Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2008                              

AΡΘΡΟ


Η ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΑΝΑΛΥΣΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α. ΣΑΒΒΑΚΗΣΣτη διάρκεια του 2005, η τιμή του φυσικού αερίου κινήθηκε σε σταθερά υψηλά επίπεδα, ως απόρροια των ειδικών συνθηκών στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, της γενικότερης ανησυχίας, αλλά και της ευρύτερης ανοδικής κίνησης στις αγορές των εμπορευμάτων. Το 2006, το φυσικό αέριο ακολούθησε μια ευμετάβλητη πορεία, αποτέλεσμα των ανισορροπιών που επικράτησαν στην αγορά. Στη διάρκεια του 2007, το φυσικό αέριο κινήθηκε με υψηλή μεταβλητότητα. Το γεγονός εκείνο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία και τους ρυθμούς ανάπτυξης των χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της τιμής του φυσικού αερίου και των υποπροϊόντων του, τα οποία δημιουργούν νέες συνθήκες ανταγωνισμού τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και μεταξύ των κρατών. Στη διάρκεια του 2007, η τιμή του φυσικού αερίου κινήθηκε οριακά κάτω από τα 10 δολάρια ανά MBTu, ενώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η μέση τιμή του φυσικού αερίου στη Νέα Υόρκη κινείται στα γύρω από 9 δολάρια ανά MBTu, διασπώντας και το όριο των 10 δολαρίων. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των τιμών του φυσικού αερίου διαδραματίζει πάντως ο παράγοντας των καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με την πορεία της τιμής του πετρελαίου.
Η τιμή του εμπορεύματος κατά το διάστημα του πρώτου τριμήνου του 2008 έχει καταγράψει μια ανοδική πορεία, έπειτα από τις εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στο πετρέλαιο, την αγορά των αμερικανικών επιτοκίων και την αγορά του αμερικανικού νομίσματος. Πιο συγκεκριμένα, από τα μέσα του μηνός Μαρτίου, η τιμή έχει εισέλθει εκ νέου σε ένα ανοδικό εύρος διακύμανσης των τιμών γύρω από το κρίσιμο όριο των 10 δολαρίων ανά MBTu. Η τιμή στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Μαΐου του 2008 στην αγορά της Νέας Υόρκης (New York Mercantile Exchange) την Τετάρτη 2 Απριλίου του 2008, άνοιξε στα 9,785 δολάρια ανά MBTu και έπειτα από διακυμάνσεις στα επίπεδα των 9,675 - 9,905 δολαρίων ανά MBTu έκλεισε στα 9,680 δολάρια. Η τιμή κατέγραψε σημαντική πτώση της τάξεως του 1,55%, ως αποτέλεσμα της δυναμικής από πλευράς πωλητών, οι οποίοι επικράτησαν στην αγορά του εμπορεύματος, αλλά και γενικότερα των ενεργειακών πρώτων υλών στη χθεσινή συνεδρίαση. Στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Ιουνίου του 2008, η τιμή του φυσικού αερίου έκλεισε στα 9,770 δολάρια ανά MBTu, σημειώνοντας σημαντική πτώση της τάξεως του 1,47%. Το συμβόλαιο λήξεως Φεβρουαρίου του 2008 «έκλεισε» στα 9,999 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο της τάξεως του 0,20% σε ημερήσια βάση. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά του εμπορεύματος αποτελεί το γεγονός ότι τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται με μικρό, αλλά συνεχώς αυξανόμενο, premium σε σχέση με την τιμή της spot αγοράς. Το παραπάνω φαινόμενο δικαιολογείται τόσο από την έντονη κίνηση της τιμής τοις μετρητοίς του φυσικού αερίου στη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων, όσο και από την προσδοκία ότι οι τιμές του εμπορεύματος θα κινηθούν ανοδικά στο μέλλον, με βοήθεια από την ύπαρξη ανισορροπιών στις διεθνείς ενεργειακές αγορές αλλά και την ύπαρξη  πιο κρύων μηνών στο βόρειο ημισφαίριο απ΄ ότι αναμένονταν. Σημαντικό παράγοντα για τη βραχυχρόνια κίνηση των τιμών θα διαδραματίσει ο παράγοντας ψυχολογία σε συνδυασμό με την ανακοίνωση των αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ.
Την παρούσα χρονική στιγμή, στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Μαΐου του 2008 στην αγορά της Νέας Υόρκης, η τιμή του εμπορεύματος κινείται κάτω από τους βραχυχρόνιους κινητούς μέσους όρους των 20 ημερών και των 30 ημερών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πορεία των τιμών είχε ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες να κινούνται σε ουδέτερες ζώνες τιμών, με ανοδική ουσιαστικά κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι ο ταλαντωτής RSI 14 ημερών την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται στα επίπεδα του 56,72, εμφανίζοντας όμως ανοδική απόκλιση, γεγονός που κρίνεται θετικά για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του εμπορεύματος.


ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α.
Σύμφωνα με τις μελέτες του International Energy Agency και του Energy Information Administration για το μήνα Δεκέμβριο του 2007, η εκτίμηση για την παραγωγή των χωρών μελών του ΟΟΣΑ για το τέταρτο    τρίμηνο του 2007 διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 302.002 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ενώ συγκεκριμένα για το μήνα Δεκέμβριο του 2007 προσδιορίσθηκε σε 106.581 εκατ. κυβικά μέτρα. Ειδικότερα, η αμερικάνικη πρωτογενής παραγωγή φυσικού αερίου εκτιμάται σε 201.450 εκατ. κυβικά μέτρα στο 4ο τρίμηνο του έτους 2007, ενώ για το μήνα Δεκέμβριο, η παραγωγή ανήλθε σε 69.086 εκατ. κυβικά μέτρα. Για την περιοχή της Ευρώπης εκτιμάται ότι η παραγωγή της για το 4ο τρίμηνο του έτους 2007 ανέρχεται σε 88.429 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ για το μήνα Δεκέμβριο του 2007, η παραγωγή κυμάνθηκε στα επίπεδα των 33.463 εκατ. κυβικών μέτρων. Η συνολική παραγωγή για τις χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού για το 4ο τρίμηνο του έτους 2007 εκτιμάται σε 12.123 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ πιο συγκεκριμένα για το μήνα του Δεκέμβριο του 2007, η παραγωγή ανήλθε σε 4.032 κυβικά μέτρα.
Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες, η συνολική ζήτηση των χωρών μελών του Ο.Ο.Σ.Α. κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2007, εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 420.455 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ για το σύνολο του μηνός Δεκεμβρίου του 2007, το αντίστοιχο μέγεθος εκτιμήθηκε σε 164.266 εκατ. κυβικά μέτρα. Ειδικότερα, η αμερικάνικη ζήτηση για το φυσικό αέριο εκτιμάται σε 204.847 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ για το μήνα Δεκέμβριο του 2007, η ζήτηση ανήλθε σε 81.205 εκατ. κυβικά μέτρα. Για την περιοχή της Ευρώπης, εκτιμάται ότι η ζήτηση για το 4ο 3μηνο του 2007 προσδιορίστηκε σε 173.290 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ για το μήνα Δεκέμβριο, η ζήτηση κυμάνθηκε στα επίπεδα των 67.270 εκατ. κυβικών μέτρων. Ωστόσο, τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς κατά την αναφορά του Δεκεμβρίου δεν αποτελούν ενδεικτικό της πορείας της αγοράς, αφού λόγω της εποχικότητας (το 4ο τρίμηνο αποτελεί κρύα περίοδο στο βόρειο ημισφαίριο) οι δυνάμεις της ζήτησης είναι πολύ ισχυρές.


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Διώχνοντας επενδύσεις και υπονομεύοντας το μέλλον μας!
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα - Δανειακά προϊόντα
Αφιέρωμα - Συνεδριακός Τουρισμός
Άρθρο - Συνέδριο CEO & CSR 2008:
Άρθρο - Προσοχή στις "παγίδες" των δεικτών
Φάκελοι
Euromoney: Δομημένα Προϊόντα
Euromoney: Το πρώτο equity fund της Τουρκίας
Επενδυτικά θέματα
Παρουσίαση: Τα Α/Κ της Pictet στην Ελλάδα μέσω της Alpha Private Bank
Έρευνα - Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ευνοϊκή οικονομική συγκυρία,θετικές επενδυτικές προοπτικές
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρο: Η αγορά του φυσικού αερίου
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Marketing & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site