Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              

 


AΡΘΡΟ


ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΡΙΣΗ
ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:
Ενισχύεται ο ρόλος των Ρυθμιζόμενων Αγορών


Η πρόκληση γι' αυτούς που διαμορφώνουν πολιτική είναι να αξιολογήσουν εάν το νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί ένα αρκετά καλό πεδίο δραστηριότητας ίσων ευκαιριών μεταξύ των διαφορετικών προτύπων αγοράς και της ελκυστικότητας των κατηγοριών των προϊόντων που διαπραγματεύονται.


Του Νώντα Κλ. Μεταξά*Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων, γνωστή ως FESE, έχει ασχοληθεί σε θεσμικό επίπεδο κατ’ επανάληψη με τις επιπτώσεις και τα προβλήματα που δημιουργεί η πρόσφατη κρίση στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά, με έμφαση στο τί γίνεται στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, το FESE εξέδωσε και δημόσια τοποθέτηση που έτυχε σχετικής προβολής σε ευρωπαϊκά ΜΜΕ. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να μεταφερθούν οι σκέψεις αυτές των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων και σ' όσους πιθανώς να ενδιαφέρονται στην ευρύτερη περιοχή μας - πολιτικούς, νομικούς και χρηματιστηριακούς κύκλους.
Κεντρικό χαρακτηριστικό της όλης τοποθέτησης του FESE είναι η θετική συνεισφορά των Ρυθμιζόμενων Αγορών σε αντίθεση με άλλα μοντέλα αγορών. Όπως είναι γνωστό σήμερα, εκείνο που προηγουμένως αποκαλείτο γενικά Χρηματιστήριο, γνωστό σήμερα ως Ρυθμιζόμενη Αγορά, έχει να αντιμετωπίσει τη λειτουργία μη Ρυθμιζόμενων Αγορών, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό, θέμα που καλύπτεται στην τοποθέτηση αυτή του FESE.


1. Εισαγωγή
Πρέπει κατ' αρχήν να τονιστεί ότι εδώ περιλαμβάνονται οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων για την οικονομική κρίση από την οπτική γωνιά των χειριστών αγοράς της Ευρώπης. Δεν είναι σκοπός να αναλυθούν οι διάφοροι παράγοντες πίσω από την κρίση, επειδή η πλήρης έκταση της κρίσης δεν είναι ακόμα γνωστή και οι αιτίες της ακόμα δεν είναι πλήρως κατανοητές.
Τα μέλη του FESE θεωρούν ότι η προοπτική των Ρυθμιζόμενων Ευρωπαϊκών Αγορών πρέπει να εξεταστεί και τα συμφέροντα των χειριστών αγοράς να αναγνωριστούν για τη διαμόρφωση ανταπόκρισης σε θέματα πολιτικής. Ειδικότερα, το FESE θεωρεί ότι το πρότυπο αγοράς των μελών του (των Ρυθμιζόμενων Αγορών) όχι μόνο έχει προστατεύσει τα προϊόντα τους από την κρίση, αλλά έχει βοηθήσει τους επενδυτές και τους συμμετέχοντες της βιομηχανίας για να απομακρύνει μερικές από τις συνέπειες, με την παροχή ενός αποδοτικού μηχανισμού για την τιμολόγηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Η επιδίωξη των μελών του FESE είναι δυνάμεις αυτού του προτύπου αγοράς (των ρυθμιζόμενων αγορών) να προστατευθούν από το οποιοδήποτε μελλοντικό πλαίσιο θεμάτων πολιτικής.


2. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις στην κρίση
Η προοπτική των Ρυθμιζόμενων Αγορών στην Ευρώπη πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα γιατί αυτές ήταν σε γενικές γραμμές έξω από την κρίση και σε πολλές περιπτώσεις βοήθησαν να μειωθεί η κρίση, με το να προσφέρουν ευκαιρίες για παραγωγή ρευστότητας. Εν τούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ρυθμιζόμενες Αγορές δεν επηρεάζονται από την κρίση. Οι χρηματιστηριακές αγορές είναι όλο και περισσότερο αλληλοεπηρεαζόμενες και η διαπραγμάτευση των προϊόντων τους διμερώς εκτός χρηματιστηρίων είχε άμεση επίδραση στα προϊόντα που διαπραγματεύονται στις Ρυθμιζόμενες Αγορές. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είχαν την αναγκαία ρευστότητα και βοήθησαν την οικονομία με την παροχή ενός αξιόπιστου καναλιού για συναλλαγές.
Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υψηλής αστάθειας και φημών στην αγορά, οι Ρυθμιζόμενες Αγορές έχουν αποδώσει εξαιρετικά καλά σε διάφορες δύσκολες περιστάσεις, με τους επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συναλλαγές σε μεγάλες ποσότητες και με τις τιμές πάντοτε διαθέσιμες. Επιπλέον, η έλλειψη ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά έχει μετριαστεί από τη ροή των εκτός χρηματιστηριακών συναλλαγών σε Ρυθμιζόμενες Αγορές, ως τρόπο παραγωγής της ρευστότητας.
Τα μέλη του FESE είναι βέβαια ότι το πρότυπο των Ρυθμιζόμενων Αγορών τους με τα υψηλά επίπεδα προ και μετά συναλλακτικής διαφάνειας στα τυποποιημένα προϊόντα  - που είναι  οι μετοχές, ομολογίες, ή τα παράγωγα προϊόντων επί αξιών ή επί εμπορευμάτων - εμπνέουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αγορές αξιών. Οι λεπτομερείς και συνεχόμενες υποχρεώσεις κοινοποίησης μειώνουν τον κίνδυνο ξαφνικών κλονισμών.


3. Προκαταρκτικές απαντήσεις από τους ρυθμιστές
Το FESE χαιρετίζει την προσπάθεια από τους Ευρωπαίους αλλά και άλλους πολιτικούς να αξιολογηθούν οι αιτίες της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στη λειτουργία των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων τραπεζικών συστημάτων και των αγορών αξιών και θεωρεί σημαντικό για τα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν (π.χ. την έκδοση των εκθέσεων της Συνόδου Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ECOFIN), της FSF και του IMF) την ανάλυση των κινδύνων που προκύπτουν από τέτοια προϊόντα/αγορές για την προστασία των επενδυτών και τη συστηματική σταθερότητα.
Ενώ τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια αναγνωρίζουν τη μεγάλη αξία σε καθεμιά από τις ξεχωριστές και σημαντικές πρωτοβουλίες, πιστεύεται ότι η κρίση έχει θέσει υπό αμφισβήτηση μερικές από τις θεμελιώδεις υποθέσεις στις οποίες η τρέχουσα νομοθεσία είναι βασισμένη, απαιτώντας μια πιο διεξοδική συζήτηση. Ειδικότερα, η κρίση έχει κλονίσει τη βασική υπόθεση ότι όλες οι δομές αγοράς ισχύουν πανομοιότυπα και θέτουν το ίδιο επίπεδο κινδύνων για το σύστημα. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της κρίσης, ορισμένα προϊόντα (λόγω της φύσης και της μη τυποποίησής τους) που διαπραγματεύονται σε ορισμένες δομές αγοράς φάνηκε  να είναι πιο ριψοκίνδυνα.
Η κρίση επίσης έχει δείξει ότι η ποιότητα τέτοιων προϊόντων  - στα οποία γίνονται οι ουσιαστικές επενδύσεις  - είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ακόμη και για τους επαγγελματίες επενδυτές.


