Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              

NEA THΣ AΓOPAΣ


ΕΛΒΑΛ:
Εξαγωγικός
Προσανατολισμός
H ΕΛΒΑΛ πέτυχε την κατά 6% αύξηση των πωλήσεων σε επίπεδο όγκου που ανήλθαν σε 281 χιλ. τόνους έναντι 265 χιλ. τόνων του 2006 με τις πωλήσεις εκτός Ελλάδος να ανέρχονται σε ποσοστό 83%, που καταδεικνύει τον εξαγωγικό προσανατολισμό του Ομίλου.
Το 2007 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 980 εκατ. ευρώ έναντι 860 εκατ. ευρώ το 2006 αυξημένος κατά 13,9%. Σε επίπεδο κερδοφορίας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 4% και ανήλθαν σε 87,6 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν το 2007 σε 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 20,7 εκατ. ευρώ το 2006. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,174 ευρώ ανά μετοχή και προτείνεται η διάθεση μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 25%.
Ο Όμιλος το 2007 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 48,1 εκατ. ευρώ. Στο εργοστάσιο Οινοφύτων αναπτύσσεται διετές επενδυτικό πρόγραμμα. Η ΕΤΕΜ υλοποιεί επένδυση στη Λιβύη, που αφορά σε κατασκευή εργοστασίου διέλασης αλουμινίου. Ακόμη, η ΣΥΜΕΤΑΛ μετά την απορρόφηση του κλάδου foil από την ΕΛΒΑΛ, προγραμματίζει επενδύσεις στο εργοστάσιο Οινοφύτων με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.
Ο Όμιλος προγραμματίζει την παραγωγή προϊόντων υψηλού περιθωρίου και δίνει έμφαση στην ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων του για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας.


Tetra Pak
Ρεκόρ πωλήσεων
το 2007
H Tetra Pak, πρωτοπόρος στο χώρο της χάρτινης συσκευασίας και των συστημάτων επεξεργασίας και διανομής τροφίμων, ανακοίνωσε πωλήσεις - ρεκόρ 8,7 δισ. ευρώ το 2007 (ποσοστό αύξησης πάνω από 6,1% σε σύγκριση με το 2006).


TELLAS: Πανελλαδική παρουσία
στα 400 καταστήματα Wind
Eπίσημη πρεμιέρα ως μέλος του Ομίλου της Wind έκανε η Tellas παρουσιάζοντας στους εκπροσώπους των ΜΜΕ το νέο της πρόσωπο, καθώς και τη στρατηγική της.
Όπως τόνισε ο κ. Σωκράτης Κομινάκης, Πρόεδρος της Tellas και Διευθύνων Σύμβουλος της Wind Ελλάς: «Ως θυγατρική της Wind Ελλάς, η Tellas κάνει το επόμενο βήμα με τη σιγουριά και τη στήριξη ενός από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στον κόσμο, της Weather Investments».
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tellas, κ. Κωνσταντίνο Πριγκιπάκη: «Ερχόμαστε πιο κοντά στους καταναλωτές μέσα από τα 400 καταστήματα Wind ανά την Ελλάδα. Η Tellas φέρνει την ευρυζωνικότητα πιο κοντά σε όλους τους Έλληνες, εύκολα, αξιόπιστα, φιλικά και κυρίως οικονομικά, χωρίς πάγιο ΟΤΕ ή άλλες χρεώσεις».


ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ: Σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα
O Όμιλος Ιασώ έχει υλοποιήσει σημαντικό επενδυτικό πλάνο, ενώ προγραμματίζεται να επενδυθούν μέσα στην επόμενη τριετία περίπου 140 εκατ. ευρώ, με στόχο την επέκταση σε στρατηγικά γεωγραφικά σημεία της Ελλάδας.
Η βελτίωση του Ιασώ General απεικονίζεται τόσο στην σημαντική αύξηση των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών κατά 23,5% και 29,8% αντίστοιχα, όσο και στην βελτίωση των περιθωρίων κέρδους προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το οποίο ανήλθε σε 10,7% και παρουσιάζεται βελτιωμένο κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2006.
Η διοίκηση του Ιασώ επισήμανε ότι, η έναρξη της λειτουργίας της παιδιατρικής κλινικής αναμένεται στις αρχές  του 2ου εξάμηνο του 2008 ως τμήματος του μαιευτηρίου Ιασώ. Όσον αφορά στο Ιασώ Θεσσαλίας, αποτελεί το πρώτο στρατηγικό βήμα του Ομίλου στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών εκτός του Νομού Αττικής, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως εντός του 2009.
Στα μεσοπρόθεσμα επενδυτικά πλάνα του ομίλου είναι η δημιουργία Γενικής και Μαιευτικής κλινικής στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων του Νομού Αττικής.


ΣΙΔΜΑ ΑΕ: Εξαγορά θυγατρικών στα Βαλκάνια
H ΣΙΔΜΑ Α.Ε., μέσω της κατά 100% θυγατρικής της στην Κύπρο (SIDMA WORLDWIDE LIMITED) εξαγόρασε το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της SID-PAC Steel and Construction Products S.R.L στη Ρουμανία καθώς και το υπόλοιπο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της SID-PAC BULGARIA στη Βουλγαρία, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 3 εκατ. ευρώ, και κατέχει πλέον το 100% των πιο πάνω εταιριών στις δύο αυτές  χώρες.
Η διοίκηση της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. αποτιμά ιδιαίτερα θετικά την ανωτέρω κίνηση για τους μετόχους της εταιρίας, δεδομένου ότι:
1. Οι προοπτικές στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα θετικές, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη κατανάλωση σε προϊόντα  χάλυβα.
2.  Οι εν λόγω αγορές είναι στρατηγικής σημασίας για την Εταιρία και προβλέπεται να συνεισφέρουν στο εγγύς μέλλον θετικά στην ΣΙΔΜΑ Α.Ε., με την ανερχόμενη παρουσία της  εκεί.


ΟΜΙΛΟΣ MELLON:
Επεκτείνεται στην Τουρκία
O Όμιλος Εταιριών Mellon, μοναδικά τοποθετημένος να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και τεχνολογικές λύσεις αιχμής σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο συναλλαγών, ανακοίνωσε την ίδρυση της Mellon Teknoloji Turkiye στην Τουρκία. Η Mellon Teknoloji Turkiye, με έδρα στην Κωνσταντινούπολη, επιδιώκει να υποστηρίξει τις αυξανόμενες ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για αποτελεσματική διαχείριση και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην λιανική τραπεζική και την καταναλωτική πίστη.
«Με πληθυσμό που ξεπερνά τα 70 εκατ., 50 περίπου χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και περισσότερα από 7.500 τραπεζικά καταστήματα, η Τουρκία αποτελεί την μεγαλύτερη και πιο ώριμη τραπεζική αγορά που ο Όμιλος έχει δραστηριοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η επέκταση αυτή αποτελεί ορόσημο αλλά και πρόκληση, καθώς θα ανταγωνιστούμε με καταξιωμένες τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις, για σαφώς μεγαλύτερους όγκους», σχολίασε ο Στέφανος Καραπέτσης, Executive Director του Ομίλου Εταιριών Mellon.


VELTI PLC: Στην αγορά της Κίνας
H Velti, εταιρία στον χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για κινητή τηλεφωνία σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, διαφημιστικές εταιρίες και ΜΜΕ, εισέρχεται στην αγορά της Κίνας, εξαγοράζoντας το 33% της CASEE, της μεγαλύτερης εταιρίας στον χώρο συναλλαγής του mobile advertising στη χώρα, αντί του ποσού των 3 εκατ. δολ.
Ο Αλέξανδρος Μούκας, διευθύνων σύμβουλος της Velti, ανέφερε σχετικά: «Η επένδυσή μας στην CASEE είναι σε συμφωνία με την στρατηγική μας να εξυπηρετούμε τις διεθνείς ανάγκες των πελατών μας και να πρωτοστατούμε στην δημιουργία του καναλιού του mobile marketing. Η συνεργασία με την CASEE δίνει έγκαιρα στη Velti μία θέση στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά κινητής τηλεφωνίας της Κίνας, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου».


