Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008                              

Τεύχος 339

AΡΘΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ


ΑΝΑΛΥΣΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α. ΣΑΒΒΑΚΗΣΗ γενική πορεία του "κόκκινου" μετάλλου στη διάρκεια του 2007 μπορεί να χαρακτηρισθεί θετική, αφού η τιμή του μετάλλου ξεκίνησε κάτω από τα 6.000 δολάρια, μετά κινήθηκε πάνω από τα 8.000 δολάρια για να κινηθεί πάλι χαμηλότερα, ωστόσο σε απόλυτους όρους η τιμή στο LME αυξήθηκε κατά 18,5%. Η ανοδική τροχιά, πάντως από τις αρχές του 2006 μπορεί να αιτιολογηθεί από την πτώση των τελικών αποθεμάτων του εμπορεύματος και σε δευτερεύοντα βαθμό από την ενασχόληση των κερδοσκοπικών funds με την αγορά του εμπορεύματος. Επισημαίνεται ότι η πορεία της τιμής του χαλκού επηρεάζεται σε υψηλό βαθμό από τις συνθήκες που δημιουργούν οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, σε συνδυασμό με την "ενασχόληση" κερδοσκοπικών φορέων με την αγορά. Επίσης, αποφασιστικής σημασίας για τις τάσεις της τιμής θεωρούνται η πορεία του αμερικάνικου δολαρίου στις διεθνείς αγορές, καθώς και οι μεταβολές των αμερικάνικων επιτοκίων, σε συνδυασμό με τις επιδράσεις που δημιουργούν στον κατασκευαστικό κλάδο. Τέλος, στη διάρκεια του έτους 2008, τα αποθέματα του μετάλλου θα αυξηθούν σε σχέση με το 2007, στοιχείο που είναι μάλλον αρνητικό για την αγορά του εμπορεύματος.


Ο χαλκός στην αγορά μετάλλων της Νέας Υόρκης στη διάρκεια της εβδομάδας κινήθηκε με ήπιες ημερήσιες διακυμάνσεις. Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου του 2008 στην αγορά της Νέας Υόρκης, η τιμή του εμπορεύματος στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους έκλεισε στα 309,50 σεντς ανά λίμπρα, υψηλότερα κατά 1,49% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο. Η τιμή του χαλκού στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Φεβρουαρίου του 2008 διαπραγματεύτηκε σε υψηλότερα επίπεδα από την τιμή στο συμβόλαιο του Ιανουαρίου καθώς έκλεισε στα 310,60 σεντς ανά λίμπρα καταγράφοντας άνοδο της τάξεως του 1,51%. Επιπροσθέτως, η τιμή του μετάλλου στο προθεσμιακό συμβόλαιο Μαρτίου του 2008 διαμορφώθηκε σε 310,35 σεντς ανά λίμπρα, με άνοδο 1,50%. Στην αγορά του Λονδίνου (London Metal Exchange) την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου του 2008, η τιμή του μετάλλου στην αγορά μετρητοίς έκλεισε στα 6.665,50 δολάρια ανά μετρικό τόνο, ενώ το συμβόλαιο 3μηνης λήξης έκλεισε στα 6.705 δολάρια ανά μετρικό τόνο. Τέλος, τα συμβόλαια απώτερης λήξεως, 15 και 27 μηνών, κινήθηκαν σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από τη spot αγορά και έκλεισαν στα 6.650 και 6.460 δολάρια ανά μετρικό τόνο αντίστοιχα. Η πορεία της τιμής του μετάλλου, όπως μπορεί να εκτιμηθεί από τα προθεσμιακά συμβόλαια, έχει διανύσει ένα πτωτικό κανάλι από τις αρχές Οκτωβρίου. Από την άλλη όμως πλευρά, η ύπαρξη συνεχούς μειούμενου discount στα συμβόλαια μελλοντικής διαπραγμάτευσης σε σχέση με την τρέχουσα τιμή του εμπορεύματος, μπορεί να εκληφθεί ως σήμα επερχόμενης εξόδου από την πρόσφατη πτωτική κίνηση της τιμής, ταυτόχρονα όμως είναι ενδεικτική της ψυχολογίας που επικρατεί στην αγορά. Η τρέχουσα συγκυρία, η οποία έχει οδηγήσει την τιμή στα παρόντα επίπεδα, θα πρέπει να ερμηνευθεί από τη γενικότερη ανησυχία που επικρατεί στις διεθνείς αγορές των μετάλλων, εξαιτίας της μακράς ανόδου των τιμών και της απομάκρυνσής τους από τους ιστορικούς μέσους όρους, καθώς επίσης και από την πορεία του αμερικανικού νομίσματος. Σε τεχνικούς όρους, η τιμή του εμπορεύματος στην αγορά μετάλλων της Νέας Υόρκης διαπραγματεύεται κάτω από το βραχυχρόνιο κινητό μέσο όρο των 20 αλλά πάνω από τον αντίστοιχο των 30 ημερών. Την παρούσα χρονική στιγμή ο ταλαντωτής RSI 14 ημερών (Relative Strength Index 14) διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 48,43 εμφανίζοντας όμως ανοδικές αποκλίσεις, γεγονός που πιθανόν να ευνοεί το άνοιγμα long θέσεων από πλευράς επενδυτών. Επισημαίνεται ότι στήριξη αποτελεί το επίπεδο των 300 σεντς ανά λίμπρα, ενώ σημαντικότερες στηρίξεις παρέχονται από τα επίπεδα των 285 σεντς ανά λίμπρα. Επιπροσθέτως, η κυριότερη αντίσταση βρίσκεται στα επίπεδα των 310 – 320 σεντς ανά λίμπρα. Τέλος, η μέση τιμή διαπραγμάτευσης του εμπορεύματος στην αγορά του Λονδίνου για το μήνα Δεκέμβριο του 2007 διαμορφώθηκε στα 6.585,36 δολάρια ανά μετρικό τόνο στην αγορά μετρητοίς.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Σύμφωνα με το International Copper Study Group, η πρωτογενής παραγωγή χαλκού για το 2006 διαμορφώθηκε σε 15.015.000 μετρικούς τόνους, αυξημένη κατά 0,62% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου η παραγωγή είχε διαμορφωθεί σε 14.923.000 μετρικούς τόνους. Οι εκτιμήσεις του ICSG για το 9μηνο του 2007, αναφέρονται σε μία συνολική πρωτογενή δυναμικότητα της τάξεως των 11,450 εκατ. μετρικών τόνων, επίδοση η οποία αποτελεί μία αύξηση της τάξεως του 4,92% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Η συνολική παραγωγή του μετάλλου για το 2006 εκτιμήθηκε σε 17,377 εκατ. μετρικούς τόνους, έναντι 16,588 εκατ. μετρικών τόνων για την αντίστοιχη περίοδο του 2005, ήτοι μία αύξηση της τάξεως του 4,75%. Επιπροσθέτως, η συνολική χρήση του διυλισμένου χαλκού για το 2006 εκτιμάται σε 17,122 εκατ. μετρικούς τόνους, έναντι 16,731 εκατ. μετρικών τόνων για την αντίστοιχη περίοδο του 2005, ήτοι σημαντική αύξηση της τάξεως του 2,34%. Οι προβλέψεις για το 9μηνο του 2007, αναφέρουν ότι η συνολική δευτερογενής παραγωγή εκτιμάται σε 13,531 εκατ. μετρικούς τόνους. Η κατανάλωση του μετάλλου για το 9μηνο του 2007 προβλέπεται ότι διαμορφώθηκε σε 13,797 εκατ. τόνους, καταγράφοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 7% σε σχέση με το 2006. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το σύνολο 2007, προβλέπουν ότι θα υπάρξει θετικό ισοζύγιο μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Για το 9μηνο του 2007, τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 906 χιλ. τόνους έναντι 842 χιλ. τόνους την αντίστοιχη περίοδο του 2006, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά την αγορά.

