Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2008                              

Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους


Μότορ Όιλ: 
Μερισματική απόδοση 9%
Το 2007 υπήρξε για τη "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ" σημαντική χρονιά από άποψη επιχειρηματικών αποφάσεων που αφορούν στο πρόγραμμα επέκτασης του Διυλιστηρίου και ιδιαίτερα θετική σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων. Ως γνωστόν, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης του "Ηydrocracker", η "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ" κατατάσσεται στα πλέον σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, το οποίο έχει τη δυνατότητα παραγωγής καυσίμων κίνησης προδιαγραφών 2008 και 2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εταιρία θα προτείνει για το 2007 συνολικό μέρισμα 1,20 ευρώ ανά μετοχή, που στα τρέχοντα επίπεδα τιμής δίνει μερισματική απόδοση της τάξης του 9%. 
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής για το 2007 ανήλθε σε 3.719 εκατ. ευρώ έναντι 3.630 εκατ. ευρώ για το 2006. Οι πωλήσεις σε όγκο ανήλθαν σε 8,31 εκατ. μετρικούς τόννους έναντι 8,38 εκατ. μετρικούς τόνους το 2006. Τα μικτά κέρδη της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 374 εκατ. ευρώ, έναντι 341,4 εκατ. ευρώ του 2006. Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) για το 2007 ήταν 286,3 εκατ. ευρώ έναντι 258,6 εκατ. ευρώ για το 2006. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 208,4 εκατ. ευρώ έναντι 189,6 εκατ. ευρώ για το 2006. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 154,7 εκατ. ευρώ έναντι 127,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή σε 1,40 ευρώ έναντι 1,15 ευρώ.


ΥΧΥΧΥ


Εμπορική Τράπεζα:
Επιστροφή στην κερδοφορία

Τα Καθαρά Κέρδη της Εμπορικής Τράπεζας ανήλθαν το 2007 σε 73,4 εκατ. ευρώ (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας), έναντι ζημιών 234,7 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2006. Στο ανωτέρω αποτέλεσμα περιλαμβάνονται έκτακτες προβλέψεις ύψους 73,0 εκατ. ευρώ λόγω της δεύτερης φάσης προσαρμογής στις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ.
Με τις προβλέψεις αυτές ολοκληρώνεται ο κύκλος της εναρμόνισης της Τράπεζας με τις πρακτικές και διαδικασίες της Credit Agricole και υλοποιείται η δέσμευση της Διοίκησης για πλήρη εναρμόνιση των αποτελεσμάτων του 2007 με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τις πρακτικές της Credit Agricole, αλλά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ.
Τα καθαρά κέρδη των 73,4 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν επίσης δαπάνες 47,9 εκατ. ευρώ του Προγράμματος Μετασχηματισμού, καθώς και έσοδα 43,3 εκατ. ευρώ από την πώληση της Φοίνιξ Μετρολάϊφ Ασφαλιστική και τη διακοπή λειτουργίας της θυγατρικής του Ομίλου στη Γερμανία.
Ο κ. Jean-Frederic de Leusse, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Διεθνούς Ανάπτυξης της Credit Agricole S.A. δήλωσε: «Η Credit Agricole είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την πορεία της Εμπορικής Τράπεζας το 2007, πρώτο έτος μετά την εξαγορά και την ενσωμάτωσή της στον Όμιλο. Το 2007 ήταν μία μεταβατική χρονιά για την Εμπορική, κατά την οποία θέσαμε τα θεμέλια για την «Αναγέννηση» της Τράπεζας και εδραιώσαμε τη μελλοντική αναπτυξιακή της πορεία».
Ο κ. Αντώνης Κροντηράς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας έκανε την εξής δήλωση: «Έχω τη βεβαιότητα ότι το 2008 θα προχωρήσουμε με επιτυχία στην ολοκλήρωση της επανάκαμψης της Εμπορικής στην Αγορά, στη σημαντική ανάπτυξη των εργασιών μας εκτός των ελληνικών συνόρων και στην απρόσκοπτη συνέχιση του Προγράμματος Μετασχηματισμού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας».


