Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2008                              

AΦIEPΩMA ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΧορηγήσεις:
 
Νέα Δανειακά Προϊόντα
για επιχειρήσεις και ιδιώτες


Ο ανταγωνισμός φέρνει ποικιλία επιλογών και ευελιξία στους όρους, καθώς και χαμηλότερο κόστος για τους «καλούς» πελάτες, δεδομένης της φερεγγυότητας, του μεγάλου ύψους και της εμπράγματης εξασφάλισης του δανείουΤου Ανδρέα ΑναστασίουΑπό τα ακριβότερα της Ευρωζώνης τα καταναλωτικά και τα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα, ενώ αντιθέτως στα στεγαστικά, το κόστος είναι χαμηλότερο του μέσου της ΟΝΕ. Παρά ταύτα, τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές και μεσαίες, εξακολουθούν να αυξάνουν τα χρέη τους, σε επίπεδα, όμως, που δεν συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τις ίδιες τις τράπεζες ή για τη σταθερότητα της οικονομίας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, πάντως, από καιρού εις καιρόν απευθύνει προειδοποιήσεις, προκειμένου οι τράπεζες να φροντίσουν να ελέγξουν και να περιορίσουν τα καθυστερούμενα δάνεια, τα οποία κυμαίνονται υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η λύση που έχουν βρει οι τράπεζες, ώστε να διατηρήσουν και να αυξήσουν τον τζίρο τους από χορηγήσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα το ρίσκο απωλειών λόγω μη εξυπηρέτησης δανείων, είναι να αυξήσουν τα πιστωτικά όρια των πλέον φερέγγυων πελατών. Προσφέροντας, μάλιστα, επιτοκιακά κίνητρα στους τελευταίους, προκειμένου αυτοί να δανειστούν μεγαλύτερα ποσά, των οποίων την αποπληρωμή - όμως - θα εξασφαλίζουν μέσω εμπραγμάτων εγγυήσεων.
Δύο χαρακτηριστικά, λοιπόν, των νέων χορηγητικών προϊόντων είναι τα υψηλά πιστωτικά όρια και το κλιμακούμενο κόστος δανεισμού, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, τις εγγυήσεις που μπορεί να παράσχει και το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο οι «καλοί» πελάτες μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντική έκπτωση στο επιτόκιο δανεισμού και διπλασιασμό της διάρκειας αποπληρωμής, με την προσημείωση ακινήτου ή με δέσμευση αξιών.
Το μέγιστο ύψος του δανείου που χορηγείται εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από το είδος της εξασφάλισης. Όσο μικρότερη η μεταβλητότητα της αξίας των εξασφαλίσεων τόσο μεγαλύτερο το ποσό του δανείου που είναι διατεθειμένη η τράπεζα να χορηγήσει. H προσημείωση ακινήτου αποτελεί την ιδανική περίπτωση, ενώ ακολουθούν τα μετρητά, τα ομόλογα του Δημοσίου, τα αμοιβαία κεφάλαια και οι μετοχές. Το ποσοστό της χρηματοδότησης επί των εξασφαλίσεων που δίδεται μειώνεται όσο ο κίνδυνος αυξάνει. Για παράδειγμα, αν δοθούν μετοχές ως εγγύηση, το χορηγούμενο ποσό είναι περί το 50% της αξίας του χαρτοφυλακίου του δανειολήπτη, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα το δάνειο επαναξιολογείται, οπότε και οι εγγυήσεις του ενδέχεται να αναπροσαρμοσθούν. Πολλά νέα δανειακά προϊόντα στην ελληνική αγορά προσφέρουν επιτόκιο συνδεδεμένο με αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα δάνεια αυτά διαθέτουν μεγάλη ευελιξία. Εφόσον ο πελάτης διαθέτει καταθέσεις ή επενδύσεις στην τράπεζα, εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ρευστότητα οποιαδήποτε στιγμή θελήσει και, κάθε φορά που χρειάζεται χρήματα, απαλλάσσεται από χρονοβόρες διαδικασίες αιτήσεων και προσκόμισης αποδείξεων ή τιμολογίων. Μάλιστα κάποια προγράμματα, που συνδυάζονται με τη δέσμευση επενδύσεων, παρέχουν σημαντικές ευκολίες και στον τρόπο αποπληρωμής, καθώς δίνουν τη δυνατότητα καταβολής οποιουδήποτε ποσού και οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να προσδιορίζεται ελάχιστη μηνιαία καταβολή δόσης.
Τα χορηγητικά προϊόντα που προσφέρονται με προσημείωση ακινήτου προσφέρουν σημαντικά μειωμένο επιτόκιο, σε σχέση με τα βασικά επιτόκια καταναλωτικής πίστης, επιβαρύνονται όμως με επιπλέον έξοδα. Όπως συμβαίνει και στα στεγαστικά δάνεια, ο πελάτης πληρώνει, εκτός από τις δαπάνες εξέτασης αιτήματος, έξοδα μηχανικού για την εκτίμηση του ακινήτου, έξοδα δικηγόρου για τον έλεγχο των τίτλων και την εγγραφή της προσημείωσης, και τέλη εγγραφής προσημείωσης. Επίσης, το δάνειο βαρύνεται με έξοδα ασφάλισης του ακινήτου καθώς και με έξοδα Κτηματολογίου. Η εκταμίευση, σε αυτή την περίπτωση, καθυστερεί σε σχέση με τα δάνεια χωρίς προσημείωση.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Εθνική Τράπεζα


Δάνεια για ιδιώτες
Προσωπικό Δάνειο Ανταπόδοση, με μείωση του επιτοκίου κατά 0,5% κάθε χρόνο, έως το 9,50%.
Ανοικτό Εθνοδάνειο
Δάνεια για μεταπτυχιακούς φοιτητές
Αυτοκίνητρο
Υπερανάληψη (Overdraft)
Μέχρι 5.000 ευρώ μετρητά στον τρεχούμενο λογαριασμό.
Δάνειο με ενέχυρο τίτλους εισηγμένους στο Χ.Α.


Προσωπικό δάνειο "Σπουδάζω"
- Ποσό από 1.500 ευρώ μέχρι 25.000 ευρώ ανά μαθητή/φοιτητή.
- Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.
- Χωρίς δικαιολογητικά αγοράς.
- Δωδεκάμηνη έντοκη περίοδο χάριτος.
- Ειδικό προνομιακό επιτόκιο.
- Μείωση επιτοκίου κατά 0,5% κάθε έτος για τα ενήμερα δάνεια
- Εφάπαξ δαπάνη για τη χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανείου.


