Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2008                              


EUROMONEY: ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΝέες προκλήσεις στα δομημένα προϊόντα


Η κρίση των αγορών προξενεί ποικίλες νέες προκλήσεις στους εκδότες και διαχειριστές των δομημένων χρεογράφων. Εκπρόσωποι των μεγαλύτερων οίκων διαχείρισης δομημένων προϊόντων αναπτύσσουν τις απόψεις τους για αυτές τις προκλήσεις και ευκαιρίες, σε συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» που διοργάνωσε το EUROMONEY και δημοσιεύει κατ' απoκλειστικότητα στην Ελλάδα, το ΧΡΗΜΑ.
Συζητητές: John Ferry (JF) του Euromoney,  Albert Plattner (API) της Citigroup, Andrew Popper (APo) της SG Hambros Bank Limited, George Challenor (CC) της Credit Suisse, Zak de Mariveles (ZM) της RBS Global Banking & Markets.


 


ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ


> Η αγορά δομημένων προϊόντων έχει εξελιχθεί σε συνηθισμένη επενδυτική προσέγγιση, και παρουσιάζει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.
> Τα δομημένα προϊόντα έχουν γίνει περισσότερο εμπορεύσιμα και διαφανή.
> Οι έμπειροι επενδυτές κατανοούν ότι τα δομημένα χρεόγραφα είναι πολύ διαφορετικά από τα κοινά χρεόγραφα ABS.
> Το ρίσκο του εκδότη τέτοιων χρεογράφων έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία.
> Τα δομημένα χρεόγραφα που περικλείουν τη δυνατότητα εκχώρησης μεταβλητότητας είναι δημοφιλή.  Ωστόσο, η καθαρή μεταβλητότητα, ο συσχετισμός και η διασπορά είναι ακόμη το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εξειδικευμένων επενδυτών.
> Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συστηματοποιημένες και ομαδοποιημένες επενδυτικές στρατηγικές.JF, Euromoney: Οι καιροί είναι εξόχως ενδιαφέροντες για τους παροχείς δομημένων. Όμως, πριν συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς, ας πούμε γενικά για το πώς η αγορά εξελίχθηκε τα τελευταία λίγα χρόνια. Άλμπερτ, τι αλλαγές είδες;


API, Citi: Είδαμε μεγάλη εξάπλωση της αγοράς των δομημένων τα τελευταία 2-3 χρόνια, σε δύο σκέλη. Πρώτον, η πρόσβαση σε αυτή την αγορά έγινε πολύ ευρύτερη, σε βαθμό που να θεωρείται πλέον συνηθισμένη επένδυση. Αυτό αφ’ εαυτού δημιουργεί προκλήσεις αναφορικά με τον τρόπο πλασαρίσματος του προϊόντος. Δεύτερον, βλέπουμε ότι μέσω του Private Banking οι ιδιώτες επενδυτές ενσωματώνουν πλέον παράγωγα και δομημένα σαν βασικό στοιχείο των χαρτοφυλακίων τους. Τα δομημένα δεν αντιμετωπίζονται πλέον σαν μία παράπλευρη επένδυση. Οι ιδιώτες μεγαλοεπενδυτές έχουν πλέον συνειδητοποιήσει τί μπορούν να επιτύχουν τα δομημένα προϊόντα.


CC, Credit Suisse: Χρησιμοποιούμε τα δομημένα για να μειώσουμε την μεταβλητότητα των χαρτοφυλακίων. Επίσης, τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε έκθεση σε περιοχές που εμπεριέχουν ρίσκο. Το δομημένο προϊόν μας επιτρέπει να σταθμίσουμε σωστά το ρίσκο που μία επένδυση μπορεί από καιρό σε καιρό να εμπεριέχει. Επί παραδείγματι, μία μετοχική θέση στην αγορά της Ταϊβάν επηρεάζεται από την αστάθεια της αγοράς, που δημιουργούν οι συγκυριακές τριβές με την Κίνα. Ενσωματώνουμε τα δομημένα ως κύριο στοιχείο αυτών των επενδύσεων, και τα χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε διασπορά του ρίσκου ή σε άλλες περιπτώσεις για να προσθέσουμε μία δόση ρίσκου στα χαρτοφυλάκια.