ΚANTOR: Διοικητικές μεταβολές,
νέα σημαντικά έργα
Nέα σελίδα για την ανεξάρτητη ελληνική εταιρία συμβούλων Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ. Ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος του Δ.Σ., Κώστας Μητρόπουλος μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών του, στον έτερο των μετόχων, Κώστα Καστρινάκη. Ο κ. Μητρόπουλος, αποχωρεί από τη διοίκηση της εταιρίας, με τον Χαράλαμπο Ντόλκα να αναλαμβάνει τη θέση του Πρόεδρου του Δ.Σ. και τον Κ. Καστρινάκη τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Εξάλλου, δύο σημαντικά έργα προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της Kantor. Η Kantor, σε συνεργασία με τη Booz Allen Hamilton, ανέλαβε το έργο επισκόπησης και αξιολόγησης της στρατηγικής του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. και της διαγνωστικής μελέτης των κύριων λειτουργιών σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου.
Επιπλέον, η Kantor ανέλαβε τη συμβουλευτική υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ (ΕΓΔΕΚΟ) του Υπουργείου Οικονομίας στη δημιουργία συστήματος προσδιορισμού βέλτιστης οικονομικής διαχείρισης των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), σε τρεις κλάδους: αστικές συγκοινωνίες, σιδηροδρομικές μεταφορές και ραδιοτηλεόραση.


CARLYLE GROUP:
Εξαγορά της Νεοχημικής
Hδιεθνής εταιρία private equity Carlyle Group ανακοίνωσε την απόκτηση ποσοστού 73,54% των μετοχών της «Νεοχημική - Λ.Β. Λαυρεντιάδης Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» έναντι τιμήματος 19 ευρώ ανά μετοχή, και ακολούθως θα προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των υπολοίπων μετοχών.
Ποσοστό 20% των μετοχών αποκτήθηκε από τον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και υιό του ιδρυτή της Νεοχημικής, ενώ οι υπόλοιπες μετοχές αποκτήθηκαν από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η συναλλαγή συνεπάγεται συνολική αποτίμηση της επιχείρησης ύψους 749 εκατ. ευρώ.
Η Νεοχημική είναι ανεξάρτητη εταιρία χημικών, η οποία επικεντρώνεται τόσο στην διανομή χημικών πρώτων υλών που προέρχονται από ευρύ δίκτυο πολυεθνικών προμηθευτών, όσο και στην παραγωγή και διανομή λιπασμάτων και πρώτων υλών για τη βιομηχανία χρωμάτων. Η Νεοχημική εξυπηρετεί περισσότερους από 8.000 πελάτες σε πληθώρα κλάδων δραστηριότητας, όπως τα είδη οικιακής και προσωπικής φροντίδας, τα τρόφιμα, τα χρώματα, τα λιπαντικά και τα ελαστικά, τις κατασκευές, τα γεωργικά προϊόντα και στον κλάδο αυτοκινήτων.
Ο Δρ. Κώστας Μούτσος, μέλος του Διοικητικού συμβουλίου και πρόσφατα Διευθύνων Σύμβουλος της Νεοχημικής σχολίασε, «Η Νεοχημική με χαρά καλωσορίζει την Carlyle ως μέτοχο σε αυτήν την ραγδαία αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Η Carlyle διαθέτει βαθιά γνώση του κλάδου των χημικών προϊόντων τόσο στην Ευρώπη, όσο  και διεθνώς, και η διορατικότητα και στήριξή της θα βοηθήσουν την Νεοχημική να πραγματοποιήσει την φιλόδοξη αναπτυξιακή της στρατηγική, ιδιαίτερα τώρα που σκοπεύουμε να επεκτείνουμε το δίκτυο διανομής, αποθήκευσης και παραγωγής στα Βαλκάνια».


