Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2008                              

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ


Eurobank Κύπρου:
Επιχειρηματικά κέντρα
σε όλες τις πόλεις


Συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank EFG Κύπρου
κ. Μιχάλη Λούη στο κυπριακό οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό EUROΚΕΡΔΟΣ΅ Θα αξιοποιήσουμε τη γεωγραφική διασπορά του Ομίλου σε χώρες της Βαλκανικής και Ανατολικής Ευρώπης, εξασφαλίζοντας μεγάλες συνέργειες
΅ Η Eurobank EFG Κύπρου επικεντρώνει την προσοχή της σε τομείς  δραστηριότητας και πελατείας, οι οποίοι στο παρόν στάδιο δεν   περιλαμβάνουν τη λιανική τραπεζική
΅ Δεν θα ονόμαζα το real estate στην Κύπρο «φούσκα», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν υπάρξει υπερβολές στον τομέα αυτόΟ Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG Κύπρου αποσαφηνίζει ότι η Τράπεζα δεν έχει επί του παρόντος στόχο να δραστηριοποιηθεί στη λιανική τραπεζική, πλην όμως στοχεύει να δημιουργήσει επιχειρηματικά κέντρα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, δραστηριοποιούμενη στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, στην Επενδυτική Τραπεζική, στο Private Banking, στη Διαχείριση Περιουσίας και στην Τραπεζική Ξένων Επιχειρήσεων.
Υπάρχουν περιθώρια για μεγάλες συνέργειες, επισημαίνει με νόημα ο κ. Λούης, αξιοποιώντας την παρουσία του Ομίλου στην Ανατολική Ευρώπη, όπου ο Όμιλος Eurobank διαθέτει επιτυχημένη παρουσία.
Και φυσικά, ο κ. Λούης αναφέρεται σε σημαντικά γενικότερα θέματα που αφορούν στην κυπριακή οικονομία, όπως για το αν είναι «φούσκα» η αγορά του real estate, για το αν και πόσο υπερδανεισμένη είναι η κυπριακή αγορά, κ.λπ.

ΕΡ: Έχοντας μακρά θητεία στον Όμιλο Λαϊκής Τράπεζας και τώρα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank Κύπρου, πώς αξιολογείτε την πορεία της κυπριακής τραπεζικής αγοράς;


ΑΠ: Ξεκινώντας από την πορεία της Κυπριακής οικονομίας, παρατηρούμε μία δυναμική ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Η Κύπρος απολαμβάνει υψηλότερο βιοτικό επίπεδο σε σχέση με όλα τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το κατά κεφαλή ΑΕΠ της διαμορφώθηκε στο 93% του μέσου όρου των 27 μελών της Ε.Ε. το 2007. Η Κυπριακή οικονομία έχει σήμερα ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  κι αυτό παρά το γεγονός οτι έχει προσελκύσει ένα σημαντικό αριθμό ξένων στο εργατικό δυναμικό της. Η οικονομία της Κύπρου είναι  προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίες το 2006 αντιπροσώπευαν το 78,1% του παραγόμενου ΑΕΠ.
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ένας από τους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας. Η επιτυχία της Κύπρου στο να καθιερωθεί ως ένα μεγάλο και σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επέτρεψε  την ραγδαία ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα τα τελευταία χρόνια. O Τραπεζικός τομέας ευνοείται βέβαια και από το γεγονός ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει ανεπτυγμένη Κεφαλαιαγορά και άρα οι Τράπεζες είναι οι δέκτες της τεράστιας πλειοψηφίας των αιτημάτων για χρηματοδοτήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι οι τομείς στους οποίους η Eurobank επέλεξε να δραστηριοποιηθεί, δηλαδή η Τραπεζική Επιχειρήσεων, Επενδυτική Τραπεζική, Private Banking, Διαχείριση Περιουσίας Θεσμικών πελατών καθώς και ο τομέας της Τραπεζικής Ξένων Επιχειρήσεων, μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο αν ανταποκριθούμε σωστά, αποτελεσματικά και κυρίως με επαγγελματισμό στις ανάγκες τους.
Η αναφορά μου στην Τραπεζική Ξένων Επιχειρήσεων γίνεται κυρίως γιατί είναι ένας τομέας που έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν των τοπικών επιχειρήσεων. Βέβαια θέλω να επισημάνω ότι θα ήταν μέγιστο λάθος να παραβλέψουμε τις ανάγκες των ντόπιων επιχειρηματιών.