'Αρση βαρών
Πρόγραμμα μεταφοράς υπολοίπων καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών σε ένα λογαριασμό με χαμηλότερη δόση μέχρι το 1/3 και ταχύτερη αποπληρωμή. Δώρο 1.000 ευρώ μετρητά, για κάθε 15.000 ευρώ που μεταφέρονται και επιπλέον δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου.
Στεγαστικά δάνεια
ESTIA ΠΡΟΝΟΜΙΟ - 1 και ESTIA ΠΡΟΝΟΜΙΟ - 3

Προνομιακό επιτόκιο 3,25% σταθερό για τον πρώτο χρόνο και 3,95% σταθερό για τα τρία πρώτα χρόνια.


Σε ελβετικό φράγκο
ESTIA 5,10,15,20 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ
Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 5, 10, 15, 20 έτη.


Επιδοτούμενα
Επιδοτούμενο επιτόκιο από το Ε.Δ. ή/και τον Ο.Ε.Κ.


Δάνεια για επιχειρήσεις
Επιχειρηματικό Πολυδάνειο

Ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για όλες τις σύγχρονες επιχειρηματικές απαιτήσεις, όπως:
- Αγορά ή ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης 
- Αγορά εξοπλισμού 
- Αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου 
- Ενίσχυση ρευστότητας 
- Αγορά άυλων παγίων
- «Δικαιώματα εισόδου» franchising 
- Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και των Δράσεων του Γ΄Κ.Π.Σ.


Ανοιχτό Επαγγελματικό Πλάνο
- Ευχέρεια δανεισμού μέχρι και το 100% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης με προνομιακό επιτόκιο και χωρίς υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών δαπανών
- Δυνατότητα καταβολής μόνο των ανάλογων μηνιαίων τόκων, ενώ το κεφάλαιο, όποτε μπορείτε
- Ταχύτατη διεκπεραίωση του αιτήματος χορήγησης του δανείου με υπεραπλουστευμένες διαδικασίες
- Ύψος δανεισμού προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας, με δυνατότητα τμηματικών αναλήψεων
- Δωρεάν χορήγηση καρνέ επιταγών για τις συναλλαγές σας
- Ευελιξία (λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης και δανείου ταυτόχρονα)
- Απόδοση τόκων στο πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού
- Διαχείριση του λογαριασμού μέσω του δικτύου των ΑΤΜ και του Internet banking


Ειδική χρηματοδότηση για επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, με ωφέλεια των κινήτρων του Ν.3468/2006:


Επιχειρηματικό Πολυδάνειο
Σκοπός: Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα κάλυψη των δαπανών αγοράς, εγκατάστασης και σύνδεσης (με το δίκτυο της ΔΕΗ) του εξοπλισμού του σταθμού παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά τόξα, καθώς και λοιπών δαπανών που σχετίζονται με την επένδυση, εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 150 KW.
Ποσό Δανείου: Μέχρι του ύψους που καθορίζεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299 (όπως ισχύει σήμερα) ή σε Κοινοτικά Προγράμματα.
Διάρκεια: Μέχρι 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 12 μήνες και κεφαλαιοποίηση ή μη των τόκων.
Εξόφληση: Από το προϊόν της πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Τιμολόγηση: Τα έξοδα του δανείου είναι 200 ευρώ εφάπαξ.


Κεφάλαιο Κίνησης έναντι Δημόσιας Επιχορήγησης
Σκοπός: Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης έναντι της δημόσιας επιχορήγησης.
Ποσό δανείου: Μέχρι το 100% της επιχορήγησης που καθορίζεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299 (όπως ισχύει σήμερα) ή σε Κοινοτικά Προγράμματα.
Αποπληρωμή: Κανονική πληρωμή μόνο των καταλογιζόμενων τόκων (30/6 και 31/12) και εξόφληση του κεφαλαίου, εκ του προϊόντος της επιχορήγησης, εντός δώδεκα (12), το αργότερο, μηνών, από την εκταμίευση.
Τιμολόγηση: Τα έξοδα του δανείου είναι 200 ευρώ εφάπαξ.Alpha Bank


Δάνεια για ιδιώτες


Alpha Δάνεια Κατοικίας
Το Στεγαστικό Πρόγραμμα Προνομιακού Επιτοκίου εξασφαλίζει ένα από τα χαμηλότερα σταθερά επιτόκια της αγοράς 3,95%* για τα τρία πρώτα έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο με περιθώριο από 0,80%*. Επιπλέον, προσφέρει διάρκεια αποπληρωμής έως 40 έτη και περίοδο χάριτος έως 2 έτη. (*) πλέον εισφοράς Ν128/75.
Το δάνειο καλύπτει το ύψος δαπάνης που ανέρχεται μέχρι και το 100% της αξίας του ακινήτου ή του προϋπολογισμού κόστους, με ελάχιστο τα 15.000 ευρώ.
Η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 10 έως 40 έτη.
Με το Στεγαστικό Πρόγραμμα Προνομιακού Επιτοκίου παρέχεται η ευελιξία προσαρμογής του δανείου ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του λήπτη.


«Alpha Όλα σε 1»
Πρόγραμμα Μεταφοράς Δανείων και Καρτών «Alpha Όλα σε 1». Συγκέντρωση όλων των οφειλών σε μία μόνο χαμηλότερη δόση από αυτές που πληρώνατε μέχρι σήμερα.
'Yψος Δανείου: Από 1.500 έως 50.000 ευρώ.
Επιτόκιο: Επιλογή από προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 7,75% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%) το οποίο ισχύει για αιτήσεις έως 11.4.2008, με προϋπόθεση τη συνεπή εξυπηρέτηση του δανείου, ή σταθερό επιτόκιο 9,50% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%).
Διάρκεια: από 6 έως 120 μήνες
'Εξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος: 120 ευρώ για δάνεια έως 5.000 ευρώ και 180 ευρώ για δάνεια άνω των 5.000 ευρώ.
Για Επιχειρήσεις/επαγγελματίες με ετήσιο τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ
Alpha Ανοικτό Επιχειρηματικό
Alpha Σταθερό Επιχειρηματικό
Alpha Ταμειακή Διαχείριση
Alpha Ανάπτυξη
Κεφάλαιο Κινήσεως Επιχειρήσεων με ή χωρίς χρονικούς περιορισμούς
Alpha Εξοπλισμός
Alpha Επαγγελματικό Ακίνητο
Εγγυητικές επιστολές
Δάνειο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - Alpha Ενέργεια
Επαγγελματίες ΤΑΞΙ
Ιδιοκτήτες Λεωφορείων ΚΤΕΛ
Χρηματοδότηση Σκαφών Αναψυχής


Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
Alpha Εξοπλισμός
Δάνειο για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000 που εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την προμήθεια εξοπλισμού ή/και μεταφορικού μέσου της επιχειρήσεως.
Εφόσον ο πελάτης είναι συνεπής στις πληρωμές, η Alpha Bank επιστρέφει το 10% του συνόλου των τόκων.
Ύψος Δανείου: Έως το 100% της αξίας του τιμολογίου αγοράς του εξοπλισμού πλέον των δαπανών εγκαταστάσεώς του.
Διάρκεια Δανείου: Για ποσά έως 15.000 ευρώ, μέγιστη διάρκεια έως 5 έτη. Για ποσά άνω των 15.000 ευρώ, μέγιστη διάρκεια έως 10 έτη.
Επιτόκιο: Ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, παρέχεται επιλογή ανάμεσα σε:
Προνομιακό σταθερό επιτόκιο 5,15% για τον πρώτο χρόνο - δεν ισχύει η  επιστροφή τόκου για τον πρώτο χρόνο, ή κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός ή τριμήνου πλέον περιθωρίου έως 3,00% - με επιστροφή τόκου 10%.
Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο ΕΔΕ * σήμερα 7,95% πλέον περιθωρίου έως 1,00% - με επιστροφή τόκου 10%, ή:
Σταθερό 3ετίας 7,00%* ή 7,25%* - μετά την επιστροφή τόκου 6,30% ή 6,53% αντίστοιχα.
Σταθερό 5ετίας 7,25%* ή 7,75%* - μετά την επιστροφή τόκου 6,53% ή 6,98% αντίστοιχα.
* Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, ήτοι 0,6%.
Μετά τη λήξη της διάρκειας σταθερού επιτοκίου και καθ' όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, ο πελάτης επιλέγει είτε κυμαινόμενο είτε ένα από τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερά επιτόκια αυτής της κατηγορίας δανείου.
Τρόπος Εξυπηρετήσεως: Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Περίοδος χάριτος: Έως 12 μήνες χωρίς κεφαλαιοποίηση των τόκων.


Κεφάλαια Κινήσεως
H Alpha Bank προσφέρει σειρά δανείων και χρηματοδοτήσεων που εξασφαλίζουν γρήγορα τα αναγκαία κεφάλαια κινήσεως σε περιόδους που ο επιχειρηματίας κρίνει ότι η οικονομική ρευστότητά του είναι περιορισμένη.Εμπορική Τράπεζα


Προσωπικά - Καταναλωτικά δάνεια
Σταθερό χωρίς Εξασφαλίσεις - Μεταφορές

Νέο Πρόγραμμα Συγκέντρωσης Οφειλών Καταναλωτικών Δανείων και Πιστωτικών Καρτών
«Προνομιακό σταθερό επιτόκιο 7,95% και δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη για πάντα»
Χαρακτηριστικά
Σκοπός: Μεταφορά / συγκέντρωση οφειλών από ενήμερα υπόλοιπα καταναλωτικών / προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών από άλλες τράπεζες
Ποσό δανείου: από 3.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ
Διάρκεια δανείου: από 12 έως 120 μήνες
Επιτόκιο δανείου: Σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου: από 7,95% (Πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%)
Περίοδος χάριτος: Μέχρι 12 μήνες με μηνιαία πληρωμή μόνο τόκων
Παροχές / διευκολύνσεις:
- Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη (plus) αποπληρωμής του δανείου
- Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης έως 20% επί του μεταφερόμενου ποσού με τους ίδιους προνομιακούς όρους της μεταφοράς
- Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας ανάλογα με τις ισχύουσες προσφορές
- Ενημέρωση πελάτη με την αποστολή δωρεάν τριμηνιαίου αντιγράφου λογαριασμού


Cash 4U Προνομιακό
Σταθερό με Εξασφαλίσεις για νέα χορήγηση και μεταφορά οφειλών
Σκοπός: Κάλυψη ατομικών ή οικογενειακών καταναλωτικών και λοιπών προσωπικών αναγκών ή / και Μεταφορά ενήμερων υπολοίπων καταναλωτικών / προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών από άλλες τράπεζες
Ποσό δανείου: από 10.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ
Διάρκεια δανείου: από 24 έως 240 μήνες
Επιτόκιο δανείου: Σταθερό επιτόκιο για τα 2 πρώτα χρόνια : 4,95% *. Στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 6 μηνών πλέον περιθωρίου από 2,00% (Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, 0,60%)
Περίοδος χάριτος: Μέχρι 12 μήνες με μηνιαία πληρωμή μόνο τόκων
Παροχές / διευκολύνσεις:
- Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη (plus) αποπληρωμής του δανείου
- Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας ανάλογα με τις ισχύουσες προσφορές
- Ενημέρωση πελάτη με την αποστολή δωρεάν τριμηνιαίου αντιγράφου λογαριασμού
Επιπλέον προνόμια για τις μεταφορές: 
- Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης έως 20% επί του μεταφερόμενου ποσού με τους ίδιους προνομιακούς όρους της μεταφοράς
- Επιστροφή εξόδων εγγραφής προσημείωσης ακινήτου, 1% επί του ποσού του δανείου με μέγιστο τα 2.000 ευρώ.


