Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              

ΕΡΕΥΝΑ


Αγορά καυσίμων:
Μικρή κάμψη στις πωλήσεις
πετρελαιοειδών το 2007


Έρευνα της StatBank καταδεικνύει ότι πέντε μεγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούν στην εμπορία βενζίνης και ντίζελ, ελέγχοντας το 62,4% του τζίρου και των κερδών από την εμπορία προϊόντων του «μαύρου χρυσού».Ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 12 δισ. ευρώ διαχειρίστηκαν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά εμπορίας πετρελαιοειδών κατά το 2007. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον εμφανίζει το γεγονός ότι τον τζίρο αυτό διαχειρίζονται μόλις 67 επιχειρήσεις, πέντε εκ των οποίων αποσπούν το 62,4% της «πίτας». Τα συνολικά κέρδη των λίγων εταιριών του κλάδου υπολογίζονται να είναι της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ.
Οι εταιρίες εμπορίας του «μαύρου χρυσού», βιώνοντας έναν αδυσώπητο ανταγωνισμό, μοιράζονται μια αγορά  η οποία το 2007 εμφάνισε ελαφρά υποχώρηση λόγω κυρίως της μεγάλης μείωσης της αγοράς του ντίζελ θέρμανσης. Συγκεκριμένα, η συνολική αγορά καυσίμων (βενζίνες - ντίζελ) εμφάνισε το 2007 μια ανεπαίσθητη κάμψη 2,2% σε σχέση με το 2006.
Ειδικότερα, η  συνολική αγορά βενζινών (σε ποσότητες) παρουσίασε κατά το 2007 αύξηση 2,9% σε σχέση με το 2006. Έτσι, το 2007 στην εγχώρια αγορά διακινήθηκαν περίπου 4,13 εκατ. μετρικοί τόνοι βενζίνες έναντι 4,02 εκατ.  μετρικοί τόνοι το 2006.
Αντιστοίχως η αγορά του ντίζελ θέρμανσης εμφάνισε μείωση 11,5% για να διαμορφωθεί σε ετήσια βάση στα επίπεδα των 3,54 εκατ. μετρικών τόνων. Η αγορά του ντίζελ κίνησης εμφάνισε αύξηση 5,1% για να υπερβεί τα 2,8 εκατ. μετρικούς τόνους. (Ακόμη η αγορά μαζούτ εμφάνισε μείωση 5,4% για να βρεθεί στα επίπεδα των 477 χιλιάδων μετρικών τόνων).
Στο σύνολό του, ωστόσο, ο τομέας των πετρελαιοειδών προϊόντων εμφανίζει μια αξιοσημείωτη αντοχή, παρά το γεγονός ότι οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα.