ΕΡ: Ποιοι είναι οι λόγοι που ώθησαν τη Διοίκηση του Ομίλου Eurobank να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Κύπρο;


ΑΠ: Η Κύπρος πάντοτε υπήρχε στους σχεδιασμούς του Ομίλου, αλλά η προτεραιότητα ανάπτυξης της Τράπεζας στα Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προείχε, λόγω της ταχύτατης προσαρμογής ανάπτυξης των οικονομιών αυτών στα νέα δεδομένα.
Οι αλλαγές του τραπεζικού τοπίου στην Κύπρο μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα στην ΟΝΕ και η εξέλιξη της σε ένα σύγχρονο Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο λόγω πολλών πλεονεκτημάτων που την καθιστούν ιδανική για εταιρίες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους, συνέβαλαν στην απόφαση για δραστηριοποίηση της Eurobank EFG στην Κύπρο. Πέραν τούτου, στην Κύπρο θα αξιοποιήσουμε τη γεωγραφική διασπορά του Ομίλου σε χώρες της Βαλκανικής και Ανατολικής Ευρώπης, φέρνοντας στην επιφάνεια πολύ μεγάλες συνέργειες.


ΕΡ: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ιδανικό μέγεθος καταστημάτων μιας τράπεζας στην Κύπρο και ποιος είναι ο σχετικός προσανατολισμός της Eurobank;


ΑΠ: Τα καταστήματα μίας τράπεζας, το μέγεθός τους και ο τρόπος εργασίας τους εξαρτώνται από τον προσανατολισμό του κάθε οργανισμού.  Η Eurobank EFG Κύπρου σε αυτή τη φάση επικεντρώνει την προσοχή της σε επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας και πελατείας, οι οποίοι στο παρόν στάδιο δεν περιλαμβάνουν τη λιανική τραπεζική (retail banking) και άρα δεν χρειάζονται μεγαλύτερο δίκτυο, τουλάχιστον τώρα. Σκοπός μας είναι να ανοίξουμε επιχειρηματικά κέντρα σε όλες τις πόλεις τα οποία να μπορούν να εξυπηρετήσουν την πελατεία μας ξεχωρίζοντας από τον ανταγωνισμό στον τομέα της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών μας.  Στόχος μας είναι η άψογη εξυπηρέτηση, τόσο όσον αφορά στην ταχύτητα αλλά και την ποιότητα.  Ταυτόχρονα, συνδυάζουμε την πείρα μας με την τεχνογνωσία του ομίλου και προσφέρουμε καινοτόμα και ευέλικτα προϊόντα με ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική.
Προς το παρόν, λοιπόν, η Eurobank EFG Κύπρου δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο Wholesale Banking και συγκεκριμένα στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, Επενδυτική Τραπεζική, Private Banking, Διαχείριση Περιουσίας και Τραπεζική Ξένων Επιχειρήσεων. Η δική μας μεσοπρόθεσμη στρατηγική αφορά αποκλειστικά στην επιχειρηματική τραπεζική.


