Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              

Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ


Των Θεόδωρου Ανδρουτσόπουλου* - Γρηγόριου Φουντή**


Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ή Corporate Social Responsibility (CSR) ακούγεται τελευταία στη χώρα μας όλο και περισσότερο. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι μόδα και θα περάσει, άλλοι πάλι ότι είναι κόλπο του Μάρκετινγκ. Τα στοιχεία όμως που έρχονται από πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν ότι το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους αφού τα οφέλη για αυτές είναι ότι κάνει καλό στους υφιστάμενους αλλά και στους εν δυνάμει πελάτες, τους επενδυτές και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ενώ κάνει καλό στο όνομα και στα έσοδα της επιχείρησης.
Ας αναφερθούμε πρώτα όμως στο πώς την ορίζουμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η ΕΚΕ αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν κομμάτι της κοινωνίας μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το θεσμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με πολιτικές και δράσεις (νόμους και κανόνες για τη προστασία το περιβάλλοντος και την παραγωγική διαδικασία) που σκοπό έχουν να δώσουν μεγαλύτερη προβολή στο θεσμό αυτό και να ενθαρρύνει ανάληψη πρωτοβουλιών από επιχειρήσεις και στη συνέχεια  την επιβράβευση τους. Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε το 1988 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διοίκησης Ποιότητας ή European Foundation for Quality Management (EFQM) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστάθηκε από τις δεκατέσσερις μεγαλύτερες εταιρίες της Ευρώπης (όπως είναι η Bosch, Fiat, Renault, Volkswagen, κ.ά.) και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του είναι να προάγει την ανάπτυξη, προβολή και διάδοση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και την Επιχειρηματική Αριστεία στην Ευρώπη. Το EFQM εδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει σήμερα περισσότερα από 800 μέλη/επιχειρήσεις.
Η ΕΚΕ δεν ταυτίζεται με το Μάρκετινγκ. Είναι μία από τις πολλές στρατηγικές που διαθέτει το Μάρκετινγκ για την επίτευξη των στόχων του. Ο ορισμός του Μάρκετινγκ περικλείει τις έννοιες των ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών καθώς και την έννοια της παραγωγής, έννοιες που δεν συναντάμε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
Η σχέση όμως με το τμήμα Μάρκετινγκ είναι έντονη και συνήθως η διεύθυνση που χειρίζεται την ΕΚΕ της εταιρίας στελεχώνεται από άτομα του παραπάνω τμήματος και του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και λειτουργεί στα πλαίσια δράσης του Marketing Plan εξυπηρετώντας τους εταιρικούς στόχους.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε έξι κατηγορίες προγράμματα ανάλογα με τη φύση της πρωτοβουλίας. Αυτά είναι:
1. Cause promotion ή Προώθηση Σκοπού
Η επιχείρηση προσφέρει χρήματα / προϊόντα / υπηρεσίες για κάποιο κοινωνικό σκοπό και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από αυτό.
2. Cause - related marketing ή Μάρκετινγκ Σκοπού
Συνδέονται οι πωλήσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος με ένα ποσοστό από τα έσοδά του, το οποίο προσφέρεται σε συγκεκριμένο σκοπό.
3. Corporate social marketing ή Κοινωνικό Μάρκετινγκ
Συνδράμει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του κοινού όσο αφορά σε κάποιο θέμα και συνήθως υπάρχει συνεργασία με κάποιο δημόσιο φορέα.
4. Corporate philanthropy ή Εταιρική Φιλανθρωπία
Είναι συνήθως η προσφορά χρημάτων σε κάποιο φιλανθρωπικό οργανισμό/σκοπό.
5. Community volunteering ή Εταιρικός Εθελοντισμός
Η επιχείρηση υποστηρίζει και προτρέπει εργαζομένους και συνεργάτες να προσφέρουν τον χρόνο τους σε κάποιο σκοπό.
6. Socially responsible business practices ή Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρηματικές Πρακτικές
Πρόκειται για πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ζωής σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και το περιβάλλον.


Οι βασικοί λόγοι που επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας εταιρίας για να ασχοληθεί με την ΕΚΕ είναι οι εξής : 
- Ο κατακερματισμός των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
- Η αύξηση του κόστους διαφήμισης
- Η συσσώρευση πληθώρας εμπορικών σημάτων στα ΜΜΕ παράλληλα με την ενίσχυσή τους. 
- Και το σημαντικότερο, η έντονη ενασχόληση τελευταία με το περιβάλλον και την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Όπως επίσης και οι λόγοι από την μια να είναι «καλοί πολίτες» ως απαίτηση του κοινωνικού συνόλου καθώς και η ανάγκη για διαφοροποίηση όχι μόνο σε επίπεδο διαφοροποίησης των προϊόντων.
Η επιχείρηση επιλέγει την εφαρμογή ΕΚΕ και εστιάζει σε τομείς που συμφωνούν με τις αξίες της, εφαρμόζει κάποια από τα προαναφερόμενα προγράμματα για να υποστηρίξει  τους εταιρικούς στόχους της και επιλέγει θέματα που σχετίζονται με τα προϊόντα που διαθέτει και το κοινό στόχο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι Μάρκετινγκ.
Τα κριτήρια επιλογής ενός ή παραπάνω προγραμμάτων είναι τα εξής:
α) Η σύνδεση της πολιτικής της ΕΚΕ με τους στόχους για την καλή εικόνα της εταιρίας.
β) Η σύνδεση του κοινού της ΕΚΕ με εκείνο της εταιρίας.
γ) Η σύνδεση μεταξύ της ΕΚΕ και του εταιρικού ονόματος ή προϊόντος.
δ) Το κόστος εφαρμογής προγράμματος ΕΚΕ.
Τα κυριότερα οφέλη που θα εισπράξει η επιχείρηση από την πετυχημένη διαμόρφωση Πολιτικής Εταιρικής Ευθύνης και σαφώς από την εξίσου πετυχημένη  εφαρμογή  προγραμμάτων ΕΚΕ είναι αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς, ενδυνάμωση του brand, βελτίωση εταιρικής εικόνας, υποκίνηση και διατήρηση εργαζομένων, μειωμένα λειτουργικά κόστη και τέλος, θετική εικόνα στους μετόχους.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά ακόμα, αλλά θα κλείσουμε λέγοντας ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα στο οποίο οι επιχειρηματίες θα είναι σεβαστοί όχι μόνο επειδή παράγουν κέρδη αλλά και για τη συνεισφορά τους και την ανταπόκριση τους στις κοινωνικές προκλήσεις.


* Ο Θεόδωρος Ανδρουτσόπουλος (MBA  -  DBA Candidate) είναι Υποδιευθυντής Δ/νσης Πίστης της Ελληνικής Τράπεζας, Επικεφαλής Β΄ πιστοδοτικού κέντρου Αθήνας
** Ο Γρηγόριος Φουντής είναι απόφοιτος τμήματος Μάρκετινγκ ΑΤΕΙ Αθήνα


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «Άγονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
Άρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
Άρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
Άρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site