ZM, RBS: Η αγορά δομημένων έχει εμπορευματοποιηθεί σημαντικά, έχει γίνει μακράν διαφανέστερη, και κατά συνέπεια και κατά πολύ ανταγωνιστικότερη. Θεωρώ επίσης ότι η πελατειακή βάση είναι κατά πολύ πιο ενήμερη για τον τρόπο που διακινούνται αυτά τα προϊόντα. Νομίζω ότι τα δομημένα τείνουν πλέον να γίνουν ένα κοινό επενδυτικό προϊόν, αλλά αυτό γίνεται με πολύ βραδείς ρυθμούς. Εκ πείρας γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί από τους νέους διαχειριστές funds έχουν γίνει πιο ανοιχτοί στους νέους τρόπους επένδυσης, και ασύγκριτα πιο εξοικειωμένοι με τα δομημένα προϊόντα. Το πρότερο «θράσος» της έκθεσης κατά 5% σε δομημένα, έχει πλέον φτάσει και στο 10% ή 20% του χαρτοφυλακίου.


APo, SG Hambros: Οι «υψηλοί» πελάτες του Private Banking βλέπουν πλέον πολύ θετικά τα δομημένα προϊόντα. Να σημειώσω, ότι οι σύμβουλοι επενδύσεων του Private Banking έχουν πλέον μία πολύ διαφορετική νοοτροπία, η οποία βοηθάει και τον πελάτη να επενδύει συστηματικότερα, αλλά και τον μάνατζερ να κατανοήσει τι είναι αυτό που πουλάει. Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, ο τρόπος δόμησης των προϊόντων έχει εξελιχθεί τεχνολογικά, και τα δομημένα δίνουν τη δυνατότητα να καλυφθεί μία πολύ ευρύτερη γκάμα επενδυτικών σεναρίων. Συνολικά, νομίζω ότι ακόμη είμαστε στην μέση μίας σημαντικότατης ανάπτυξης της αγοράς των δομημένων, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά.
AW, Citi: Μία αξιοσημείωτη εξέλιξη των τελευταίων 3-4 χρόνων είναι η ανάπτυξη των προϊόντων αναφορικά με την γκάμα των υπηρεσιών που το απαρτίζουν. Η ρευστότητα είναι προφανώς μία από αυτές. Οι επενδυτές βλέπουν πλέον τα δομημένα να διαθέτουν παραπλήσια ρευστότητα με κάθε άλλο τύπο επένδυσης, και μία αξιόπιστη παράλληλη αγορά γι’ αυτά. Τα όποια ποιοτικά προβλήματα του παρελθόντος αντιμετωπίζονται πλέον ορθότερα, και το προϊόν είναι όντως αυτό που λέει η περιγραφή του. Χρόνο με το χρόνο, βελτιωνόμαστε σε αυτό τον τομέα- και αυτό αφορά σε όλη την γκάμα των υπηρεσιών, από την εκπαίδευση του προσωπικού μέχρι την παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του προϊόντος, καθώς και την παροχή των κατάλληλων εργαλείων για την κατανόηση της δυναμικής του δομημένου προϊόντος- ακόμη και εκπαιδευτικών βίντεο.


JF, Euromoney: Ας προχωρήσουμε στην πιστωτική κρίση, και τις όποιες συνέπειες έχει αυτή στην αγορά των δομημένων. Κάνουν οι επενδυτές διάκριση ανάμεσα στο ρίσκο μίας έκθεσης σε επένδυση ABS, και του ανάλογου ρίσκου από μία επένδυση παραγώγων - δομημένων προϊόντων, παρόλο που σήμερα κάθε έκθεση, σχεδόν, είναι σύνθετη; Η ετικέτα «δομημένο» έχει αρνητική επίπτωση σε όλες τις επενδύσεις που βασίζονται σε παράγωγα;


API, Citi: Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που σχετίζονται με την αγορά σε καθημερινή βάση καταλαβαίνουν τις διαφορές. Θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην κύρια αγορά.