Δάνεια για Επιχειρήσεις
Υπηρεσίες που προσφέρει η Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων:
- Ανάληψη, διαχείριση και αναζήτηση χρηματοδότησης Δημόσιων, ιδιωτικών επενδυτικών - επιχειρηματικών σχεδίων που υλοποιούνται μέσω Project Finance.
- Ανάληψη, διαχείριση και αναζήτηση χρηματοδότησης για τιτλοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού.
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση έργων - επενδυτικών σχεδίων με χρήση Project Finance.
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού.
Ανάληψη, διαχείριση και αναζήτηση χρηματοδότησης Δημόσιων, ιδιωτικών και επενδυτικών - επιχειρηματικών σχεδίων που υλοποιούνται μέσω Project Finance.
Πρόκειται για τη μέθοδο χρηματοδότησης έργων που παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Το αντικείμενο του έργου είναι νέο, σχετικά μεγάλο και με κάποια αυτοτέλεια ως προς την επιχείρηση φορέα. 
- Η πιστοληπτική ικανότητα του έργου βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις μελλοντικές ταμειακές ροές και στα πάγια της χρηματοδοτούμενης νέας μονάδας.
- Ο επιχειρηματικός και ο πιστωτικός κίνδυνος δεν στηρίζονται εξ ολοκλήρου σε κάποιο ισχυρό ισολογισμό ή ισχυρές εμπράγματες ασφάλειες.
- Ο κίνδυνος και το κόστος χρηματοδότησης των εργασιών είναι δυνατό να περιοριστεί με ειδική δόμηση που αποφέρει πλεονεκτήματα στην επιχείρηση (ενίσχυση του επιχειρηματικού σχεδίου και της απόδοσης, φορολογικά, μείωση δανεισμού κύριου φορέα, κ.λπ.).
- Η περίοδος αποπληρωμής (7-25 χρόνια), λόγω της φύσης των έργων (κύρια έργα υποδομής), είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερη από την διάρκεια των συνήθων πιστοδοτήσεων.
Η χρήση του Project Finance επιτρέπει την κατανομή των επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών κινδύνων για την υλοποίηση ενός έργου, κατά τρόπο αποτελεσματικό, στους φορείς που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους του έργου με το μικρότερο κόστος.EFG Eurobank


Δάνεια για ιδιώτες
Καταναλωτικά Δάνεια
Πίστωση "μείον δύο": Απαλλαγείτε κάθε Ιανουάριο και Σεπτέμβριο από την πληρωμή της δόσης σας, άτοκα!
Mεταφορά οφειλών «εν τάξει» σταθερού επιτοκίου: Με δόση σταθερή για πάντα!
Μεταφορά οφειλών «εν τάξει» κυμαινόμενου επιτοκίου: Κερδίστε έως και 5 δόσεις!
Μεταφορά οφειλών σε «ανοιχτή γραμμή εν τάξει»: Βάλτε τους δικούς σας όρους!
Ανοιχτή Γραμμή: Όσα περισσότερα χρειάζεστε τόσο πέφτει το επιτόκιο!
Προσωπικό Δάνειο Ευέλικτη Γραμμή: Τώρα η ευελιξία μπαίνει στο πρόγραμμα!
Overdraft - Όριο Υπερανάληψης με ελάχιστη καταβολή
Δάνειο 12 για Mισθωτούς: Έως και το 12πλάσιο του μηνιαίου μισθού.


Στεγαστικά Δάνεια
Τα Στεγαστικά της Eurobank βασίζονται σε μία σημαντική αξία για κάθε πελάτη, την ευελιξία να επιλέγεις αυτό που σου ταιριάζει, να «χτίζεις» το στεγαστικό σου στα μέτρα σου. Επιλογές:
EuroHome Κυμαινόμενο
EuroHome Σταθερής Περιόδου: Με τη σιγουριά της σταθερής δόσης.
Ευέλικτο Στεγαστικό SWISS: Σε ελβετικό φράγκο - Με χαμηλή δόση.
EuroHome Eπιδοτούμενο: Χρηματοδότηση με τη μέριμνα του δημοσίου.
EuroHome Αλλαγή Κατοικίας: Χρειάζεστε νέο σπίτι και θέλετε χρόνο να πουλήσετε το παλιό; Υπάρχει λύση.
EuroHome Νέοι Επιδοτούμενο: Αν είστε 25-35 ετών, αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μοναδικά προνόμια.


Για επαγγελματίες και επιχειρήσεις (έως 2,5 εκατ. ευρώ)
Επαγγελματικά δάνεια για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ σε 20 λεπτά.
Η Eurobank κατανοεί τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες των επιχειρηματιών  και στηρίζει την ανάπτυξή τους με τρόπο ουσιαστικό παρέχοντας την έγκριση της χρηματοδότησης που χρειάζονται, μέσα σε μόλις 20 λεπτά και για ποσά από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας έχει μόνο να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Στην Eurobank έχουν επιταχυνθεί όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται είτε για μικρές είτε για μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις και ανεξάρτητα από το αν απαιτείται προσημείωση ή όχι.


Πιστοδοτήσεις Επιχειρήσεων (άνω των 2,5 εκατ. ευρώ)


Βραχυπρόθεσμες
- Eurobank Κίνησης - Σταθερής Διάρκειας  Χρηματοδότηση σε Euro ή συνάλλαγμα, σταθερής διάρκειας από ένα μέχρι και 12 μήνες με επιτόκιο βάσης που στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Διατραπεζικό Επιτόκιο (Euribor).
- Eurobank Κίνησης - Σταθερής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα, με δυνατότητα κατοχύρωσης σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας στη λήξη.
- Eurobank Ανοικτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός (overdraft)     Χρηματοδότηση σε Euro ή συνάλλαγμα, μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού με διαφορετικούς συνδυασμούς επιτοκίων.
- Eurobank ΜΕΛΛΟΝ Οικιστικής Ανάπτυξης  Χρηματοδότηση Οικοδομικών - Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων από την αγορά του οικοπέδου μέχρι την πώληση των κατοικιών με προνομιακά οφέλη και δυνατότητα αποπληρωμής έως και 3 έτη.


Μεσομακροπρόθεσμες
- Eurobank Κίνησης "Εvergreen"   Χρηματοδότηση σε Euro με ετήσιο εκτοκισμό και σταθερό κεφάλαιο, για τη διάρκεια ενός έτους από την εκταμίευση.
- Eurobank Κίνησης/Παγίων - Σταθερού επιτοκίου  Χρηματοδότηση σε Euro ή συνάλλαγμα, για διάρκεια μέχρι και 5 χρόνια, με σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου.
- Eurobank Κίνησης "Interest Rate Cap"   Χρηματοδότηση σε ευρώ ή συνάλλαγμα, μονιμότερου χαρακτήρα σε συνδυασμό με συμφωνίες επί παραγώγων, με στόχο την προστασία από πιθανή άνοδο των επιτοκίων.
- Eurobank Ομολογιακά    Οργάνωση και Έκδοση ομολογιακών δανείων διάρκειας από 18 μήνες μέχρι και 5 έτη με κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο και ευέλικτους όρους αποπληρωμής του κεφαλαίου.


