Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2008                              

Ταχυμεταφορές:
Προοπτικές ανάπτυξης για... λίγους


Οι επιχειρήσεις του κλάδου παρακολουθούν στενά τον ανταγωνισμό όσον αφορά στην τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να παρέχουν κατά το δυνατό χαμηλότερα τιμολόγια, με σκοπό την προσέλκυση πελατών και την μετακίνηση μεριδίου αγοράς από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις προς αυτές


Του Ανδρέα Αναστασίου


Χαρακτηριστική των σοβαρών προσδοκιών για σημαντική επερχόμενη ανάπτυξη στην ελληνική αγορά ταχυμεταφορών είναι η πρόσφατη (18 Μαρτίου 2008) ανακοίνωση της κυβέρνησης, ότι προτίθεται να προβεί σε ενέργειες εξεύρεσης στρατηγικού συμμάχου για τον συγκεκριμένο τομέα των ΕΛΤΑ. Ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι επενδυτικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης θα προχωρήσουν σύντομα προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο, εντός του 2008, να υπάρξουν αποτελέσματα.
Στατιστικά δεδομένα συνηγορούν, επίσης, υπέρ της αισιόδοξης προοπτικής. Διαχρονικά, ο κλάδος των ταχυμεταφορών ακολουθεί ανοδική πορεία και μάλιστα οι ρυθμοί ανάπτυξης παρουσίασαν αύξηση κατά διψήφιο ποσοστό το 2006. Ωστόσο, ο δρόμος που ως χώρα έχουμε να καλύψουμε για την περαιτέρω ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς είναι σημαντικός, ιδιαίτερα αν αναλογισθεί κάποιος ότι ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά κάτοικο ανέρχεται σε 200 αντικείμενα σε ετήσια βάση, στην Ελλάδα το αντίστοιχο μέγεθος αγγίζει μόλις τα 60 ταχυδρομικά αντικείμενα ανά κάτοικο. Από πλευράς εσόδων, η συνολική αξία της ταχυδρομικής αγοράς ανήλθε το ίδιο ως άνω έτος (για το οποίο διαθέτουμε συγκεκριμένα, επίσημα στοιχεία) σε περίπου 671,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος.
Στα επόμενα χρόνια οι εξελίξεις στον ταχυδρομικό κλάδο αναμένεται να είναι σημαντικές, τόσο λόγω της επερχόμενης νέας ταχυδρομικής Οδηγίας, όσο και κυρίως λόγω της οριστικοποίησης του χρόνου απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς και των προκλήσεων που το γεγονός αυτό συνεπάγεται. Αναμένεται, λοιπόν, έντονη προσπάθεια των εμπλεκομένων στον ταχυδρομικό τομέα της οικονομίας, για την εναρμόνιση των μεγεθών και των πρακτικών του ταχυδρομικού κλάδου της χώρας μας με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.
Το γεγονός, λοιπόν, ότι τα ΕΛΤΑ θα πάψουν να είναι θεσμοθετημένο μονοπώλιο, αλλά και η ήδη διαφαινόμενη τάση σταδιακής «μεταβίβασης» μεριδίου της αγοράς από τον -σήμερα- φορέα «καθολικής υπηρεσίας» (ΕΛΤΑ) στις υφιστάμενες ιδιωτικές εταιρίες ταχυμεταφορών, ωθεί τους «παίκτες» να σχεδιάσουν προσεκτικά τις κινήσεις τους, ώστε να καρπωθούν το μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο του συνολικού οφέλους που προβλέπεται ότι θα έχει η αγορά.
Χαρακτηριστικά των εξελίξεων είναι τα παρακάτω στοιχεία, από τα οποία προκύπτουν τόσο η τάση σημαντικής ανάπτυξης συνολικά της αγοράς όσο και αυτή της περιέλευσης μεριδίου της από τα ΕΛΤΑ προς τους ανταγωνιστές τους του ιδιωτικού τομέα.
Παράγοντες, λοιπόν, που καθιστούν βάσιμες τις προσδοκίες περί σημαντικής ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς ταχυμεταφορών στα επόμενα χρόνια είναι:
- η απόσταση που μας χωρίζει από τα ευρωπαϊκά δεδομένα και η αναμενόμενη σύγκλιση, εκ παραλλήλου με άλλους τομείς,