ZM, RBS: Στην Βρετανία τουλάχιστον, ενώ αυτά τα προϊόντα αναφέρονται κοινά σαν δομημένα, αυτό δεν συμβαίνει πάντα στον δημόσιο τομέα, όπου μπορεί να αναφέρονται σαν αποθεματικό, για παράδειγμα. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι της κύριας αγοράς μας βλέπουν βασικά σαν «παροχείς δομημένων»- αυτό τείνει να γίνει ορολογία που χρησιμοποιούμε εσωτερικά. Όμως οφείλω εδώ να πω ότι η αξιοπιστία ορισμένων παρόχων είναι ένα δυνητικό μελλοντικό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί παροχείς, με διαφορετικό βαθμό αξιοπιστίας ο καθένας. Είναι άραγε καθαρό και ακριβές για τον πελάτη σε ποιους ακριβώς κινδύνους εκτίθενται από τα προϊόντα αυτά;


API, Citi: Δεν νομίζω. Για να γυρίσω στην αρχική ερώτηση, δε νομίζω ότι τα δομημένα επηρεάζονται σήμερα αρνητικά από τον συσχετισμό με κάποια χαρτιά CDO (σ.σ: Collateralized debt obligation, τύπος δομημένων χρεόγραφων που θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για την περσινή χρηματιστηριακή κρίση) καθώς και άλλα δομημένα χρεόγραφα που υποχώρησαν. Άλλες υποθέσεις απασχολούν τους επενδυτές, όπως η γενική μεταβλητότητα της αγοράς. Νομίζω πάντως ότι παρόλη την ανάσχεση που προκλήθηκε, τα δομημένα προσφέρουν ορισμένα πολύ καθαρά οφέλη για τους επενδυτές στην τρέχουσα αγορά, από την άποψη ότι τους επιτρέπουν να παίξουν με σημαντικό βαθμό ασφάλειας. Επιπλέον, συμφωνώ με τον Ζακ ότι η αξιοπιστία του παροχέα είναι κυρίαρχο σημείο για την αγορά σήμερα.


APo, SC Hambros: Το σημαντικό για τον πελάτη είναι να διαλέξει ανάμεσα στο προϊόν με την καλύτερη τιμή, και σε αυτό με την καλύτερη αξιοπιστία. Οι συστηματικοί επενδυτές έχουν αρχίσει και δημιουργούν διασπορά, μην αγοράζοντας συνολικά από τον ίδιο παροχέα σε καλή τιμή, αλλά παράλληλα και κάτι παρόμοιο, ακριβότερο και πιο αξιόπιστο.


CC, Credit Suisse: Η μόνη επίπτωση στην πελατειακή βάση είναι πλέον μία έμφαση στην ενδότερη δομή του προϊόντος. Εφόσον κάποιο από τα συστατικά του δεν είναι από αυτά που παρουσίασαν προβληματική συμπεριφορά, οι πελάτες δεν ανησυχούν. Και κάτι που παρατηρήσαμε είναι ότι η διατίμηση των προϊόντων αυτών είναι ακόμη πολύ επιθετική, σε όλες τις επενδυτικές τράπεζες που προσεγγίζουμε.


JF, Euromoney: Ας πούμε τώρα για την χρήση των δομημένων στην τρέχουσα συγκυρία. Ποια προϊόντα θα πρέπει να υπολογίζουν οι πελάτες, σε περίοδο ισχυρής, παρατεταμένης μεταβλητότητας;


GC, Credit Suisse: Για τώρα κυριαρχούν τα προϊόντα που εμπεριέχουν την πώληση μεταβλητότητας και πιο ειδικά τα τύπου yield enhancement. Οι λιγότερο ψαγμένοι επενδυτές θα ενδιαφερθούν πιθανόν για δομημένα index type, ενώ όσοι το έχουν φιλοσοφήσει μπορεί και αυτοί να αγοράσουν κάτι παρόμοιο, αλλά με έμφαση σε τομείς που η αξία τους έχει υποχωρήσει σημαντικά.


