Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008                              

Τεύχος 339

AΡΘΡΟ


Έλλειμμα πληροφόρησης στον ασφαλιστικό κλάδο
Οι αναλυτές του ασφαλιστικού κλάδου διεθνώς εντοπίζουν σημαντικά κενά στην πληροφόρηση για τον κλάδοΣύμφωνα με τη νέα έρευνα της PricewaterhouseCoopers (PwC), οι ασφαλιστικοί αναλυτές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ασία και την Αυστραλία εντοπίζουν σημαντικά κενά στην πληροφόρηση που θεωρούν σημαντική για τη δουλειά τους και την επάρκεια των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τον ασφαλιστικό κλάδο.


Αυτό το «χάσμα επάρκειας» - η διαφορά δηλαδή που υφίσταται ανάμεσα στην δική τους αντίληψη για την χρησιμότητα και την επάρκεια των πληροφοριών - είναι ιδιαιτέρως έντονο στις χώρες που απαιτείται να συντάσσουν εκθέσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), σε βαθμό μάλιστα που οι αναλυτές ασφαλειών ζωής στην Ευρώπη αγνοούν κατά πολύ τις καταστάσεις ΔΠΧΠ και, αντ’αυτών, χρησιμοποιούν δημοσιοποίηση της Ενσωματωμένης Αξίας (Embedded Value). Ωστόσο, η προτίμηση της Ενσωματωμένης Αξίας (ΕΑ) συνοδεύεται από κάποιες επικρίσεις και οι αναλυτές δηλώνουν ότι επιθυμούν μεγαλύτερη συνοχή και υποστήριξη στις βασικές υποθέσεις διοίκησης.


Οι Αμερικανοί αναλυτές εμφανίζονται πιο ικανοποιημένοι με το εθνικό σύστημα πληροφόρησής τους, τις αμερικανικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) και ιεραρχούν το «χάσμα επάρκειάς» τους σε χαμηλότερο επίπεδο από τους ομολόγους τους στον υπόλοιπο κόσμο. Η έρευνα διαπίστωσε ακόμη ότι η προσέγγιση των αναλυτών ασφαλειών ζωής στις ΗΠΑ διαφέρει σημαντικά από άλλα μέρη του κόσμου, καθώς χρησιμοποιούν μεγέθη GAAP ως την πρωτεύουσα βάση προτύπων αποτίμησης. Συνολικά, η έρευνα αποκαλύπτει ότι καμία από τις τρέχουσες βάσεις της ασφαλιστικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, είτε πρόκειται για τις αμερικανικές GAAP, είτε για τα ΔΠΧΠ, ή για τις ΕΑ, δεν έχει την απόλυτη υποστήριξη των ασφαλιστικών αναλυτών.


Ο κ. Ian Dilks, επικεφαλής του κλάδου των ασφαλίσεων παγκοσμίως της PricewaterhouseCoopers, δήλωσε: «Σε απάντηση του εγγράφου διαβούλευσης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), οι ασφαλιστικοί αναλυτές απαιτούν σαφώς μεγαλύτερη συνοχή και συγκρισιμότητα των λογιστικών παρουσιάσεων και δημοσιοποιήσεων. Οι Αμερικανοί αναλυτές εμφανίζεται να αισθάνονται ότι τα στοιχεία που παρέχονται κατά τις αμερικανικές GAAP, στις οποίες έχουν συνηθίσει, παρέχουν μια εύλογα σταθερή πλατφόρμα αξιολόγησης ενός ασφαλιστή και σύγκρισης της απόδοσής του, συγκριτικά με τους ομοτίμους του και τα προηγούμενα έτη. Τα τρέχοντα ΔΠΧΠ, ωστόσο, εμφανίζεται να στερούνται της ύψιστης σημασίας, συνοχής που διαθέτουν οι αντίστοιχες αμερικανικές GAAP. Η εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου αποτελεί έναν από τους πρόδηλους στόχους της προγραμματισμένης Φάσης ΙΙ των ΔΠΧΠ. Σε τελική ανάλυση, οι αναλυτές προτιμούν τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα από την ακαδημαϊκή καθαρότητα και, παρόλο που αυτό αποτελεί πρόκληση για τις εταιρίες και για τους φορείς καθορισμού προτύπων, ο ρεαλισμός των επενδυτικών επαγγελματιών δεν προσφέρει ευρύ πεδίο αντιπαράθεσης και συναίνεσης για τον καλύτερο τρόπο πορείας προς τα εμπρός. Συνεργαζόμενος με τους φορείς καθορισμού προτύπων, ο κλάδος μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη μεγαλύτερης συγκρισιμότητας.»

  Περιεχόμενα
Editorial:Η χρηματιστηριακή...διάσταση της διαφθοράς
Επενδύσεις-Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους:Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Αφιέρωμα Καταθετικά Προϊόντα: Γιατί φουντώνει το ενδιαφέρον των τραπεζών
Αφιέρωμα - ΔΕΚΟ: Ανεβάζουν ταχύτητες και προσδοκίες
Αφιέρωμα: Γαλακτοκομικά προϊόντα
Συνέντευξη - Κοινή Πλατφόρμα: Μέσω ΧΑΚ, MoU με Ρουμανία
Συνέντευξη - Κύπρος: Θετικό το momentum για το Εθνικό Θέμα
Συνέντευξη - Κύπρος: Το οικονομικό μοντέλο του Δημήτρη Χριστόφια
Άρθρο - ΠΛΑΙΣΙΟ: Το αχτύπητο story της Σοφοκλέους
Άρθρο - Φαινόμενο του Ιανουαρίου(January Effect)και ελληνική πραγματικότητα
Άρθρο: Οι τιμές, το ΧΑ και οι κυβερνητικές προτεραιότητες
Άρθρο - Economic Value Added: Ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων
Άρθρο - Κατασκευές: Αναλυτές εναντίον ταμπλό
Άρθρο - Έλλειμμα πληροφόρησης στον ασφαλιστικό κλάδο
Άρθρο - Η μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα
Άρθρο - Εισαγωγή στα βασικά γνωρίσματα της αγοράς ομολόγων
Άρθρο - Οικονομία και τέχνη: Μια τεχνική προσέγγιση
Άρθρο - Pasal: 30-40 εκατ. από project ”Πειραιώς”
Άρθρο - Βασιλικό-Muskita: Δύο ελκυστικά κυπριακά growth stories
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρo - Η αγορά του χαλκού
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site