Εξειδικευμένες λύσεις Χρηματοδότησης
Κεφάλαιο Κίνησης Eurobank Εναλλάξ
Το Κεφάλαιο Κίνησης Eurobank Εναλλάξ δίνει τη δυνατότητα επιλογής του νομίσματος χρηματοδότησης, μεταξύ πέντε βασικών νομισμάτων (ευρώ, USD, YEN, CHF, GBP), και μετατροπής μερικά ή συνολικά του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησής στο συγκεκριμένο νόμισμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και όσο συχνά ο δανειολήπτης επιθυμεί.Marfin Egnatia Bank


Δάνεια για ιδιώτες
Marfin Προσωπικό
Marfin Transfer
Marfin Transfer Plus
Marfin Καταναλωτικό
Marfin Home Equity
Δάνεια Αυτοκινήτων
Marfin σπίτι για όλους


Επιχειρηματικά δάνεια
Η Marfin Egnatia Bank, μέσω της Διεύθυνσης Επιχειρηματικών Δανείων, ανταποκρίνεται με επιτυχία και απόλυτη εξειδίκευση σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Ιδρύματα των οποίων οι χρηματοπιστωτικές ανάγκες κυμαίνονται μεταξύ 300.000 και 15.000.000 ευρώ.
Τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων ενδεικτικά αναφέροντας τα εξής:
- Χρηματοδοτήσεις αναγκών Κεφαλαίων Κίνησης
- Παροχή μέσο-μακροπρόθεσμων δανείων
- Χρηματοδοτήσεις έργων (Project Finance)
- Οργάνωση και αναδοχή Ομολογιακών Δανείων
- Εγγυοδοσίες - Ενέγγυες Πιστώσεις, κ.λπ.


Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις


Marfin Business Transfer
Νέο πρόγραμμα για Μεταφορά Οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων:
- Δυνατότητα χρηματοδότησης από 6.000 έως και 200.000 ευρώ.
- Έως και 50.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις.
- Ευέλικτη διάρκεια αποπληρωμής μέχρι και 15 έτη.
- Δυνατότητα για Περίοδο Χάριτος μέχρι και 9 μήνες.
 -Ιδιαίτερα χαμηλό σταθερό επιτόκιο, από 4,90% για 12 μήνες (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%).
- Μετά τη σταθερή περίοδο χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο με περιθώριο από 2,25%.
- Επιπλέον Κεφάλαιο Κίνησης με εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιτόκιο.
- Δωρεάν Έξοδα στο νέο Καταναλωτικό Δάνειο Marfin Transfer.
- Gold Visa με όριο 3.000 ευρώ και δωρεάν συνδρομή για 2 έτη.Μarfin Business Κεφάλαιο Κίνησης
Καλύπτει τις ανάγκες του ελεύθερου επαγγελματία αλλά και των μικρών επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης Μονιμότερου Χαρακτήρα και σας προσφέρει:
- Δυνατότητα χρηματοδότησης από 6.000 έως και 300.000 ευρώ.
- Έως και 75.000 ευρώ χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις.
- Ευέλικτος τρόπος αποπληρωμής που διαρκεί μέχρι και 10 έτη.
- Για τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ σταθερού επιτοκίου, από 8,95% και ισχύει για όλη τη διάρκεια του δανείου ή κυμαινόμενου επιτοκίου (σε όλα τα επιτόκια προστίθεται η Εισφορά Ν.128/75, 0,60%).
- Για τα δάνεια με εξασφαλίσεις, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ σταθερού επιτοκίου διάρκειας 5 ετών ύψους 7,25% ή κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το Euribor και χαμηλό περιθώριο από 2,25% (σε όλα τα επιτόκια προστίθεται η Εισφορά Ν.128/75, 0,60%).
- Δωρεάν Έξοδα στο νέο Καταναλωτικό Δάνειο Marfin Transfer.
- Gold Visa με όριο 3.000 ευρώ και δωρεάν συνδρομή για 2 έτη.

Μarfin Business Επαγγελματική Στέγη
Πρόκειται για νέο προϊόν, ειδικά σχεδιασμένο για: Αγορά / Ανέγερση / Αποπεράτωση / Επισκευή / Ανακαίνιση / Επέκταση Επαγγελματικής Στέγης, αλλά και στην Αγορά Οικοπέδου με σκοπό την Ανέγερση.
Το νέο πρόγραμμα προσφέρει:
- Χρηματοδότηση μέχρι και το ποσό των 500.000 ευρώ.
- Προνομιακό σταθερό επιτόκιο 4,60% για 2 έτη.
- Δυνατότητα Επιλογής ανταγωνιστικών σταθερών επιτοκίων για μεγαλύτερη διάρκεια ή κυμαινόμενου εξ αρχής.
- Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι και 25 έτη.
- Δυνατότητα για Περίοδο Χάριτος μέχρι και 18 μήνες.
- Δωρεάν Έξοδα (για μεταφορές υπολοίπου δανείων αντίστοιχου σκοπού).
- Δωρεάν Έξοδα στο νέο Καταναλωτικό Δάνειο Marfin Transfer.
- Gold Visa με όριο 3.000 ευρώ και Δωρεάν Συνδρομή για 2 έτη.


Marfin Στήριξη Κεφαλαίου
Ευέλικτος δανειακός λογαριασμός «Στήριξη Κεφαλαίου», από 10.000 έως 300.000 ευρώ. To πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει Κεφάλαιο Κίνησης, μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, για τις άμεσες ανάγκες της επιχείρησής σας, καθώς επίσης δυνατότητα μεταφοράς οφειλών από άλλες Τράπεζες και προσφέρει:
- Aνταγωνιστικό επιτόκιο
- Ποιοτική εξυπηρέτηση
- Μεταφορά δανείων/ορίων που τηρούνται σε άλλες Τράπεζες με προνομιακούς όρους
- Ο δανειακός λογαριασμός θα συνδέεται με τον καταθετικό λογαριασμό 'Οψεως Επιχειρήσεων, ο οποίος προσφέρει υψηλό καταθετικό επιτόκιο, δωρεάν καρνέ επιταγών, πιστωτική κάρτα με ειδικούς όρους.Τράπεζα Πειραιώς