ZM, RBS: Υπάρχουν δομημένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποτεδήποτε, ενώ φυσικά σε εποχές μεγάλης μεταβλητότητας υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προϊόντων που μπορεί να δώσουν αυξημένες αποδόσεις και να προσφέρουν τα αναμενόμενα. Ένας βασικός παράγοντας είναι η εμπιστοσύνη της αγοράς. Όταν όλοι βλέπουν την αγορά να πέφτει, τότε όσο υπέροχο και αν είναι το προϊόν, θα δυσκολευτείς να το πουλήσεις. Αναφορικά με τον τύπο, όπως είπε και ο Τζορτζ, το θέμα είναι η πώληση της μεταβλητότητας, και αυτά τα προϊόντα προκρίνονται.


API, CHI: Στα μάτια ενός πελάτη της κύριας αγοράς, το ενδιαφέρον βρίσκεται στα τεκταινόμενα στο υπόβαθρο. Για παράδειγμα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για προϊόντα που βασίζονται στην έρευνα, εφόσον έχουν δομηθεί σωστά. Να τονίσουμε επιπλέον ότι ενώ μιλάμε για περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, στην πραγματικότητα πρόκειται περισσότερο για περιβάλλον κανονικοποιημένης μεταβλητότητας, ενώ τα τελευταία 3-4 χρόνια αυτή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στον μεγάλο αριθμό παραγραφών που είδαμε. Ο αριθμός των πωλητών μεταβλητότητας αυξήθηκε σημαντικά, αλλά οι πιέσεις που δέχεται η αγορά πέρασαν και εκεί. Υπό αυτό το πρίσμα, η μεταβλητότητα βρίσκεται περισσότερο στα επίπεδα του 1970-2004. Πιστεύω όμως ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να βασίζεται στις ανωτέρω συγκυρίες της αγοράς, αλλά στους παράγοντες που προκάλεσαν αυτές τις συγκυρίες, και ποια από τα ξεκαθαρίσματα που έγιναν είχαν -εκ των υστέρων- λογική.ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ


JF, Euromoney: Διαπίστωσα ότι υπάρχει τώρα μεγάλο ενδιαφέρον για την δόμηση προϊόντων που ουσιαστικά ενσωματώνουν και την επενδυτική στρατηγική στο προϊόν. Συγκεκριμένα, φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για προϊόντα με στρατηγική long/short (σ.σ: προϊόντα που εν μέρει αποβλέπουν σε κέρδη από άνοδο της αγοράς, και εν μέρει από πτώση).


ZM, RBS: Τα long/short τα πάνε τώρα πολύ καλά, και γι' αυτό και η εμπιστοσύνη. Προφανώς με τέτοια προϊόντα, η αγορά μετακινείται προς τις απόλυτες επιδόσεις τύπου hedge funds, και η τάση αυτή διογκώνεται. Νομίζω ότι αυτό που έλκει σε αυτά τα χαρτιά είναι η διαφάνειά τους.


APo, SG Hambros: Συμφωνώ με τη σημασία των τεκταινόμενων στο υπόβαθρο, και ότι το προϊόν δεν θα πρέπει τυφλά να δομείται με βάση την μεταβλητότητα, γιατί με τις τρέχουσες συνθήκες των πτωτικών επιτοκίων και αστάθειας, θα υπήρχε μειωμένη ανταπόκριση. Οι επενδυτές βασίζονται τώρα σε προϊόντα yield enhancement, αλλά αυτά μπορεί και να αποδειχθούν παγίδες. Ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ποια προϊόντα εμπεριέχουν υψηλό, και ποια χαμηλό ρίσκο, και να πορεύεται ανάλογα.


GC, Credit Suisse: Πιστεύω ότι πράγματι ο πελάτης θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος από τα τεκταινόμενα- χωρίς καμία αμφιβολία.


