Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - 22.4.2008


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές
Τα κύρια χαρακτηριστικά των οικονομικών εξελίξεων το 2007 ήταν η διεθνής χρηματοπιστωτική αναταραχή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων. Τα φαινόμενα αυτά εκδηλώθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του έτους και συνεχίζονται το 2008, οδηγώντας σε ένταση των πληθωριστικών πιέσεων και επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας.
Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτές οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις επηρέασαν δυσμενώς τον πληθωρισμό και το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) σημείωσε αισθητή επιβράδυνση το δεύτερο εξάμηνο του 2007, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2008. Η μεγάλη αβεβαιότητα παγκοσμίως αυξάνει την πιθανότητα να συμβεί αυτό. Παράλληλα, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε τους τελευταίους μήνες, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση του εισαγόμενου πληθωρισμού και, σε μικρότερο βαθμό, του κόστους παραγωγής.
Η επίπτωση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν κατά το 2007 περιορισμένη και κυρίως έμμεση. Η αποδοτικότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο το 2007. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό. Η συνέχιση της αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές διεθνώς, η ταχεία πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα και η ολοένα μεγαλύτερη διείσδυση των ελληνικών τραπεζών σε νέες αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αυξάνουν τους κινδύνους για τις τράπεζες. Για το λόγο αυτό, είναι επιβεβλημένη η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αυτών.
Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε περαιτέρω το 2007 και διαμορφώθηκε σε πολύ υψηλό επίπεδο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αντανακλώντας τη σημαντική υστέρηση της εγχώριας αποταμίευσης, που είναι σχετικά χαμηλή, έναντι των εγχώριων επενδύσεων, που είναι σχετικά υψηλές. Ενώ το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε επί δεύτερο κατά σειρά έτος κάτω του 3%, οι ανισορροπίες παραμένουν μεγάλες, όπως φαίνεται από το ύψος του δημόσιου χρέους.
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη κρίση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας στους εξωτερικούς κραδασμούς. Αυτό συνεπάγεται ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η δημοσιονομική εξυγίανση και να ενταθούν οι προσπάθειες για την αύξηση της εθνικής αποταμίευσης, την ενίσχυση του ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας και τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής, προκειμένου να βελτιωθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
 
Νομισματική πολιτική, επιτόκια
και πιστωτική επέκταση
Στη ζώνη του ευρώ οι κίνδυνοι για τη βραχυπρόθεσμη προοπτική του πληθωρισμού έχουν αυξηθεί, τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τα μακροοικονομικά μεγέθη υποδηλώνουν ότι η άνοδος του ΑΕΠ συνεχίζεται αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό, ενώ η αβεβαιότητα λόγω της αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει υψηλή. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα από τον Ιούνιο του 2007. Στην τελευταία του συνεδρίαση στις 10 Απριλίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι, όπως προκύπτει από την ανάλυση των πιο πρόσφατων στοιχείων, επικρατούν κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Καθώς η σταθερότητα των τιμών είναι η κύρια επιδίωξη της ΕΚΤ, σύμφωνα με την εντολή που έχει, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του η σταθεροποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό και για το λόγο αυτό διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Έτσι το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης παραμένει στο 4%. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης υπογράμμισε ότι η τρέχουσα κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής θα συμβάλει στην επίτευξη αυτής της επιδίωξης και επανέλαβε την ισχυρή δέσμευσή του να αποτρέψει τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα.
Οι αυξήσεις του ελάχιστου επιτοκίου των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, αλλά και η άνοδος των επιτοκίων της αγοράς χρήματος, επηρέασαν αυξητικά τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων στην Ελλάδα (αν και η αύξηση ήταν γενικά μικρότερη από ό,τι στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο). Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας, αν και επιβραδύνθηκε στη διάρκεια  του 2007, παρέμεινε σε σχετικώς υψηλά επίπεδα (13,1% το τέταρτο τρίμηνο), αντανακλώντας τον υψηλό ρυθμό χρηματοδότησης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών, ενώ ο ρυθμός χρηματοδότησης της κυβέρνησης ήταν αρνητικός σε όλη τη διάρκεια του 2007. Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν ότι οι εντάσεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές που εμφανίστηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2007 δεν επηρέασαν την προσφορά τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα έως το τέλος του έτους.


Σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος
Παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή χρηματοπιστωτική αναταραχή, το ελληνικό πιστωτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό σταθερότητας, μεταξύ άλλων επειδή η αποδοτικότητα και  η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας των ελληνικών τραπεζικών ομίλων διαμορφώθηκε στο 11,2% στο τέλος του 2007 και εξακολουθεί να παρέχει ικανοποιητικό περιθώριο για τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες είχαν ελάχιστη έκθεση σε επενδυτικά προϊόντα που συνδέονται με τα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η επίπτωση της διεθνούς αναταραχής ήταν περιορισμένη και έμμεση.
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η αναταραχή στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει αποκτήσει μία δυναμική μέσω των αυτοτροφοδοτούμενων και συσχετιζόμενων μορφών κινδύνου. Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις της δεν αφορούν μόνο στο βαθμό  της άμεσης έκθεσης κάθε μεμονωμένης τράπεζας, αλλά και τον ενδεχόμενο συστημικό χαρακτήρα τους. Παράλληλα, η ένταση του ανταγωνισμού στην ελληνική τραπεζική αγορά και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών οδήγησαν το 2007 σε μικρή μείωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου σε σχέση με το 2006 (σε επίπεδο τραπεζών). Όμως, οι τράπεζες δεν θα πρέπει να επιχειρήσουν να αντισταθμίσουν τη μείωση αυτή με περαιτέρω πιστωτική επέκταση, ιδίως προς δανειολήπτες χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Αν και ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων μειώθηκε περαιτέρω σε 4,5% στο τέλος του 2007, από 5,4% στο τέλος του 2006, παραμένει σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο της ΕΕ.
Οι εξελίξεις  αυτές  καθιστούν ακόμη περισσότερο επίκαιρες τις επισημάνσεις που έχουν επανειλημμένα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, οι τράπεζες πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου, εφαρμόζοντας αυστηρότερα κριτήρια κατά την επιλογή των δανειοληπτών. Σε αυτό  θα συμβάλει και η εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου "Βασιλεία ΙΙ". Εξάλλου, τα νοικοκυριά πρέπει, πριν προσφύγουν σε δανεισμό, να συνεκτιμούν προσεκτικά τις δυνατότητές τους για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.


Συμπεράσματα
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τη συνεχιζόμενη κρίση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, τις εξωτερικές πληθωριστικές πιέσεις και τη διαφαινόμενη επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια για τη βελτίωση των βασικών μεγεθών της οικονομίας.
Πολιτικές όπως αυτές που προαναφέρθηκαν θα συμβάλουν στην περαιτέρω άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Την τελευταία δωδεκαετία το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε σωρευτικά κατά 51%. Ωστόσο, παρά τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, το 13% των εργαζομένων, το 25% των συνταξιούχων και το 33% των ανέργων εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Επιπλέον, στο χώρο ανάμεσα στα νοικοκυριά που έχουν ήδη ωφεληθεί από την οικονομική ανάπτυξη και απολαμβάνουν υψηλά και αυξανόμενα εισοδήματα, αφενός, και στα φτωχά νοικοκυριά, αφετέρου, υπάρχει σημαντικός αριθμός νοικοκυριών που ζουν στο όριο της οικονομικής και κοινωνικής ανασφάλειας.
Για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας, η σύσταση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής αποτελεί θετικό βήμα, αλλά δεν αρκεί μόνη της. Απαιτείται παράλληλα η εφαρμογή πολιτικών που συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού ανεργίας και στην αύξηση του ποσοστού του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, και διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Συνεπώς, προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και  να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της φτώχειας και της ανισότητας, είναι απαραίτητο να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη που στηρίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η ανάπτυξη που βασίζεται στην ενίσχυση της ζήτησης αλλά δεν συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγικότητας έχει τα όριά της, και δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα προστατεύσει την ελληνική οικονομία από τις επιπτώσεις μιας πιθανής επιβράδυνσης του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης και μιας αύξησης του πληθωρισμού παγκοσμίως. Αντίθετα, η άσκηση πολιτικών που βελτιώνουν την παραγωγικότητα μπορεί να προφυλάξει καλύτερα την οικονομία από εξωγενείς διαταραχές και να θέσει πιο στέρεα θεμέλια για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου στο μέλλον.


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «¶γονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
¶ρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
¶ρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
¶ρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site