  Περιεχόμενα
Editorial:Η χρηματιστηριακή...διάσταση της διαφθοράς
Επενδύσεις-Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους:Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Αφιέρωμα Καταθετικά Προϊόντα: Γιατί φουντώνει το ενδιαφέρον των τραπεζών
Αφιέρωμα - ΔΕΚΟ: Ανεβάζουν ταχύτητες και προσδοκίες
Αφιέρωμα: Γαλακτοκομικά προϊόντα
Συνέντευξη - Κοινή Πλατφόρμα: Μέσω ΧΑΚ, MoU με Ρουμανία
Συνέντευξη - Κύπρος: Θετικό το momentum για το Εθνικό Θέμα
Συνέντευξη - Κύπρος: Το οικονομικό μοντέλο του Δημήτρη Χριστόφια
Άρθρο - ΠΛΑΙΣΙΟ: Το αχτύπητο story της Σοφοκλέους
Άρθρο - Φαινόμενο του Ιανουαρίου(January Effect)και ελληνική πραγματικότητα
Άρθρο: Οι τιμές, το ΧΑ και οι κυβερνητικές προτεραιότητες
Άρθρο - Economic Value Added: Ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων
Άρθρο - Κατασκευές: Αναλυτές εναντίον ταμπλό
Άρθρο - Έλλειμμα πληροφόρησης στον ασφαλιστικό κλάδο
Άρθρο - Η μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα
Άρθρο - Εισαγωγή στα βασικά γνωρίσματα της αγοράς ομολόγων
Άρθρο - Οικονομία και τέχνη: Μια τεχνική προσέγγιση
Άρθρο - Pasal: 30-40 εκατ. από project ”Πειραιώς”
Άρθρο - Βασιλικό-Muskita: Δύο ελκυστικά κυπριακά growth stories
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρo - Η αγορά του χαλκού
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site