Πληγή το λαθρεμπόριο


Σημείο - κλειδί στη λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς κατά το 2007 αποτέλεσε το μεγάλο ποσοστό των παρανόμως διακινούμενων ποσοτήτων προϊόντων πετρελαίου.
Αυτό συνίσταται:
> πρώτον, στη φοροκλοπή, η οποία προκύπτει από την πώληση ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης και ναυτιλίας οι οποίες διατίθενται ως πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ελληνικό δημόσιο έχασε κατά το παρελθόν έτος έσοδα της τάξεως των 400 εκατομμυρίων ευρώ από αυτή τη δραστηριότητα. Η πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Οικονομίας για εξίσωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης των δύο ντίζελ αποτελεί ένα βήμα στη κατεύθυνση ελέγχου της παράνομης δραστηριότητας,     η οποία όμως έχει πολλά πλοκάμια.
> Δεύτερον, στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων αφορολόγητου πετρελαίου ναυτιλίας  στην εγχώρια αγορά. Μετά τον αποχρωματισμό του, το πετρέλαιο  διετίθετο σε φούρνους, εργαστήρια και μικρές βιοτεχνίες.
> Στη διάθεση στην εσωτερική αγορά αφορολόγητων καυσίμων, τα οποία θα έπρεπε να πωληθούν σε γειτονικές χώρες. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι κάθε τόνος αφορολόγητου καυσίμου που προορίζονταν για κάποια ξένη αγορά και που διετίθετο στην εγχώρια αγορά προσέφερε στον λαθρέμπορο κέρδος από φοροκλοπή της τάξεως των 400 ευρώ.
Στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών, πάντως,  εξακολουθεί να επικρατεί μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι εκ των ισχυρών  εμφανίζουν απώλειες δυνάμεων. Συγκεκριμένα, οι πέντε μεγαλύτερες (βάσει κύκλου εργασιών) επιχειρήσεις του κλάδου ελέγχουν πάνω από το 62% της αγοράς. Στα ίδια επίπεδα κινείται και το ποσοστό που οι εν λόγω εταιρίες αποσπούν από τα συνολικά κέρδη του κλάδου.
Το θέμα που κυριαρχεί στον κλάδο και το οποίο δεν είναι άσχετο με την συγκέντρωση δυνάμεων είναι η εξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού δύο μεγάλων επιχειρήσεων για εναρμονισμένη εμπορική πολιτική, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση των λιανικών τιμών σε υψηλά επίπεδα.
Στην αγορά καυσίμων εντείνονται οι διεργασίες συγκέντρωσης δυνάμεων - είτε με την μείωση της παρουσίας μικρών εταιριών του κλάδου, είτε με την ένωση δυνάμεων των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων. Στη κατεύθυνση αυτή εντείνονται οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες για πιθανή συνεργασία μεταξύ ορισμένων μεσαίου μεγέθους εταιριών. Αυτή ξεκινά από τις σκέψεις για τη δημιουργία ενός κοινού εμπορικού σήματος και φτάνει ως το σημείο για πιθανή συνένωση δυνάμεων σε μετοχικό επίπεδο. Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί σαφές δείγμα της έντασης του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών που αναζητεί νέα ισχυρά εμπορικά σήματα.


Οι κυριότεροι "παίκτες"


ΕΚΟ
Η κρατικών συμφερόντων ΕΚΟ υπό τη διεύθυνση του κ. Γιώργου Γεωργίου, διατήρησε την πρωτιά στον κλάδο αν και το 2007 εμφάνισε ανεπαίσθητη υποχώρηση του μεριδίου αγοράς της (από 17% το 2006 σε 16,8% το 2007). Η διοίκηση της επιχείρησης υλοποιεί με επιμονή το νέο εγχείρημα διεύρυνσης του δικτύου των ιδιόκτητων πρατηρίων υπό την αιγίδα της ΕΚΟ Καλυψώ ΕΠΕ. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Shell που πρώτη δημιούργησε εκτεταμένο δίκτυο μεγάλων ιδιόκτητων πρατηρίων, η διοίκηση της ΕΚΟ προγραμματίζει να ελέγχει 40 ιδιόκτητα πρατήρια ως το τέλος του 2008. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της οι συνολικές επενδύσεις της εταιρίας για την επόμενη πενταετία σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων και σε ιδιόκτητα πρατήρια υπολογίζεται να υπερβούν τα 100 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή της δημιουργίας ιδιόκτητων πρατηρίων αποτελεί - εκτός των άλλων - μια αμυντική κίνηση των εταιριών για τον έλεγχο του δικτύου.
Δεύτερη σημαντική επενδυτική επιλογή της διοίκησης, η οποία στρέφεται εναντίον  του λαθρεμπορίου και της νόθευσης καυσίμων είναι ο έλεγχος των βυτιοφόρων μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων.  
Η παρούσα διοίκηση της ΕΚΟ έχει ολοκληρώσει ένα σοβαρό πρόγραμμα μείωσης του κόστους και αύξησης των εσόδων της εξακολουθεί όμως να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα που της δημιουργεί δυσκολίες έναντι του ανταγωνισμού: λειτουργεί με πολυπληθέστερο προσωπικό έναντι  των ανταγωνιστών της.


