Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              


Cisco
Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία
του Πλανήτη


Ο Αντώνης Τσιμπούκης, Regional Manager, Enterprise & Public Sector, Greece-Cyprus-Malta της Cisco, ήταν ομιλητής στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο με θέμα: «Πράσινη Επιχειρηματικότητα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις». Στόχος της εκδήλωσης ήταν να εξεταστούν οι οικονομικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στις ελληνικές επιχειρήσεις και η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη.
Η Cisco είναι από τις πρώτες εταιρίες Υψηλής Τεχνολογίας που υιοθέτησαν και εφαρμόζουν Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης για το Περιβάλλον. Η εταιρία έχει εντάξει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της τρεις βασικές κατευθύνσεις:
- Σχεδιάζει κάθε προϊόν με αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος
- Επενδύει στην έρευνα και την αναζήτηση τρόπων με τους οποίους οι πελάτες της θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών δικτύου
- Έχει ενσωματώσει, στις δικές της επιχειρησιακές λειτουργίες, πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως η μείωση των ταξιδιών, η ανακύκλωση, η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης χαρτιού, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στους εργασιακούς χώρους, κ.ά.
Η Cisco έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και των τοπικών ΙΤ σε όλον τον κόσμο, που θα ενδυναμώσει τη γενική θέση της εταιρίας για το περιβάλλον και θα αυξήσει το ενδιαφέρον και το βαθμό συμμετοχής των ανθρώπων της.
«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί το σημαντικότερο, ίσως, συστατικό της εταιρικής φιλοσοφίας της Cisco», δήλωσε σχετικά ο Αντώνης Τσιμπούκης, Regional Manager, Enterprise & Public Sector, Greece-Cyprus-Malta, Cisco. «Στην προσπάθεια της εταιρίας να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι, είτε αυτόνομα ή μέσα από το εταιρικό πρόγραμμα «Πολίτες Cisco - Κάνουμε την πραγματική Διαφορά».


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «¶γονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
¶ρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
¶ρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
¶ρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site