Δάνεια για ιδιώτες
Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει:
- Δυνατότητα επιλογής του νομίσματος του δανείου: Σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο (CHF).
- Επιτόκιο που ταιριάζει στις ανάγκες: χαμηλό επιτόκιο, σταθερό ή κυμαινόμενο βάσει διατραπεζικού επιτοκίου Euribor, Libor.
- Διευκόλυνση κατά τον πρώτο καιρό του δανείου, όταν τα έξοδα για μετακόμιση, εγκατάσταση, κ.λπ. είναι αυξημένα, με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 24 μήνες.
- Εάν το ακίνητο είναι ήδη προσημειωμένο προσφέρεται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με εγγραφή β΄ σειράς προσημείωσης.
- Δωρεάν άμεση προέγκριση με ελάχιστα δικαιολογητικά.
- Εκταμίευση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Ευέλικτη αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων των δανειοληπτών.
- Με τη δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων, καταβάλλεται δόση μόνο για το ποσό που έχει εκταμιευτεί.
- Δυνατότητα μερικής ή ολικής πρόωρης αποπληρωμής οποτεδήποτε χωρίς έξοδα.
- Ασφαλιστική κάλυψη ακινήτου και δανειολήπτη με χαμηλό κόστος ασφαλίστρων.
- Δυνατότητα εξασφάλισης της μηνιαίας αποπληρωμής της δόσης με Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών Δόσεων.


Προσωπικά / Καταναλωτικά
- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε Τοκοχρεωλυτικά Καταναλωτικά και Ανοικτά Δάνεια.
- Δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι 50.000 ευρώ ακόμα και χωρίς εξασφάλιση.
- Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής έως 180 μήνες εκμεταλλευόμενοι τη χαμηλή δόση.
- Επιλογή ανάμεσα σε σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο ανάλογα με το προϊόν της επιλογής σας.
- Δυνατότητα χορήγησης δανείων με εξασφάλιση ακινήτου, μετρητών, επενδυτικού χαρτοφυλακίου, κ.λπ. για ακόμα χαμηλότερο επιτόκιο.
- Δυνατότητα συγκέντρωσης λοιπών δανειακών υποχρεώσεων στην Τράπεζα Πειραιώς με το ειδικό πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου.
- Δυνατότητα επιλογής επιτοκίου συνδεδεμένου είτε με το Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης ( Β.Ε.Κ.), είτε με το Euribor ενός μηνός.
- Δυνατότητα εξασφάλισης της μηνιαίας αποπληρωμής της δόσης του δανείου σας με το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών Δόσεων.
- Χωρίς ποινή προεξόφλησης σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποπληρωμής.


«Fifty - Fifty» Όλα στο μισό
Με το «Fifty-Fifty» Όλα στο μισό, το Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου της Τράπεζας Πειραιώς, για δάνεια, κάρτες και δάνεια αυτοκινήτου, απολαμβάνετε:
- Στην αρχή δόση στο μισό με επιτόκιο 8,95%
- Στη συνέχεια, πέφτει χωρίς όρους και προϋποθέσεις στο 4,95%


Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό
Με την ασφάλεια της ING Πειραιώς. Η νέα πιο ευέλικτη χρηματοδότηση της αγοράς, για ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε.
Το προϊόν προσφέρεται με ιδιαίτερα ελκυστικό κυμαινόμενο επιτόκιο, ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης καθώς και τη χρεωστική κάρτα Cash for Business με την οποία, μπορείτε να έχετε 24ωρη πρόσβαση στο λογαριασμό σας:
- Σε όλα τα Μηχανήματα Αυτόματων Συναλλαγών (ΑΤΜ) με σήμα Visa/ELECTRON Visa της Τράπεζας Πειραιώς και οποιασδήποτε άλλης Τράπεζας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Σε όλες τις επιχειρήσεις όπου υπάρχει το σήμα Visa/Visa Electron στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την πραγματοποίηση των αγορών σας. Ευελιξία: Δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο αποπληρωμής:
- Επιλογή 1η: Πληρώνετε κάθε μήνα μόνο τους τόκους και το κεφάλαιο, όποτε εσείς επιθυμείτε.
- Επιλογή 2η: Πληρώνετε μία ελάχιστη καταβολή κάθε μήνα, στην οποία συμπεριλαβάνονται τόκοι και κεφάλαιο.


Πειραιώς Αναπτυξιακό (Γ΄ΚΠΣ)
Η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε το μοναδικό, εξειδικευμένο χρηματοδοτικό πακέτο που ενισχύει την επένδυσή που προτίθεστε να κάνετε στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ.
Γνωρίζετε ότι τουλάχιστον το 30% της αναπτυξιακής σας επένδυσης πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της επιχείρησής σας. Στη συνέχεια το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 35% έως 45%.
Η Τράπεζα Πειραιώς σας χρηματοδοτεί για το υπόλοιπο με το «Πειραιώς Αναπτυξιακό»: Στέγης & Εξοπλισμού ή Κεφαλαίου Κίνησης (Κεφάλαιο κίνησης για τη χρηματοδότηση όλων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στα ΠΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ, μέχρι το 100% της επιχορήγησης).ΤΤ Bank


Με Συμφέρει - Εxtra Mετρητά
Από 3.000 - 40.000 χωρίς εξασφάλιση. Επιτόκιο: Σταθερό για τους πρώτους 6μήνες 4,90%, μετά κυμαινομένο 8,65% για διάρκεια δανείου έως και 7 έτη και 8,95% για διάρκεια δανείου άνω των 7 ετών. Διάρκεια: 1 έως 12 έτη.
Με Συμφέρει - Στα Σίγουρα
Από 3.000 - 40.000 χωρίς εξασφάλιση. Επιτόκιο: Σταθερό επιτόκιο για πάντα, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου: 8,85% για δάνειο έως 7 έτη και 9,15% για δάνειο άνω των 7 ετών. Διάρκεια: 1 έως 12 έτη.


Στεγαστικό «Aκίνητο»
Για αγορά έτοιμης ή υπό κατασκευή α΄ ή β΄ κατοικίας, ανέγερση κατοικίας, αποπεράτωση κατοικίας, επέκταση/ βελτίωση/ επισκευή κατοικίας, με πιστοποιήσεις προόδου εργασιών. Αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, εξόφληση στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας.
Με σταθερό επιτόκιο από τρία μέχρι δεκαπέντε χρόνια και κυμαινόμενο στη συνέχεια ανάλογα με το ποσό του δανείου και το ποσοστό χρηματοδότησης. Δυνατότητα επιλογής και πάλι σταθερού επιτοκίου μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου. Χωρίς ποινή προεξόφλησης κατά την περίοδο που θα ισχύει κυμαινόμενο επιτόκιο.
Το δάνειο μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Για την κάλυψη των πρώτων εξόδων μπορεί να χορηγηθεί και προσωπικό δάνειο κατοικίας.
Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου έως και 40 χρόνια, με ισόποσες δόσεις που συνήθως δεν υπερβαίνουν το ποσό που πληρώνετε σήμερα για ενοίκιο.
Το δάνειο εξασφαλίζεται με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ποσοστό 120% επί του ποσού του δανείου. Αν η αξία του ακινήτου δεν επαρκεί, μπορεί να προσφερθεί σε εξασφάλιση και άλλο ακίνητο.

