης των τιμών αποτελούμενος από τρία κεριά (αριστερό τμήμα γραφήματος 7). Το πρώτο κερί αποτελείται από ένα μεγάλο λευκό σώμα. Το λευκό αυτό σώμα ακολουθεί ο σχηματισμός ενός Doji υψηλότερα του επιπέδου της άνω σκιάς του λευκού σώματος. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα ανοδικό κενό μεταξύ των δύο κεριών, το οποίο καλύπτεται όμως από ένα τρίτο μαύρο σώμα το οποίο διεισδύει μέσα στα όρια του πρώτου λευκού σώματος. Με το "γέμισμα" του ανοδικού κενού από το μαύρο σώμα μεγάλου μήκους θεωρούμε πως έχει ενεργοποιηθεί το πτωτικό σήμα.
Ένας άλλος πολύ αξιόπιστος σχηματισμός κορύφωσης των τιμών είναι το διπλό ανοδικό χάσμα μαύρων σωμάτων (δεξί τμήμα του γραφήματος 7). Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα τριών candlesticks, με ένα λευκό μεγάλο σώμα ακολουθούμενο από ένα συρρικνωμένο μαύρο κερί τοποθετημένο υψηλότερα του επιπέδου της άνω σκιάς του λευκού και ένα δεύτερο μαύρο σώμα το οποίο είναι επίσης τοποθετημένο υψηλότερα του δημιουργημένου ανοδικού κενού μεταξύ των δύο πρώτων. Μόλις οι τιμές "γεμίσουν" το ανοδικό αυτό κενό, ενεργοποιούμε το σήμα πώλησης.
Όταν παρατηρήσουμε το σχηματισμό τριών διαδοχικά χαμηλότερων μαύρων σωμάτων, μετά από μια έντονη άνοδο της τιμής, τότε έχουμε το σχηματισμό κορύφωσης του τριπλού μαύρου σώματος (αριστερό τμήμα του γραφήματος 8). Αμέσως μετά από το σχηματισμό του τρίτου μαύρου σώματος ενεργοποιούμε τις εντολές πώλησης. Τέλος, ένας απλός αλλά αξιόπιστος σχηματισμός κορύφωσης είναι το ανάποδο σφυρί (δεξί τμήμα του γραφήματος 8). Πρόκειται για ένα κερί με συρρικνωμένο μαύρο (ή λευκό) σώμα και επιμήκη άνω σκιά. Συνήθως το σώμα του ανάποδου σφυριού κορυφής δεν εμφανίζει κάτω σκιά και δείχνει την ανάπτυξη ισχυρής αντίστασης των τιμών στο πάνω μέρος του συγκεκριμένου κεριού. Αμέσως μόλις οι τιμές υποχωρήσουν χαμηλότερα του κάτω ορίου του σώματος του ανάποδου σφυριού, προχωράμε σε ρευστοποιήσεις.