- η προγραμματισμένη περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς,
- η πιθανή ανάπτυξη του τομέα στις λοιπές βαλκανικές χώρες.
Προβλέπεται, λοιπόν, μέλλον δραστήριο και αποδοτικό για την αγορά, χωρίς αυτό -όμως- να περιλαμβάνει κατ’ ανάγκην όλες ή και πολλές από τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν σχετική δραστηριότητα. Μια ματιά στην κατάσταση που επικρατεί μέχρι σήμερα στο πεδίο του ανταγωνισμού είναι ενδεικτική και για τις τάσεις που μέλλουν να διαμορφωθούν. Με τη διαμόρφωση αυτή, βεβαίως, να αποτελεί συνάρτηση των κινήσεων που κάθε συγκεκριμένη επιχειρηματική οντότητα, ελληνική ή διεθνής, θα επιλέξει και θα κατορθώσει να κάνει. Σήμερα, πάντως, η εικόνα δείχνει πολύ μεγάλο ποσσοστό συγκέντρωσης στην αγορά, ή αλλιώς ένα «έργο» με πολύ λίγους μεγάλους πρωταγωνιστές και πολύ περισσότερους σε δεύτερο ρόλο ή και σε αυτόν του «κομπάρσου».
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στο μητρώο της ανεξάρτητης αρχής είναι εγγεγραμμένες 373 επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδείας (υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του φορέα καθολικής υπηρεσίας) και μόνο έξι που κατέχουν Ειδική Άδεια (και μπορούν να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες του τύπου που παρέχουν και τα ΕΛΤΑ). Από αυτές τις 373 επιχειρήσεις, όμως, μόνο τρεις συγκεντρώνουν μερίδιο 52% των συνολικών εσόδων του κλάδου, οι πέντε πρώτες κατέχουν το 76,6%, ενώ οι εννέα μεγαλύτερες μοιράζονται το 85,5%.
Στις υπόλοιπες 364 επιχειρήσεις, λοιπόν, κατανέμεται το 12,4% των εσόδων της αγοράς. Καθώς, όμως, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η συνολική «πίτα» αναμένεται βασίμως να αυξηθεί, το συγκεκριμένο ποσοστό θα αντιπροσωπεύει περισσότερα έσοδα σε απόλυτα χρηματικά μεγέθη. Χωρίς η σχέση αυτή, βεβαίως, να σημαίνει ότι θα παραμείνει αμετάβλητη. Σαφώς και μπορεί να διαφοροποιηθεί, αναλόγως της επιτυχίας των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κάθε εμπλεκομένου μέρους, υπέρ του ενός ή του άλλου «παίκτη», με τους μεγαλύτερους -πάντως- να βρίσκονται σε σχετικά πιο προωθημένη θέση, λόγω του δικτύου, της υποδομής, της τεχνογνωσίας και της διείσδυσης στην αγορά, που έχουν ήδη εξασφαλίσει. Παρά ταύτα, από μια «πίτα» που ενδέχεται να υπερδιπλασιασθεί τα επόμενα λίγα χρόνια, καθένας μπορεί να προσπαθήσει να κερδίσει ένα ικανοποιητικό κομμάτι.
Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή της δραστηριότητας στις ταχυμεταφορές, όπως είναι αναμενόμενο και συμβαίνει με τους περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ο κύριος όγκος της (περί το 64%) προκύπτει στην περιοχή του νομού Αττικής, όπου και εδρεύει άνω του 44% των επιχειρήσεων του κλάδου. Δεύτερη, με το ένα τρίτο των επιχειρήσεων και το ένα τέταρτο του τζίρου, έρχεται -επίσης, ως είναι αναμενόμενο- η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Καθώς τα ανωτέρω αναλυτικά στοιχεία αφορούν στο 2006, επισημαίνεται ότι η τάση γεωγραφικής συγκέντρωσης των επιχειρήσεων συνεχίζεται και σήμερα, αφού -ένα χρόνο μετά- το σχετικό μητρώο της ΕΕΤΤ περιλαμβάνει 373 επιχειρήσεις, ήτοι 32 περισσότερες από πέρυσι. Από αυτές τις 32, λοιπόν, οι 24 προέρχονται από το νομό Αττικής και οκτώ από τις υπόλοιπες δώδεκα περιφέρειες της χώρας.