MAKRO Cash & Carry
Πιστοποιήθηκε με νέο ISO
H MAKRO Cash & Carry Ελλάς, που κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά του ΚΑΣ & ΚΑΡΥ, ξεκίνησε από το 2007 την εφαρμογή του νέου, διεθνούς προτύπου ISO 22000:2005 σε αντικατάσταση του ΕΛΟΤ 1416 (HACCP). Το νέο πρότυπο συμπληρώνει το σύστημα HACCP-ΕΛΟΤ 1416 με αυστηρότερες απαιτήσεις.


SCHRODERS:
Επέκταση στην Ελλάδα
Η Schroders, η παγκόσμια εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων, επεκτείνεται στην Ελλάδα, εισάγοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα διεθνών επενδυτικών προϊόντων για τους Έλληνες επενδυτές.  Ο κ. Gavin Ralston, Head of Continental Europe & Middle  East, παρουσίασε τη στρατηγική της Schroders και δήλωσε σχετικά: «Πέρα από τις δυνατότητες της εγχώριας αγοράς, οι Έλληνες επενδυτές μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για υψηλότερες αποδόσεις από ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο μέσω της διαφοροποίησης των επενδύσεών τους».
Η κα Λυδία Μαλάκη, Associate Product Manager Multi Asset Solutions, δήλωσε ότι:  «Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια επενδυτική συνείδηση στους Έλληνες επενδυτές, καθώς θεωρούμε την Ελλάδα κόμβο της δραστηριότητάς μας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».


ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ:
Χορηγός στο Βusinees Week 2008
Συν-χορηγός του Βusinees Week 2008, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ήταν η εταιρία Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.
Το Business Week 2008 διοργανώνεται από το ΜΒΑ’s Society (Σύλλογος Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς). Θέματα τα οποία συζητούνται κατά την διάρκεια των διαλέξεων αυτών αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής, της διοίκησης παραγωγής, της διασφάλισης ποιότητας, της στρατηγικής επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ, των πληροφοριακών συστημάτων, της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης και μίας πληθώρας προκλήσεων που καλούνται τα σύγχρονα στελέχη να γνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν.
Τη Πέμπτη 15 Μαΐου, μίλησε ο κ. Σπύρος Κυριακούλης, Αντιπρόεδρος της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. με θέμα "Σχέση κερδοφορίας και χρηματιστηριακής αξίας".


COSMOS BUSINESS SYSTEMS:
Εμπορικός Συνεργάτης της 3COM
Tην  συνεργασία της με την Αμερικανική Εταιρία δικτυακού εξοπλισμού 3COM, ανακοίνωσε η Cosmos Business Systems AEBE. Η εταιρία 3COM είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρία δικτυακών προϊόντων στον κόσμο στους τομείς routing & switching, wireless, security, IP telephony με πληθώρα λύσεων τόσο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όσο και για μεγάλους οργανισμούς, τράπεζες, telecom providers κ.λπ.
Η Cosmos Business Systems στοχεύει να ολοκληρώσει τις πιστοποιήσεις της ως Gold Partner εντός των προσεχών μηνών, παρέχοντας έτσι στους πελάτες της αξιόπιστες και ανταγωνιστικές από πλευράς τιμών λύσεις στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα των δικτύων και επικοινωνιών.


ΟΜΙΛΟΣ DDB: Νο 1 παγκοσμίως
Η DDB αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο στον κόσμο για το 2007 σύμφωνα με έρευνα του έγκυρου διεθνούς περιοδικού Advertising Age. H DDB μετακινήθηκε στην πρώτη θέση, από την τρίτη θέση που κατείχε το 2006, ξεπερνώντας την Dentsu που βρισκόταν πρόπερσι στην κορυφή της κατάταξης και το McCann Worldgroup που παρέμεινε στη δεύτερη θέση.
O Χρήστος Παπαπολύζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Olympic DDB και επικεφαλής του Δικτύου της DDB για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανέφερε: «Αν και το μέγεθος δεν σημαίνει τα πάντα και η DDB επιδιώκει να είναι η καλύτερη και όχι η μεγαλύτερη, είναι πάντα ικανοποιητικό να βλέπεις ότι όταν οι άνθρωποι συμμερίζονται σταθερές αξίες και πιστεύουν στη δουλειά τους, η εμπορική επιτυχία ακολουθεί».


ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Υποστήριξε το συνέδριο Business Week
O Όμιλος Εταιριών Γερμανός, στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Υπευθυνότητας και του προγράμματος G youth, το οποίο στηρίζει την εκπαίδευση των νέων που αναζητούν τη γνώση και προάγει τη νεανική επιχειρηματική σκέψη, υποστήριξε το ετήσιο συνέδριο Business Week 2008.


NOYNOY: Επιβεβαιώνει την αξία του ως Superbrand
To ΝΟΥΝΟΥ ανακηρύχθηκε φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Superbrand στην κατηγορία γαλακτοκομικών. Η διαδικασία ανάδειξης των Superbrands ορίζεται από το διεθνή ομώνυμo οργανισμό και περιλαμβάνει την καταγραφή της γνώμης αντιπροσωπευτικού δείγματος του καταναλωτικού κοινού και τη βαθμολόγηση ανεξάρτητης επιτροπής προσωπικοτήτων του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας.


ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΕΤΤΗΣ: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Καναδά 
O Νίκος Κουμέττης ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της The Coca-Cola Company στον Καναδά, μια από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου για την εταιρία. Από το 2003, κατείχε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στη The Coca-Cola Company για την Αδριατική και τα Βαλκάνια, και ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη 9 ιδιαίτερα διαφορετικών και απαιτητικών αγορών όπως, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Κροατία.


ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Συνέδριο για τα Επαγγελματικά
 Συνταξιοδοτικά Ταμεία
Mε την κεφαλαιοποιητική λειτουργία των Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων εισάγεται ένας σημαντικός χρηματοδοτικός παράγοντας των παροχών, πέρα από τις εισφορές: τα έσοδα των επενδύσεων, τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, στο 5ο συνέδριο του φορέα με θέμα «Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Σχήματα, Εμπειρία και Προοπτική».
Ο Σωτήριος Χρυσάφης, Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης Οικονομολόγων, αναφέρθηκε στην οργάνωση και λειτουργία των πρώτων φορέων επαγγελματικής ασφάλισης στη χώρα μας και τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν ώστε να στηριχθεί ο θεσμός.
Οι βασικοί εισηγητές αναφέρθηκαν στα ακόλουθα:
Η Hillevi Mannonen, Πρόεδρος της Διεθνούς Αναλογιστικής Ένωσης για το 2007 αναφέρθηκε στη λειτουργία των Επαγγελματικών Συντάξεων στην Φινλανδία.
Ο Leonardo Sforza, Head of EU affairs and research της εταιρίας Hewitt, ανέλυσε τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που επιδρούν στα Συνταξιοδοτικά Σχήματα στην Ευρώπη.
Ο Κωνσταντίνος Πάντος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αναλογιστών, αναφέρθηκε στη λειτουργία των πρώτων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τους βασικούς παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού.
Ο Σωτήριος Ταγκόπουλος, Γενικός Διευθυντής Alico AIG Life και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλίσεων Ζωής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφέρθηκε στο ρόλο που μπορούν να έχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην διαχείριση σχημάτων επαγγελματικής ασφάλισης και στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν.
Ο Franck Chevalier, Partner in charge of Actuarial Services στην Γαλλία και European Strategic Leader for Pensions της Ernst & Young, ανέλυσε τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που διαθέτουν τα Συνταξιοδοτικά Σχήματα, προκειμένου να περιορίζουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν.