APl, Citi: Νομίζω ότι υπήρχε εξοικείωση με τα στατικά δεδομένα όπως οι δείκτες, και τώρα, λόγω της σύγκλισης της παραδοσιακής επενδυτικής με αυτή των δομημένων, το ενδιαφέρον για τις στρατηγικές που επιλέγουμε αυξήθηκε. Νομίζω ότι τα δομημένα που φτιάχνουμε θα πρέπει να στηρίζονται σε κάτι ενεργητικότερο από ένα συμβατικό δείκτη, ενώ δεν μπορεί πλέον κανείς να πρωτοτυπεί σε ό,τι αφορά στην απόδοση, πράγμα εύκολο πριν 3-4 χρόνια. Σήμερα, κάθε επενδυτική τράπεζα μπορεί να εκτιμήσει μία αυτοσχέδια απόδοση σε λίγα δευτερόλεπτα, και συνεπώς τα περιθώρια διαφοροποίησης των παροχέων είναι στενότερα.


JF, Euromoney: Υπάρχει λοιπόν κάτι ενδεχόμενα νεωτεριστικό σαν προσφορά στην κύρια αγορά; Ας πούμε κάτι σαν τα τελευταίας γενιάς χρεόγραφα διασποράς;


APl, Citi: Ξαφνικά το πρωί ανακαλύπτεις ότι ο συσχετισμός ή μεταβλητότητα που ίσχυαν μέχρι χθες άλλαξαν ξαφνικά. Νομίζω ότι λίγοι επενδυτές το έχουν εμπεδώσει τόσο καλά όσο τις κινήσεις των δεικτών, επιτοκίων η ισοτιμιών. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι άτοπο να πουλάς καθαρή μεταβλητότητα ή συσχετισμό ή διασπορά σε αυτή την αγορά.


GC, Credit Suisse: Συμφωνώ απόλυτα με τον Άλμπερτ. Νομίζω δεν υπάρχει ζήτηση γι' αυτά τα πράγματα. Ακόμη και οι ψαγμένοι πελάτες, θέλουν να ξέρουν πού ακριβώς στοχεύουν ή από πού θα αποκομίσουν τα κέρδη τους.NOT ZERO-SUM GAMES*


JF, Euromoney: Μήπως σε αυτά τα προϊόντα εμπερικλείεται και ο κίνδυνος να σου πωλούνται απλά για να ισοσκελίσουν οι τράπεζες τα βιβλία τους;


APl, Citi: Δεν πρόκειται για not zero-sum games. Δεν είναι ότι όταν κάποιος κερδίζει, ο άλλος χάνει. Οι άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά την αγορά. Η ζήτηση από τα hedge funds, για παράδειγμα, είναι συχνά η αντίθετη απ' ότι στην κύρια αγορά, και συνεπώς μπορείς να δομήσεις προϊόντα που θα ικανοποιούν και τους δύο τύπους επενδυτών. Νομίζω μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις κατηγορίες ρίσκου με τις οποίες οι επενδυτές αισθάνονται άνετα και μπορούν να διαχειρισθούν, να τις απομονώσουμε από τις άλλες κατηγορίες ρίσκου και να τις προσφέρουμε στο κατάλληλο κομμάτι της αγοράς. Έτσι, είναι δυνατόν να έχουμε δύο πλευρές που θα είναι σε θέση να κερδίσουν ακολουθώντας  τις αντίθετες προσεγγίσεις, των ίδιων τύπων συναλλαγών. Το σημαντικό είναι ότι η καθαρή μεταβλητότητα, η διασπορά και ο συσχετισμός δεν ανήκουν αναγκαστικά στην κύρια αγορά ή το private banking. Υπάρχουν και άλλες ομάδες αγοραστών, οι οποίες μπορούν να κατανοήσουν, διαχειριστούν και απορροφήσουν καλύτερα τέτοιου είδους ρίσκα.


ZM, RBS: Η διαμόρφωση μίας προσωπικής ματιάς στα θεμελιώδη μεγέθη και η χρησιμοποίηση αυτής της θέσης για τη δόμηση ενός προϊόντος δημιουργεί το ερώτημα αν η προσέγγιση αυτή προσφέρει. Πόσο καλά οι άνθρωποι εκτιμούν την αγορά; Αν ήταν δυνατό να βρεθεί μία μαθηματική φόρμουλα που να αποδίδει, τότε αυτή θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από την ποιοτική προσέγγιση του καθενός.