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ


Η αξία της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς για το 2006 ανήλθε σε 671,5 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς ειδικής άδειας. Από αυτά, η αξία της αγοράς ταχυμεταφορών διαμορφώθηκε σε 263 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,2% σε σχέση με το 2005. Ο όγκος ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκε από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο της ΕΕΤΤ ταχυδρομικούς παρόχους -κατόχους γενικών / ειδικών αδειών- εκτός του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ανήλθε σε περίπου 52 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα. Στην αγορά ταχυμεταφορών διακινήθηκαν 45 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα έναντι 39,2 εκατ. το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1%.
Τα έσοδα από τη διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν σε 178 εκατ. ευρώ ή 68% επί των συνολικών εσόδων της αγοράς ταχυμεταφορών. Αντίστοιχα ο όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν στο εσωτερικό ανήλθαν σε 40,6 εκατ. έναντι 35,5 εκατ. το 2005. Αυτά αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν στην αγορά ταχυμεταφορών.
Σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι η εξυπηρέτηση των πελατών, η αξιοπιστία της επιχείρησης, η τιμή του προϊόντος ενώ σε μικρότερο ποσοστό, η ζήτηση επηρεάζεται από το εισοδηματικό επίπεδο των πελατών.
Σημαντικότεροι εταιρικοί πελάτες των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών αναδεικνύονται οι κλάδοι του εμπορίου (39%) και των υπηρεσιών (31%), ενώ ακολουθεί η μεταποίηση (18%) και ο Δημόσιος Τομέας (13%).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΟΣΤΟΣ


Η αγορά των ταχυμεταφορών χαρακτηρίζεται, όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω, από σημαντικό βαθμό συγκέντρωσης σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Έτσι, οι πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου συγκεντρώνουν μερίδιο αγοράς άνω του 76% των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων (έναντι μεριδίου άνω του 80% το 2005), ενώ τα συνολικά έσοδα των ίδιων επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν το 69% των συνολικών εσόδων της αγοράς (έναντι 71% περίπου το 2005). Σημειώνουμε δε ότι η πρώτη από αυτές τις επιχειρήσεις διακινεί άνω του 29% των συνολικών ταχυδρομικών αντικειμένων και τα έσοδά της υπερβαίνουν το 23% της συνολικής αγοράς.
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών είναι το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, η μείωση των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Νομοθεσία και οι Ρυθμιστικοί Κανόνες και σε μικρότερο ποσοστό οι Έλεγχοι και οι Κυρώσεις, όπως ιεραρχούνται από τους ταχυδρομικούς παρόχους.
Η ανάλυση της κατανομής των διαφόρων κατηγοριών κόστους που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών, αναδεικνύει τις αμοιβές προσωπικού ως τον σπουδαιότερο παράγοντα (33%), ενώ ακολουθούν τα λειτουργικά έξοδα (23%) και τα έξοδα των μεταφορικών μέσων (22%), τα λοιπά έξοδα (13%) τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν στις προμήθειες που παρέχουν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών σε άλλες συνεργαζόμενες με αυτές επιχειρήσεις ταχυμεταφορών.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η πλειονότητα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού, ενώ υπάρχει και σημαντικό πρόβλημα διακράτησης του προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότητες στις οποίες παρουσιάζεται η μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης και διακράτησης προσωπικού είναι οι διανομείς και οι οδηγοί με ιδιόκτητα δίκυκλα.
Από την πλευρά των μέσων υποδομής που διαθέτουν οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην αγορά ταχυμεταφορών, το 2006 το πλήθος των καταστημάτων ταχυμεταφορών, κέντρων διαλογής και αποθηκευτικών χώρων των επιχειρήσεων και του Δικτύου τους ανέρχεται σε 2.482 με συνολική επιφάνεια 136.731 τετραγωνικά μέτρα. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών μαζί με το Δίκτυό τους διαθέτουν άνω των 7.100 μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους αναγκών. Σχετικά με την κατανομή των μεταφορικών μέσων των επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι το 67% αποτελείται από δίκυκλα, το 25% από αυτοκίνητα παραγωγής και το 8% αφορά λοιπά οχήματα.
Σχετικά με την τεχνολογική υποδομή των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, μικρό μόνο ποσοστό των επιχειρήσεων διαθέτει σαρωτές (scanner) που χρησιμοποιούν οι διανομείς και αυτοματοποιημένα συστήματα διαλογής. Γεγονός κατανοητό, καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου είναι μικρού μεγέθους και η επένδυση για την απόκτηση προηγμένων τεχνολογιών είναι δυνατή μόνο για επιχειρήσεις με σημαντικό αριθμό διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων.


ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ... ΤΙΜΗΣ


Η αγορά ταχυμεταφορών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό λόγω του υψηλού βαθμού συγκέντρωσης που παρατηρείται στα μερίδια αγοράς. Κατά το 2006 οι πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις διακίνησαν το 76,6% του συνολικού αριθμού των ταχυδρομικών αντικειμένων της αγοράς έναντι 80,2% το 2005 και κατέχουν το 69% των συνολικών εσόδων έναντι 71,3% το 2005.
Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της αγοράς είναι χαμηλή, σε αντίθεση με τη δύναμη των πελατών της, και ιδιαίτερα των εταιρικών πελατών, οι οποίοι έχουν υψηλή διαπραγματευτική ισχύ και μπορούν να πετυχαίνουν σημαντικές εκπτώσεις στην αγορά των υπηρεσιών ταχυμεταφορών.
Από τον παρακάτω πίνακα καθίσταται σαφές ότι στο πεδίο των τιμολογήσεων των υπηρεσιών ταχυμεταφορών είναι που κρίνεται το «παιχνίδι», πεδίο που ευνοεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που διαθέτουν ευρύ δίκτυο και αξιόλογη ιδιόκτητη υποδομή, και είναι σε θέση να αξιοποιούν περισσότερες συνέργειες.
Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες για την αγορά ταχυμεταφορών στο άμεσο μέλλον. Μακροπρόθεσμα, όμως, θα πρέπει να περιμένουμε επιδράσεις στην αγορά από την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των ηλεκτρονικών υπογραφών και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


