Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              

AΡΘΡΟ


Η ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΚΑΚΑΟ


ΑΝΑΛΥΣΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α. ΣΑΒΒΑΚΗΣ


Oι δυνάμεις της αγοράς την τελευταία 3ετία επέτρεψαν την ανοδική κίνηση της τιμής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η παγκόσμια αγορά του κακάο βρέθηκε σε κατάσταση υπερβάλλουσας ζήτησης έπειτα από διαδοχικά έτη πλεονάσματος. Για το οικονομικό έτος (Οκτώβριος 2005 - Σεπτέμβριος 2006) η περιοχή της Δυτικής Αφρικής και κυρίως η Ακτή Ελεφαντοστού, κύρια παραγωγική χώρα αύξησε σημαντικά την παραγωγή της και η συνολική παγκόσμια παραγωγή κινήθηκε ανοδικά. Οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της τιμής την παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι άλλοι από τα υπάρχοντα αποθέματα αλλά και την κατάσταση που θα επικρατήσει στην Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα, η οποία ενδέχεται να αποτρέψει ένα επιπρόσθετο ποσοστό της συγκομιδής του 2006/2007 από την εμπορευματοποίησή του. Επίσης θα εξαρτηθεί από το βαθμό στον οποίο η παραγωγή μπορεί να αυξηθεί σε άλλες περιοχές, προκειμένου αυτές να εκμεταλλευτούν τις υψηλότερες τιμές, και τέλος από το βαθμό επίδρασης των υψηλότερων τιμών του εμπορεύματος στην κατανάλωση της βιομηχανίας ζαχαρωδών προϊόντων σοκολάτας και σκόνης κακάο. Η αγορά την περίοδο 2006/07 προβλέπεται να κινηθεί με έλλειμμα της τάξεως των 156.000 τόνων, γεγονός το οποίο επηρεάζει ανοδικά την κίνηση της τιμής.


Η τιμή στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Ιουλίου του 2008 στην αγορά της Νέας Υόρκης, την Τρίτη 29 Απριλίου του 2008 άνοιξε στα 2.799 δολάρια ανά τόνο και έπειτα από υψηλή διακύμανση στα επίπεδα των 2.733- 2.799 δολαρίων ανά τόνο έκλεισε στα 2.775 δολάρια ανά τόνο, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 0,86%. Στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Σεπτεμβρίου του 2008, η τιμή του κακάο έκλεισε στα 2.737 δολάρια ανά τόνο, σημειώνοντας μικρότερη πτώση της τάξεως του 0,81%. Στο συμβόλαιο λήξεως Δεκεμβρίου του 2008, η τιμή κατέγραψε ζημιές της τάξεως του 0,89%, κλείνοντας τελικά στα 2.703 δολάρια ανά τόνο. Χαρακτηριστικό της ψυχολογίας που επικρατεί στην αγορά του κακάο αποτελεί το γεγονός ότι τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν κλείσει το discount με τα οποία διαπραγματεύονταν σε σχέση με την τιμή της spot αγοράς, αν και παρατηρείται ότι οι τιμές στα συμβόλαια μακροπρόθεσμης λήξης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Την παρούσα χρονική στιγμή, στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Ιουλίου του 2008 η τιμή του εμπορεύματος κινείται πλέον πάνω από το βραχυχρόνιο κινητό μέσο όρο των 20 ημερών και των 30 ημερών, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το μακροχρόνιο κινητό μέσο όρο των 120 ημερών, διατηρώντας τη μακροχρόνια ανοδική τάση που έχει δημιουργήσει από τις αρχές του προηγούμενου έτους. Παρά την ανοδική κίνηση της τιμής από τα μέσα Αυγούστου, οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες δεν έχουν οδηγηθεί κοντά σε υπεραγορασμένες ζώνες τιμών, γεγονός το οποίο διατηρεί την υπάρχουσα κίνηση, η οποία μπορεί να συνεχιστεί και στις επόμενες συνεδριάσεις. Την παρούσα χρονική στιγμή, τα μικρά discount των μελλοντικών συμβολαίων, δημιουργούν θετικό momentum για τη μεσοπρόθεσμη κίνηση των τιμών, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται η διατήρηση της ανοδικής κίνησης της τιμής στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Βέβαια, η διατήρηση της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης στο μέλλον, υποστηρίζεται και από τη μείωση της παραγωγής στην κύρια παραγωγική χώρα καθώς και από τη μείωση των αποθεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.


ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Σύμφωνα με το ED & F Man Cocoa και του ICCO στο Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics στην τελευταία αναφορά του, η συνολική παραγωγή της Ακτής Ελεφαντοστού για το έτος 2005/06 τοποθετείται στα 1.408 χιλιάδες μετρικούς τόνους, αυξημένη κατά 122.000 μετρικούς τόνους σε σχέση με την περίοδο 2004/05, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης διανομής του εμπορεύματος, αλλά και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Η παγκόσμια παραγωγή για την περίοδο 2006/07 προβλέπεται στα 3.435.000 μετρικούς τόνους, μειωμένη κατά 7,56% σε σχέση με την περίοδο 2005/06, όπου το αντίστοιχο μέγεθος είχε διαμορφωθεί σε 3.716.000 μετρικούς τόνους. Αντίστοιχα, η παγκόσμια κατανάλωση εκτιμάται σε 3.557.000 τόνους, αυξημένη κατά 1,77% σε σχέση με την  περυσινή περίοδο. Για την περίοδο 2006/2007, οι εκτιμήσεις για τα τελικά αποθέματα του εμπορεύματος αναφέρουν μια μείωση της τάξεως του 8,37% σε 1.708.000. τόνους, ενώ το έλλειμμα της παραγωγής εκτιμάται θα διαμορφωθεί σε 156.000 τόνους, έναντι 184.000 τόνων πλεόνασμα για την αμέσως προηγούμενη περίοδο.


Σύμφωνα με την παραπάνω αναφορά, οι θεμελιώδεις δυνάμεις του εμπορεύματος θα κινηθούν θετικά ως προς την τιμή στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παγκόσμια προσφορά του εμπορεύματος για την περίοδο 2005/06 κυμάνθηκε σε 3.716.000 μετρικούς τόνους, αυξημένη κατά 9,81% σε ετήσια βάση, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η παραγωγή της Ακτής Ελεφαντοστού ήταν σημαντικά αυξημένη, όπως άλλωστε και της Γκάνας. Ωστόσο, κατά το τρέχον έτος, η παραγωγή της Ακτής Ελεφαντοστού θα είναι μειωμένη. Πιο συγκεκριμένα, τα μεγέθη της πρώτης χώρας σε παραγωγή θα διαμορφωθούν σε 1.280.000 μετρικούς τόνους, μειωμένα κατά 9,10% σε ετήσια βάση. Για την Γκάνα, η παραγωγή εκτιμάται ότι θα κινηθεί επίσης πτωτικά. Η παραγωγή της Γκάνα εκτιμάται σε 660.000 μετρικούς τόνους, μειωμένη κατά  10,81%. Ταυτόχρονα, και η παραγωγή της Ινδονησίας θα είναι επίσης μειωμένη κατά την τρέχουσα περίοδο, επιδεινώνοντας ουσιαστικά τις δυνάμεις της προσφοράς. Η κατανάλωση του εμπορεύματος για την περίοδο 2005/06 εκτιμάται ότι κινήθηκε ανοδικά σε 3.495.000 μετρικούς τόνους, αυξημένη κατά 4,31% σε ετήσια βάση. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, τα τελικά αποθέματα του εμπορεύματος θα κινηθούν πτωτικά, ωστόσο, η μείωσή τους για την τρέχουσα περίοδο κρίνεται ως μικρή, αφού η συνολική διαφορά μεταξύ τελικής προσφοράς και κατανάλωσης θα προσεγγίσει τους 62.000 μετρικούς τόνους.

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «Άγονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
Άρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
Άρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
Άρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site