ΥΧΥΧΥ


Vivartia:
Επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ
Η VIVARTIA ΑBEΕ, ανακοίνωσε την είσοδο του Κλάδου Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών της εταιρίας στην αγορά των ΗΠΑ, με την υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς του 100% της Nonni’s Food Company Inc., αμερικανικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην αγορά των μπισκότων και των αλμυρών snacks, από την εταιρία επιχειρηματικού κεφαλαίου Wind Point Partners και τη σημερινή διοίκηση της Nonni’s.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, που πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Απριλίου 2008, αναμένεται να ανέλθει στα 320 εκατ. δολάρια.
Σχολιάζοντας σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Vivartia, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επεσήμανε: «Η συμφωνία εξαγοράς της Nonni’s αποτελεί μία κίνηση ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο Vivartia, καθώς σηματοδοτεί την είσοδο του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαρωδών στην αγορά των ΗΠΑ. Η σημαντική τεχνογνωσία της εταιρίας στο συγκεκριμένο κλάδο σε συνδυασμό με το διευρυμένο δίκτυο και τις εμπορικές της δυνατότητες, καθιστούν τη Nonni’s την κατάλληλη πλατφόρμα για την επέκταση του Ομίλου Vivartia στην αγορά των ΗΠΑ. Η εξαγορά αυτή διασφαλίζει, αφενός την άμεση είσοδο των προϊόντων κρουασάν και σε συνέχεια και άλλων προϊόντων της Vivartia στην αγορά της Αμερικής, αφετέρου την εισαγωγή του διευρυμένου και ποιοτικού χαρτοφυλακίου προϊόντων της Nonni’s σε αγορές που δραστηριοποιείται η Vivartia.»


ΥΧΥΧΥ


Ελληνική Τράπεζα:
Υπερδιπλασιασμός κερδών
Το 2007 ήταν εξαιρετική χρονιά για τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας. Το κέρδος που αναλογεί στους στόχους για ολόκληρο το 2007 ξεπέρασε τα 77 εκατ. λίρες (133 εκατ. ευρώ) και έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση 129%). Το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις σημειώνει σημαντική αύξηση 51%, φθάνοντας τα £96,8 εκατ. (165,3 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με 64,1 εκατ. λίρες (109,6 εκατ. ευρώ) το 2006.
Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε ουσιαστική αύξηση 25% φθάνοντας τα 187,6 εκατ. λίρες (320,5 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση σε 150,1 εκατ. λίρες (256,4 εκατ. ευρώ) το 2006 ενώ παράλληλα το σύνολο των εξόδων έχει περιοριστεί σε αύξηση 4%, στοιχεία τα οποία αντανακλούν τη συστηματική εργασία που καταβάλλεται από τον Όμιλο τόσο για αύξηση των εισοδημάτων όσο και για συγκράτηση των δαπανών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του έτους αποφάσισε όπως, προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή τελικού μερίσματος για το έτος 2007, 0,11 ευρώ ανά μετοχή (περίπου ΛΚ 0,06). Το τελικό μέρισμα  11 σεντ ευρώ (περίπου ΛΚ 6,44 σεντ) μαζί με το προμέρισμα ΛΚ 5 σεντ (περίπου  8,54 σεντ) που καταβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2007, ανεβάζουν το συνολικό μέρισμα για το 2007 σε 19,54 σεντ ευρώ (ΛΚ 11,44 σεντ) ανά μετοχή.