Στεγαστικό «Εxtra Ευρωκατοικία»
Το Στεγαστικό Δάνειο «Εxtra Ευρωκατοικία» έχει τους πιο ανταγωνιστικούς όρους στην Αγορά. Για παράδειγμα σε ένα δάνειο 100.000 ευρώ το επιτόκιο είναι από ΕΚΤ+0,70% (σήμερα 4,70%) κυμαινόμενο με 402 ευρώ τον μήνα, αν πληρώνετε μόνο τόκους ή 470 ευρώ για πληρωμή τόκων και κεφαλαίου μαζί.
Χρησιμεύει για: αγορά έτοιμης ή υπό κατασκευή α΄ ή β΄ κατοικίας, ανέγερση κατοικίας, αποπεράτωση κατοικίας, επέκταση/ βελτίωση/ επισκευή κατοικίας, με πιστοποιήσεις προόδου εργασιών. Αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας. Εξόφληση στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας.
Με κυμαινόμενο επιτόκιο από ΕΚΤ+0,70% (σήμερα 4,70%). Δυνατότητα επιλογής, μετά την πρώτη τριετία, προγραμμάτων σταθερού επιτοκίου από 3 έως 15 χρόνια. Χωρίς ποινή προεξόφλησης κατά την περίοδο που θα ισχύει κυμαινόμενο επιτόκιο.
Tο δάνειο μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, εφόσον τα οικονομικά σας στοιχεία επαρκούν για την εξυπηρέτησή του. Η έγκριση γίνεται με απλές και άμεσες διαδικασίες.
Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου έως και σε 40 χρόνια, με ισόποσες δόσεις που συνήθως δεν υπερβαίνουν το ποσό που πληρώνετε σήμερα για ενοίκιο.
Το δάνειο εξασφαλίζεται με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ποσοστό 120% επί του ποσού του δανείου. Αν η αξία του ακινήτου δεν επαρκεί, μπορεί να προσφερθεί σε εξασφάλιση και άλλο ακίνητο.


Προσωπικό δάνειο με εξασφαλίσεις
Η νέα καινοτομία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το δάνειο με εξασφαλίσεις δίνει λύση στις αυξημένες ανάγκες με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς από 4,90%
Είστε επαγγελματίας με χαμηλά δηλωμένα εισοδήματα; Θέλετε μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής; Χαμηλότερη μηνιαία δόση; Έχετε ανάγκη να συγκεντρώσετε τις κάθε είδους τραπεζικές σας οφειλές σε ένα μόνο χαμηλότοκο δάνειο;
Μπορείτε να δανειστείτε από 10.000 ευρώ και χωρίς όριο, ανάλογα με τις προσφερόμενες εγγυήσεις.
Επιτόκια - εξασφαλίσεις: Σταθερό επιτόκιο 4,90% για το πρώτο έτος και μετά κυμαινόμενο, ανάλογο με το πρόγραμμα από 5,95% έως 6,25% ανάλογα με τις εξασφαλίσεις και την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.


Τράπεζα Κύπρου


Νέο Επιτόκιο Προσφοράς "Συνεπώς"
Για να νιώθετε ασφάλεια και να μην ανησυχείτε για πιθανές αυξήσεις στη μηνιαία σας δόση, η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει για όλα τα Προσωπικά και Καταναλωτικά δάνεια, καθώς και για τα δάνεια μεταφοράς οφειλών, ιδιαίτερα προνομιακό σταθερό επιτόκιο 9,75%* και δίνει τη σιγουριά της σταθερής δόσης σε μια περίοδο που τα επιτόκια διεθνώς αυξάνονται.
Επίσης, επιβραβεύει τη συνέπεια στην αποπληρωμή των δόσεων και μειώνει επιπλέον 1% το επιτόκιο κάθε χρόνο, το οποίο καταλήγει έως και 4,75%*, μειώνοντας αντίστοιχα και το ποσό της μηνιαίας δόσης.
(*Δεν περιλαμβάνεται η εισφορά του Ν128/75, σήμερα 0,6%)


Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Μικρές Επιχειρήσεις
Πρωτοποριακές λύσεις, μοναδικά προνόμια και για Ανοικτό Κεφάλαιο Κίνησης
- 'Αμεση έγκριση και εκταμίευση.
- Χρηματοδότηση εώς και το 100% της ανάγκης σας.
- Με τη σιγουριά του Ευρώ.
- Δωρεάν αναλυτική μηνιαία ενημέρωση μέσω statement.
- Περίοδος χάριτος πληρωμής κεφαλαίου για τα δάνεια τακτής λήξης εώς και 24 μήνες.
- Δυνατότητα προεξόφλησης χωρίς ποινή στα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.
- Δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων με ένα απλό τηλεφώνημα.
- Εξασφάλιση της εξόφλησης του δανείου μέσω του προγράμματος Protection Plus.
- Δυνατότητα Αναβολής Δόσεων ή Πληρωμής της πρώτης δόσης μετά από 1 έτος (Relax) στα δάνεια επαγγελματικής στέγης.
- Προεγκεκριμένη πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή για το πρώτο έτος.
- Δωρεάν χορήγηση του 1ου μπλόκ επιταγών.
- Μεταφορά υπολοίπου από τον ανταγωνισμό με προνομιακούς όρους.
- Δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών απλά και γρήγορα με τις προηγμένες υπηρεσίες Εναλλακτικών Δικτύων (ATMs, Internet Banking, Phone Banking).
- Δυνατότητα διενέργειας ’μεσων πληρωμών για εξοφλήσεις λογαριασμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.ΑΠ., Ι.Κ.Α., ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ), Φ.Π.Α., Τellas, ΤΙΜ, Forthnet, Q-Telecom, Vivodi, κ.α) μέσω Εφάπαξ Πληρωμών ή Παγίων Εντολών.
- Επιδότηση 4 μονάδων επιτοκίου με την εγγύηση του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων).ATE Bank