APo, SG Hambros: Μπορεί και να έχεις δίκιο Ζακ, καθώς κανείς δεν διαθέτει μαντικές ικανότητες, και αρκετές από τις θέσεις των στρατηγικών αναλυτών αποδεικνύονται λανθασμένες. Όμως το υπόβαθρο θα πρέπει και πάλι να είναι καλό. Συμφωνώ με το είδος προβληματισμού που προτείνεις, αλλά αν μπορεί να βρεθεί ένας ικανοποιητικός αλγόριθμος ο οποίος θα αποδίδει πολύ καλύτερα από μία θεώρηση της αγοράς, θα πρέπει και πάλι για να τον πλασάρεις, να τον εξηγήσεις στον πελάτη. Ο τελευταίος δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί ανάλυση του τύπου "εμπιστέψου με, ξέρω τι κάνω"...


JF, Euromoney: Να μιλήσουμε για τα εγγυημένα χρεόγραφα; Ποιος τύπος εγγυημένων ενδείκνυται αυτή τη στιγμή;


APl, Citi: Τα εγγυημένα CPPI χρεόγραφα σε γενικές γραμμές δεν συμπαθούν τη μεταβλητότητα. Διακινούνται κατά κόρο σε πιο αβέβαιες αγορές, και είναι ρυθμισμένα να αποδίδουν σε αγορές με σταθερή ανοδική τάση. Αν η αγορά πέσει κατά 20%, τότε ένα CPPI, σε αντίθεση με ένα χρεόγραφο με οψιόν plus call θα υποφέρει μέχρι ο δείκτης να επανέλθει πλήρως. Μερικές φορές η επένδυση σε τέτοια χαρτιά δεν αποδίδει, χωρίς ρεαλιστικές ελπίδες ανάκαμψης, ενώ σε χρεόγραφα όπου ο επενδυτής αγοράζει μεταβλητότητα, οι προοπτικές είναι σαφώς καλύτερες.


JF, Euromoney: Συνεπώς, αν δομούσατε εδώ και τώρα ένα χρεόγραφο, με πλήρη προστασία κεφαλαίου, θα εκδίδατε χρεόγραφο zero coupon; (σ.σ: χρεόγραφα που αγοράζονται πολύ φτηνότερα από την ονομαστική τους αξία, δεν δίνουν μέρισμα και αποδίδουν την ονομαστική τους με την ωρίμανσή τους).


APl, Citi: Νομίζω ότι εξαρτάται από την εικόνα σου για τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο «ακριβή» με απόλυτα κριτήρια, αλλά σε σχέση με τα πρόσφατο παρελθόν, ημεταβλητότητα είναι πράγματι ακριβή. Αν μπαίνατε αυτή τη στιγμή στην αγορά, με πεποίθηση για ανάκαμψη (οπότε θα αγοράζατε προϊόντα αναπτυξιακού τύπου με προστασία), τότε θα θέλατε να εκτεθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή την ανάκαμψη. Όμως η εποχή προσφέρεται καλύτερα για προστασία σε βαθμό 90-95%, γιατί η απόλυτη προστασία κοστίζει υπερβολικά.


GC, Credit Suisse: Να δώσω ένα παράδειγμα. Πριν 6 μήνες ερευνούσαμε για ένα δομημένο που θα έδινε 100% προστασία, με 100% συμμετοχή στον δείκτη Nikkei. Σήμερα, προσπαθούμε να δομήσουμε ένα ανάλογο προϊόν, με 100% προστασία, αλλά μόνο 45% συμμετοχή. Βάσει αρχών, η ελάττωση της προστασίας για εξασφάλιση καλύτερης συμμετοχής είναι αξιοσημείωτη δυνατότητα.