PHILIP KOTLER:
Ο "γκουρού" του μάρκετινγκ
στην Αθήνα από την Πρόθεση
ΟPhilip Kotler θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Φίλων της Μουσικής, σε μια μοναδική Ημερίδα που διοργανώνει η Πρόθεση ΑΕ, με θέμα: "Winning Marketing Strategies: How to Compete and Win in the Global Marketplace", στις 25 Ιουνίου 2008.
O Philip Kotler αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η κορυφαία αυθεντία στο μάρκετινγκ. Πρόσφατα ανακηρύχθηκε Διακεκριμένος Καθηγητής του Διεθνούς Μάρκετινγκ (S.C. Johnson & Son Distinguished Professor of International Marketing) στο Kellogg School of Management, του Northwestern University του Illinois. Για περισσότερο από τρεις δεκαετίες παραμένει ένας από τους πρώτους διεθνώς ειδικούς σε θέματα στρατηγικής branding και είναι συγγραφέας 35 βιβλίων σχετικών με το μάρκετινγκ που συγκλόνισαν την παγκόσμια ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα.


Επιτυχής ημερίδα
με τον Dr. Peter Senge
Ο Dr. Peter Senge, κατά την Accenture (2003) ο υπ΄ αριθμόν 5 των κορυφαίων 50 διανοητών και συμβούλων Μάνατζμεντ όλων των εποχών, ήρθε στην Αθήνα για μια μοναδική ολοήμερη παρουσίαση. Στην ημερίδα που διοργάνωσε η Πρόθεση Α.Ε. έδειξε τους τρόπους με τους οποίους ο αποτελεσματικός ηγέτης μπορεί, μέσα σε ένα έντονα διαφοροποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, να αναπτύσσει προσαρμοστικότητα και ικανότητες που οδηγούν τον ίδιο και την επιχείρησή του σε συνεχή βελτίωση, ανάπτυξη και επιχειρηματική υπεροχή.


ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ: Manager Business Development Oil & Gas του TUV Nord Group 
Διεθνής διάκριση για τον Οργανισμό TUV Hellas και το Γενικό Διευθυντή Σάββα Πελτέκη, καθώς ορίστηκε Manager Business Development Oil & Gas, του TUV Nord Group για τις εργασίες του Οργανισμού στους τομείς του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η πρώτη φορά που ανατίθενται καθήκοντα Product Manager σε στέλεχος του Ομίλου TUV Nord εκτός Γερμανίας.
Ο κ. Σάββας Πελτέκης κατέχει τίτλο σπουδών Ναυπηγού Μηχανολόγου – Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από την Μότορ Όιλ ως προϊστάμενος Μηχανολογικής Συντήρησης (1984-1988). Το 1988 ανέλαβε στον Οργανισμό TUV Hellas χρέη Υπευθύνου επιθεώρησης έργων κατασκευής Δικτύων Φυσικού Αερίου ΔΕΠΑ, έργων Ελληνικών Διυλιστηρίων καθώς και έργων ΕΚΟ Θεσσαλονίκης. Το 1996 αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή ενώ από το 2000 μέχρι σήμερα διατηρεί τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Οργανισμό.

SAMSUNG: Μέγας Χορηγός Γύρου Αθήνας 2008
H Samsung Electronics Co, Μέγας Χορηγός του «Γύρος Αθήνας 2008», πέραν της οργανωτικής και επικοινωνιακής υποστήριξης του αγώνα, προσέφερε με συμβολική επιταγή προς τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων, ηλεκτρονικό εξοπλισμό αξίας 50.000 ευρώ, για την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών των γυμναστηρίων του ΟΝΑ, με έμφαση σε εκείνα που φιλοξενούν προγράμματα άθλησης για τις μητέρες και τις εργαζόμενες γυναίκες. Εκτός των αναμνηστικών ειδών Samsung που διανεμήθηκαν πριν από την έναρξη του Γύρου, κληρώθηκαν μία τηλεόραση  LCD 40'' και εννέα κινητά τηλέφωνα M110 για δέκα τυχερούς δρομείς που τερμάτισαν στο Ζάππειο.

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «¶γονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
¶ρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
¶ρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
¶ρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site