ΥΧΥΧΥ


Coca-Cola Τρία Έψιλον:
Υψηλές επιδόσεις το 2007
Τα καθαρά κέρδη της Coca-Cola Τρία Έψιλον ανήλθαν σε 472 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1.30 ευρώ, αύξηση 24% έναντι του προηγούμενου έτους σε συγκρίσιμη βάση.
Ο όγκος πωλήσεων ανήλθε σε 2,019 εκατ. κιβώτια, αύξηση 13% σε σχέση με το 2006 σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Τα καθαρά ετήσια έσοδα σε 6,462 εκατ. ευρώ το 2007, με άνοδο 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω σημαντικής αύξησης του όγκου πωλήσεων και αποτελεσματικών πρωτοβουλιών αύξησης των εσόδων. Η απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου (ROIC) αυξήθηκε κατά 180 μονάδες βάσης το 2007 σε 12.2%.
Για το 2008, η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναμένει συνολική αύξηση του όγκου πωλήσεων της τάξεως του 7%, αύξηση των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών (EBIT) κατά 11-13% και Κέρδη ανά Μετοχή μεταξύ  1.46 ευρώ και 1.49 ευρώ, που αντιστοιχούν σε αύξηση 12-15%.
Ο κ. Δώρος Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Hellenic, δήλωσε:
«Καταφέραμε κατά τη διάρκεια του 2007 να καταγράψουμε δύο σταθμούς της ανάπτυξής μας, την πώληση 2 δισεκατ. κιβωτίων και την επίτευξη αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μεγαλύτερων του 1 δις ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά μας να μεταφράζουμε σταθερά τα στοιχεία όγκου σε όρους αξίας.
Είναι σημαντικό το ότι η ανάπτυξη διαπιστώθηκε σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας, ενώ η κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών αντιστοιχεί πλέον σε 37% του συνολικού όγκου πωλήσεων. Επιπλέον, συνεχίστηκαν οι επενδύσεις στην κερδοφόρο ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με την αγορά μίας νέας μονάδας παραγωγής στη Ρωσία, ενώ με την σύσταση κοινοπραξίας με την illycaffe εξερευνούμε ευκαιρίες στην κατηγορία του έτοιμου προς κατανάλωση καφέ.»


ΥΧΥΧΥ


Χαλκόρ: 
Η υποτίμηση αποθεμάτων μείωσε τα κέρδη
Συνεχίστηκε η βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου Χαλκόρ και κυρίως αυτών της Χαλκόρ Α.Ε. και της θυγατρικής Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.
Tα ενοποιημένα μικτά κέρδη μειώθηκαν το 2007 κατά 10,9% και ανήλθαν σε 105,6 εκατ. ευρώ έναντι 118,5 εκατ. ευρώ το 2006. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν πτώση κατά 9,3% και ανήλθαν το 2007 σε 86,4 εκατ. ευρώ έναντι 95,3 εκατ. ευρώ το 2006, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 62,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,7%. Όλα τα ανωτέρω μεγέθη επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την υποτίμηση των αποθεμάτων κατά 10,3 εκατ. ευρώ στην οποία προχώρησε η εταιρία κατά το δ’ τρίμηνο, καθώς οι τιμές τόσο του χαλκού όσο και του ψευδαργύρου σημείωσαν σημαντική κάμψη στο τέλος του έτους, κάτι που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 35,8% και διαμορφώθηκαν το 2007 σε 33,3 εκατ. ευρώ έναντι 51,9 εκατ. ευρώ το 2006, επηρεασμένα και από τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα για την εξυπηρέτηση του υψηλού δανεισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και των αυξημένων επιτοκίων.
Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 755,974 εκατ. ευρώ από 730,198 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,5%. Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 9,785 εκατ. ευρώ από 12,817 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 23,65%. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή της εταιρίας ανέρχεται σε 0,06 ευρώ.


