Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              

ΘΕΜΑΚυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες:
Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008


> Στο Κλάδο Ζωής κυριαρχούν οι Ασφαλιστικές των Τραπεζών
> Μεγάλη άνοδος στην παραγωγή του Γενικού Κλάδου
> Ποια μερίδια αγοράς κατέκτησαν οι εταιρίες και ποια
    συμπεράσματα προκύπτουν


Του Θεοφάνη Λιβέρα


Με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών εταιριών, όπως έχουν ανακοινωθεί ανεπίσημα, το 2007 ήταν μία πολύ καλή χρονιά. Υπήρξε μία ανάκαμψη στο ενδιαφέρον του κοινού για ασφάλιση, μία έξαρση στα καταναλωτικά προϊόντα των τραπεζών, τα οποία συνδέονται με ασφάλιση, ανάκαμψη στη χρηματιστηριακή αγορά, αύξηση του βιοτικού επιπέδου αλλά οπωσδήποτε υπήρξε και αυξημένος ζήλος των ασφαλιστικών συμβούλων των εταιριών και γενικά των δικτύων πωλήσεων. Σημαντικός παράγοντας ήταν η καλή πορεία της οικονομίας και οι αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων.
Η νέα εργασία στα ατομικά συμβόλαια ξεπέρασε τα 27 εκατ. λίρες και παρατηρήθηκε έτσι, αύξηση σχεδόν 26% σε σύγκριση με το 2006. Πολύ μεγάλες αλλαγές σε ό,τι αφορά στα μερίδια αγοράς των εταιριών, δεν είδαμε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο κερδισμένες φαίνεται να είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες Eurolife και Cyprialife και ακολουθούν οι Interlife και Alpha Ασφαλιστική.
Από πλευράς επιχειρηματικών deal, ξεχώρισε μια πρόθεση συνεργασίας μεταξύ της πολυεθνικής EUREKO και των ασφαλιστικών εταιριών του Ομίλου της MPB, η οποία ωστόσο δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα (και θα θεωρηθεί έκπληξη αν τελικά προχωρήσει) παρά το γεγονός ότι παρήλθαν οκτώ περίπου μήνες από την ανακοίνωσή της.
Οι παράγοντες της ασφαλιστικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα του κλάδου ζωής προβληματίζονται από το γεγονός της απροθυμίας μορφωμένων και προσοντούχων νέων να ενταχθούν στον τομέα αυτό. Παρόλο που στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου έχει και υψηλό γόητρο, αλλά παράλληλα και υψηλές απολαβές, στην Κύπρο λόγω και της μηδενικής ανεργίας που υπάρχει, οι διευθυντές των δικτύων πωλήσεων δυσκολεύονται να επιστρατεύσουν και να καταρτίσουν νέους ασφαλιστικούς συμβούλους. Οι μετακινήσεις από μία εταιρία σε άλλη θεωρούνται ασήμαντες παρόλα τα δελεαστικά κίνητρα που δίνονται. Οι μεγάλες εταιρίες έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια το θεσμό του full time ασφαλιστή και η εποχή του part time έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση είναι μια συνεχής διαδικασία είτε από εταιρίες, είτε από διευθυντές πωλήσεων και διευθυντές ομάδων.
Όσον αφορά στο 2008, οι ασφαλιστικές εταιρίες των τραπεζών αναμένεται να συνεχίσουν να έχουν το μεγάλο προβάδισμα λόγω της συνέχισης των καταναλωτικών προϊόντων των τραπεζών. Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν θα μείνει πάντως αλώβητος από την διεθνή συγκυρία. Η μέχρι τώρα υποχώρηση των τιμών των μετοχών στα χρηματιστήρια θα επηρεάσει ενδεχομένως τη ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα και έτσι οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να εστιαστούν περισσότερο στα καλυπτικά προϊόντα τους.

Γενικός Κλάδος
Στο Γενικό κλάδο για το 2007 υπήρξαν πολύ καλοί ρυθμοί ανάπτυξης και οι προοπτικές για το 2008 είναι ακόμη καλύτερες. Το κοινό αρχίζει να εμπιστεύεται περισσότερο τις ασφαλιστικές εταιρίες, υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση αλλά και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ενημέρωση απ΄ ότι στο παρελθόν. Ο σύγχρονος ασφαλιζόμενος  θέλει να ενημερώνεται και ξέρει να διαβάζει τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Δημιουργούνται νέες ανάγκες στην αγορά για νέα προϊόντα, ενδεικτικά: ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτων, ασφάλιση ευθύνης εργοδοτών, ασφάλιση διοικητικών συμβουλίων, ασφάλιση στην οικοδομική βιομηχανία.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν πολύ θετικά τις προοπτικές του κλάδου. Υπάρχει στροφή του ενδιαφέροντος του κοινού να ασφαλίζει περισσότερα αντικείμενα και είδη και περισσότερες ευθύνες και κινδύνους. Παρατηρείται μία μεγάλη αύξηση στον κλάδο πυρός, υγείας και στον κλάδο ευθύνης έναντι τρίτων. Ο κλάδος μηχανοκινήτων οχημάτων συνεχώς διευρύνεται λόγω αύξησης των μηχανοκινήτων οχημάτων παρόλο που ένα 10% περίπου παραμένουν ανασφάλιστα.

Συνεχώς αυξάνονται τα ασφάλιστρα
Τα ασφάλιστρα για τα μηχανοκίνητα οχήματα συνεχώς αυξάνονται τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο. Στην Κύπρο παρατηρούνται αρκετά τροχαία ατυχήματα με πολλές ζημιές με κύριο παράγοντα μια μεγάλη μερίδα των αλλοδαπών ή και των επισκεπτών οι οποίοι οδηγούν παλιά αυτοκίνητα και ο τρόπος οδήγησης στις χώρες τους είναι διαφορετικός. Το κόστος αυτό μετακυλίεται στους άλλους νομοταγείς και προσεκτικούς οδηγούς. Το φαινόμενο με τους αλλοδαπούς, με τα πολλά ατυχήματα και τις πολλές αποζημιώσεις απασχολεί σοβαρά τις ασφαλιστικές εταιρίες του κλάδου.
Ένας άλλος λόγος που επιβαρύνει το κόστος στα μηχανοκίνητα οχήματα είναι τα κυκλώματα και οι συμπαιγνίες που γίνονται από ορισμένους για απαιτήσεις από τροχαία δυστυχήματα. Και ακόμη ένας λόγος είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων που επιδικάζουν υψηλά μέχρι και παράλογα ποσά ως αποζημιώσεις.


· Εκδότης του κυπριακού οικονομικού - επενδυτικού περιοδικού EUROΚΕΡΔΟΣ


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «Άγονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
Άρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
Άρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
Άρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site