Σχηματισμοί βάσης των candlesticks.
Οι σχηματισμοί βάσης των candlesticks εντοπίζονται στο τέλος της πτωτικής πορείας των τιμών και προεξοφλούν την ανοδική αντίδραση της αγοράς. Η ολοκλήρωση κάθε σχηματισμού βάσης των candlesticks γίνεται με το κλείσιμο της τιμής σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό της ανώτερης σκιάς του σχηματισμού και ενεργοποιούν τις εντολές αγορών μας. Ένας σχηματισμός βάσης των candlesticks θεωρείται άκυρος μόλις διασπαστεί πτωτικά το χαμηλότερο σημείο της κάτω σκιάς του. Οι απλούστεροι σχηματισμοί βάσης είναι το σφυρί βάσης (αριστερό μέρος του γραφήματος 9) και το ανάποδο σφυρί βάσης (δεξί τμήμα του γραφήματος 9). Το σφυρί βάσης μπορεί να αποτελείται από ένα λευκό ή μαύρο σώμα σε σχήμα σφυριού. Ομοίως ισχύει και για το χρώμα του ανάποδου σφυριού βάσης. Μια παραλλαγή του σφυριού βάσης είναι το Doji βάσης με επιμήκη κάτω σκιά. Στην περίπτωση αυτή οι τιμές ανοίγματος και κλεισίματος της συνεδρίασης συμπίπτουν, χωρίς να αφήνουν περιθώριο για ανάπτυξη σώματος, ενώ υπάρχει μόνο η επιμήκης κάτω σκιά που φανερώνει την περιοχή στήριξης των τιμών.
Ό πρώτος διπλός σχηματισμός βάσης των candlesticks είναι το διαπεραστικό ανοδικό σώμα (στο αριστερό τμήμα του γραφήματος 10). Το μεγάλο μαύρο σώμα ακολουθείται από ένα λευκό μεγάλο σώμα το οποίο διαπερνά τη βάση του πρώτου και καταλήγει στο μέσο περίπου του μήκους του. Όταν οι τιμές διασπάσουν την άνω σκιά του μαύρου σώματος, κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης, ενεργοποιούμε το τεχνικό σήμα αγοράς.
Ο φάκελος βάσης (δεξί μέρος του γραφήματος 10) αποτελείται από ένα μικρό μαύρο σώμα ακολουθούμενο από ένα μεγάλο λευκό σώμα το οποίο περικλείει μέσα στα όρια του ολόκληρο το πρώτο σώμα. Αυτό δείχνει πλήρη υπερίσχυση των αγοραστικών δυνάμεων μέσα στο λευκό σώμα και την ανοδική αντιστροφή της αγοράς.
Το ανοδικό Harami (αριστερή πλευρά του γραφήματος 11), αποτελείται από ένα μεγάλο μαύρο σώμα το οποίο ακολουθείται από ένα μικρότερου μεγέθους λευκό σώμα το οποίο περικλείεται μέσα στα όρια του πρώτου. Όταν οι τιμές ξεπεράσουν την άνω σκιά του μαύρου σώματος ενεργοποιούμε το ανοδικό τεχνικό σήμα.
Το σταυροειδές Harami βάσης αποτελείται από ένα μεγάλο μαύρο σώμα ακολουθούμενο από ένα σχηματισμό Doji, όπως απεικονίζεται στη δεξιά πλευρά του γραφήματος 11. Μόλις οι τιμές διασπάσουν την άνω σκιά του μαύρου σώματος, ενεργοποιούνται τα ανοδικά τεχνικά σήματα.
Ο σχηματισμός του λευκού πρωϊνού άστρου (αριστερό τμήμα του γραφήματος 12) αποτελείται από τρία διαδοχικά candlesticks. Το πρώτο είναι ένα μεγάλο μαύρο σώμα με περιορισμένες σκιές. Το δεύτερο είναι ένα μικρό λευκό σώμα με συρρικνωμένες σκιές, το οποίο βρίσκεται χαμηλότερα από την κάτω σκιά του μαύρου σώματος, δημιουργώντας ένα πτωτικό κενό.  Αυτό το πτωτικό κενό έρχεται να καλύψει ένα δεύτερο λευκό σώμα, το οποίο διεισδύει μέσα στα όρια του πρώτου μαύρου σώματος. Το δεύτερο αυτό λευκό σώμα είναι μεγάλου μεγέθους και δείχνει την υπερίσχυση των αγοραστών. Μόλις ξεπεραστεί η άνω σκιά του πρώτου μαύρου σώματος από τις τιμές ενεργοποιούμε τις εντολές αγορών.
Εκτός από το λευκό υπάρχει και το μαύρο πρωϊνό άστρο (δεξί τμήμα του γραφήματος 12), το οποίο διαφοροποιείται ως προς το χρώμα του μεσαίου μικρού σώματος. Το μεσαίο κερί έχει μαύρο σώμα και περιορισμένο μήκος σκιών, ενώ το τρίτο κερί είναι και πάλι ένα μεγάλο διαπεραστικό λευκό σώμα. Ο ισχυρότερος, όμως, σχηματισμός βάσης των τιμών είναι το σταυροειδές πρωϊνό αστέρι (αριστερή πλευρά του γραφήματος 13). Η παρουσία του Doji μέσα στο τριπλό αυτό σύμπλεγμα κεριών ενισχύει τη μάχη μεταξύ αγοραστών και πωλητών υπέρ των πρώτων. Σημειώνουμε το καθοδικό κενό που σχηματίζεται μεταξύ του πρώτου μαύρου σώματος και του Doji, το οποίο καλύπτεται στη συνέχεια από τη διαμόρφωση ενός μεγάλου διαπεραστικού λευκού σώματος. Αμέσως μόλις οι τιμές ξεπεράσουν την άνω σκιά του πρώτου μαύρου σώματος, ολοκληρώνεται επιτυχώς το σταυροειδές πρωϊνό αστέρι και ενεργοποιούνται αγοραστικά τεχνικά σήματα.
Το τριπλό λευκό σώμα βάσης (δεξιά πλευρά του γραφήματος 13) αποτελείται από τρία διαδοχικά υψηλότερα λευκά σώματα και προεξοφλεί την ανοδική εξέλιξη των τιμών. Αμέσως μόλις σχηματιστεί το τρίτο κατά σειρά λευκό σώμα ενεργοποιούμε την εντολή αγοράς.


Του Χάρη Κουρούκλη

  Περιεχόμενα
EDITORIAL
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Λιανικό Εμπόριο 2007
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
ΑΡΘΡΟ: H εφαρμογή του e-Learning στην ανάπτυξη & προώθηση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Προτάσεις για το χειμώνα
ΑΡΘΡΟ: ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ: Οι μέθοδοι της Θεμελιώδους και της Τεχνικής Ανάλυσης
ΟΜΟΛΟΓΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
EΠENΔYΣEIΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Δεκέμβριο του 2006
ΑΡΘΡΟ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: ΟΛΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ BUSINESS PLAN

 Όροι και προϋποθέσεις του site