ΥΧΥΧΥ


Αλουμύλ Μυλωνάς:
Νέο σημαντικό έργο
Νέο έργο-σταθμός για την Αλουμύλ Μυλωνάς: οι κορυφαίες σειρές αρχιτεκτονικού προφίλ του Ομίλου επιλέχθηκαν και στο εντυπωσιακό «Park Rotana» στο Abu Dhabi των Η.Α.Ε. Η Διοίκηση της Αλουμύλ ανακοίνωσε την ανάληψη ενός ακόμη σημαντικού έργου, διευρύνοντας τη γκάμα των πλέον σύνθετων και εντυπωσιακών έργων του ελληνικού Ομίλου στην περιοχή του Κόλπου.
Συγκεκριμένα, δημιουργείται ένα σύνθετο συγκρότημα στο Εμιράτο του Abu Dhabi, το "Park Rotana Mixed Use Development", συνολικού προϋπολογισμού 169,4 εκατ. δολάρια. Αποτελείται από ένα εντυπωσιακό συγκρότημα τεσσάρων δεκαώροφων κτιρίων, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων της αλυσίδας Park Rotana (280 κλινών), δύο κτίρια διαμερισμάτων (342 διαμερίσματα συνολικά), ένα κτίριο γραφείων (συνολικά 46 ορόφων) και στη βάση των πολυώροφων κτιρίων, ένα εκτεταμένο εμπορικό κέντρο με ξεχωριστούς χώρους.
Με ιδιοκτήτη την «Al Mada Tourism Investment Co. LLC.» και κατασκευάστρια εταιρία την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», η θυγατρική της Αλουμύλ στον Κόλπο «Alumil Gulf FZC», συνεργαζόμενη με τοπικούς κατασκευαστές αλουμινίου, ανέλαβε την προμήθεια του συνόλου του έργου με συστήματα Αλουμύλ.


ΥΧΥΧΥ


Dionic:
Θυγατρική στη Βρετανία
Ο Όμιλος Dionic, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σε τομείς όπου διαθέτει τεχνογνωσία και προσδοκά οφέλη, ανακοινώνει οτι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση της Atcom Internet & Multimedia Ltd, με έδρα τη Μ. Βρετανία και αριθμό μητρώου Αγγλίας 6492374, μέσω της κατά 65% θυγατρικής της εταιρίας Atcom Α.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι η Atcom Α.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία της το 2000, αποτελώντας τον τεχνολογικό άξονα των δραστηριοτήτων του ομίλου εταιριών Dionic. Σήμερα διαθέτει το Web Content Management προϊόν Netvolution, δικής της ανάπτυξης, και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους τομείς του Web Development, Web Design, Web Hosting, Web Consulting, E-commerce, E-learning, Mobile Applications, Web Games. Τα κύρια ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα εστιάζονται στο προηγμένο τεχνολογικά WCMS προϊόν της, στην υψηλά επαγγελματική ποιότητα των λύσεων που προσφέρει, καθώς επίσης και στο ισχυρό know how που διαθέτει.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και στη διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός Ελλάδος η θυγατρική Atcom Α.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Atcom Internet & Multimedia Ltd, με κύριο στόχο την προώθηση του WCMS προϊόντος της στη Διεθνή Αγορά, με την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου συνεργατών.


ΥΧΥΧΥ


Δρομέας:
35 καταστήματα σε Ελλάδα και Βαλκάνια
Στο πλαίσιο παρουσίασης της «Δρομέας ΑΒΕΕΑ» στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσία αναλυτών και εκπροσώπων Τραπεζών και Χρηματιστηριακών Εταιριών, ο πρόεδρος της Εταιρίας, Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου, ανέφερε τα παρακάτω στοιχεία:
Η εταιρία «Δρομέας ΑΒΒΕΑ» είναι η μεγαλύτερη εταιρία σε δυνατότητες παραγωγής επίπλων γραφείου στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη από πλευράς υποδομής, τεχνολογίας, εγκαταστάσεων, παραγωγικότητας και ποιότητας.
Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας περιλαμβάνει 35 επώνυμα καταστήματα στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Εξάγει ολοκληρωμένα προϊόντα και εξαρτήματα στη Γερμανία, Μ. Βρετανία, Αυστραλία, Σαουδική Αραβία, Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτο, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, κ.λπ. Συμμετέχει στις διεθνείς εκθέσεις Interzum και Orgatec, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Κολωνία της Γερμανίας, καθώς και στην Index που λαμβάνει χώρα στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Από το Νοέμβριο του 2000, οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Η εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών :
α) ΚΕΜ ΑΒΕΕ «Καλούπια Εξαρτήματα Μετάλλου Πλαστικού» με ποσοστό 100%, που ιδρύθηκε το 2002.
β) Dromeas ΜΠΓ ΙΕΠΕ Βουλγαρίας με ποσοστό 100% που ιδρύθηκε το 2003.