* (σ.σ: Η οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία κέρδη Α για κάποιο(υς) δεν συνεπάγονται ισόποσες ζημίες για κάποιο(υς) άλλους)


ΑΚΡΙΒΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


ZM, RBS: Σε υψηλό επίπεδο, τι πιο λογικό από το να αναζητάς σε περιόδους αστάθειας των αγορών κλείδωμα των κερδών και εξασφάλιση προστασίας 100%; Μοιάζει σαν φανερό, αλλά θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους ότι σε περιόδους πτώσης των επιτοκίων το κόστος της προστασίας είναι απαγορευτικά υψηλό, και το έξυπνο χρήμα αναζητά μεθόδους μόχλευσης, εκμετάλλευση των ευκαιριών κερδοφορίας που διαφαίνονται, και την ανάληψη περισσότερου ρίσκου. Εξάλλου, με την τρέχουσα αποθαρρυντική κατάσταση των αγορών, η προστασία που μπορεί κανείς να εξασφαλίσει είναι μόνο σχετική.


APo, SG Hambros: Απολύτως! Όταν βρεθείς σε περιβάλλον που θα χρειαστείς προστασία, αυτή θα σου στοιχίσει ακριβότερα. Προφανέστατα το κόστος της προστασίας σήμερα είναι αυξημένο λόγω χαμηλών επιτοκίων και υψηλής μεταβλητότητας, αλλά και πάλι η προστασία χρειάζεται. Νομίζω η λύση είναι χρήση τεχνικών που συνδυάζουν την προστασία με τον μετριασμό της μεταβλητότητας, και τέτοιες τεχνικές υπάρχουν πολλές. Η ανάγκη για προστασία είναι, λοιπόν, εμφανής, αλλά το κόστος κτήσης της είναι εξίσου εμφανώς υψηλό.


JF, Euromoney: Ας ολοκληρώσουμε μιλώντας για τα θεμελιώδη μεγέθη. Πως θα πρέπει να τοποθετούνται οι επενδυτές, με τις τρέχουσες προοπτικές για επιτόκια και πληθωρισμό;


APl, Citi: Δεν βλέπω να απασχολεί και πολύ κόσμο. Όταν κάποιος επενδύει με προοπτική δεκαετίας ή δεκαπενταετίας, τότε ο πληθωρισμός είναι σημαντικός. Αλλά για χαρτιά διάρκειας 3-4 ετών, ακόμη και αυτά που αποσκοπούν στην προστασία της επένδυσης και το σίγουρο μικρό κέρδος, ο πληθωρισμός αυτός καθαυτός αν και παράγοντας απόδοσης, δεν είναι κύρια πηγή ανησυχιών. Γενικά, από επενδυτική άποψη είναι σχετικά εύκολο σήμερα να προωθηθούν επενδυτικά αντίμετρα, και συνήθως είναι τα μικτά χαρτοφυλάκιου που προβληματίζονται περισσότερο με τον πληθωρισμό. Ο τρόπος αντίδρασης σχετίζεται άμεσα με τα συστατικά του χαρτοφυλάκιου.
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες λοιπόν, το προϊόν θα έχει αυτόματα κάποια έκθεση σε εμπορεύματα, ενώ με άλλα πληθωριστικά σενάρια σε μετοχές, κ.λπ. Πρόκειται για μάλλον αυτοματοποιημένη στρατηγική επενδύσεων, και όχι απαραίτητα με τον πληθωρισμό σαν κύριο μέλημα, αλλά σίγουρα στα υπόψη.


APo, SG Hambros: Προσωπικά φοβάμαι τον πληθωρισμό, και νομίζω ότι κινούμαστε προς ένα πληθωριστικό περιβάλλον-όλα συνηγορούν. Νομίζω ότι υπάρχει η τάση να θεωρούμε σαν προσωρινό κάτι που μπορεί να έχει γίνει και δομικό. Ο πρωτογενής πληθωρισμός μπορεί να εξαιρεί ενέργεια και τρόφιμα, αλλά το πρόβλημα με τις τιμές αυτών των αγαθών είναι πλέον μία δομική, και όχι εποχιακή εξέλιξη. Το πιστεύω για σημαντικούς λόγους, και το ζήτημα είναι το πρακτέο. Προφανώς μπορείς να δομήσεις προϊόντα που παίζουν άμεσα με τον πληθωρισμό, αλλά νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον να ασχοληθείς με εμπορεύματα όπως το πετρέλαιο και ο χρυσός, κλασικά αντιπληθωριστικά μέτρα, και να προσπαθήσεις να δομήσεις με βάση αυτά προϊόντα που να κερδίζουν σε περίοδο πληθωριστικών πιέσεων.


