Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος 2007                               Τεύχος 328

>  Ποιοι και γιατί είναι οι κινητήριοι μοχλοί ανάπτυξης για την διετία 2007-2008
>  Ρόλος του international banking, η ωρίμανση των καταστημάτων στην Ελλάδα και η λιανική τραπεζική στην Κύπρο


Παρά το γεγονός ότι το θέμα της ενδεχόμενης συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς παραμένει ανοιχτό (αν και με σαφώς μειωμένη ένταση), το ενδιαφέρον πλέον των αναλυτών έχει εστιαστεί στο περιεχόμενο του κυλιόμενου τριετούς business plan που αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στον Ιανουάριο.
Οι αναλυτές περιμένουν ότι το business plan θα περιλαμβάνει «γερά νούμερα», τα οποία μάλιστα θα είναι συντηρητικά διατυπωμένα, έτσι ώστε σε κάποιους μήνες ή σε ένα έτος από σήμερα, τα νούμερα αυτά να αναθεωρηθούν προς τα πάνω: Θα επαναληφθεί δηλαδή το ότι έγινε κατά την τελευταία διετία. Ενδεικτική των προσδοκιών των αναλυτών, είναι η πρόσφατη έκθεση της Citigroup, που με βάση το κλείσιμο της μετοχής στις 2 Ιανουαρίου, υπολογίζει το δείκτη P/E της Τράπεζας Κύπρου σε 14,6 με βάση τα προβλεπόμενα κέρδη του 2007 και σε 11,9 με βάση τις αντίστοιχες προβλέψεις για το 2008. Ο ίδιος οίκος αναμένει ότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων θα σκαρφαλώσει στο 27% το 2008.
Τα κλειδιά της ανάπτυξης της επόμενης τριετίας για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, θα είναι τα παρακάτω:


• Οι πολύ καλές προοπτικές στο λεγόμενο international banking (ή, κατά παράβαση της ορολογίας, offshore banking, καθώς εταιρίες με την μορφή των offshore, δεν υπάρχουν στη Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια) δηλαδή στην εξυπηρέτηση των διεθνών επιχειρήσεων που έχουν ως έδρα το Νησί της Αφροδίτης. Η πορεία των εργασιών αυτών αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς κατά τα τελευταία χρόνια, μια ανάπτυξη που αναμένεται να συνεχιστεί λόγω και των πολύ ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ρωσικής οικονομίας.


• Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα, που σήμερα είναι σχετικά λιγότερο αποδοτικές με αυτές του Συγκροτήματος (χαμηλότεροι δείκτες περιθωρίων κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων) προβλέπεται να συνεχίσουν να βελτιώνονται κατά τα επόμενα χρόνια, για αρκετούς λόγους: Πρώτον, γιατί θα αυξάνεται το μερίδιο αγοράς, δεύτερον γιατί η τραπεζική αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και τρίτον, γιατί σταδιακά το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας θα αρχίσει να ωριμάζει. Οι σχετικά χαμηλοί δείκτες αποδοτικότητας θα αυξηθούν σημαντικά μέσα στην επόμενη τριετία, λόγω της «ωρίμανσης» των καταστημάτων. Στον παρατιθέμενο πίνακα, παρουσιάζεται το υπάρχον δίκτυο των καταστημάτων ανάλογα με την περίοδο ζωής του και φαίνεται καθαρά πόσο βελτιώνεται η πορεία κάθε καταστήματος με την πάροδο του χρόνου. Τα σημερινά 120 καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου προβλέπεται να φτάσουν γύρω στα 190 μέχρι το 2009.