ΥΧΥΧΥ


Έδραση:
Νέα έργα στη Ρουμανία

Η Έδραση - Χ. Ψαλλίδας Α.Τ.Ε, από την αρχή του έτους, ανέλαβε τέσσερα νέα έργα στη Ρουμανία, το συνολικό ποσό των οποίων διαμορφώνεται στα 2,52 εκατ. ευρώ. Τα νέα έργα που θα κατασκευάσει η Έδραση αφορούν σε αντιστηρίξεις - θεμελιώσεις, και είναι τα εξής:
Εμπορικό Κέντρο Cotroceni Mall: το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα που κατασκευάζεται στο Βουκουρέστι, για λογαριασμό της ισραηλινής Cotroceni Park (προϋπολογισμός 1,1 εκατ. Ευρώ).
Κτήριο Κατοικιών: εργασίες αντιστηρίξεων με πασσάλους κι εκσκαφές, σε νέο κτήριο κατοικιών στο κέντρο του Βουκουρεστίου, για λογαριασμό της ισπανικής εταιρίας Spadevel. (συμβατικός προϋπολογισμός 865.000 ευρώ).
Α΄ Φάση Εργασιών στο "Iasi Palas": κατασκευή πασσάλων θεμελίωσης (Α΄ φάση) στο Ιάσιο, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του "Iasi Palas", το οποίο περιλαμβάνει κτήρια γραφείων και κατοικιών, καθώς και ξενοδοχεία, αποτελώντας μία νέα πόλη στο κέντρο της πόλης του Ιασίου. Ανάδοχος του έργου είναι η ρουμανική Iulius Group, ενώ ο προϋπολογισμός της Α΄ φάσης εργασιών είναι 300.000 ευρώ.
Συγκρότημα Κατοικιών: εργασίες αντιστήριξης στο νέο κτήριο κατοικιών που κατασκευάζεται στο κέντρο του Βουκουρεστίου, για λογαριασμό της ελληνικής Greed Development. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 255.000 ευρώ.


ΥΧΥΧΥ


Entersoft:
Προς την Εναλλακτική Αγορά

Η Entersoft κατέθεσε στις 4 Μαρτίου 2008 αίτηση εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου. Σήμερα αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρία που προσφέρει ενοποιημένα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning) - CRM (Customer Relationship Management) και E-Commerce, που διαχειρίζονται κάθε επιχειρησιακή λειτουργία. Τα προϊόντα της είναι βασισμένα εξ’ ολοκλήρου στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα Microsoft.ΝΕΤ.

ΥΧΥΧΥ

FG EUROPE:
Θεαματική αύξηση κερδοφορίας
Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων που διοργανώνει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Ομίλου της F.G. Europre AE όπου συμπερασματικά για το 2007, αναφέρθηκε ότι:
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου, ανήλθαν σε 13,23 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 381,09%, παρά την επιβάρυνση των φόρων της χρήσεως με 0,56 εκατ. ευρώ από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 έως και 2005. Σημαντικά αυξημένα κατά 339,52% εμφανίζονται τα κέρδη προ φόρων.
Το EBITDA αυξήθηκε κατά 15,8 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό 280% και ανήλθε σε 21,5 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης κατά 73,29% των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και της εξ αυτού σημαντικής βελτίωσης του Συντελεστή Μικτού Κέρδους (99,27%), εν αντιθέσει με την συγκρατημένη αναλογικά αύξηση των γενικών εξόδων της χρήσεως κατά 20,34%.
Τα παραπάνω οδήγησαν σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 320% (0,26 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,05 ευρώ ανά μετοχή το 2006) και στην πρόταση για διανομή μερίσματος 0,22 ευρώ ανά μετοχή αυξημένου κατά 450% σε σχέση με το 2006.


