Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              

Η συμβολή της έρευνας
στην ανάπτυξη της ΕΚΕ


Του Γιώργου Γαλάνη,
Διευθυντή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας της MEDA Communication


Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στηρίζεται στην αυτονόητη αποδοχή ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν απομονωμένες ούτε από την κοινωνία που τις υποστηρίζει, ούτε και από το φυσικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται. Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να εφαρμόσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ΕΚΕ αποτελεί έναν συνεχώς κινούμενο στόχο ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί με πεπερασμένου χαρακτήρα αποφάσεις ή δράσεις. Η επίτευξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θέτει ως προαπαιτούμενο μια δυναμική διαδικασία συνεχούς διερεύνησης, ενημέρωσης και εκμάθησης τόσο του ιδεολογικού - αξιακού περιβάλλοντος των ίδιων των επιχειρήσεων, όσο και των τάσεων που διαμορφώνονται και εξελίσσονται στους τομείς της ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης της κοινωνίας σε θέματα κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Επίσης, η δραστηριότητα των επιχειρήσεων βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό,  σε ένα πολυποίκιλο σύνολο σχέσεων με τους εργαζομένους τους, τους προμηθευτές τους, τους πελάτες, τους κοινωνικούς φορείς, κ.λπ. Δηλαδή με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και τους Stakeholders. Η δυναμική των σχέσεων αυτών οδηγεί αναπόφευκτα τις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν την Ε.Κ.Ε. μέσα από τη διάσταση της συνεχούς βελτίωσης των σχέσεων αυτών αλλά και της επαγρύπνησης για νέα ζητήματα που μπορεί οι ομάδες των Stakeholders να προκαλέσουν ή να αναδείξουν, επηρεάζοντας την επιχειρηματική λειτουργία. Στη MEDA Communication, υποστηρίζουμε ότι οι βασικοί λόγοι που οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύουν στις σχέσεις και στη συνεργασία τους με τους Stakeholders είναι: α) η ανάπτυξη του κοινωνικού τους κεφαλαίου, β) η μείωση του επιχειρηματικού τους ρίσκου και γ) η συμβολή τους στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Με στόχο τη γνώση των αναγκών, τη διάγνωση και την ανταπόκριση στα σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν, καθώς και την υιοθέτηση εξειδικευμένων δράσεων προς κάθε ομάδα των Stakeholders, ανάλογα με το είδος της σχέσης και το εύρος της συνεργασίας που επιθυμεί η εκάστοτε εταιρία, θεωρούμε ότι η εφαρμογή ερευνητικών εργαλείων που αναδεικνύουν τον τρόπο που η κάθε ομάδα των Stakeholders σκέφτεται, αντιλαμβάνεται και ενεργεί, αποτελεί βασικό στοιχείο για την ορθή εφαρμογή της ΕΚΕ.
Ένας λοιπόν από τους καταλυτικούς παράγοντες ανάπτυξης της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, είναι η γνώση και η συστηματική παρακολούθηση των προσδοκιών και των απαιτήσεων τόσο της κοινής γνώμης, όσο και των κοινωνικών εκείνων ομάδων που αποτελούν βασικούς εταιρικούς Stakeholders. Στην κατεύθυνση αυτή, από το 2003, η MEDA Communication επενδύει  συστηματικά στην έρευνα, στον τομέα της ΕΚΕ, δίνοντας μια ιδιαίτερη επιστημονική διάσταση στην ενημέρωση των εταιριών, μέσω χρήσιμων και μοναδικών ερευνητικών στοιχείων για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση της πολιτικής τους. Οι έρευνές μας δεν επικεντρώνονται σε απλές γνώμες, αλλά αναζητούν σε βάθος τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πολιτών, αλλά και ειδικών ομάδων Stakeholders σε σημαντικά ζητήματα, καθώς και σε ιδιαίτερες περιοχές διερεύνησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα σχετικά ευρήματα  βοηθούν τις εταιρίες τόσο στην ανάγνωση των κοινωνικών τάσεων που μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα και τη φήμη τους, όσο και στον καθορισμό νέων τομέων δραστηριοποίησής τους. Αντίστοιχα, η επένδυση στην έρευνα, πέρα από την ουσιαστική συμβολή της στην ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξη της ΕΚΕ, προσδίδει ιδιαίτερη αξία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καλών πρακτικών, που οι εταιρίες υιοθετούν στο πλαίσιο της εθελοντικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους συνεισφοράς. Ένα εταιρικό κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόγραμμα, είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν συνδυάζει τις εταιρικές προτεραιότητες με ερευνητικά στοιχεία που αφορούν τόσο στις ανάγκες και προσδοκίες των εργαζομένων, όσο και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους της κοινωνίας στην οποία η εταιρία λειτουργεί και επιθυμεί να προσφέρει.

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «¶γονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
¶ρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
¶ρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
¶ρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site