Το μεγαλύτερο πρόβλημα που επισημαίνεται, κυρίως από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, είναι η σημαντική αύξηση των μεταφορικών εξόδων των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα αυτό σε συνδυασμό με την τάση συνεχούς «πίεσης» προς τα κάτω των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, έχει επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών.
Ένα φαινόμενο που παρατηρείται στη συγκεκριμένη αγορά είναι η παρουσία αρκετών μικρών επιχειρήσεων κυρίως οικογενειακού τύπου. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι η ελλιπής γνώση του θεσμικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τη μάλλον φειδωλή ενημέρωση που παρέχουν οι κατά τόπους φορείς (επιμελητήρια, εφορίες) οδηγούν κάποιες από τις επιχειρήσεις αυτές σε λειτουργία που αγγίζει το όριο της νομιμότητας.
Σύμφωνα με την άποψη που εκφράζουν οι εκπρόσωποι της αγοράς οι προοπτικές εξέλιξης της αγοράς ταχυμεταφορών για την τρέχουσα τριετία, θεωρείται ότι θα παρατηρηθεί αύξηση της ζήτησης σε όλες τις κατηγορίες των ταχυδρομικών κατηγοριών. Ειδικότερα, για τις ταχυμεταφορές εγγράφων προβλέπεται μέση ποσοστιαία αύξηση κατά 4,78%, για τις ταχυμεταφορές δεμάτων 7,40%, για την διακίνηση διαφημιστικών αντικειμένων χωρίς διεύθυνση παραλήπτη 3,81%, ενώ ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά η προετοιμασία ταχυδρομικών αντικειμένων 1,83% και η ανταλλαγή εγγράφων με ποσοστό 6,66%.
Σημαντικότερα εμπόδια εισόδου των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στην αγορά υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας θεωρούνται η ανάγκη ανάπτυξης επαρκούς δικτύου για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας, το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων καθώς και το χαμηλό τιμολόγιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικά ο τελευταίος παράγοντας οδηγεί σε μικρά περιθώρια κέρδους, που κατ’ επέκταση προϋποθέτουν την ύπαρξη εύρωστης οικονομικά επιχείρησης προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει αλλά και να της είναι ελκυστικό ένα κομμάτι αγοράς με μικρά περιθώρια κέρδους.
Η ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών στο βαλκανικό χώρο αναμένεται ότι θα δώσει ώθηση τόσο στις διεθνείς εταιρίες ταχυμεταφορών όσο και στις εγχώριες εταιρίες που δε διαθέτουν αυτόνομο δίκτυο για να πραγματοποιήσουν τη διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων στο εξωτερικό και σε συνεργασία με τις διεθνείς εταιρίες. .ς εκ τούτου, η στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις γειτονικές χώρες μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς ταχυμεταφορών.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Από την ανάλυση των δεδομένων συνάγονται κάποια συμπεράσματα αναφορικά με τις στρατηγικές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών προκειμένου να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά. Τα σημεία όπου φαίνεται ότι επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών φαίνεται να είναι κυρίως δύο:
α) η στενή παρακολούθηση του ανταγωνισμού όσον αφορά στην τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να παρέχουν όσο το δυνατό χαμηλότερα τιμολόγια με σκοπό την προσέλκυση πελατών και την μετακίνηση μεριδίου αγοράς από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, και
β) η εξειδικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών με σκοπό την όσο το δυνατό πληρέστερη κάλυψη ενδεχόμενων ιδιαίτερων αναγκών προκειμένου να καταστούν ελκυστικότεροι έναντι του ανταγωνισμού.
Μία άλλη στρατηγική που ευρέως υιοθετείται από τις επιχειρήσεις του κλάδου προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους, είναι η αύξηση των σημείων εξυπηρέτησης των καταναλωτών, μέσω της σύναψης συμβάσεων / συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις ταχυμεταφορών προκειμένου να διευρύνουν την περιοχή που δύνανται να καλύπτουν με τις υπηρεσίες τους.
Στην ελληνική αγορά, όσον αφορά στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που τα σχέδια διείσδυσής τους στην ελληνική αγορά δεν φαίνεται να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αυτόνομου δικτύου, αυτές συνήθως συνεργάζονται με άλλες (μεγάλες ή μικρές) επιχειρήσεις ταχυμεταφορών που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσουν σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα και να επεκταθούν στην ελληνική αγορά. Από την άλλη πλευρά, επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν το απαραίτητο δίκτυο για διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων στο εξωτερικό, συνάπτουν συνεργασίες με πολυεθνικές επιχειρήσεις ταχυμεταφορών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύψουν και αυτό το κομμάτι ταχυδρομικών υπηρεσιών για τους πελάτες τους.
Όσον αφορά, τέλος, στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, παρατηρείται το φαινόμενο να συνεργάζονται κυρίως με μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να επεκτείνουν το δίκτυό τους και να πετύχουν οικονομίες κλίμακας. Με αυτό τον τρόπο επικουρείται η περαιτέρω οικονομική τους ανάπτυξη και η διασφάλιση της παρουσίας τους στην αγορά.


 

  Περιεχόμενα
Editorial - ΧΑ: Ήρθε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς : Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα - Private Banking: Σχέσεις κατανόησης και εμπιστοσύνης
Αφιέρωμα - Ταχυμεταφορές: Προοπτικές ανάπτυξης για... λίγους
Αφιέρωμα - Tηλεπικοινωνίες
Αφιέρωμα - Ταχυεστίαση
Συνέντευξη - Eurobank Κύπρου: Επιχειρηματικά κέντρα σε όλες τις πόλεις
¶ρθρο - Real Estate:Μέθοδοι Αποτίμησης Ακινήτων από Ορκωτούς Εκτιμητές - Πραγματογνώμονες
¶ρθρο - Επιστροφή κεφαλαίου ή buy back μετοχών?
Φάκελοι
Έρευνα - Αναδυόμενες αγορές:Σε ποιές χώρες οι επενδύσεις έχουν περισσότερο...μέλλον
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο - Η αγορά της ξυλείας κατασκευών
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site