ΕΡ: Ποια είναι τα οφέλη που αναμένετε ότι θα αποκομίσετε όντας θυγατρική εταιρία ενός ισχυρού ομίλου με παρουσία σε πολλές χώρες;


ΑΠ: Η Τράπεζα Eurobank EFG έχει επιτύχει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατακτήσει ηγετική θέση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νέα Ευρώπη.  Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη σύγχρονη οργανωτική και λειτουργική δομή, στην πελατοκεντρική αντίληψη και στην έμφαση στην καινοτομία και στην ποιότητα.
Ως θυγατρική ενός επιτυχημένου κολοσσού όπως, η Eurobank EFG, σκοπός μας ήταν να μεταφέρουμε το δοκιμασμένο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας της και στην Κύπρο.  Αυτό έχει σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο του προσωπικού έχουμε ήδη καταφέρει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να δώσουμε το στίγμα μας στην αγορά.
Όσον αφορά στους πελάτες μας, αυτοί επωφελούνται πολλαπλώς. Ο συνδυασμός των πρωτοποριακών προϊόντων, της προνομιακής τιμολογιακής πολιτικής, της ποιότητας των υπηρεσιών μας, με την  αξιοποίηση στο έπακρο της γεωγραφικής διασποράς του Ομίλου σε χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, φέρνουν στην επιφάνεια πολύ μεγάλες συνέργειες, τόσο για τους Κύπριους επιχειρηματίες σε μια εποχή που  δραστηριοποιούνται έντονα στις χώρες αυτές αλλά και για τους ξένους πελάτες που χρησιμοποιούν, την Κύπρο ως έδρα των επιχειρήσεων τους.


ΕΡ: Εκφράζονται φόβοι για υπερδανεισμό των κυπριακών νοικοκυριών και για πιθανές ζημιές των τραπεζών από τη «φούσκα» του real estate. Ποια είναι η δική σας άποψη;


ΑΠ: Το θέμα που θίγετε είναι πολύ επίκαιρο αλλά ταυτόχρονα και αρκετά πολύπλοκο. Κατ’ αρχάς δεν θα ονόμαζα το real estate στην Κύπρο «φούσκα», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν υπάρξει υπερβολές. Παρακολουθούμε με προσοχή τόσο την απότομη ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια όσο και τις αρνητικές εξελίξεις στον ίδιο τομέα στην Αμερική.
Όπως ίσως γνωρίζετε, οι επιπτώσεις της κρίσης από τα δάνεια χαμηλής εξασφάλισης στις ΗΠΑ έχουν πλέον επηρεάσει αρνητικά την αμερικανική οικονομία με αποτέλεσμα, η εμπιστοσύνη των αμερικανών καταναλωτών να έχει κλονιστεί σημαντικά, καθώς βλέπουν την αξία των ακινήτων τους να μειώνεται και τις τράπεζες να γίνονται όλο και αυστηρότερες στη χορήγηση δανείων.
Στην Κύπρο όμως, η κατάσταση δεν είναι συγκρίσιμη και οπωσδήποτε δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα διότι οι Κυπριακές Τράπεζες διαχρονικά αξιολογούσαν σε μεγάλο βαθμό και με ορθά κριτήρια οποιαδήποτε αιτήματα δανεισμού, είτε αυτά σχετίζονταν με την κτηματαγορά είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η Κεντρική Τράπεζα επίσης προχώρησε σε δραστικά μέτρα για να αποφύγει παρόμοια προβλήματα στην Κύπρο.


 

  Περιεχόμενα
Editorial - ΧΑ: Ήρθε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς : Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα - Private Banking: Σχέσεις κατανόησης και εμπιστοσύνης
Αφιέρωμα - Ταχυμεταφορές: Προοπτικές ανάπτυξης για... λίγους
Αφιέρωμα - Tηλεπικοινωνίες
Αφιέρωμα - Ταχυεστίαση
Συνέντευξη - Eurobank Κύπρου: Επιχειρηματικά κέντρα σε όλες τις πόλεις
¶ρθρο - Real Estate:Μέθοδοι Αποτίμησης Ακινήτων από Ορκωτούς Εκτιμητές - Πραγματογνώμονες
¶ρθρο - Επιστροφή κεφαλαίου ή buy back μετοχών?
Φάκελοι
Έρευνα - Αναδυόμενες αγορές:Σε ποιές χώρες οι επενδύσεις έχουν περισσότερο...μέλλον
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο - Η αγορά της ξυλείας κατασκευών
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site