Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              

Χάλυψ / Italcementi
Δεν έχουμε καρδιά από... τσιμέντο


Της Παγώνας Λίγγου,
Διευθύντριας Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου Italcementi στην Ελλάδα


Ως μια επιχείρηση παγκοσμίου εμβέλειας που λειτουργεί σε 19 χώρες, ο Όμιλος Italcementi γνωρίζει την σημασία του κοινωνικού του ρόλου και έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά με όλες τις ελεγχόμενες εταιρίες του και τους εργαζόμενούς της. Ο Όμιλος πιστεύει ότι η Αειφόρος Ανάπτυξη, σαν ένας συνδυασμός οικονομικής ευημερίας, περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ευθύνης, αποτελεί το θεμέλιο του μέλλοντός του.
Εμείς, ως μέλη του Ομίλου Italcementi, έχουμε ένα κοινό όραμα το οποίο μας επισημαίνει ότι ανήκουμε επίσης σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο το οποίο ξεπερνά μακράν τα όρια των δραστηριοτήτων μας, ότι ανήκουμε σε μια κοινωνία που χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθησία και συνεργασία. Και σε αυτό ακριβώς ανταποκρινόμαστε.
Κατά συνέπεια, όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου Italcementi στην Ελλάδα, έχουν αναλάβει μια δέσμευση τήρησης και σεβασμού των αρχών και των αξιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλο το φάσμα των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.
Τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει μια πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να επιδείξουμε μια άλλη εικόνα στην Τοπική Κοινωνία και στην Κοινωνία υπό την ευρύτερη έννοια. Μέσω της εν λόγω πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εγκαθιδρύσαμε και ενδυναμώσαμε μια σχέση συμβίωσης μεταξύ των δραστηριοτήτων μας και της κοινωνίας, με τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης σε απόλυτη σύμπνοια με όλους τους συνεργάτες μας.
Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, το κοινωνικό προφίλ της εταιρίας μας είναι γενικότερα γνωστό. Δεν πρόκειται απλά για μια Βαρειά Βιομηχανία  παραγωγής Οικοδομικών Υλικών, είναι αντίθετα μια  Βιομηχανία η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του σεβασμού των συνανθρώπων και του περιβάλλοντος, η οποία είναι σε θέση να αφουγκράζεται τις ανάγκες και να συζητά λύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, παρέχοντας ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει. 
Εξάλλου, το παραπάνω αποδεικνύεται από πλείστες όσες καλές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί, όπως το ερευνητικό πρόγραμμά μας με βάση το περιβάλλον, (φίλτρα υψηλής αποτελεσματικότητας, συνεχής παρακολούθηση, κ.λπ.), πρωτοβουλίες δενδροφύτευσης, δράσεις  εγγειοβελτίωσης και αποκατάστασης, προγράμματα χορηγίας σε αθλητές με ειδικές ανάγκες, υποστήριξη στον Οργανισμό Θεραπευτικής Ιππασίας και πολλές άλλες δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς που αποκαλύπτουν σε καθημερινή βάση το ανθρώπινο πρόσωπο του Ομίλου Italcementi, ενός Ομίλου η καρδιά του οποίου χτυπά μέσα στη βάση της ίδιας της κοινωνίας, της οποίας, ο Όμιλος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος.
Στο παρελθόν, ο Όμιλος Italcementi, δημιούργησε μια ολοένα αυξανόμενη επίγνωση της ανάγκης να επικεντρωθούμε στην προστασία του περιβάλλοντος και να λειτουργήσουμε με ένα κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος επιχείρησε να επικοινωνήσει τις επιχειρήσεις του σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, προωθώντας την εφαρμογή των κανόνων που ανταποκρίνονται και πολλές φορές ξεπερνούν τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Επιπλέον, οι δραστηριότητές μας βασίζονται σε μια αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων και υλικών, καθώς επίσης και των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων για προστασία του περιβάλλοντος.


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «¶γονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
¶ρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
¶ρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
¶ρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site