4. Η ανθεκτικότητα του προτύπου δημόσιας αγοράς
Ενώ οι αγορές που επηρεάστηκαν πρώτιστα από την κρίση ήταν ανίκανες να καθορίσουν τις τιμές για να επιτρέψουν μια κατάλληλη αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, οι Ρυθμιζόμενες Αγορές έχουν προσφέρει μια εξαίρετη παροχή ρευστότητας στους τελικούς επενδυτές, παρά την υψηλή αστάθεια των τιμών, που μειώνει το αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης για το οικονομικό σύστημα συνολικά.
Αν και η πιστωτική κρίση δεν έχει τελειώσει ακόμα, αναλυτές, σχολιαστές και  επόπτες συμφωνούν ότι η κρίση έχει καταδείξει όχι μόνο τη σημασία της ρευστότητας, αλλά και την αξία της διαφάνειας και αξιόπιστων μηχανισμών διαμόρφωσης των τιμών.
Οι αγορές που αναστατώνονται κατά τη διάρκεια της κρίσης, που μπορούμε να τις ονομάσουμε γενικά μη ρυθμιζόμενες αγορές, επιδεικνύουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά όπως ότι λειτουργούν κάτω από χαμηλότερους κανόνες διαφάνειας, τα ασυνήθιστα (exotic) προϊόντα που διαπραγματεύονται μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, λειτουργούν σε διμερή βάση, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τους συμμετέχοντες να παρέχουν ρευστότητα και οποιαδήποτε συστήματα διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται, αν υπάρχουν, δεν είναι απαραιτήτως να είναι τελευταίας τεχνολογίας.
Σε αντίθεση, οι Ρυθμιζόμενες Αγορές, επιδεικνύουν μια πολύ διαφορετική δομή αγοράς με το στόχο τη διαφανή διαμόρφωση τιμών, τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται σε τιμές που προκύπτουν από τις εντολές αγοράς και πώλησης ή κοντά σε εκείνες τις τιμές, και τη ρευστότητα για τα προϊόντα που διαπραγματεύονται στις αγορές τους. Αυτές οι ιδιότητες προκύπτουν από διάφορες σημαντικές αρχές  που τα χρηματιστήρια διεθνώς θέτουν σε εφαρμογή. Οι δημόσιες αγορές τηρούν τις προϋποθέσεις διαφάνειας, είναι πολύπλευρες, ουδέτερες και ανεξάρτητες και χρησιμοποιούν την κατάλληλη τεχνολογία. Υπάρχει εποπτεία της διαπραγμάτευσης και οι εκδότες οφείλουν να τηρούν αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και ελεγκτικά πρότυπα.


5. Κίνδυνοι για το δημόσιο ενδιαφέρον
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το πρότυπο δημόσιας αγοράς και το  πρότυπο μη δημόσιας αγοράς δεν είναι αμοιβαία και ότι η καθεμιά εξυπηρετεί μια διαφορετική λειτουργία στην οικονομία. Σε ένα καλά οργανωμένο οικονομικό σύστημα, υπάρχει ανάγκη και για τους δύο τύπους αγορών και υπάρχουν οφέλη μοναδικά σε καθένα.
Σε μια καλά οργανωμένη και εποπτευόμενη αγορά, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν πλήρως τις συνέπειες της προσφυγής στις μη ρυθμιζόμενες αγορές σε σχέση με τις δημόσιες αγορές. Επομένως, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί εάν η τρέχουσα νομοθεσία σε Ευρωπαϊκό αλλά κι εθνικό επίπεδο μεταχειρίζεται και τα δύο πρότυπα επαρκώς και εάν δημιουργεί ένα ικανοποιητικό πεδίο δραστηριότητας ίσων ευκαιριών μεταξύ τους που επιτρέπει στην αγορά για να επιλέξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεταξύ των δύο προτύπων.
Το γεγονός είναι ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων μπορεί να είχε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ των ρυθμισμένων αγορών και των μη ρυθμιζόμενων αγορών, που προσφέρουν μη ορθολογιστικά κίνητρα για τους εκδότες, για να προτιμήσουν τις μη ρυθμιζόμενες αγορές πέρα από τις ρυθμιζόμενες αγορές, παρά τους κινδύνους.


6. Συμπέρασμα
Το FESE θεωρεί ότι τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι υπάρχει τώρα ανάγκη για εστίαση της δημόσιας συζήτησης για θέματα πολιτικής σχετικά με το θέμα της ρυθμιζόμενης και της μη ρυθμιζόμενης αγοράς.  Η πρόκληση γι’ αυτούς που διαμορφώνουν πολιτική είναι να αξιολογήσουν εάν το νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί ένα αρκετά καλό πεδίο δραστηριότητας ίσων ευκαιριών μεταξύ των διαφορετικών προτύπων αγοράς και της ελκυστικότητας των κατηγοριών των προϊόντων που διαπραγματεύονται. Είναι σημαντικό να εξετάσουν, εάν η υπάρχουσα νομοθεσία μεταχειρίζεται τα δύο πρότυπα επαρκώς και εάν είναι ένα δίκαιο πεδίο δραστηριότητας ίσων ευκαιριών που υπάρχει για τους χειριστές καθώς επίσης και τους χρήστες/επενδυτές των δύο προτύπων.


 


· Ο Νώντας Κλ. Μεταξάς είναι Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου FESE, Πρόεδρος Επιτροπής Προϋπολογισμού και Ελέγχου FESE

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «¶γονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
¶ρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
¶ρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
¶ρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site