BP
Η εν Ελλάδι θυγατρική της πολυεθνικής BP, υπό τη διεύθυνση του κ. Σ. Χριστογιάννη, εξακολουθεί να είναι η  χρυσοτόκος όρνιθα του τομέα εμπορίας καυσίμων. Ας σημειωθεί ότι η BP εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1951. Κατά την τελευταία δημοσιευθείσα χρήση, η BP Hellas ήταν η πιο κερδοφόρος επιχείρηση του κλάδου με 32,2 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη. Η εν λόγω εταιρία διακινεί ετησίως περίπου 3 εκατ. λίτρα συμπεριλαμβάνομένων και των διεθνών πωλήσεων. Το 2007 παρουσίασε μείωση 8,5% των πωλήσεών της στη συνολική αγορά βενζινών-ντίζελ σε σχέση με το 2006. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην αγορά των βενζινών η BP κατέλαβε τη δεύτερη θέση με πρώτη τη Shell, τρίτη την ΕΚΟ και τέταρτη την Aegan. Σημαντική είναι η παρουσία της BP στην αγορά των λιπαντικών μέσω και της Castrol.

Shell
Η Shell υπό τη διεύθυνση του κ. Παναγ. Ξυνή, εμφάνισε επίσης κάμψη των πωλήσεών της στη συνολική αγορά βενζινών-ντίζελ κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2007. Ας σημειωθεί ότι η Shell λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Οι κύριες δραστηριότητές της καλύπτουν τη διανομή και εμπορία ενός ευρέος φάσματος πετρελαιοειδών (βενζινών, πετρελαίου, μαζούτ, λιπαντικών και υγραερίου), και χημικών προϊόντων ενώ συγκεντρώνει πελάτες από το χώρο της βιομηχανίας, του εμπορίου και της ναυτιλίας, και παράλληλα προμηθεύει αεροπορικές εταιρίες με καύσιμα και λιπαντικά αεροπορίας.
 Η διοίκηση της εν Ελλάδι θυγατρικής του πολυεθνικού κολοσσού δίνει τη μάχη διατήρησης του μεριδίου αγοράς της το οποίο στον τομέα βενζινών-ντίζελ έπεσε από 14,8% το 2006 σε 14,1% το 2007. Η πορεία αυτή δεν εμποδίζει την εταιρία να εξακολουθεί να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας μεταξύ των εταιριών εμπορίας καυσίμων.
Προσφάτως, η μητρική εταιρία Shell και η Virent Energy Systems, Inc., (VirentTM) από το Madison της πολιτείας Wisconsin των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την κοινή τους προσπάθεια για τη δημιουργία βιοβενζίνης. Συγκεκριμένα ανακοίνωσαν ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την μετατροπή φυτικών σακχάρων απευθείας σε βενζίνη και σε συστατικά μειγμάτων βενζίνης και όχι σε αιθανόλη.


Avin
Ελαφρώς πτωτική εμφανίζεται η εξέλιξη των πωλήσεων της Avin του ομίλου της Μότορ Όιλ. Η εν λόγω επιχείρηση το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2007 μείωσε τις πωλήσεις βενζινών-ντίζελ  κατά 2,3% σε σχέση με το 2006. Διατήρησε έτσι σταθερό το μερίδιο αγοράς της στο 8,3% (αφού  και η συνολική αγορά κινήθηκε με ρυθμό μείωσης 2,2%). Υπό τη διεύθυνση του κ. Βασ. Σεραφειμάκη, η Avin καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο των πιο κερδοφόρων εταιριών του κλάδου.


Aegean Oil
Τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης πωλήσεων με ταυτόχρονη αύξηση κερδών παρουσίασε η Aegean Oil, που διευθύνεται από τον κ. Ιάκωβο Μελισσανίδη. Η εταιρία αυτή, μέλος του ομίλου της Aegean του Δημ. Μελισσανίδη, κατέκτησε σε σχετικά σύντομο διάστημα την 5η καλύτερη θέση στον κατάλογο με τις υψηλότερες πωλήσεις βενζινών-ντίζελ, παρά το γεγονός ότι απουσιάζει από την αγορά των νησιών και των καυσίμων βιομηχανίας. Ειδικότερα στον τομέα των βενζινών έφτασε ήδη στην τέταρτη καλύτερη θέση. Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2007, η Aegean αύξησε τις πωλήσεις βενζινών - ντίζελ κατά 10,9% σε σχέση με το 2006.
Η εταιρία έχει ήδη ξεκινήσει να αξιοποιεί τις νέες παραγωγικές της εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής ενώ προγραμματίζει να θέσει σε λειτουργία σειρά διπύθμενων πλοίων για τον εφοδιασμό με καύσιμα των ελληνικών νησιών.  Τα δύο αυτά γεγονότα αναμένεται να αλλάξουν τους συσχετισμούς δυνάμεων στην εγχώρια αγορά.


