Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος 2007                               Τεύχος 328

Διαπραγματεύεται διεθνώς σε δολάρια Η.Π.Α. / μετρικό τόνο
και σε δολάρια Η.Π.Α. / λίμπρα


Η κίνηση του εμπορεύματος στη διάρκεια του 2004 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερα ευμετάβλητη, καθώς το πάνω όριο της τιμής διαμορφώθηκε στα 1.980 δολάρια, ενώ το κάτω όριο στα 1.580 δολάρια ανά μετρικό τόνο. Στην διάρκεια του 2005, η κίνηση της τιμής έπειτα από συσσώρευση στα επίπεδα των 1.800 δολαρίων ανά μετρικό τόνο στους 2 πρώτους μήνες του έτους, επανήλθε δυναμικά διασπώντας το κρίσιμο τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 2.000 δολαρίων ανά μετρικό τόνο. Η πορεία εκείνη προήλθε περισσότερο από τις τεχνικές δυνάμεις της αγοράς του μετάλλου και λιγότερο από τις θεμελιώδεις. Κατά το έτος 2006, η τιμή του αλουμινίου πρόσφερε εκ νέου μεγάλες συγκινήσεις στους επενδυτές, με το υψηλό των 3.220 δολαρίων ανά μετρικό τόνο, να αποτελεί τη νέα κορυφή. Η μεσοπρόθεσμη πορεία του μετάλλου κρίνεται μάλλον θετική. Η πορεία της τιμής του αλουμινίου επηρεάζεται σημαντικά από τις διακυμάνσεις του αμερικάνικου νομίσματος και την πορεία των επιτοκίων της οικονομίας των Η.Π.Α.


•  Το αλουμίνιο στην αγορά μετάλλων του Λονδίνου (London Metal Exchange) στη διάρκεια τoυ τελευταίου μήνα του έτους 2006 κινήθηκε με έντονη μεταβλητότητα στην αγορά μετρητοίς, με το εύρος των τιμών να διαμορφώνεται στα 2.720 – 2.890 δολάρια ανά μετρικό τόνο. Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2007, η τιμή του βιομηχανικού και κατασκευαστικού μετάλλου μετά από διακύμανση της τάξεως των 40 δολαρίων περίπου, έκλεισε στα 2.725,50 δολάρια ανά μετρικό τόνο, με πτώση κατά 0,71% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο. Η τιμή του αλουμινίου στο 3μηνο συμβόλαιο κυμάνθηκε σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την τιμή μετρητοίς, καθώς έκλεισε στα 2.695 δολάρια ανά τόνο, μειωμένο κατά 0,50%. Το προθεσμιακό συμβόλαιο λήξης 15 μηνών διαπραγματεύτηκε σε επίπεδα της τάξεως των 2.500 δολαρίων ανά μετρικό τόνο, ενώ το μακροπρόθεσμο συμβόλαιο 27μηνης διάρκειας έκλεισε στα 2.353 δολάρια ανά μετρικό τόνο, με discount σε σχέση με την τιμή μετρητοίς, αλλά και τα συμβόλαια προηγούμενων λήξεων. Η πορεία της τιμής του μετάλλου, όπως μπορεί να εκτιμηθεί από τα προθεσμιακά συμβόλαια απώτερης λήξης, διανύει μία περίοδο αναμονής, καθώς τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια διαπραγματεύονται με discount σε σχέση με την τιμή που επικρατεί στην αγορά μετρητοίς. Την παρούσα χρονική στιγμή επικρατεί μία κατάσταση αναμονής στην αγορά του εμπορεύματος, αναφορικά με την εξέλιξη των αμερικάνικων επιτοκίων και γενικότερα της οικονομίας των Η.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος αναμονής στην αγορά του αλουμινίου δημιουργείται από την άνοδο των επιτοκίων στην αμερικάνικη οικονομία και την πτωτική πορεία του αμερικανικού νομίσματος στις διεθνείς αγορές.


ΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
•  Σε τεχνικούς όρους, η τιμή του εμπορεύματος στην αγορά μετάλλων του Λονδίνου διαπραγματεύεται κάτω από τους βραχυχρόνιους κινητούς μέσους όρους των 20 και των 30 ημερών, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 120 ημερών. Κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο ταλαντωτής R.S.I. (Relative Strength Index) 14 ημερών διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 32,54, εμφανίζοντας καθοδικές αποκλίσεις. Επισημαίνεται ότι σε επίπεδο τιμής τοις μετρητοίς, σημαντική βραχυχρόνια αντίσταση αποτελεί το επίπεδο των 2.890 δολαρίων ανά μετρικό τόνο, ενώ άμεσα η τιμή του μετάλλου θα προσπαθήσει να υπερβεί τη σημαντική αντίσταση των 2.750 δολαρίων ανά μετρικό τόνο. Κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2006, η μέση τιμή διαπραγμάτευσης τοις μετρητοίς για το μέταλλο διαμορφώθηκε σε 2.812,66 δολάρια, έναντι 2.860,12 δολαρίων ανά μετρικό τόνο για το μήνα Νοέμβριο του ίδιου έτους.


•  Σύμφωνα με το International Aluminium Institute και το ABARE, η πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου για το 2007 προβλέπεται σε 36,583 εκατ. μετρικούς τόνους, αυξημένη σε σχέση με την εκτίμηση για το 2006, όπου η παραγωγή είχε διαμορφωθεί σε 31,758 εκατ. μετρικούς τόνους, ήτοι αύξηση της τάξεως του 8,20% σε ετήσια βάση. Οι εκτιμήσεις του European Aluminium Association και του ABARE για το σύνολο του 2006, αναφέρονται σε μία παραγωγή της τάξεως των 33.818.000 μετρικών τόνων, επίδοση η οποία αποτελεί μία αύξηση της τάξεως του 5,61% σε σχέση με το 2005, όπου η παραγωγή είχε διαμορφωθεί σε 32,021 εκατ. μετρικούς τόνους. Τα τελικά αποθέματα αλουμινίου για το έτος 2007 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν σε 3,369 μετρικούς τόνους, σημαντικά αυξημένα σε σύγκριση με το 2006, όπου το αντίστοιχο μέγεθος εκτιμήθηκε σε 2,933 εκατ. τόνους. Οι εκτιμήσεις του International Αluminium Institute και του European Aluminium Association για τις δυνάμεις της ζήτησης αναφέρουν ότι το εν λόγω μέγεθος θα προσεγγίσει τα 36,147 εκατ. μετρικούς τόνους κατά το 2007. Για το 2006, η συνολική ζήτηση για την αγορά διαμορφώθηκε σε επίπεδα της τάξεως των 33,895 εκατ. μετρικών τόνους, έναντι 31,703 εκατ. μετρικούς τόνων για το 2005. Οι εκτιμήσεις του ABARE για την πορεία της τιμής είναι δυσοίωνες, σε αντίθεση με την εικόνα της αγοράς.Ανάλυση:
Νικόλαος Ηρ.
Γεωργιάδης,
Γεώργιος Α.
Σαββάκης

  Περιεχόμενα
EDITORIAL
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Λιανικό Εμπόριο 2007
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
ΑΡΘΡΟ: H εφαρμογή του e-Learning στην ανάπτυξη & προώθηση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Προτάσεις για το χειμώνα
ΑΡΘΡΟ: ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ: Οι μέθοδοι της Θεμελιώδους και της Τεχνικής Ανάλυσης
ΟΜΟΛΟΓΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
EΠENΔYΣEIΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Δεκέμβριο του 2006
ΑΡΘΡΟ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: ΟΛΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ BUSINESS PLAN

 Όροι και προϋποθέσεις του site