Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              

Τράπεζα Πειραιώς
Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ


Η Τράπεζα Πειραιώς πιστεύει  ότι μεγιστοποιείται η επιχειρησιακή της δραστηριότητα όταν αναπτύσσεται σε ένα κοινωνικά υγιές και δυναμικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό, η Τράπεζα συνυπολογίζει παραμέτρους  της αειφορίας θεωρώντας τις δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «στρατηγική επένδυση» και όχι κόστος.
Το 2003, οργανώθηκε ο Τομέας της ΕΚΕ, ο οποίος απέκτησε διακριτή ταυτότητα στο οργανόγραμμα του Ομίλου το 2006. Το 2007, για τον καλύτερο συντονισμό και την επικοινωνία των δραστηριοτήτων της ΕΚΕ, συνεστήθη η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας με την ευρύτερη συμμετοχή Τομέων και Διευθύνσεων του Ομίλου. Επίσης το 2007, η Τράπεζα έγινε κύριο μέλος του Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ.
Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, οι σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές, το ανθρώπινο δυναμικό,  οι κοινωνικές παρεμβάσεις, η περιβαλλοντική πολιτική και το πολιτιστικό έργο αποτελούν τους πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Πειραιώς.
Η λειτουργία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) επιβεβαιώνει συνεχώς την δέσμευση του Ομίλου σε συνεχές και ουσιαστικό πολιτιστικό έργο: Η διάσωση της παραδοσιακής τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς μέσω του Δικτύου των επτά, μέχρι σήμερα, θεματικών Μουσείων και η ενίσχυση της έρευνας και της παιδείας με εκδόσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις σχετικά με την ιστορία της τεχνολογίας, της οικονομίας και της νεότερης ταυτότητας του ελληνικού πολιτισμού, αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
Η ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών στη Θράκη, σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος, η ενίσχυση κοινοτήτων απεξάρτησης και τα προγράμματα επανένταξης, η ενίσχυση άπορων και ορφανών παιδιών και η παροχή προληπτικής ιατρικής σε απομονωμένες περιοχές στην Ελλάδα είναι μερικές από τις ετήσιες κοινωνικές παρεμβάσεις.
Η δε Περιβαλλοντική Πολιτική της Τράπεζας που συντονίζεται από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεμάτων, υλοποιείται μέσω προγραμμάτων ανακύκλωσης, ενεργειακού σχεδιασμού των υποδομών της, προμήθειας φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξης πράσινων τραπεζικών προϊόντων με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων είναι εντυπωσιακά. Το 2007, με τη χρήση 390 τόνων ανακυκλωμένου και μη-χλωριωμένου χαρτιού, δεν κόπηκαν πάνω από 9.300 δέντρα. Από την ανακύκλωση 32 τόνων ηλεκτρονικού υλικού αποφεύχθηκε η ρύπανση του εδάφους με 2 τόνους μόλυβδου και τοξικών ιχνοστοιχείων. Ενώ με τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποφεύχθηκε η έκλυση περίπου 520.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα μέσα στο 2007, που ισοδυναμεί με φύτευση 800.000 στρεμμάτων δάσους.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και για την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί το Green Banking, το πρώτο πράσινο Κατάστημα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «¶γονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
¶ρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
¶ρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
¶ρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site