GC, Credit Suisse: Συμφωνώ με τα παραπάνω σχόλια, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή με μερικούς από τους δείκτες εμπορευμάτων που θα συνδεθούν τα προϊόντα- για παράδειγμα σε μερικά από αυτά τα προθεσμιακά είναι τόσο ακριβά που είναι αδύνατον να αποκομίσεις κέρδη. Αναζητούμε ένα ενεργότερο υπόβαθρο στήριξης, όπως για παράδειγμα, δείκτες με προσαρμοσμένους συντελεστές για μία ολόκληρη γκάμα εμπορευμάτων. Αν για παράδειγμα, σκεφτείς να δεις το καλαμπόκι, θα διαπιστώσεις ότι τα πάει περίφημα, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι αγρότες θα το καλλιεργήσουν, και συνεπώς μεσοπρόθεσμα η τιμή θα πέσει, ενώ κάποιο άλλο εμπόρευμα θα ανέβει. Οι δείκτες που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο ευφυείς, να αντιλαμβάνονται αυτούς τους κύκλους μακροπρόθεσμα, όπως επίσης και το πώς θέλεις να χρησιμοποιήσεις τα εμπορεύματα σαν πληθωριστικό αντίμετρο.HEDGING KAI ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ


ZM, RBS: Φανερά, όπως γνωρίζουμε, μπορούμε να προσφέρουμε προϊόντα με σκοπό την απόδοση ή την προστασία από τον πληθωρισμό. Ατυχώς, η προστασία από τον πληθωρισμό είναι ακριβή, και συνεπώς τα προϊόντα δεν φαίνονται δελεαστικά. Τα προϊόντα αυτά δεν πουλάνε γιατί είναι ακριβά για λόγους που ο πελάτης δεν κατανοεί ή δεν ενδιαφέρεται. Αυτό είναι πιο έντονο στην κύρια αγορά.


APo, SG Hambros: Για εμάς στον τομέα του Private Banking, o πληθωρισμός είναι εντονότερα αισθητός απ' ότι στην κύρια αγορά.


GC, Credit Suisse: Τον εκτιμάμε γύρω στο 7%.


APo, SG Hambros: Είναι πολύ υψηλότερος από τον πληθωρισμό καταναλωτή. Έτσι, η ανταπόκριση σε καλά προϊόντα που «παίζουν» με τον πληθωρισμό, είναι περιορισμένη από τους ιδιώτες μεγαλοεπενδυτές- ειρωνικά, την τάξη που πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη από τον πληθωρισμό.


ZM, RBS: Στην κύρια αγορά της Βρετανίας, ο κόσμος προβληματίζεται πολύ περισσότερο από τις τιμές των ακινήτων, παρά από τον πληθωρισμό.


Απόδοση στα ελληνικά: Παναγιώτης Φρεντζάς


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Διώχνοντας επενδύσεις και υπονομεύοντας το μέλλον μας!
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα - Δανειακά προϊόντα
Αφιέρωμα - Συνεδριακός Τουρισμός
¶ρθρο - Συνέδριο CEO & CSR 2008:
¶ρθρο - Προσοχή στις "παγίδες" των δεικτών
Φάκελοι
Euromoney: Δομημένα Προϊόντα
Euromoney: Το πρώτο equity fund της Τουρκίας
Επενδυτικά θέματα
Παρουσίαση: Τα Α/Κ της Pictet στην Ελλάδα μέσω της Alpha Private Bank
Έρευνα - Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ευνοϊκή οικονομική συγκυρία,θετικές επενδυτικές προοπτικές
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο: Η αγορά του φυσικού αερίου
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Marketing & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site