Jetoil
Η εταιρία Jetoil των αδελφών Νίκου και Κυριάκου Μαμιδάκη  βρέθηκε στην 6η υψηλότερη θέση από άποψη πωλήσεων μεταξύ των εταιριών του κλάδου. Ο όμιλος κινείται με σταθερά βήματα στην εγχώρια αγορά: χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η εταιρία ελέγχει το 7,4% της συνολικής αγοράς βενζινών-ντίζελ.
Το δυνατό χαρτί του ομίλου επιχειρήσεων Μαμιδάκη είναι ωστόσο η παρουσία του στην ευρύτερη αγορά των βαλκανικών χωρών. Κι αυτό διότι ο όμιλος διευρύνει με επιμονή την παρουσία του στην αγορά εμπορίας αργού ενώ παράλληλα χτίζει και ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο πωλήσεων στις γειτονικές αυτές χώρες. Στους άμεσους στόχους του είναι η δημιουργία μεγάλων σύγχρονων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων σε περιοχή της Κρήτης.


Elin
Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών  Elin, που διευθύνεται από τον κ. Ιωάννη Αλιγιζάκη βρέθηκε στην 7η θέση από άποψη πωλήσεων βενζινών-ντίζελ. 
Έμφαση στη δραστηριότητά της έχει δώσει η εταιρία αφενός στο θέμα της ποιότητας των προϊόντων της μέσω της συνεργασίας της με το Ε.Μ. Πολυτεχνείο και αφετέρου στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών στις μαρίνες της χώρας. Η διοίκηση της εταιρίας συνεχίζει να επενδύει πρόσθετα κεφάλαια στην εξυπηρέτηση των ελληνικών νησιών μέσω της ναυπήγησης ειδικών πλοίων ανεφοδιασμού τους. 
H Elin εμφάνισε υψηλό ρυθμό αύξησης των πωλήσεων βενζινών - ντίζελ  κατά το 2007:  αυτός ήταν 6,8%, γεγονός που της επέτρεψε να διευρύνει το μερίδιο αγοράς της από 5,5% το 2006 σε 6% το 2007.


Revoil
Σε σταθερά ανοδική τροχιά κινείται και η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία Revoil υπό τη διεύθυνση του κ. Γεωργίου Ρούσσου. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρίας το 2007 αυξήθηκαν κατά 2,8% γεγονός που οδήγησε την εταιρία σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της από 4,9% το 2006 σε 5,2% το 2007.  Η διοίκηση της Revoil με σταθερά βήματα διευρύνει το δίκτυο πρατηρίων της ενώ διαθέτει σημαντικούς αποθηκευτικούς χώρους στη Χίο και την Καβάλα.

ΕΤΕΚΑ
Η ΕΤΕΚΑ ΑΕ είναι επίσης μεταξύ των εταιριών που έδειξαν αύξηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς. Η διοίκηση  της εταιρίας υπό τον κ. Γεώργιο  Σπανό, έχοντας νοικοκυρέψει το δίκτυό της εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 4,7%. Στη πραγματικότητα η ΕΤΕΚΑ έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης στην αγορά μετά την Aegean και την Elin. Η εταιρία χωρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες διευρύνει τη θέση της στην αγορά, απορρίπτοντας σύμφωνα με πληροφορίες κρούσεις για εξαγορά της. Αντιθέτως η διοίκησή της ΕΤΕΚΑ συνεχίζει αφενός να υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα διεύρυνσης της παρουσίας της σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις και αφετέρου έχει κάνει γνωστό ότι επιθυμεί να συζητήσει εξαγορά άλλων εταιριών του κλάδου. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρίας είναι οι ιδιόκτητες παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις της στο Πέραμα της Αττικής, ο πολυπληθής στόλος ιδιόκτητων βυτιοφόρων και οι μεγάλες καταναλώσεις ανά πρατήριο.