ΥΧΥΧΥ


Fourlis:
Ενίσχυση όλων των κλάδων
Το 2007 αποτέλεσε για τον όμιλο Fourlis μία επιτυχημένη χρονιά, με χαρακτηριστικό την ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών και στους τρεις κλάδους δραστηριότητας, οικιακού εξοπλισμού (Ιkea), αθλητικών ειδών (Intersport), ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 670,08 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 39,0%  σε σχέση με τη χρήση του 2006 (482,05 εκατ. ευρώ), ενώ το μικτό κέρδος έφθασε τα 198,88 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 39,9% σε σχέση με τη χρήση του 2006 (142,12 εκατ. ευρώ).
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 38,8% σε σχέση με τη χρήση του 2006 φτάνοντας τα 83,42 εκατ. ευρώ (60,10 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2006). Στο EBITDA συμπεριλαμβάνεται ποσό 10,69 εκατ. ευρώ, που προκύπτει από την υπεραξία της πώλησης του 10% συμμετοχής στην εταιρία Π. Κωτσόβολος Α.Ε.Β.Ε.. και της πώλησης της συμμετοχής στην εταιρία Athens Technology Center, ενώ στο EBITDA της χρήσης του 2006 συμπεριλαμβάνονταν 10,63 εκατομμύρια ευρώ που είχαν προκύψει από την αποτίμηση της αξίας του 10% συμμετοχής στην εταιρία Π. Κωτσόβολος Α.Ε.Β.Ε.


ΥΧΥΧΥ


Frigoglass:
Δυναμικής ανάπτυξης συνέχεια
Η εταιρία Frigoglass, κορυφαίος κατασκευαστής επαγγελματικών ψυγείων παγκοσμίως, με δραστηριότητες σε 17 χώρες και σε τέσσερις ηπείρους, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσης 2007, τα κυριότερα στοιχεία των οποίων είναι:
Πωλήσεις 453,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,1% έναντι του προηγούμενου έτους
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξημένα κατά 12,7% ανερχόμενα σε 90,6 εκατ. ευρώ. Λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξημένα κατά 13,6% ανερχόμενα σε 71,3 εκατ. ευρώ
Κέρδη προ φόρων (EBT) αυξημένα κατά 16,8% ανερχόμενα σε 66,0 εκατ. ευρώ. Κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,14 ευρώ έναντι 0,96 ευρώ, αυξημένα κατά 18,1%
Καθαρά κέρδη ύψους 45.4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 18,1%
Ο κ. Πέτρος Διαμαντίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, ανέφερε τα εξής:
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια ακόμη χρονιά δυναμικής ανάπτυξης, δεδομένου του σημαντικά υψηλότερου σημείου αναφοράς του 2006. Ο Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης σημείωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 12.4% σε όλες τις  γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιούμαστε ενώ η στρατηγική ανάπτυξης στις ζυθοποιείες συνεχίζεται, παρουσιάζοντας αύξηση 46,3% σε σχέση με πέρσι. Κατά τη διάρκεια του 2007, η Frigoglass πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές μελλοντικής ανάπτυξης στη Νιγηρία, την Κίνα και τη Ρωσία και παρά τις υψηλές κεφαλαιακές δαπάνες, ο ισολογισμός της Εταιρίας παραμένει σθεναρός με δανειακή επιβάρυνση στο 24%».