Νέος Λογαριασμός Smart Business
Χρειάζεστε μετρητά για την επιχείρησή σας; Θέλετε να έχετε ανά πάσα στιγμή ρευστότητα για τις ανάγκες της επιχείρησής σαs; Τώρα, η ATEbank προσφέρει το νέο έξυπνο λογαριασμό "Smart Business" που συνδυάζει ανοικτό δάνειο και κατάθεση μαζί!
Ο λογαριασμός Smart Business αφορά σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής.
Προσφέρει ανοικτό δάνειο με εγκεκριμένο όριο λογαριασμού έως 100.000 ευρώ και προνομιακό επιτόκιο, καθώς αι λογαριασμό όψεως με υψηλό επιτόκιο κατάθεσης. Με το λογαριασμό Smart business, μπορείτε να καταθέτετε χρήματα στο λογαριασμό σας κάθε φορά που έχετε ρευστότητα, και έτσι να αποπληρώνετε το αντίστοιχο μέρος του ποσού που έχετε χρησιμοποιήσει από το εγκεκριμένο όριο του λογαριασμού σας.
Ύψος δανείου: Έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη μορφή και τη δραστηριότητα της εταιρίας.
Επιτόκιο δανείου: 6,50% σταθερό για το πρώτο έτος, με προσωπική εγγύηση, ανεξάρτητα από το ποσό που δανείζεστε. Μετά το πρώτο έτος, το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο από 7,50%, ανάλογα με το ύψος του δανείου.
Για περιπτώσεις με πλήρη διασφάλιση, το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο σήμερα 5,75%, ανεξάρτητα από το ποσό του ορίου λογαριασμού.
Αποπληρωμή: Για το δάνειο, καταβάλλονται οι τόκοι ανά εξάμηνο και το κεφάλαιο με ελεύθερες καταβολές. Η επιβάρυνση με τόκους αφορά μόνο στο ποσό που χρησιμοποιείτε και όχι το ποσό που σας έχει εγκριθεί ως όριο λογαριασμού.
Επιτόκιο κατάθεσης: Το επιτόκιο κατάθεσης είναι 2,00% από το πρώτο ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος του υπολοίπου της  κατάθεσής σας.


Επιπλέον παροχές
- Δωρεάν μπλοκ επιταγών
- Κάρτα συναλλαγών ATE-net Debit, για τα φυσικά πρόσωπα
- Αναλυτική κατάσταση κίνησης λογαριασμού
- Δυνατότητα συναλλαγών μέσω Internet Banking


Οφέλη
- Έχετε διαθέσιμα μετρητά, όποτε τα χρειάζεστε.
- Μπορείτε να δανεισθείτε ξανά το ποσό που αποπληρώνετε, μέχρι το εγκεκριμένο όριο.
- Διευκολύνει σημαντικά εσάς που κινείτε επιταγές και οι εισπράξεις σας δεν είναι καθορισμένες, καθώς το όριο του λογαριασμού είναι δυνατόν να σας καλύψει αυτόματα για τις επιταγές σας που βρίσκονται σε κυκλοφορία.
- Έχετε υψηλή απόδοση για τα διαθέσιμα ποσά στην κατάθεση του λογαριασμού σας.


Γενική Τράπεζα


Geniki Business Start
Για νέες επιχειρήσεις. Το Geniki Business Start είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο ξεκίνημα είτε της νέας σας επιχείρησης είτε της επαγγελματικής σας δραστηριότητας ως νέος ελεύθερος επαγγελματίας / επιχειρηματίας (γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, φαρμακοποιός, έμπορος λιανικής)
Με την τεχνογνωσία και την υποστήριξη της Societe Generale, το Geniki Business Start δημιουργήθηκε για να καλύψει αποτελεσματικά τις πρώτες σας ανάγκες σε Κεφάλαιο Κίνησης για αγορά πρώτων υλών, αγορά εμπορευμάτων, κάλυψη λειτουργικών αναγκών με τη χορήγηση ποσού έως 25.000 ευρώ.


Xαρακτηριστικά
- Ύψος δανείου έως 25.000 ευρώ.
- Συνολική διάρκεια δανείου τρία (3) έτη.
- Περίοδος χάριτος 18 μηνών, κατά την διάρκεια της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι.
- Σταθερό επιτόκιο για όλη την διάρκεια του δανείου,
- Επιλογή της συχνότητας καταβολής κεφαλαίου (μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις) μετά την λήξη της περιόδου χάριτος. 
- ’μεση προέγκριση, ταχύτατη ανανέωση του δανείου.


Πλεονεκτήματα
Κάλυψη των πρώτων αναγκών για το ξεκίνημα επαγγελματικής δραστηριότητας (ενοικίαση γραφείου / μαγαζιού, αγορά εμπορευμάτων, εξοπλισμού κ.ά.).
«Πίστωση» χρόνου, απαραίτητη στο ξεκίνημα της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης.
Ευκολία, ταχύτητα, εξυπηρέτηση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση δανείου συνοδευόμενη από: άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.


Geniki Xtra Small
To Geniki Xtra Small είναι ένα καταναλωτικό δάνειο με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.


Χαρακτηριστικά
- Το επιτόκιο καθορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια αποπληρωμής και το ποσό δανείου.
- Περίοδος αποπληρωμής από 12 έως και 84 μήνες.
- Μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
- Δυνατότητα περιόδου χάριτος για 3 μήνες.
- Ισχύει για μεταφορά υπολοίπων καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών.


Πλεονεκτήματα
’νεση στην αποπληρωμή με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
Ευελιξία με διάρκεια δανείου έως και 7 χρόνια.
Γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης. 

  Περιεχόμενα
Editorial: Διώχνοντας επενδύσεις και υπονομεύοντας το μέλλον μας!
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα - Δανειακά προϊόντα
Αφιέρωμα - Συνεδριακός Τουρισμός
Άρθρο - Συνέδριο CEO & CSR 2008:
Άρθρο - Προσοχή στις "παγίδες" των δεικτών
Φάκελοι
Euromoney: Δομημένα Προϊόντα
Euromoney: Το πρώτο equity fund της Τουρκίας
Επενδυτικά θέματα
Παρουσίαση: Τα Α/Κ της Pictet στην Ελλάδα μέσω της Alpha Private Bank
Έρευνα - Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ευνοϊκή οικονομική συγκυρία,θετικές επενδυτικές προοπτικές
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρο: Η αγορά του φυσικού αερίου
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Marketing & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site