Silk Oil
Στις επόμενη θέση βρέθηκε η  Silk Oil, που ελέγχεται από τους κ. Ανδρέα και Κώστα Χαλκιόπουλο και η οποία παρουσιάζει σταθερότητα στις επιδόσεις της. Η Silk Oil ολοκλήρωσε επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 6 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της στα Χανιά, δυναμικότητας 2.500 κυβικών μέτρων. Παράλληλα προχώρησε το αντίστοιχο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της στη Σάμο, δυναμικότητας 5.000 κυβικών μέτρων. Η συγκεκριμένη επένδυση απορρόφησε κεφάλαια της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Silk Oil συνεχίζει να επεκτείνει και να εκσυγχρονίζει το εμπορικό της δίκτυο επιχειρώντας να δημιουργήσει ισχυρά σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Προχώρησε επίσης και στην κυκλοφορία νέας σειράς λιπαντικών.


Cyclon Hellas
Ανοδική εμφανίζεται η πορεία της Cyclon Hellas, η οποία διευθύνεται από τον κ. Δ. Κονταξή.  Το 2007 η εταιρία αύξησε τις πωλήσεις της κατά 2,5% σε σχέση με το 2006.

Dracoil
Η εταιρία Dracoil, που ελέγχεται από τον κ. Βασ. Δρακόπουλο και διευθύνεται από τον κ. Βασ. Λάσκαρη, διατήρησε τις πωλήσεις της σε σταθερά επίπεδα. Η εταιρία συνεχίζει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της. Συγκεκριμένα, έθεσε σε λειτουργία τη νέα αναβαθμισμένη ιδιόκτητη εγκατάσταση διακίνησης καυσίμων στον Ασπρόπυργο. Οι πέντε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων έχουν αποθηκευτική ικανότητα 8.000m3.   Η εγκατάσταση εφοδιάζεται με όλα τα καύσιμα από το Διυλιστήριο Ασπροπύργου δηλ. Βενζίνες και Πετρέλαια με το οποία είναι συνδεδεμένη με τις κατάλληλες γραμμές (Pipeline).


Σε ό,τι αφορά στην πορεία της αγοράς των εταιριών μεταπώλησης καυσίμων, αυτή αναμένεται να εμφανίσει τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Κι αυτό διότι η διαρκής μείωση των καταναλώσεων στο ντίζελ θέρμανσης δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης στους χιλιάδες μονοπωλητές. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο στην Αττική δραστηριοποιούνται περίπου 3.500 μεταπωλητές. Κυρίαρχη παρουσία στο συγκεκριμένο τομέα κατέχει η Athens Oil, που ελέγχεται από την οικογένεια του κ. Μίτζολη, Η εταιρία διαθέτει 55 ιδιόκτητα οχήματα μεταφοράς ντίζελ με τα οποία τροφοδοτεί το 35% των πολυκατοικιών της Αθήνας με πάνω από 10 διαμερίσματα. Η διοίκηση της Athens Oil αναμένει αύξηση πωλήσεων από 21,5 εκατ. ευρώ το 2006  σε 25 εκατ. ευρώ το 2007. Η διοίκηση της εταιρίας υλοποιεί πρόγραμμα διεύρυνσης του στόλου των βυτιοφόρων της σε 70, καθώς επίσης και του δικτύου των ιδιόκτητων πρατηρίων της από οκτώ σήμερα σε δέκα.
Μεταξύ των σημαντικότερων μεταπωλητών καυσίμων, με έντονη παρουσία στη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης στην Αθήνα είναι και οι επιχειρηματίες Κ. Φλώρος, Μιχ. Σασλόγλου, Αν. Κάσσης (Al Petrol), Γιώργος Μασσαλής (ελέγχει την Ευρωθέρμ με εγκαταστάσεις στον Ταύρο), Στέφανος Κάλης (με εγκαταστάσεις στον Άλιμο), Αθ. Πίπογλου, Γιώργος Σταμέλος,  Αφοί Κουτσουμπή, Λιώμας (Petroheat) και Σιγαλός (Σήγκαλ Όιλ).


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «¶γονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
¶ρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
¶ρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
¶ρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site