• Σε ό,τι αφορά τώρα τις εντός Κύπρου δραστηριότητες, θα συνεχιστεί η επέκταση στη λιανική τραπεζική, μια αγορά που παρουσιάσει ανοδική δραστηριότητα, αλλά και που ο ισχυρότερος «παίκτης» της, τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, ενδεχομένως να απολέσουν κάποια μερίδια αγοράς, στην προσπάθειά τους να προσαρμοσθούν στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναμενόμενη μείωση των κυπριακών επιτοκίων κατά μισή περίπου ποσοστιαία μονάδα μέσα στο 2007 δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά την κερδοφορία του Συγκροτήματος εντός Κύπρου. Το επιτόκιο της λίρας βρίσκεται στο 4,5%, έναντι του 3,5% της ΕΚΤ και τα δύο επιτόκια θα ταυτιστούν στο τέλος του 2007, όταν η Κύπρος θα ενταχθεί και αυτή στη ζώνη του ευρώ. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι στο τέλος του 2007 το επιτόκιο του ευρώ θα βρίσκεται στο 4% περίπου, άρα εκεί θα κλείσει και το επιτόκιο της κυπριακής λίρας. Η υποχώρηση των επιτοκίων κατά 0,5% θα επηρεάσει μεν πτωτικά τα έσοδα από τόκους, ωστόσο θα τονώσουν τη ζήτηση για δάνεια και θα προκαλέσουν κέρδη από την κατοχή κυβερνητικών χρεογράφων.


• Και φυσικά, η περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό. Χώρες όπως η Ρουμανία, η Ρωσία και πολύ πιθανόν η Ουκρανία, θα αποτελέσουν τις πρώτες προτεραιότητες. Ειδικότερα για την Ρωσία, οι στενές σχέσεις της Τράπεζας με πολλούς Ρώσους πελάτες από τη δραστηριότητα του offshore banking, είναι σε θέση να «δώσει» στο κυπριακό Συγκρότημα, υψηλό όγκο εργασιών.


Ελλάδα: Μερίδια καταθέσεων και χορηγήσεων (9ος 2006)
 Χορηγήσεις Καταθέσεις
Εθνική Τράπεζα 20% 31%
Alpha Bank 19% 14%
Eurobank 19% 13%
Πειραιώς 12% 11%
Εμπορική 12% 11%
Κύπρου 4% 4%
Λοιπές τράπεζες 14% 16%


Ελλάδα: Αριθμός τραπεζικών καταστημάτων
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 136 + * 820 
Εθνική  551
Αγροτική 457
Εμπορική 374
Alpha 367
Eurobank 335
Πειραιώς 292
Κύπρου 120
Στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου του 2006
· Τα 820 σημεία πώλησης είναι τα συνεργαζόμενα καταστήματα των ΕΛΤΑ


Τράπεζα Κύπρου: "Ακτινογραφία" καταστημάτων στην Ελλάδα
 Ποσοστό στο δίκτυο Μέση λειτουργική    συνεισφορά (χιλ. ευρώ)
Λιγότερο του 1 έτους 20% -110
2 έτη 11% 470
3 έτη 7% 600
4 έτη 12% 650
5 έτη 24% 1.000
6 έτη 12% 1.100
7 έτη 3% 1.140
Πάνω από 7 έτη 11% 1.800
Πηγή: Citigroup


Citigroup: Σύγκριση Τράπεζας Κύπρου με ελλαδικές τράπεζες
 P/E (2007) P/E (2008) P/BV (2007) ROE (2007) ROE (2008)
Τράπεζα Κύπρου 14,6 11,9 3,47 25% 27%
Alpha Bank 13,9 11,9 3,31 26% 26%
Eurobank 14 11,5 3,35 25% 27%
Εμπορική Τράπεζα 14,6 12,3 2,37 17% 18%
Εθνική Τράπεζα 11,3 9 2,3 22% 25%
Τράπεζα Πειραιώς 15,7 12,5 3,6 24% 27%
Προβλέψεις, με βάση τις τιμές της 2ας Ιανουαρίου 2007


Του Θεοφάνη Λιβέρα, Εκδότη του κυπριακού, οικονομικού περιοδικού EUROΚΕΡΔΟΣ

  Περιεχόμενα
EDITORIAL
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Λιανικό Εμπόριο 2007
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
ΑΡΘΡΟ: H εφαρμογή του e-Learning στην ανάπτυξη & προώθηση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Προτάσεις για το χειμώνα
ΑΡΘΡΟ: ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ: Οι μέθοδοι της Θεμελιώδους και της Τεχνικής Ανάλυσης
ΟΜΟΛΟΓΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
EΠENΔYΣEIΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Δεκέμβριο του 2006
ΑΡΘΡΟ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: ΟΛΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ BUSINESS PLAN

 Όροι και προϋποθέσεις του site