ΥΧΥΧΥ


Σελόντα:
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής

Στις 29 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της τουρκικής εταιρίας Fjord Marin Turkey (FMT) με σκοπό την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η αύξηση που υλοποιήθηκε ήταν 14 εκατ. ευρώ και σε αυτήν συμμετείχαν η Σελόντα με 4 εκατ. ευρώ, η Fjord Marin AS(Νορβηγίας) με 2,5 εκατ. ευρώ και οι εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας Jazan Development και Tabuk Fisheries με 3,75 εκατ. ευρώ η κάθε μία.
Έτσι, μετά την αύξηση κεφαλαίου η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται ως κάτωθι: Σελόντα 38,5% από 46% πριν την αύξηση, FMAS (Νορβηγία) 38,5% από 54% πριν την αύξηση, Jazan (Σαουδική Αραβία) 11,5%, Tabuk (Σαουδική Αραβία) 11,5%. Ύστερα από την εν λόγω αύξηση, η Fjord Marin Turkey διαθέτει μία κεφαλαιουχική δομή που της δίνει την δυνατότητα να αναπτυχθεί παραγωγικά και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση του κλάδου που εξελίσσεται στη γείτονα χώρα.


ΥΧΥΧΥ


SingularLogic Integrator:
Έργο 614.000 ευρώ για την ΕΜΥ
Η εταιρία SingularLogic Integrator Α.Ε. υπέγραψε, σε συνέχεια ολοκλήρωσης σχετικού διαγωνισμού, το έργο «Αυτοματοποίηση συστήματος αρχειοθέτησης και εκσυγχρονισμός διαδικασιών εκμετάλλευσης των μετεωρολογικών δεδομένων της ΕΜΥ» συνολικού τιμήματος 614.146,78 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) για την αυτοματοποίηση του συστήματος αρχειοθέτησης και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκμετάλλευσης των μετεωρολογικών δεδομένων  της ΕΜΥ. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του συστήματος αυτού περιλαμβάνονται η προμήθεια εξοπλισμού, η ανάπτυξη εφαρμογών και η παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων.ΥΧΥΧΥ


Sprider Stores:
Υπερέβη το στόχο κερδοφορίας
Στο πλαίσιο παρουσίασης των δραστηριοτήτων της Sprider Stores στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ο κ. Κυριάκος Κοφινάς Γενικός Διευθυντής της εταιρίας, επικεντρώθηκε στους στρατηγικούς στόχους και τη μέχρι τώρα πορεία της.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου Sprider Stores, το οποίο απαριθμεί σήμερα 66 καταστήματα, εκ των οποίων 57 είναι στην Ελλάδα ενώ 9 λειτουργούν σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Κύπρο). Ο όμιλος το 2007 υλοποίησε με επιτυχία σειρά επενδύσεων συνολικού ύψους 29.599 χιλ. ευρώ, με στόχο τη διείσδυση σε νέες αγορές (21 νέα σημεία πώλησης το 2007 εκ των οποίων 7 στο εξωτερικό) και την ανακαίνιση του υφιστάμενου δικτύου των Sprider Stores και την αναβάθμιση της αποθήκης και των μηχανογραφικών συστημάτων του Ομίλου.
Όπως τονίστηκε, στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής για ανάπτυξη, μέχρι το τέλος του 2008 αναμένεται η λειτουργία και 20 νέων καταστημάτων Sprider Stores, εκ των οποίων 8 στο εξωτερικό ενώ στους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου εντάσσεται η μακροπρόθεσμη επέκταση του δικτύου καταστημάτων σε τουλάχιστον 100 Sprider Stores στην Ελλάδα και 50 Sprider Stores στο εξωτερικό μέχρι το 2011.
Ο Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων, κ. Αθανάσιος Μαλτεζάκης, τόνισε ότι ο όμιλος ξεπέρασε ακόμα και τις αναθεωρημένες προβλέψεις για το 2007, οπότε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση της τάξεως του 35,6% και ανήλθε σε 128.103 χιλ. ευρώ έναντι 94.471 χιλ. ευρώ το 2006. Τα μικτά κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 74.490 χιλ. ευρώ έναντι 49.876 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 49,4% σε σχέση με το 2006.


ΥΧΥΧΥ


Ευρωπαϊκή Πίστη:
Σημαντική συμφωνία
Η «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» γνωστοποιεί ότι οι Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Εταιριών «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α» και «Ορίζων Α.Ε.Γ.Α.» συμφώνησαν στην μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου των Κλάδων Ζωής, Γενικών Ασφαλίσεων (πλην Αστικής Ευθύνης Σκαφών) και Αυτοκινήτων από την «Ορίζων Α.Ε.Γ.Α.» στην «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α».
Μέσω της μεταβίβασης, που αφορά κυρίως στον κερδοφόρο Κλάδο Πυρός, η «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» ενισχύει την παραγωγική της βάση με ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίου άνω των 14.000.000 ευρώ, διευρύνει την πελατειακή της βάση και προσδοκά επιπλέον καθαρή κερδοφορία άνω των 2.000.000 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της απόφασης της εταιρίας να αναδειχθεί μετά την συνεργασία της με την Τράπεζα Πειραιώς ως οργανισμός που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελλάδα και στην Ν.Α. Ευρώπη στον χώρο των ασφαλίσεων.


ΥΧΥΧΥ


Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:
Νέα Διευθυντικά στελέχη
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης ανώτερων στελεχών, ως εξής:
- τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας αναλαμβάνει ο κ. Στάμνος Γεώργιος.
- στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Λειτουργικών Υπηρεσιών της Τράπεζας, η κα Δελή Έφη αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας,
- στη Γενική Διεύθυνση Εργασιών Δικτύου της Τράπεζας αναλαμβάνουν καθήκοντα Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών ο κ. Χαράλαμπος Γιαγκούδης, ο κ. Μιχάλης Αγγελάκης και ο κ. Φώτης Γιαννακόπουλος,
- ο κ. Χρήστος Τσάμης τοποθετείται Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου.


ΥΧΥΧΥ


Fashion Box:
Εντυπωσιακή αύξηση κερδών
Ο Όμιλος εταιριών Fashion Box Ελλάς ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Σταθερή ανάπτυξη της δραστηριότητας με σημαντική αύξηση της κερδοφορίας αποτυπώνουν τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το 2007.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης 2007 διαμορφώθηκε σε 28,4 εκατ. ευρώ έναντι 24,5 εκατ. ευρώ το 2006, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 15,9%. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε τόσο από αύξηση της δραστηριότητας της χονδρικής όσο και της λιανικής ενώ σημαντική αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις στην εκτός Ελλάδος ζώνη.
Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος ανέρχονται στο 11% του συνόλου, υποδηλώνοντας την ανάπτυξη της δραστηριότητας στο εξωτερικό, όπου ο όμιλος λειτουργεί δίκτυο 13 σημείων πώλησης σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο και ΠΓΔΜ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 4 Replay Stores, 3 Shop-in-Shop και 6 Replay Corners.
Στην ελληνική επικράτεια, ο όμιλος Fashion Box Ελλάς ΑΕ λειτουργεί ένα στρατηγικά αναπτυγμένο δίκτυο πωλήσεων το οποίο αριθμεί 33 σημεία πώλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 19 Καταστήματα Replay, 13 Shop-in-Shop και 1 Replay Corner.


 

  Περιεχόμενα
Editorial - ΧΑ: Ήρθε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς : Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα - Private Banking: Σχέσεις κατανόησης και εμπιστοσύνης
Αφιέρωμα - Ταχυμεταφορές: Προοπτικές ανάπτυξης για... λίγους
Αφιέρωμα - Tηλεπικοινωνίες
Αφιέρωμα - Ταχυεστίαση
Συνέντευξη - Eurobank Κύπρου: Επιχειρηματικά κέντρα σε όλες τις πόλεις
¶ρθρο - Real Estate:Μέθοδοι Αποτίμησης Ακινήτων από Ορκωτούς Εκτιμητές - Πραγματογνώμονες
¶ρθρο - Επιστροφή κεφαλαίου ή buy back μετοχών?
Φάκελοι
Έρευνα - Αναδυόμενες αγορές:Σε ποιές χώρες οι επενδύσεις έχουν περισσότερο...μέλλον
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο - Η αγορά της ξυλείας κατασκευών
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site